การแพทย์ชีวโมเลกุล

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

Bio Therapy Center - PR News - งานสัมมนาสุขภาพ "ความหวังของผู้ป่วย ...

Bio Therapy Center - PR News - งานสัมมนาสุขภาพ "ความหวังของผู้ป่วย ... map.jpg

Bio Therapy Center - PR News - งานสัมมนาสุขภาพ "โรคเกี่ยวกับ ...

Bio Therapy Center - PR News - งานสัมมนาสุขภาพ "โรคเกี่ยวกับ ... bio_map.jpg

อีกทางเลือกการรักษา วิถี “เซลล์ซ่อมเซลล์” - Quality of Life ...

อีกทางเลือกการรักษา วิถี “เซลล์ซ่อมเซลล์” - Quality of Life ... บูธของ “แพทย์ชีวโมเลกุล”

Bio Therapy Center - PR News - งานสัมมนาสุขภาพ "โรคกระดูกและข้อ ...

Bio Therapy Center - PR News - งานสัมมนาสุขภาพ "โรคกระดูกและข้อ ... left images

Bio Therapy Center - PR News - งานสัมมนาสุขภาพ "โรคที่สิ้นหวังทุก ...

Bio Therapy Center - PR News - งานสัมมนาสุขภาพ "โรคที่สิ้นหวังทุก ... bio.jpg

Medical Clipping -The library Faculty of Medicine Chiang Mai ...

Medical Clipping -The library Faculty of Medicine Chiang Mai ... ชู 'วิธีทางอณูชีวโมเลกุล'

เซลล์ซ่อมเซลล์ อีกทาง(เลือก)ของผู้ป่วย : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

เซลล์ซ่อมเซลล์ อีกทาง(เลือก)ของผู้ป่วย : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ ของการแพทย์ชีวโมเลกุล คือ

Biological Engineering

Biological Engineering กลไกการเคลื่อนที่ของแบคทีเรีย

More การแพทย์ชีวโมเลกุล

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

ก้าวทันโรคกับชีวโมเลกุล 6 โรคภูมิคุ้มกันทำร้ายตัวเอง

ก้าวทันโรคกับชีวโมเลกุล 6 โรคภูมิคุ้มกันทำร้ายตัวเอง - แนวทางการรักษาด้วยชีวโมเลกุล ให้กับผู้ป่วยโรคภูมิคุ้มกันทำร้ายตัวเอง ออกอากาศทาง ททบ.5 วันเสาร์ที่ 12 กรกฏาคม 2557 เวลา 7.00 น. ผลิตโดย ศูนย์การแพทย์ชีวโมเลก...


ก้าวทันโรคกับชีวโมเลกุล 18 โรคเบาหวาน โรคหอบหืด ภูมิคุ้มกันทำร้ายตนเอง

ก้าวทันโรคกับชีวโมเลกุล 18 โรคเบาหวาน โรคหอบหืด ภูมิคุ้มกันทำร้ายตนเอง - แนวทางการรักษาด้วยชีวโมเลกุล เสวนาเรื่องการรักษา ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ปลายประสาทอักเสบ และผู้ป่วยที่เป็นโรคหอบหืด เนื่องจากกลุ่มโรคภูมิคุ้มกันทำร้ายตนเอง โดย อ....


ก้าวทันโรคกับชีวโมเลกุล 1 O/A 7 มิย.57 ปฐมบทแห่งการแพทย์ชีวโมเลกุล

ก้าวทันโรคกับชีวโมเลกุล 1 O/A 7 มิย.57 ปฐมบทแห่งการแพทย์ชีวโมเลกุล - ปฐมบทเทปแรกในรายการ "ก้าวทันโรค กับ ชีวโมเลกุล" วาไรตี้เชิงสาระเพื่อสุขภาพ ว่าด้วยเรื่องการแพทย์ชีวโมเลกุล ทางเลือกสมัยใหม่ การใช้เซลล์ซ่อมเซลล์ ออกอากาศทางป...


ก้าวทันโรคกับชีวโมเลกุล 10 ไตวาย,โพรงกระดูกข้อมืออักเสบ,นิ้วล๊อค

ก้าวทันโรคกับชีวโมเลกุล 10 ไตวาย,โพรงกระดูกข้อมืออักเสบ,นิ้วล๊อค - แนวทางการรักษาด้วยชีวโมเลกุล เรื่องการรักษาผู้ป่วยชาวเยอรมันและชาวไทย ที่มีอาการไตวายแต่ไม่ต้องการล้างไต และ โรคโพรงกระดูกข้อมืออักเสบ ทำให้เกิดอาการนิ้วล๊อค...


ก้าวทันโรคกับชีวโมเลกุล 5 โรคในวัยทอง,ภูมิคุ้มกันทำร้ายตัวเอง

ก้าวทันโรคกับชีวโมเลกุล 5 โรคในวัยทอง,ภูมิคุ้มกันทำร้ายตัวเอง - แนวทางการรักษาด้วยชีวโมเลกุล ผู้ป่วยโรคไตวาย เบาหวาน โรคหัวใจ โรคในวัยทอง และภูมิคุ้มกันทำร้ายตัวเอง ออกอากาศทาง ททบ.5 ในวันเสาร์ที่ 5 กรกฏาคม 2557 2557 เวลา...


ก้าวทันโรคกับชีวโมเลกุล 17 โรคกระดูก,โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ,ภูมิคุ้มกันทำร้ายตนเอง

ก้าวทันโรคกับชีวโมเลกุล 17 โรคกระดูก,โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ,ภูมิคุ้มกันทำร้ายตนเอง - แนวทางการรักษาด้วยชีวโมเลกุล เสวนาเรื่องการรักษา ผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อเข่าเสื่อม และผู้ป่วยที่เป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ โรคหัวใจ เนื่องจากกลุ่มโรคภูมิคุ้มกัน...


ก้าวทันโรคกับชีวโมเลกุล 26 โรคเส้นเลือดในสมองแตก Stroke, เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง

ก้าวทันโรคกับชีวโมเลกุล 26 โรคเส้นเลือดในสมองแตก Stroke, เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง - กรณีศึกษา โรคเส้นเลือดในสมองแตก Stroke, เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง โดยแนวทางการรักษาด้วยชีวโมเลกุล เซลล์ซ่อมเซลล์ ที่ไม่ใช่สเต็มเซลล์ โดย อ.พรรณทิพา วัชโร...


ก้าวทันโรคกับชีวโมเลกุล 24 โรคกระดูกสันหลังอักเสบยึดติด กลุ่มโรคภูมิคุ้มกันทำร้ายตนเอง

ก้าวทันโรคกับชีวโมเลกุล 24 โรคกระดูกสันหลังอักเสบยึดติด กลุ่มโรคภูมิคุ้มกันทำร้ายตนเอง - กรณีศึกษา ผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังอักเสบยึดติด อันเนื่องมาจากกลุ่มโรคภูมิคุ้มกันทำร้ายตนเอง โดยแนวทางการรักษาด้วยชีวโมเลกุล เซลล์ซ่อมเซลล์ ที่ไม่ใช่สเต็มเซลล์...


ก้าวทันโรคกับชีวโมเลกุล 21 โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง  หูตึง-กระดูกทับเส้น โรคภูมิคุ้มกันทำร้ายตนเอง

ก้าวทันโรคกับชีวโมเลกุล 21 โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง หูตึง-กระดูกทับเส้น โรคภูมิคุ้มกันทำร้ายตนเอง - การเสวนาเรื่องการรักษา ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง โรคเสื่อมตามวัย / หูตึง-กระดูกทับเส้น เนื่องจากกลุ่มโรคภูมิคุ้มกันทำร้ายตนเอง ตามแนวทางการรักษาด้วยชีวโมเล...


ก้าวทันโรคกับชีวโมเลกุล 27 โรคข้อเข่าเสื่อม ภูมิแพ้ ภูมิคุ้มกันทำร้ายตนเอง

ก้าวทันโรคกับชีวโมเลกุล 27 โรคข้อเข่าเสื่อม ภูมิแพ้ ภูมิคุ้มกันทำร้ายตนเอง - กรณีศึกษา โรคข้อเข่าเสื่อม โรคภูมิแพ้ ภูมิคุ้มกันทำร้ายตนเอง โดยแนวทางการรักษาด้วยชีวโมเลกุล เซลล์ซ่อมเซลล์ ที่ไม่ใช่สเต็มเซลล์ โดย อ.พรรณทิพา วัชโรบล และ รศ...


Biomolecular Therapy ชีวโมเลกุล

Biomolecular Therapy ชีวโมเลกุล - Biomolecular Therapy ชีวโมเลกุล.


ก้าวทันโรคกับชีวโมเลกุล 3 โรคไตวาย

ก้าวทันโรคกับชีวโมเลกุล 3 โรคไตวาย - แนวทางการรักษาด้วยชีวโมเลกุล ให้กับคุณลัดดาวัลย์ ผู้ป่วยโรคไตวาย, ออกอากาศทาง ททบ.5 วันเสาร์ที่ 21 มิย 2557 เวลา 7.00 น. ผลิตโดย ศูนย์การแพทย์ชีวโมเลกุล แห่ง...


ก้าวทันโรคกับชีวโมเลกุล 14 โรคข้ออักเสบเรื้องรัง ข้อยึดติด ภูมิคุ้มกันทำร้ายตัวเอง

ก้าวทันโรคกับชีวโมเลกุล 14 โรคข้ออักเสบเรื้องรัง ข้อยึดติด ภูมิคุ้มกันทำร้ายตัวเอง - แนวทางการรักษาด้วยชีวโมเลกุล เสวนาเรื่องการรักษา Mr. Derex Stone ชาวอังกฤษ ผู้ป่วยที่มีอาการข้ออักเสบเรื้องรัง ข้อยึดติด ภูมิคุ้มกันทำร้ายตัวเอง โดย อ.พรรณทิ...


