ข่าวสารสนเทศ

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

งานชิ้นที่ 2 : ข่าว/เหตุการ์ณที่เกี่ยวข้องกับกฏหมายเทคโนโลยี ...

งานชิ้นที่ 2 : ข่าว/เหตุการ์ณที่เกี่ยวข้องกับกฏหมายเทคโนโลยี ... พึงระวัง!

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่งต่อ

Bloggang.com : Polball : ข่าวเทคโนโลยีสารสนเทศ ข่าววิทยาศาสตร์ ...

Bloggang.com : Polball : ข่าวเทคโนโลยีสารสนเทศ ข่าววิทยาศาสตร์ ... ข่าวเทคโนโลยีสารสนเทศ

kornwipa saleekoud 54011214088: บทที่ 1 แนวคิดและแนวโน้มเกี่ยวกับ ...

kornwipa saleekoud 54011214088: บทที่ 1 แนวคิดและแนวโน้มเกี่ยวกับ ... กับข้อมูลสารสนเทศยุคใหม่

เผยโฉมแทบเล็ต 3 โมเดล รอเข้าวินโครงการ OTPC ::::::

เผยโฉมแทบเล็ต 3 โมเดล รอเข้าวินโครงการ OTPC :::::: ระหว่างนี้ได้มีการรายงานข่าว

สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ วันที่ข่าว : 27 ต.ค. 2553

งานชิ้นที่2 ข่าวเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ - L3nr

งานชิ้นที่2 ข่าวเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ - L3nr มือถือเอชทีซี 'ละม้าย'

บทบาทความสำคัญของเทคโนโลยรสารสนเทศ | สาระ ความรู้ ข่าวสาร ความ ...

บทบาทความสำคัญของเทคโนโลยรสารสนเทศ | สาระ ความรู้ ข่าวสาร ความ ... เทคโนโลยรสารสนเทศ | สาระ

More ข่าวสารสนเทศ

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

ข่าวสารสนเทศ

ข่าวสารสนเทศ - สารสนเทศ:ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศที่น่ารู้ http://www.robprell.com.


ข่าวสารสนเทศกับโลกอิเตอร์เน็ต

ข่าวสารสนเทศกับโลกอิเตอร์เน็ต - สารสนเทศ:ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศที่น่ารู้ http://www.robprell.com/


ข่าวสารสนเทศ

ข่าวสารสนเทศ - สารสนเทศ:ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศที่น่ารู้ http://www.robprell.com/


ข่าว แนะนำถ่ายทอสด ตลาดนัมเบอร์วันราม2

ข่าว แนะนำถ่ายทอสด ตลาดนัมเบอร์วันราม2 - นายปกรณ์ พนาวรรณ หัวหน้าฝ่ายข่าวสารสนเทศ บริษัท สาครเคเบิล จำกัด เข้าร่วมพูดคุยแนะนำโครงการต่างๆ ที่ทางบริษัทจัดขึ้น เพื่อร่วมมือกับบริษัท ห้างร้าน ในการประช...


ข่าวศาล วันชัย อาษา 51598988.flv

ข่าวศาล วันชัย อาษา 51598988.flv - ศาลจังหวัดพะเยาเผยถึงสถิติคดีที่เกิดขึ้น ทำให้เห็นถึงปัญหายาเสพติดในสังคม รายวิชาการรายงานข่าว สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา.


ข่าวสังคม ดาราพร กาวิโล 51596885.flv

ข่าวสังคม ดาราพร กาวิโล 51596885.flv - เครื่องหินจังหวัดพะเยา ถึงแม้จะสร้างรายได้มากแต่ขาดคนสืบทอด รายวิชาการรายงานข่าว สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา.


ข่าวสังคม ปรียาภรณ์ บุญเรือง 51598865.flv

ข่าวสังคม ปรียาภรณ์ บุญเรือง 51598865.flv - สร้างพิพิธภัณฑ์เก็บผ้ายันต์โบราณยักษ์ หวังใช้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ให้กับประชาชน แต่ยังต้องการทุนทรัพย์เพิ่มในการสร้าง รายวิชาการรายงานข่าว สารสนเทศเพื่อการ...


เศรษฐกิจพอเพียงบ้านแม่จว้าใต้

เศรษฐกิจพอเพียงบ้านแม่จว้าใต้ - เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๖ มีค.๒๕๕๖ สารสนเทศฯลงพื้นที่ติดตามผลงานการขับเคลื่อนหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง บ.แม่จว้าใต้ ม.๕ ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา เพื่อจัดทำข่าว...


ปัญหาสถานบันเทิงหน้าม.พะเยา

ปัญหาสถานบันเทิงหน้าม.พะเยา - นายฉัตรชัย สิงห์ช่างชัย รหัสนิสิต 51598704 เลขที่ 4 วิชาการรายงานข่าว สารสน...


เทศบาลระดมกำลังกำจัดผักตบชวา

เทศบาลระดมกำลังกำจัดผักตบชวา - รายวิชาการรายงานข่าว สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา.


ห้อง3Dมัลติมิเดียแหล่งให้ความรู้

ห้อง3Dมัลติมิเดียแหล่งให้ความรู้ - รายวิชาการรายงานข่าว สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา.


อบรมทักษะ นักเรียนด้านสุขอนามัย

อบรมทักษะ นักเรียนด้านสุขอนามัย - รายวิชาการรายงานข่าว สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา.


ความหมายและบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความหมายและบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ


คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน .mp4

คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน .mp4 - BY DISC 55555.


สารสนเทศ ใหม่ๆ

สารสนเทศ ใหม่ๆ - สารสนเทศ:ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศที่น่ารู้ http://www.robprell.com.


เกี่ยวกับสารสนเทศ

เกี่ยวกับสารสนเทศ - สารสนเทศ:ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศที่น่ารู้ http://www.robprell.com/


วัฒนธรรมการไหลเรือไฟ

วัฒนธรรมการไหลเรือไฟ - วัฒนธรรม:ความรู้เรื่องวัฒนธรรมทั่วโลก http://www.ro-xxx.com.


สถานที่ท่องเทียวอุบล

สถานที่ท่องเทียวอุบล - สถานที่ท่องเที่ยว:รวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ http://www.hemengezi.com/


วิชาคอมครูเพ็ญพร

วิชาคอมครูเพ็ญพร - คลิปความรู้ IT ควบคุมโดย ครูเพ็ญพร ดวงแก้ว.


ศิลปในเด็ก

ศิลปในเด็ก - ศิลปะ:รวมเรื่องเกี่ยวกับศิลปะมากมายทั่วโลก http://www.kiskav.com/


More ข่าวสารสนเทศ

Sites (click here to hide/see results)

More ข่าวสารสนเทศ ..

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด