ข่าวการเมืองการปกครอง

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

รำลึกพฤษภา35

รำลึกพฤษภา35

รำลึกพฤษภา35

รำลึกพฤษภา35

รำลึกพฤษภา35

รำลึกพฤษภา35

รำลึกพฤษภา35

รำลึกพฤษภา35

รำลึกพฤษภา35

รำลึกพฤษภา35

รำลึกพฤษภา35

รำลึกพฤษภา35

รำลึกพฤษภา35

รำลึกพฤษภา35

รำลึกพฤษภา35

รำลึกพฤษภา35

More ข่าวการเมืองการปกครอง

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

สังคมศึกษา เรื่อง การเมืองการปกครอง อ.ชัย ลาภเพิ่มทวี (Student Channel)

สังคมศึกษา เรื่อง การเมืองการปกครอง อ.ชัย ลาภเพิ่มทวี (Student Channel) - ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนได้ทาง http://adf.ly/kHLlL.


Student Channel สังคม การเมือง การปกครอง อ ชัย ลาภเพิ่มทวี Force8949 1 of 6

Student Channel สังคม การเมือง การปกครอง อ ชัย ลาภเพิ่มทวี Force8949 1 of 6


การเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครอง2475

การเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครอง2475 - การเปลี่ยนแปลงการเมือง การปกครอง พ.ศ.2475 รายวิชา การเมือง เศรฐษกิจ และสั...


การเมืองการปกครองของไทยในปัจจุบัน

การเมืองการปกครองของไทยในปัจจุบัน - เอาไปดูสอบกันนะ.


ประวัติการเมืองการปกครองไทย จากสุโขทัยถึงรัตนโกสินทร์ ชุดเก่า

ประวัติการเมืองการปกครองไทย จากสุโขทัยถึงรัตนโกสินทร์ ชุดเก่า - ภาพยนตร์ระบบ Magic Vision แสดงประวัติความเป็นมา และวิวัฒนาการการเมืองการปกค...


ทบทวนความรู้บทเรียน"การเมืองการปกครอง"โดยครูคิม

ทบทวนความรู้บทเรียน"การเมืองการปกครอง"โดยครูคิม - ทบทวนความรู้บทเรียน"การเมืองการปกครอง" โดยครูคิม ระดับชั้นมัธยมศึกษา...


การเมืองการปกครองสมัยอยุธยา

การเมืองการปกครองสมัยอยุธยา


การเมืองการปกครอง

การเมืองการปกครอง


ตอนที่ 1 ความเป็นมา การเมือง และการปกครองของสุโขทัย

ตอนที่ 1 ความเป็นมา การเมือง และการปกครองของสุโขทัย - ประวัติศาสตร์สุโขทัยจากอดีตถึงปัจจุบัน ตอนที่ 1 ความเป็นมา การเมือง...


สิงคโปร์ : การเมืองการปกครอง ( Singapore )

สิงคโปร์ : การเมืองการปกครอง ( Singapore ) - สิงคโปร์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงการประกาศเอกราช การศึกษารายวิ...


การเมืองการปกครองท้องถิ่นฝรั่งเศส

การเมืองการปกครองท้องถิ่นฝรั่งเศส - วิชา การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบภาค 1/2557 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง...


สงกรานต์วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส 58

สงกรานต์วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส 58 - รางวัลชนะเลิศขบวนบุพชาติ มหาสงกรานต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2558.


การเมืองการปกครองของไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

การเมืองการปกครองของไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน - ทำเพื่อการศึกษา.


วิชารัฐประศาสนศาสตร์  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2558

วิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2558 - วีดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ โดยจัดทำร...


ผู้นำเชียร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 2014

ผู้นำเชียร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 2014 - การแข่งขันกีฬาราชพฤกษ์ ครั้งที่ 19 ณ มหาวิทยาลัยมาหาสารคาม ชนะเลิศอันด...


การปกครองไทย

การปกครองไทย


การเมืองการปกครอง (1/3)

การเมืองการปกครอง (1/3) - การเมือง การปกครอง มีความสำคัญต่อชีวิตเราอย่างไร? บทบาทของนักการเมือ...


การเมือง การปกครอง ของประเทศเวียดนาม

การเมือง การปกครอง ของประเทศเวียดนาม - วีดีโอชุดนี้ เปนส่วนหนึงของรายวิชา 942-243 การเมืองการปกครองของกลุ่มประเ...


วีดิทัศน์ พัฒนาการเมืองการปกครองไทย

วีดิทัศน์ พัฒนาการเมืองการปกครองไทย - วีดิทัศน์การพัฒนาการเมืองการปกครองไทยในระบบ 4 มิติ เรื่อง "ประวัติศาส...


AEC กับ เกษมสันต์ : ระบบการปกครองของสปป.ลาว TNN24

AEC กับ เกษมสันต์ : ระบบการปกครองของสปป.ลาว TNN24 - AEC กับ เกษมสันต์ : ระบบการปกครองของสปป.ลาว TNN24.


More ข่าวการเมืองการปกครอง

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)