การแสดง Science Show

Search Media :
powered by

Relate Keyword for การแสดง Science Show

Images (click here to hide/see results)

การแสดงทางวิทยาศาสตร์ | ครูปอนด์ ' s Blog

การแสดงทางวิทยาศาสตร์ | ครูปอนด์ ' s Blog การแสดงทางวิทยาศาสตร์

Eoficemtk

Eoficemtk การแข่งขันการแสดงทาง

การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) :::

การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ::: เรื่อง สสาร สารเคมี ก๊าซ

PCCPL - การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show)

PCCPL - การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) Share

ศว.ลำปาง จัดการประกวดแข่งขัน Science Show 2555

ศว.ลำปาง จัดการประกวดแข่งขัน Science Show 2555 จัดการประกวดการแสดงทาง

SCIENCE-SHOW.jpg

SCIENCE-SHOW.jpg SCIENCE-SHOW.jpg

ประชาสัมพันธ์การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)

ประชาสัมพันธ์การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 40101459_0_20140523-091622.jpg

เหรียญทอง การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) งานศิลปหัตถกรรม ...

เหรียญทอง การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) งานศิลปหัตถกรรม ... การแสดงทางวิทยาศาสตร์

More การแสดง Science Show

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) โรงเรียนสว่างคูณวิทยา(ตัวแทนระดับเขตพื้นที่ฯสพป.ศก.4)

การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) โรงเรียนสว่างคูณวิทยา(ตัวแทนระดับเขตพื้นที่ฯสพป.ศก.4) - ฉันสร้างวิดีโอนี้ด้วยโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ YouTube (http://www.youtube.com/editor)


การแสดง science show สะเลียมหวาน

การแสดง science show สะเลียมหวาน


science show เหรียญทอง ระดับชาติ ปี 2554

science show เหรียญทอง ระดับชาติ ปี 2554 - การแสดง Science Show รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 ที่อิมเพจ ระดับช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร สพม. 29 ผู้แสดง อรอนง...


Research Expo: Science Show "โรงเรียนวารีเชียงใหม่"

Research Expo: Science Show "โรงเรียนวารีเชียงใหม่" - การแสดงวิทยาศาสตร์ Science Show "โรงเรียนวารีเชียงใหม่" มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ปี 2557 ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม...


การแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show

การแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show - การแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show นักเรียนมัธยมต้น รร.อนุบาลเกาะจันทน์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 62 รางวัลเหรียญทองอันดับที่ 1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา.


ร.ร.พรศิริกุล ประถม - Science Show 56 ศว.ตรัง

ร.ร.พรศิริกุล ประถม - Science Show 56 ศว.ตรัง - การประกวดแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ประจำปี 2556 วันที่ 9 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง โรงเรียนพรศิริกุล จ.ตรัง ได้รับรา...


การแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ระดับเหรียญทอง ในการแข่งขันระดับภาคฯ

การแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ระดับเหรียญทอง ในการแข่งขันระดับภาคฯ - โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ได้เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงเรียนชุมชนดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ในวันที่...


ร.ร.ปัญญาวิทย์ ประถม - Science Show 56 ศว.ตรัง

ร.ร.ปัญญาวิทย์ ประถม - Science Show 56 ศว.ตรัง - การประกวดแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ประจำปี 2556 วันที่ 9 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง โรงเรียนปัญญาวิทย์ จ.ตรัง ได้รับร...


[Science Show] โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ช่วงชั้นที่ 2 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2553 (1)

[Science Show] โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ช่วงชั้นที่ 2 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2553 (1) - การแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6) จากรร.อนุราชประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 จากงาน...


Science Show โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ยะลา Part 1/2

Science Show โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ยะลา Part 1/2 - จากการแสดง Science Show ระดับชาติ ชั้นป.4-6 ครั้งที่ ๖๒ ณ เมืองทองธานี ขอเชิญชวนเพื่อนๆ มาร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เรามาช่วย Save World Save Life กันนะครับ...


ร.ร.เทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) ม.ปลาย - Science Show 56 ศว.ตรัง

ร.ร.เทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) ม.ปลาย - Science Show 56 ศว.ตรัง - การประกวดแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ประจำปี 2556 วันที่ 9 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร...


การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) ระดับภาค โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต สพป.สกลนคร เขต 1

การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) ระดับภาค โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต สพป.สกลนคร เขต 1


ร.ร.เมืองถลาง ม.ต้น - Science Show 56 ศว.ตรัง

ร.ร.เมืองถลาง ม.ต้น - Science Show 56 ศว.ตรัง - การประกวดแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ประจำปี 2556 วันที่ 9 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง โรงเรียนเมืองถลาง จ.ภูเก็ต ได้รับ...


ชนะเลิศแข่งขัน Science Show ระดับประเทศ

ชนะเลิศแข่งขัน Science Show ระดับประเทศ - เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556 โรงเรียนพระหฤทัย เข้าร่วมการแข่งขัน "การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประเทศ" เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่ง...


รางวัลชนะเลิศการแสดง Science show ระดับประถมศึกษา ปี 2557

รางวัลชนะเลิศการแสดง Science show ระดับประถมศึกษา ปี 2557 - รางวัลชนะเลิศการแสดง Science show ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่...


การแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ระดับเหรียญทอง ในการแข่งขันระดับภาคฯ (2)

การแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ระดับเหรียญทอง ในการแข่งขันระดับภาคฯ (2) - โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ได้เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงเรียนชุมชนดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ในวันที่...


Research Expo: Science Show "โรงเรียนไตรภพวิทยา"

Research Expo: Science Show "โรงเรียนไตรภพวิทยา" - การแสดงวิทยาศาสตร์ Science Show "โรงเรียนไตรภพวิทยา" มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ปี 2557 ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 25...


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแสดงScience show ระดับมัธยม ปี 2557

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแสดงScience show ระดับมัธยม ปี 2557 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแสดงScience show ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปี 2557 โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง สำนักงานเขตพื้รที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 งานศิลป...


Research Expo: Science Show "องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ: อพวช"

Research Expo: Science Show "องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ: อพวช" - การแสดงวิทยาศาสตร์ Science Show "องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ: อพวช." มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ปี 2557 ระหว...


science show ค.บ.ยะลา (ระดับชาติ) ปี 53

science show ค.บ.ยะลา (ระดับชาติ) ปี 53 - ขอแสดงความยินดีกับทีมนักเรียน science show โรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ...


More การแสดง Science Show

Sites (click here to hide/see results)

More การแสดง Science Show ..

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด

หมวดหมู่ยอดฮิต