ขี้ยางราคา

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

ราคายางพาราของพ่อค้าคนกลางกับความพึ่งพอใจของเกษตรกร

ราคายางพาราของพ่อค้าคนกลางกับความพึ่งพอใจของเกษตรกร - ปัจจุบันยางพาราเป็นไม้ยืนต้นที่ทำรายได้ให้เกษตรกรในอำเภอปงจังหวัด...


เจ็บกับแสบ ขี้ยาง 100 ตัน.MP4

เจ็บกับแสบ ขี้ยาง 100 ตัน.MP4 - ถ้าไม่ทำยางแผ่นก็ทำขี้ยาง ง่ายกว่า ราคา 50-80 บาท/กิโล ขึ้นๆลง.


การขายยางพาราก้นถ้วย(เศษยาง)

การขายยางพาราก้นถ้วย(เศษยาง) - สำหรับพ่อค้า เจ้าของกิจการที่กำลังมองหาเศษยางพารา.


More ขี้ยางราคา

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)