กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หลักสูตร 2551 doc

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

ครูทูป (Krutube) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชุมนุมภาพยนตร์สั้น

ครูทูป (Krutube) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชุมนุมภาพยนตร์สั้น


หลักสูตรการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

หลักสูตรการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 - หลักสูตรการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 วันที่ 14 กรกฎาคม 2556 โดยผศ.ดร.พรทิพ...


หนังสั้น การบริหารหลักสูตร

หนังสั้น การบริหารหลักสูตร - หัวใจสำคัญของหลักสูต คือ ครูผู้สอน การบริหาหลักสูตรจะประสบผลสำเร็จไ...


ระเบียบแถว(สัญญาณมือการเรียกแถวลูกเสือสากล)

ระเบียบแถว(สัญญาณมือการเรียกแถวลูกเสือสากล) - วีดิทัศนืเพื่อการศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ) ชั้นประถมศึกษาป...


การผูกเงื่อน.MP4

การผูกเงื่อน.MP4 - งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านหนองล...


เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (สื่อการสอน)

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (สื่อการสอน) - สไลด์คอมพิวเตอร์ประกอบ ชุดการสอนแผนจุฬา หน่วยที่ 3 เรื่อง เครือข่ายคอ...


การบริหารหลักสูตร.avi

การบริหารหลักสูตร.avi


บ้านสอบครูวีดีโอ อ บวร  ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ 1

บ้านสอบครูวีดีโอ อ บวร ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ 1 - บ้านสอบครูวีดีโอ อ บวร ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ 1.


More กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หลักสูตร 2551 doc

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด