การอ่านจับใจความสําคัญ ป.3

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

ด ญ อัญชลีภรณ์ ร ร บ้านถ้ำ คว้าเหรียญทองการอ่านร้อยแก้ว ระดับเขตพื้นที่

ด ญ อัญชลีภรณ์ ร ร บ้านถ้ำ คว้าเหรียญทองการอ่านร้อยแก้ว ระดับเขตพื้นที่


การอ่านจับใจความสำคัญ

การอ่านจับใจความสำคัญ


การอ่านจับใจความ ครูกุ๊ก โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา

การอ่านจับใจความ ครูกุ๊ก โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา


การจับใจความสำคัญ

การจับใจความสำคัญ


แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ

แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ


NTป.3 สอบการอ่านออกเสียง

NTป.3 สอบการอ่านออกเสียง


การอ่านจับใจความสำคัญด้วยเทคนิคSQ3R

การอ่านจับใจความสำคัญด้วยเทคนิคSQ3R


เทคนิคการอ่านจับใจความโดยครูต้น

เทคนิคการอ่านจับใจความโดยครูต้น


การสอนจับใจความสำคัญเรื่องความเป็นมาอาเซียน

การสอนจับใจความสำคัญเรื่องความเป็นมาอาเซียน


อ่านออกเสียง

อ่านออกเสียง


[HD]ฝึกทักษะการจับใจความภาษาอังกฤษ

[HD]ฝึกทักษะการจับใจความภาษาอังกฤษ


การแข่งขันอ่านออกเสียง 2556

การแข่งขันอ่านออกเสียง 2556


ทักาะการใช้เพลงเรื่องการจับใจความชั้นม 2

ทักาะการใช้เพลงเรื่องการจับใจความชั้นม 2


การสรุปความ,การอ่านแผนที่

การสรุปความ,การอ่านแผนที่


การแนะนำตัวและการอ่านออกเสียง.wmv

การแนะนำตัวและการอ่านออกเสียง.wmv


การแข่งขันการอ่านฟังเสียง

การแข่งขันการอ่านฟังเสียง


ประกวดการอ่านออกเสียง

ประกวดการอ่านออกเสียง


ฺBook of inspiration

ฺBook of inspiration


Animation ชาดกตอนเต่าตายเพราะปาก.flv

Animation ชาดกตอนเต่าตายเพราะปาก.flv


More การอ่านจับใจความสําคัญ ป.3

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)