การศึกษารายกรณีปฐมวัย

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

CAI สวัสดีอาเซียนปฐมวัย,สื่ออาเซียน

CAI สวัสดีอาเซียนปฐมวัย,สื่ออาเซียน - เด็กดึีมีเดีย ผลิตและจำหน่ายสื่อการสอน CAI สั่งซื้อสื่อ คลิกที่นี่ http://dekde...


กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย - การเสวนาวิชาการ "เวทีปฏิรูปการเรียนรู้สู่การศึกษาเพื่อคนทั้งมวล"ครั...


วิธีการ ดาวน์โหลดวิจัยในชั้นเรียนฟรี

วิธีการ ดาวน์โหลดวิจัยในชั้นเรียนฟรี - หวังว่าตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน หลายร้อยเรื่องนี้ที่ทุกท่านได้ด...


กิจกรรมการสอนเด็กปฐมวัย รร.ลำปายมาศพัฒนา

กิจกรรมการสอนเด็กปฐมวัย รร.ลำปายมาศพัฒนา


หมอเขมรอ้างพรจากพระเจ้า CH 7 คลิป 1

หมอเขมรอ้างพรจากพระเจ้า CH 7 คลิป 1 - พ่อบัณฑิตจุฬาฯ เชื่อสาเหตุที่ทำให้ลูกสาวเสียชีวิตเกิดจากการนวด และย...


กรณีศึกษาโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

กรณีศึกษาโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา


เกียรตินิยมจุฬา เสียชีวิตเพราะหมอเขมรเถื่อน

เกียรตินิยมจุฬา เสียชีวิตเพราะหมอเขมรเถื่อน - พ่อบัณฑิตจุฬาฯ เชื่อสาเหตุที่ทำให้ลูกสาวเสียชีวิตเกิดจากการนวด และย...


สุนัขพันธุ์บางแก้ว

สุนัขพันธุ์บางแก้ว - จัดทำโดยนักศึกษาปีที่ 1 คณะคุรุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย.


การสอนแบบกรณีศึกษา

การสอนแบบกรณีศึกษา


การตอบคำถามของกิตติพันธ์

การตอบคำถามของกิตติพันธ์ - นายกิตติพันธ์ ใจฐิติวิทย์ นักศึกษาหลักสููตรระบบสารสนเทศเพื่อการจัดก...


กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ ต.โคกเจริญ จ.ลพบุรี

กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ ต.โคกเจริญ จ.ลพบุรี - โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ เปิดสอนในระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 เปิดสอน...


ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 โรงเรียน บ้านตะตึงไถง OFFICIAL VIDEO By Lumia 520

ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 โรงเรียน บ้านตะตึงไถง OFFICIAL VIDEO By Lumia 520 - รายชื่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถาน...


พูดภาษาอังกฤษจากความรู้สึก: กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พูดภาษาอังกฤษจากความรู้สึก: กรมทรัพยากรน้ำบาดาล - เวิร์กช็อปพูดภาษาอังกฤษจากความรู้สึก: เพื่อนำไปสู่วัฒนธรรมการพูดภาษ...


BRAND'S Gen 5 - BG47 - บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

BRAND'S Gen 5 - BG47 - บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน - BG47 : บทเรียน อิเล็กทรอนิกส์ วิชาวิทยาศาสตร์ชั้น ป.4 เรื่อง "ดินในท้องถิ่น"...


ดูให้รู้ - โรงเรียนญี่ปุ่น Dohiru 学校 01

ดูให้รู้ - โรงเรียนญี่ปุ่น Dohiru 学校 01 - 日本語は下にあります。 รายการ Dohiru ดูให้รู้ by Fuji Fujisaki ☆ คุยกับคุณ ฟูจิ FUJI ได้ที่นี่ครับ...


ครูเขียวใจร้ายตีเด็ก3ขวบ

ครูเขียวใจร้ายตีเด็ก3ขวบ - ครูโหด!! ตบตี-ขู่ตะคอก เด็ก 3 ขวบ ที่ศูนย์อบรมแห่งหนึ่งใน จ.ภูเก็ต ด้านผู...


การประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1

การประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 - มมส จัดการสนทนากลุ่มนิสิตเพื่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึก...


พลังงานทดแทน เเก๊สชีวมวล อาจารย์อธิศพัฒน์ วรรณสุทธิ์

พลังงานทดแทน เเก๊สชีวมวล อาจารย์อธิศพัฒน์ วรรณสุทธิ์ - สื่อประกอบการนำเสนองานวิจัย เรื่อง แบบแผนการจัดการพลังงานทดแทน กรณี...


4 จุดเน้น : กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs)

4 จุดเน้น : กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) - การปฎิรูปการเรียนรู้ในศตวรรตที่ 21 หวังที่จะพัฒนาเด็กไทยและคนไทยให้เ...


มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์

มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์ - รศ.พญ.ยุวดี เลี่ยวไพรัตน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี และคณะกรร...


More การศึกษารายกรณีปฐมวัย

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด