กิจกรรมแนะแนวระดับประถมศึกษา

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

หลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

หลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


ตอนที่ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1

ตอนที่ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1


mp3 ติวสอบครูผู้ช่วยการพัฒนาผู้เรียน ปี2558

mp3 ติวสอบครูผู้ช่วยการพัฒนาผู้เรียน ปี2558 - mp3 ติวสอบครูผู้ช่วยการพัฒนาผู้เรียน ปี2558.


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2 - เนื่องจากคลิบวีดีโอดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการทำกิจกรรมการเรียน...


T26-โบกโบ๊กโบก- (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 5555

T26-โบกโบ๊กโบก- (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 5555


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักศึกษาวิชาทหาร

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักศึกษาวิชาทหาร - ทำส่งอาจารย์ครับ :D.


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


สรุปกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน V 2

สรุปกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน V 2


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เกษตรแบบยั่งยืนตามวิถีชาวบ้าน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เกษตรแบบยั่งยืนตามวิถีชาวบ้าน - โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมเกษตรแบบยั่งยืนตามวิถีชาวบ้าน (การ...


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี เป็นการสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มุ่งให้น...


ครูทูป (Krutube) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชุมนุมภาพยนตร์สั้น

ครูทูป (Krutube) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชุมนุมภาพยนตร์สั้น


14 ประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

14 ประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - แบบ ปพ.5 อัตโนมัติ สามารถเลือกประเมิน "ผ" "มผ" สำหรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน...


เด้าจังได๋ก็บ่หลุด - (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 55555

เด้าจังได๋ก็บ่หลุด - (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 55555


ติวสอบครู @ การพัฒนาผู้เรียน

ติวสอบครู @ การพัฒนาผู้เรียน - ติวสอบครูผู้ช่วย.


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร สายชั้นประถมศึกษาปีที่...


งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา

งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา - งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม และการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุ...


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - เพื่อได้ศึกษา ในคลิป5คลิป.


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน1 mp4

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน1 mp4


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - ทุกๆเช้านักเรียนจะล้อมวงเพื่อเคลื่อนไหวร่างและอวัยวะให้พร้อมก่อนเ...


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน "ลูกเสือ เนตรนารี"

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน "ลูกเสือ เนตรนารี" - จัดทำโดย นางสาวเจนจิรา แจ่มหอม 5615261008 นางสาวยุวดี รัตนโชติ ...


More กิจกรรมแนะแนวระดับประถมศึกษา

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด