การอ่านจับใจความสําคัญ ม.2

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Video (click here to hide/see results)

ทักาะการใช้เพลงเรื่องการจับใจความชั้นม 2 - YouTube

ทักาะการใช้เพลงเรื่องการจับใจความชั้นม 2 - YouTube


การจับใจความสำคัญ - YouTube

การจับใจความสำคัญ - YouTube


ด ญ อัญชลีภรณ์ ร ร บ้านถ้ำ คว้าเหรียญทองการอ่านร้อยแก้ว ระดับเขตพื้นที่ - YouTube

ด ญ อัญชลีภรณ์ ร ร บ้านถ้ำ คว้าเหรียญทองการอ่านร้อยแก้ว ระดับเขตพื้นที่ - YouTube


การแข่งขันอ่านออกเสียง 2556 - YouTube

การแข่งขันอ่านออกเสียง 2556 - YouTube


รายงานความก้าวหน้า การพัฒนา การอ่านจับใจความภาษาไทย สำหรับนักเรียน ชั้น ม.3/6 โรงเรียนราชวินิต มัธยม - YouTube

รายงานความก้าวหน้า การพัฒนา การอ่านจับใจความภาษาไทย สำหรับนักเรียน ชั้น ม.3/6 โรงเรียนราชวินิต มัธยม - YouTube


ตัวอย่างการใช้ภาษาไทยบกพร่อง THI115 SPU - YouTube

ตัวอย่างการใช้ภาษาไทยบกพร่อง THI115 SPU - YouTube


การฝึกซ้อมการแข่งขันการอ่าน น้ำเส... - YouTube

การฝึกซ้อมการแข่งขันการอ่าน น้ำเส... - YouTube


ขั้นการสอน ฝึกการอ่าน - YouTube

ขั้นการสอน ฝึกการอ่าน - YouTube


More การอ่านจับใจความสําคัญ ม.2

Google+ (click here to hide/see results)