ขั้นตอนการทํานา

Search Media :
powered by

Relate Keyword for ขั้นตอนการทํานา

Images (click here to hide/see results)

การทำนา | tong20223

การทำนา | tong20223 ก่อนการทำนาจะมีการเตรียมดิน

คูโบต้า การทำนาในสภาพฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วง

คูโบต้า การทำนาในสภาพฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วง การทำนาในสภาพฝนแล้งหรือฝนทิ้ง

ก้าวอีกขั้นของการทำนาโยนกล้า สู่

ก้าวอีกขั้นของการทำนาโยนกล้า สู่ และการทำนาอีกแบบนึงที่เริ่ม

สาระการเกษตรกับสยามคูโบต้า - ข้อมูลด้านการเกษตร - เทคนิคการเกษตร

สาระการเกษตรกับสยามคูโบต้า - ข้อมูลด้านการเกษตร - เทคนิคการเกษตร ลักษณะการทำงานของอุปกรณ์ชนิด

ทุ่งรวงทอง

ทุ่งรวงทอง การเตรียมแปลง

เครือข่ายศูนย์คุณธรรม

เครือข่ายศูนย์คุณธรรม การทำนาด้วยวิธีการ “โยนกล้า”

การทำนาหว่าน

การทำนาหว่าน และขั้นตอนการทำนารวบรวมจาก

RTM: Parachute (

RTM: Parachute ( เดียวกันกับการทำนาวิธีอื่น

More ขั้นตอนการทํานา

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

การทำนาเกลือที่แม่กลอง

การทำนาเกลือที่แม่กลอง


การทำนาข้าวตอน1Rice farming

การทำนาข้าวตอน1Rice farming


การทำนาข้าว โดยไม่ต้องใส่ปุ๋ย

การทำนาข้าว โดยไม่ต้องใส่ปุ๋ย


วิธีเพาะกล้านาโยนที่ดอยรายปลายฟ้า

วิธีเพาะกล้านาโยนที่ดอยรายปลายฟ้า


แม่กลองทำนาเกลือตอนที่1

แม่กลองทำนาเกลือตอนที่1


อบรมทำนา 1 ไร่ ได้ 1 แสน

อบรมทำนา 1 ไร่ ได้ 1 แสน


การทำนาข้าวแบบ...เกษตรอินทรีย์

การทำนาข้าวแบบ...เกษตรอินทรีย์


การทำนาแบบลดต้นทุน

การทำนาแบบลดต้นทุน


เทคนิคการเลี้ยงกบในนาข้าว

เทคนิคการเลี้ยงกบในนาข้าว


ทำนาให้ได้ข้าว6ตันต่อไร่

ทำนาให้ได้ข้าว6ตันต่อไร่


ทำนาตามแนวชัยพร

ทำนาตามแนวชัยพร


การทำนาข้าว (นาข้าวหว่านน้ำตม) 1/3

การทำนาข้าว (นาข้าวหว่านน้ำตม) 1/3


เครื่องหยอดแถวเมล็ดข้าวงอก (Rice Drum Seeder)

เครื่องหยอดแถวเมล็ดข้าวงอก (Rice Drum Seeder)


ขั้นตอนการทำเกลือสมุทร How to make sea salt (table salt)

ขั้นตอนการทำเกลือสมุทร How to make sea salt (table salt)


เตรียมดิน เเปลงนา แกล้งข้าว-2

เตรียมดิน เเปลงนา แกล้งข้าว-2


5 วิธีลดต้นทุน กับ ชาวนาวันหยุด

5 วิธีลดต้นทุน กับ ชาวนาวันหยุด


การทำนาเปียกแห้งแกล้งข้าว

การทำนาเปียกแห้งแกล้งข้าว


สาธิตวิธีการปลูกข้าวในกระถาง

สาธิตวิธีการปลูกข้าวในกระถาง


เทคนิคเกษตรดอทคอม เทคนิคการทำนาโยนกล้า

เทคนิคเกษตรดอทคอม เทคนิคการทำนาโยนกล้า


การทำนาแบบโยนกล้า

การทำนาแบบโยนกล้า


More ขั้นตอนการทํานา

Google+ (click here to hide/see results)