กิจกรรมแนะแนว ป 5

Search Media :
powered by

Relate Keyword for กิจกรรมแนะแนว ป 5

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

กิจกรรมแนะแนว.

กิจกรรมแนะแนว.


กิจกรรมแนะแนว ก.ณ ม.505/95

กิจกรรมแนะแนว ก.ณ ม.505/95


สื่อการสอนแนะแนว ชั้นป.4  เรื่องอารมณ์ต่างๆ

สื่อการสอนแนะแนว ชั้นป.4 เรื่องอารมณ์ต่างๆ - สื่อการสอนนี้จะเป็นประโยชน์ แก่ทุกคนที่ได้รับชมไม่มากก็น้อย ขอบคุณค...


แผนการสอนวิชาแนะแนว กลุ่มประถม sec.2

แผนการสอนวิชาแนะแนว กลุ่มประถม sec.2 - นางสาวธัญลักษณ์ ศิริแข็ง รหัส 573050181-3 นางสาวบุญญดา พลแพงขวา รหัส 573050184-7 นาง...


29 มค 2552 กิจกรรมแนะแนว

29 มค 2552 กิจกรรมแนะแนว


ภาษาต่างประเทศ ประถม เรียนเขียนผ่านการแนะแนว

ภาษาต่างประเทศ ประถม เรียนเขียนผ่านการแนะแนว - "รายการชุด การเรียนการสอนระดับประถม เป็นรายการที่จะพาครูไปดูตัวอย่า...


กิจกรรมแนะแนวการศึกษาของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดขึ้นในวันที่ 10...


สื่อมวลชน ท.ป.5

สื่อมวลชน ท.ป.5 - จัดทำโดย นักเรียนชั้น ม. 5/2 ในวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมแนะแนว...


แนะแนว...ป.5/1 ลุมพลี

แนะแนว...ป.5/1 ลุมพลี


เรื่อง การแสดงออกทางเพศที่เหมาะสม / การแยกแยะ / การหลีกเลี่ยงการสัมผัสร่างกายที่ผิดปกติ

เรื่อง การแสดงออกทางเพศที่เหมาะสม / การแยกแยะ / การหลีกเลี่ยงการสัมผัสร่างกายที่ผิดปกติ - คู่มือการเรียนการสอนเรื่องเพศศักษาและทักษะชีวิตในนักเรียนแบบบูรณา...


การพูดแนะนำตัว (วิชาแนะแนว)

การพูดแนะนำตัว (วิชาแนะแนว) - CREDITS song : Choose me Darling Group ANIME 1. ด.ญ.กนกวรรณ ไชยเดช เลขที่18 2. ด.ญ.กมลรัตน์ อารี...


กิจกรรมแนะแนว ม.2 รร.สุราษฎร์ธานี

กิจกรรมแนะแนว ม.2 รร.สุราษฎร์ธานี - กิจกรรมแนะแนว ม.2 รร.สุราษฎร์ธานี :: เส้นทางสู่ดวงดาว สัมภาษณ์คุณภาณุ...


ภาษาอังกฤษ ป.3 Clothes อาจารย์ธัญญลักษณ์ ศิริรัตนสุคนธ์

ภาษาอังกฤษ ป.3 Clothes อาจารย์ธัญญลักษณ์ ศิริรัตนสุคนธ์ - ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร ต 1.1 ตัวชี...


O-NET ป.6 ( ภาษาอังกฤษ 2559 ) By ครูสมศรี

O-NET ป.6 ( ภาษาอังกฤษ 2559 ) By ครูสมศรี - มาแล้ววว มาตามคำเรียกร้อง ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย "O-NET ป.6 (ภาษาอังกฤษ)" By คุณค...


การจัดกิจกรรมแนะแนว โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

การจัดกิจกรรมแนะแนว โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ - วิดีโอ ประกอบการประเมินงานแนะแนว ปีการศึกษา 2559 การแนะแนวเพื่อเตรียมผ...


โรงเรียนชัยภูมิภัคดีชุมพล กิจกรรมแนะแนวพี่ปันรักให้น้อง

โรงเรียนชัยภูมิภัคดีชุมพล กิจกรรมแนะแนวพี่ปันรักให้น้อง - โรงเรียนชัยภูมิภัคดีชุมพล กิจกรรม พี่ปันรักให้น้อง จัดทำโดยนักเรียน...


การแนะแนวระดับประถมและมัธยม...ป.บัณฑิต 58 ราชภัฏธนบุรี

การแนะแนวระดับประถมและมัธยม...ป.บัณฑิต 58 ราชภัฏธนบุรี


แนะแนวการเตรียมตัวลูกเข้าเรียนป๑_๗

แนะแนวการเตรียมตัวลูกเข้าเรียนป๑_๗ - กิจกรรมแนะแนวการเตรียมตัวลูกเข้ารับการศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษา...


กิจกรรมแนะแนว เรื่อง ความซื่อสัตย์ ญ.ว.

กิจกรรมแนะแนว เรื่อง ความซื่อสัตย์ ญ.ว. - วิชาแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อ.หาดใหญ่ จ.ส...


จับจิตโซไซตี้ ปี 5 l ทำไมต้อง"จับจิต"?

จับจิตโซไซตี้ ปี 5 l ทำไมต้อง"จับจิต"? - คลิปวิดีโอชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของค่ายแนะแนวการศึกษาต่อทางด้านจิตวิ...


More กิจกรรมแนะแนว ป 5

Google+ (click here to hide/see results)