การแก้ปัญหายาเสพติด

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

กลับมาถึงกรุงเทพด้วยความปลอดภัย  ขอบพระคุณ&นับถือจิตใจ พี่-น้องสื่อฯ ทุกท่าน ที่ร่วมเดินทางติดตามการแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ ของสำนักงาน ป.ป.ส. และหน่วยงานภาคีในพื้นที่  กราบงามๆ

กลับมาถึงกรุงเทพด้วยความปลอดภัย ขอบพระคุณ&นับถือจิตใจ พี่-น้องสื่อฯ ทุกท่าน ที่ร่วมเดินทางติดตามการแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ ของสำนักงาน ป.ป.ส. และหน่วยงานภาคีในพื้นที่ กราบงามๆ

More การแก้ปัญหายาเสพติด

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

การแก้ปัญหายาเสพติด.flv

การแก้ปัญหายาเสพติด.flv - ดาวน์โหลดสื่อการสอนPowerPointนี้ได้ที่เว็บวัดสวนวาง http://www.watsuanvang.com/read.php?tid-926.html.


คนกรุงขอคำตอบ การแก้ปัญหายาเสพติด

คนกรุงขอคำตอบ การแก้ปัญหายาเสพติด - ปัญหายาเสพติดเป็นภัยต่อสังคม ก่อให้เกิดปัญหาอาขญากรรมตามมา คนกรุงขอคำตอบ เรื่องการแก้ปัญหายาเสพติด คำถามจากประชาชนถึงผู้สมัครผู้ว่าฯกทม. พบการตอบคำถามจาก ...


ชุมชนกับการแก้ปัญหายาเสพติด.flv

ชุมชนกับการแก้ปัญหายาเสพติด.flv - ดาวน์โหลดสื่อการสอนPowerPointนี้ได้ที่เว็บวัดสวนวาง http://www.watsuanvang.com/read.php?tid-911.html.


ความสำเร็จการแก้ปัญหายาเสพติดด้วยมัสยิดสานใจ

ความสำเร็จการแก้ปัญหายาเสพติดด้วยมัสยิดสานใจ - หน่วยเฉพาะกิจยะลา 16 (กองพันทหารม้าที่ 210) ร่วมกับราษฎร บ.ตาเซะ ม.3 จัดโครงการมัสยิดสานใจ ต้านภัยยาเสพติด ณ บ.ตาเซะ ม.3 ต.ตาเซะ อ.เมือง จว.ยะลา.


VDOอภิปรายการแก้ปัญหายาเสพติด

VDOอภิปรายการแก้ปัญหายาเสพติด


ป้าอามีนะห์กับการแก้ปัญหายาเสพติด

ป้าอามีนะห์กับการแก้ปัญหายาเสพติด - รายการหน้าต่างสังคม ตอน ป้าอามีนะฮฺ บีดิลและ มุสลิมะฮฺผู้กล้าท้าปัญหายาเสพติด เทปนี้ออกอากาศวันที่ 12 คุลาคม 2555 กิตติยา หมัดนุรักษ์และจีรนันท์ กรเกษม สัมภา...


ติดตามการแก้ปัญหายาเสพติดnew tv

ติดตามการแก้ปัญหายาเสพติดnew tv - ติดตามการแก้ปัญหายาเสพติดnew tv ติดตามรับชมได้ที่ช่อง18.


กองทุนแม่ของแผ่นดิน การแก้ปัญหายาเสพติด

กองทุนแม่ของแผ่นดิน การแก้ปัญหายาเสพติด


กองทุนแม่ของแผ่นดิน การแก้ปัญหายาเสพติด2

กองทุนแม่ของแผ่นดิน การแก้ปัญหายาเสพติด2


17 ธ ค  56 วิสามัญติดการการแก้ปัญหายาเสพติดฯ พิจารณาผล

17 ธ ค 56 วิสามัญติดการการแก้ปัญหายาเสพติดฯ พิจารณาผล - คณะอนุกรรมาธิการด้านการบริหารจัดการและงบประมาณในคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามการแก้ปัญหายาเสพติด วุฒิสภา ...


ผรท. ร่วมแก้ปัญหายาเสพติด

ผรท. ร่วมแก้ปัญหายาเสพติด - ขณะที่การปราบปรามยาเสพติดดำเนินไป แต่สิ่งที่ทำควบคู่กันไปด้วยก็คือ การป้องกันและแก้ไข โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดในชุมชน ซึ่งทางภาคอีสาน มีกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย...


นาทีประเทศไทย ตอนที่ 9 ผลักดันการแก้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ

นาทีประเทศไทย ตอนที่ 9 ผลักดันการแก้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ - ฉันสร้างวิดีโอนี้ด้วยโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ YouTube (http://www.youtube.com/editor)


ขอนแก่นไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด.mpg

ขอนแก่นไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด.mpg - ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.) เป็นประธานประกาศเจตนารมณ์ "จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่...


เสันทางยาเสพติดในเรือนจำ

เสันทางยาเสพติดในเรือนจำ - การแก้ปัญหายาเสพติดภายในเรือนจำยังคงเป็นวาระเร่งด่วน ที่ทางคสช. เน้นย้ำให้รีบดำเนินการเพราะในเรือนจำถือเป็นแหล่งรวมนักโทษคดีสำคัญ รวมถึงยาเสพติด จนทำให้เกิดก...


นาทีประเทศไทย ตอนที่ 9 ผลักดันการแก้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ

นาทีประเทศไทย ตอนที่ 9 ผลักดันการแก้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ - นาทีประเทศไทย ตอนที่ 9 ผลักดันการแก้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ การแก้ปัญหายาเสพติด เป็นวาระแห่งชาติ ที่รัฐบาลตระหนักถึงภัยคุกคาม จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ การ...


30 ก ย  57 ผู้ว่าฯสงขลา มอบนโยบายการแก้ปัญหายาเสพติดแก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่า

30 ก ย 57 ผู้ว่าฯสงขลา มอบนโยบายการแก้ปัญหายาเสพติดแก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่า


9 12 54 ข่าวค่ำDNN ประชาชนพอใจการแก้ปัญหายาเสพติดรัฐบาล ยิ่งลักษณ์

9 12 54 ข่าวค่ำDNN ประชาชนพอใจการแก้ปัญหายาเสพติดรัฐบาล ยิ่งลักษณ์


ภาพยนตร์สะท้อนปัญหาต้านยาเสพติด

ภาพยนตร์สะท้อนปัญหาต้านยาเสพติด - ปัญหาที่เกิดย่อมมีสาเหตุ แล้วจะมีวิธีใดบ้างในการแก้ปัญหาให้หมดไป.


แก้ปัญหายาเสพติด อบต โนนธาตุ 2

แก้ปัญหายาเสพติด อบต โนนธาตุ 2 - ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องมีความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ เร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยก...


8 2 55 ข่าวค่ำDNN กระทรวงยุติธรรมบูรณาการแก้ปัญหายาเสพติด

8 2 55 ข่าวค่ำDNN กระทรวงยุติธรรมบูรณาการแก้ปัญหายาเสพติด


More การแก้ปัญหายาเสพติด

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด