กิจกรรมแนะแนวระดับประถมศึกษา

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

mp3 ติวสอบครูผู้ช่วยการพัฒนาผู้เรียน ปี2558

mp3 ติวสอบครูผู้ช่วยการพัฒนาผู้เรียน ปี2558 - mp3 ติวสอบครูผู้ช่วยการพัฒนาผู้เรียน ปี2558.


การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล

การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล - โรงเรียนบ้านห้วยสัก ได้ร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื...


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน YC

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน YC - YC:FC (Youth Counselor:Frindly Cornor)


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


ตอนที่ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1

ตอนที่ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2 - เนื่องจากคลิบวีดีโอดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการทำกิจกรรมการเรียน...


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


Thinkttt Clip กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือสามัญ ตอน สัญญาณนกหวีด

Thinkttt Clip กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือสามัญ ตอน สัญญาณนกหวีด - สื่อการสอนกิจรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที...


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี เป็นการสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มุ่งให้น...


ครูทูป (Krutube) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชุมนุมภาพยนตร์สั้น

ครูทูป (Krutube) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชุมนุมภาพยนตร์สั้น


ติวสอบครู @ การพัฒนาผู้เรียน

ติวสอบครู @ การพัฒนาผู้เรียน - ติวสอบครูผู้ช่วย.


สรุปกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน V 2

สรุปกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน V 2


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เกษตรแบบยั่งยืนตามวิถีชาวบ้าน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เกษตรแบบยั่งยืนตามวิถีชาวบ้าน - โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมเกษตรแบบยั่งยืนตามวิถีชาวบ้าน (การ...


โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน "กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน"

โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน "กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน" - โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน "กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน"โคร...


Thinkttt Clip เพลงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประถม)

Thinkttt Clip เพลงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประถม) - เพลง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน คำร้อง/ทำนอง/ขับร้อง : ครูชุฒิกร คุ้...


เด้าจังได๋ก็บ่หลุด - (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 55555

เด้าจังได๋ก็บ่หลุด - (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 55555


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร สายชั้นประถมศึกษาปีที่...


14 ประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

14 ประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - แบบ ปพ.5 อัตโนมัติ สามารถเลือกประเมิน "ผ" "มผ" สำหรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน...


T26-โบกโบ๊กโบก- (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 5555

T26-โบกโบ๊กโบก- (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 5555


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - เดินทรงตัว ผูกเงื่อน โยนบอล byครูเอ.


More กิจกรรมแนะแนวระดับประถมศึกษา

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด