การศึกษารายกรณีปฐมวัย

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

CAI สวัสดีอาเซียนปฐมวัย,สื่ออาเซียน

CAI สวัสดีอาเซียนปฐมวัย,สื่ออาเซียน - เด็กดึีมีเดีย ผลิตและจำหน่ายสื่อการสอน CAI สั่งซื้อสื่อ คลิกที่นี่ http://dekde...


ดูให้รู้ - เพราะต้นกล้าของสังคม (อนุบาล) Dohiru 初等教育(幼稚園・小学校) Part-1 27

ดูให้รู้ - เพราะต้นกล้าของสังคม (อนุบาล) Dohiru 初等教育(幼稚園・小学校) Part-1 27 - 日本語は下にあります。 รายการ Dohiru ดูให้รู้ by Fuji Fujisaki ดูรายการเต็มได้ที่ → www.thaipbs.or.th/dohir...


สังเกตพฤติกรรมเด็ก (ปฐมวัย). #SDU

สังเกตพฤติกรรมเด็ก (ปฐมวัย). #SDU - สำรวจพฤติกรรมเด็ก รายบุคคล ส่งอาจารย์ เลยอัพลงเพื่อเป็นตัวอย่างให้...


Teachers as Learners ห้องพักครู : แก้ไขความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย

Teachers as Learners ห้องพักครู : แก้ไขความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย - เด็กในระดับปฐมวัยจะเป็นวัยที่อยากรู้อยากเห็น วิธีการเรียนรู้จะเป็น...


กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย - การเสวนาวิชาการ "เวทีปฏิรูปการเรียนรู้สู่การศึกษาเพื่อคนทั้งมวล"ครั...


การประเมินศูนย์เด็กเล็กยอดเยี่ยม โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว อ.แม่สอด จ.ตาก

การประเมินศูนย์เด็กเล็กยอดเยี่ยม โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว อ.แม่สอด จ.ตาก - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว สังกัดเทศบาลนครแม่สอด...


เกียรตินิยมจุฬา เสียชีวิตเพราะหมอเขมรเถื่อน

เกียรตินิยมจุฬา เสียชีวิตเพราะหมอเขมรเถื่อน - พ่อบัณฑิตจุฬาฯ เชื่อสาเหตุที่ทำให้ลูกสาวเสียชีวิตเกิดจากการนวด และย...


สุนัขพันธุ์บางแก้ว

สุนัขพันธุ์บางแก้ว - จัดทำโดยนักศึกษาปีที่ 1 คณะคุรุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย.


โรคที่มากับฝน

โรคที่มากับฝน - กลุ่ม2 จัดบอร์ดการให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง เรื่อง โรคที่มากับฝน รายวิชา...


ศุนย์เด็กเล็กในฝัน

ศุนย์เด็กเล็กในฝัน - รับออกแบบจัดทำตัวอย่างศูนย์3วัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล...


กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ ต.โคกเจริญ จ.ลพบุรี

กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ ต.โคกเจริญ จ.ลพบุรี - โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ เปิดสอนในระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 เปิดสอน...


BLA พร้อมชัวร์เพื่อการศึกษา มาเตรียมความพร้อมให้ลูกตั้งแต่วันนี้

BLA พร้อมชัวร์เพื่อการศึกษา มาเตรียมความพร้อมให้ลูกตั้งแต่วันนี้ - แผน "BLA พร้อมชัวร์ เพื่อการศึกษา 10/5" พร้อม..ทุกค่าใช้จ่ายการศึกษา ออมพร้อม...


BLA พร้อมชัวร์เพื่อการศึกษา เตรียมความพร้อมเพื่อลูกรัก 15s

BLA พร้อมชัวร์เพื่อการศึกษา เตรียมความพร้อมเพื่อลูกรัก 15s - แผน "BLA พร้อมชัวร์ เพื่อการศึกษา 10/5" พร้อม..ทุกค่าใช้จ่ายการศึกษา ออมพร้อม...


กรณีศึกษา:การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในประเทศฟิลิปปินส์ (Philippines)

กรณีศึกษา:การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในประเทศฟิลิปปินส์ (Philippines) - การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในประเทศฟิลิปปินส์ (Philippines) จัดทำโดย นิสิต Y-MBA 28 และ...


การสอนแบบกรณีศึกษา

การสอนแบบกรณีศึกษา


อบรมเชิงปฏิบัติการ BBL

อบรมเชิงปฏิบัติการ BBL - เมื่อเวลา 09.00.น.วันที่ 28 มี.ค.56 นายเสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบู...


กรณีศึกษา เรื่องบาปต้น 7 ประการ

กรณีศึกษา เรื่องบาปต้น 7 ประการ - บทสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ตายในเหตุการณ์สมมุติ ที่นำไปสู่การวิเ...


สรุปนวัตกรรมมอนุบาล54.mpg

สรุปนวัตกรรมมอนุบาล54.mpg


BRAND'S Gen 5 - BG47 - บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

BRAND'S Gen 5 - BG47 - บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน - BG47 : บทเรียน อิเล็กทรอนิกส์ วิชาวิทยาศาสตร์ชั้น ป.4 เรื่อง "ดินในท้องถิ่น"...


ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 โรงเรียน บ้านตะตึงไถง OFFICIAL VIDEO By Lumia 520

ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 โรงเรียน บ้านตะตึงไถง OFFICIAL VIDEO By Lumia 520 - รายชื่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถาน...


More การศึกษารายกรณีปฐมวัย

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)