การหาค่าเฉลี่ยร้อยละ

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

วิธีคิดค่าเฉลี่ย , ค่าร้อยละ , ค่าเบี่ยงเบน

วิธีคิดค่าเฉลี่ย , ค่าร้อยละ , ค่าเบี่ยงเบน - คิดแบบเร่งด่วน ๆๆๆ ค่าเฉลี่ย วินาทีที่ 00:45 ค่าร้อยละ วินาทีที่ 1:38 ค่าเบี...


การใช้spssหาค่าเฉลี่ยร้อยละ

การใช้spssหาค่าเฉลี่ยร้อยละ - การหาค่าเฉลี่ยร้อยละโดยใช้ดปรแกรมspss ในการเข้าเรียนวันที่ 2ธค 55.


การคิดร้อยละ.wmv

การคิดร้อยละ.wmv


การหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน ค่าร้อยละ

การหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน ค่าร้อยละ - 56134049-8 ตระการ.


Excelค่าเฉลี่ย

Excelค่าเฉลี่ย


การหาค่าเฉลี่ย,ค่าเบี่ยงเบน,ค่าร้อยละ

การหาค่าเฉลี่ย,ค่าเบี่ยงเบน,ค่าร้อยละ


หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบสอบถาม SPSS ตอนที่ 1

หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบสอบถาม SPSS ตอนที่ 1 - ตอนที่ 1 : https://www.youtube.com/watch?v=qh5Jv6_Vye0 ตอนที่ 2 : https://www.youtube.com/watch?v=ptnla7-Gc9s ตอนที่ 1 หาค่าเฉลี่ยและ...


ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน กับ spss 11.5

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน กับ spss 11.5


Epi-Info7 Version Thai การหาค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย SD

Epi-Info7 Version Thai การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย SD


วิเคราะห์แบบสอบถามด้วย Excel

วิเคราะห์แบบสอบถามด้วย Excel - แสดงวิธีวิเคราะห์แบบสอบถามด้วย Excel โดยใช้สูตร countif() และการอ้างอิงเซลล์...


การหาค่าเฉลี่ยต่างๆ ในโปรแกรม Microsoft Office Excel 2010

การหาค่าเฉลี่ยต่างๆ ในโปรแกรม Microsoft Office Excel 2010


Excel หาค่าX-Bar และค่าSD

Excel หาค่าX-Bar และค่าSD - ขอแก้นะ ค่าSD รวม ให้ทำเหมือน หาค่าX-Bar รวมนะคะ วิธีเขียน x-bar ใน word คือ กด ctrl+F9...


คิดแปรผลแบบสอบถาม/แบบประเมิน

คิดแปรผลแบบสอบถาม/แบบประเมิน - นาทีที่ 2:08 ค่าเฉลี่ย นาทีที่ 6:20 เกณฑ์การประเมิน ลองเลื่อนๆดูได้นะคะ คิด...


01 Tally ver3

01 Tally ver3 - วิีธีการใช้โปรแกรมวิเคราะห์แบบสอบถาม ใช้หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมา...


การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต

การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต


เปิดโผ 16 จังหวัดเหมาะลงทุนอสังหาฯ

เปิดโผ 16 จังหวัดเหมาะลงทุนอสังหาฯ - ธนาคารเกียรนาคิน แนะนักลงทุนควรลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ซึ่งให้ผลตอบแ...


หาค่าเฉลี่ยรวมของค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแบบสอบถาม ตอนที่ 2

หาค่าเฉลี่ยรวมของค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแบบสอบถาม ตอนที่ 2 - ตอนที่ 1 : https://www.youtube.com/watch?v=qh5Jv6_Vye0 ตอนที่ 2 : https://www.youtube.com/watch?v=ptnla7-Gc9s ตอนที่ 1 หาค่าเฉลี่ยและ...


PSC ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ง่ายๆ ใครก็ทำได้ HD

PSC ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ง่ายๆ ใครก็ทำได้ HD - ค่าเฉลี่ยเลขคณิต มีด้วยกัน 2 กรณี ดังนี้ 1.กรณีไม่แจกแจงความถี่ 2.กรณีแจ...


การหาค่าเฉลี่ย Excel 2003 2007 2010

การหาค่าเฉลี่ย Excel 2003 2007 2010 - สูตรการหาค่าเฉลี่ย Excel 2003 2007 2010 แนะนำการใช้สูตร AVERAGE หรือการหาค่าเฉลี่ยเบื...


พาณิชย์ หนุนนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ เพื่อสินค้าที่ปลอดภัย

พาณิชย์ หนุนนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ เพื่อสินค้าที่ปลอดภัย - กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สนับสนุนนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ เพื่อการส...


More การหาค่าเฉลี่ยร้อยละ

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด