กิจกรรมแนะแนวระดับประถมศึกษา

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

29 มค 2552 กิจกรรมแนะแนว

29 มค 2552 กิจกรรมแนะแนว


กิจกรรมแนะแนวการศึกษาของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดขึ้นในวันที่ 10...


mp3 ติวสอบครูผู้ช่วยการพัฒนาผู้เรียน ปี2558

mp3 ติวสอบครูผู้ช่วยการพัฒนาผู้เรียน ปี2558 - mp3 ติวสอบครูผู้ช่วยการพัฒนาผู้เรียน ปี2558.


กิจกรรมแนะแนว.

กิจกรรมแนะแนว.


การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล

การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล - โรงเรียนบ้านห้วยสัก ได้ร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื...


สื่อการสอนแนะแนว ชั้นป.4  เรื่องอารมณ์ต่างๆ

สื่อการสอนแนะแนว ชั้นป.4 เรื่องอารมณ์ต่างๆ - สื่อการสอนนี้จะเป็นประโยชน์ แก่ทุกคนที่ได้รับชมไม่มากก็น้อย ขอบคุณค...


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน YC

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน YC - YC:FC (Youth Counselor:Frindly Cornor)


กิจกรรมแนะแนว ก.ณ ม.505/95

กิจกรรมแนะแนว ก.ณ ม.505/95


Thinkttt Clip กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือสามัญ ตอน สัญญาณนกหวีด

Thinkttt Clip กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือสามัญ ตอน สัญญาณนกหวีด - สื่อการสอนกิจรรมพัฒนาผู้เรียน วิชา ลูกเสือสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษา...


ภาษาต่างประเทศ ประถม เรียนเขียนผ่านการแนะแนว

ภาษาต่างประเทศ ประถม เรียนเขียนผ่านการแนะแนว - "รายการชุด การเรียนการสอนระดับประถม เป็นรายการที่จะพาครูไปดูตัวอย่า...


อบรมผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านนันทนาการ 4 มิ ย 54

อบรมผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านนันทนาการ 4 มิ ย 54


ติวสอบครู @ การพัฒนาผู้เรียน 1

ติวสอบครู @ การพัฒนาผู้เรียน 1 - ติวสอบบรรจุครูผู้ช่วย.


Thinkttt Clip กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือสามัญ ตอน สัญญาณนกหวีด

Thinkttt Clip กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือสามัญ ตอน สัญญาณนกหวีด - สื่อการสอนกิจรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที...


Museum Club กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชั้นประถมศึกษา ชมรมพิพิธภัณฑ์

Museum Club กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชั้นประถมศึกษา ชมรมพิพิธภัณฑ์


สรุปกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน V 2

สรุปกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน V 2


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน1.wmv

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน1.wmv - กิจกรรมนักเรียนโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร.


สื่องานแนะแนว

สื่องานแนะแนว - สื่อการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) ครอบคลุมงานแนะแนวทั้...


นักเรียนระดับประถมศึกษากล่าวต้อนรับ 3 ภาษา (ไทย จีน อังกฤษ)

นักเรียนระดับประถมศึกษากล่าวต้อนรับ 3 ภาษา (ไทย จีน อังกฤษ) - นักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 จังหวัดอุบลราชธานี กล่า...


กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ–เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ปีการศึกษา2559

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ–เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ปีการศึกษา2559 - กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ–เนตรนารี เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่โรงเรีย...


More กิจกรรมแนะแนวระดับประถมศึกษา

Google+ (click here to hide/see results)