การอ่านจับใจความ

Search Media :
powered by

Relate Keyword for การอ่านจับใจความ

Images (click here to hide/see results)

รักภาษาไทย: แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ การ

รักภาษาไทย: แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ การ ๖ การอ่านจับใจความสำคัญ

รักภาษาไทย: แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ การ

รักภาษาไทย: แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ การ ๖ การอ่านจับใจความสำคัญ

ชุดกิจกรรมฝึกทักษะ การอ่านจับใจความ ชั้น ป.5 ผลงานครูกฤติกา ปาจิตร์

ชุดกิจกรรมฝึกทักษะ การอ่านจับใจความ ชั้น ป.5 ผลงานครูกฤติกา ปาจิตร์ ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่

p28415940000.jpg

p28415940000.jpg p28415940000.jpg

ภาษาไทย การอ่านจับใจความ ชั้น ป.1-ป.6 (เล่ม 1)

ภาษาไทย การอ่านจับใจความ ชั้น ป.1-ป.6 (เล่ม 1) ภาษาไทย การอ่านจับใจความ ชั้น

แบบฝึกเสริมทักษะ การอ่านจับใจความ(การอ่านในใจ) ม.1 ผลงานครูประภา ...

แบบฝึกเสริมทักษะ การอ่านจับใจความ(การอ่านในใจ) ม.1 ผลงานครูประภา ... แบบฝึกเสริมทักษะ การอ่านจับใจ

นางสาว นันตภรณ์ แสงเกตุ : การ

นางสาว นันตภรณ์ แสงเกตุ : การ การอ่านจับใจความ

นายพัฒนกิจ วงค์ลาศ. - ครู

นายพัฒนกิจ วงค์ลาศ. - ครู เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

More การอ่านจับใจความ

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

การอ่านจับใจความ ครูกุ๊ก โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา

การอ่านจับใจความ ครูกุ๊ก โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา


แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ

แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ - แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ วิชาภาษาไทย โดย ครูมุกดา อนุกานนท์ โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โหลดไฟล์ ได้ที่ http://www.sendspace.com/file...


การจับใจความสำคัญ

การจับใจความสำคัญ - วีดิทัศน์เพื่อการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ผลิตโดย กลุ่มงานผลิตสื่อและเผยแพร่ กองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน...


การอ่านจับใจความสำคัญ

การอ่านจับใจความสำคัญ - หลักการอ่านจับใจความสำคัญ...ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะ.


การอ่านจับใจความสำคัญ

การอ่านจับใจความสำคัญ


การสอนจับใจความสำคัญเรื่องความเป็นมาอาเซียน

การสอนจับใจความสำคัญเรื่องความเป็นมาอาเซียน


เทคนิคการอ่านจับใจความโดยครูต้น

เทคนิคการอ่านจับใจความโดยครูต้น - ติว "แซงทางโค้ง" กับ win-win ผอ.พรชัย นาชัยเวียง ค่ายติวอันดับหนึ่งที่ได้รับการยอมรับที่สุดในประเทศ สถิติผู้สอบบรรจุได้สูงสุดในประเทศ เพราะคุณชนะ ผมชนะ ( จัด...


Story Reel โครงงานนักศึกษามัลติมีเดีย การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องการอ่านจับใจความ

Story Reel โครงงานนักศึกษามัลติมีเดีย การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องการอ่านจับใจความ - นางสาวอรทัย วงษ์แก้ว รหัส 534235151 หมู่เรียน 53/33.


การอ่านจับใจความสำคัญด้วยเทคนิคSQ3R

การอ่านจับใจความสำคัญด้วยเทคนิคSQ3R - นางสาวภรณ์กนก อินกองงาม เลขที่28 sec.02.


[HD]ฝึกทักษะการจับใจความภาษาอังกฤษ

[HD]ฝึกทักษะการจับใจความภาษาอังกฤษ - โครงการการอ่านบทความภาษาอังกฤษปี 1 นักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.


การแข่งขันอ่านออกเสียง 2556

การแข่งขันอ่านออกเสียง 2556 - การแข่งขันอ่านออกเสียง 2556 นางสาวรัชนีกร สุวรรณวิเศษ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี.


แข่งทักษะการอ่าน ระดับชั้น ป. 4- ป.6

แข่งทักษะการอ่าน ระดับชั้น ป. 4- ป.6 - โรงเรียนบ้านโคกศิลาเป็นตัวแทน สพป.สกลนคร เขต 2 เข้าแข่งทักษะการอ่าน ระดับชั้น ป. 4- ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนระดับชาติ ครั้งที่ 62 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการ...


ฝึกอ่านจับใจความ

ฝึกอ่านจับใจความ - ลูกภาวะออทิสติกเมื่ออ่านได้แล้วก็จะอ่านไปเลื่อยๆ เราต้องฝักให้เขา เข้าใจเนื้อเรื่อง โดยการให้ตอบคำถามหลังอ่าน.


การอ่านจับใจความ

การอ่านจับใจความ


รายงานความก้าวหน้า การพัฒนา การอ่านจับใจความภาษาไทย สำหรับนักเรียน ชั้น ม.3/6 โรงเรียนราชวินิต มัธยม

รายงานความก้าวหน้า การพัฒนา การอ่านจับใจความภาษาไทย สำหรับนักเรียน ชั้น ม.3/6 โรงเรียนราชวินิต มัธยม - ผู้รายงานความก้าวหน้า นางสาวเพ็ญพิชชารัตน์ ศรีสำอาง ม.5/1 เลขที่ 33 นางสาวนฤมล ปาทะกัง ม.5/1 เลขที่ 44 ถ่ายภาพ นางสาวณัฐนันท์ บุญเกิด ม.5/1 เลขที่ 31 ตัดต่อว...


54 แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความของเด็กออทิสติก

54 แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความของเด็กออทิสติก


C20-เทคนิคการอ่าน+ตีความ ภาษาอังกฤษ 1

C20-เทคนิคการอ่าน+ตีความ ภาษาอังกฤษ 1 - เชิญอ่านบทความที่เป็นความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ThaiBizSolutions.com/


การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญภาษาอังกฤษของนักเรียน นางปนิฐฐา  สมโภชน์

การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญภาษาอังกฤษของนักเรียน นางปนิฐฐา สมโภชน์ - บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้นิทานสองภาษาประกอบภาพ ชื่อผู้ทำผู้วิจัย นางปนิฐฐา สมโ...


รานงานความก้าวหน้า เรื่องการอ่านจับใจความ

รานงานความก้าวหน้า เรื่องการอ่านจับใจความ - 1.นาย ทินพัฒน์ ขันเกษตร เลขที่14 ชั้นม.5/1 2.นาย ธนวัฒน์ สุภาษา เลขที่16 ชั้นม.5/1 3.นายโอชา สุนทร เลขที่17 ชั้นม.5/1 4. นายพีรดนย์ สมใจ เลขที่20 ชั้นม.5/1.


รายงานความก้าวหน้า เรื่อง การอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ม.5/5 โรงเรียนราชวินิต มัธยม

รายงานความก้าวหน้า เรื่อง การอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ม.5/5 โรงเรียนราชวินิต มัธยม - นาย โธรัยห์ คำไวย์ ม.5/5 เลขที่ 2 นาย ปุณณกานต์ ทองอยู่ ม.5/5 เลขที่ 8 นาย นราธิป แพงท้าว ม.5/5 เลขที่ 20.


More การอ่านจับใจความ

Sites (click here to hide/see results)

More การอ่านจับใจความ ..

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด

หมวดหมู่ยอดฮิต