ก้าวทันโรคกับชีวโมเลกุล 20 โรคท้องเสียเรื้อรัง,โรคริดสีดวงทวาร,โรคภูมิคุ้มกันทำร้ายตนเอง

ก้าวทันโรคกับชีวโมเลกุล 20 โรคท้องเสียเรื้อรัง,โรคริดสีดวงทวาร,โรคภูมิคุ้มกันทำร้ายตนเอง - การเสวนาเรื่องการรักษา ผู้ป่วยโรคท้องเสีย ท้องเดินเรื้อรัง โรคริดสีดวงทวาร เนื่องจากกลุ่มโรคภูมิคุ้มกันทำร้ายตนเอง ตามแนวทางการรักษาด้วยชีวโมเลกุล เซลล์ซ่อมเ...


ก้าวทันโรคกับชีวโมเลกุล 23 โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงอันเนื่องมาจากกลุ่มโรคภูมิคุ้มกันทำร้ายตนเอง

ก้าวทันโรคกับชีวโมเลกุล 23 โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงอันเนื่องมาจากกลุ่มโรคภูมิคุ้มกันทำร้ายตนเอง - กรณีศึกษา ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงอันเนื่องมาจากกลุ่มโรคภูมิคุ้มกันทำร้ายตนเอง โดยแนวทางการรักษาด้วยชีวโมเลกุล เซลล์ซ่อมเซลล์ ที่ไม่ใช่สเต็มเซลล์ โดย อ.พร...


ก้าวทันโรคกับชีวโมเลกุล 19 โรคไตวายเรื้อรัง,โรคภูมิคุ้มกันทำร้ายตนเอง

ก้าวทันโรคกับชีวโมเลกุล 19 โรคไตวายเรื้อรัง,โรคภูมิคุ้มกันทำร้ายตนเอง - เสวนาเรื่องการรักษา ผู้ป่วยโรคไตวายเฉียบพลัน และไตวายเรื้อรัง เนื่องจากกลุ่มโรคภูมิคุ้มกันทำร้ายตนเอง ตามแนวทางการรักษาด้วยชีวโมเลกุล เซลล์ซ่อมเซลล์ ที่ไม่ใช...


ก้าวทันโรคกับชีวโมเลกุล 16 ไตวายเรื้อรัง เบาหวาน โรคหัวใจ, โรคภูมิคุ้มกันทำร้ายตนเอง

ก้าวทันโรคกับชีวโมเลกุล 16 ไตวายเรื้อรัง เบาหวาน โรคหัวใจ, โรคภูมิคุ้มกันทำร้ายตนเอง - แนวทางการรักษาด้วยชีวโมเลกุล เสวนาเรื่องการรักษา ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง และผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรัง ผื่นคันที่ผิวหนัง ไต เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ เนื่...


ก้าวทันโรคกับชีวโมเลกุล 25 โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ภูมิแพ้  กลุ่มโรคภูมิคุ้มกันทำร้ายตนเอง

ก้าวทันโรคกับชีวโมเลกุล 25 โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ภูมิแพ้ กลุ่มโรคภูมิคุ้มกันทำร้ายตนเอง - กรณีศึกษา ผู้ป่วยโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ภูมิแพ้ อันเนื่องมาจากกลุ่มโรคภูมิคุ้มกันทำร้ายตนเอง โดยแนวทางการรักษาด้วยชีวโมเลกุล เซลล์ซ่อมเซลล์ ที่ไม่ใช่ส...


ก้าวทันโรคกับชีวโมเลกุล 30 Review ปี 57 คนไข้ผู้สูงวัย โรคเสื่อมตามวัย โรคหัวใจ กระดูกและข้อ

ก้าวทันโรคกับชีวโมเลกุล 30 Review ปี 57 คนไข้ผู้สูงวัย โรคเสื่อมตามวัย โรคหัวใจ กระดูกและข้อ - กรณีศึกษา รวมฮิต ปี 57 คนไข้ผู้สูงวัย โรคเสื่อมตามวัย โรคหัวใจ กระดูกและข้อ โดยแนวทางการรักษาด้วยชีวโมเลกุล เซลล์ซ่อมเซลล์ ที่ไม่ใช่สเต็มเซลล์ โดย อ.พรรณทิพา...


ก้าวทันโรคกับชีวโมเลกุล 9 O/A โรคกล้ามเนื้ออักเสบ กระดูกและข้อเข่าเสื่อม

ก้าวทันโรคกับชีวโมเลกุล 9 O/A โรคกล้ามเนื้ออักเสบ กระดูกและข้อเข่าเสื่อม - แนวทางการรักษาด้วยชีวโมเลกุล ให้กับผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออักเสบ กระดูกและข้อเข่าเสื่อม แนะนำโดย Dr.Brillinger จากสถาบัน VitOrgan เยอรมันนี ออกอากาศทาง ททบ.5 วั...


More การแพทย์ชีวโมเลกุล

Sites (click here to hide/see results)

More การแพทย์ชีวโมเลกุล ..

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด