ข้าราชการบํานาญ กบข

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

เงินบำนาญข้าราชการ

เงินบำนาญข้าราชการ - ข้าราชการบำนาญไม่ได้รับความเป็นธรรม จาก กองทุน กบข. รายการต้านทุจริต...


รักฉันนั้นเพื่อเธอ (กบข) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

รักฉันนั้นเพื่อเธอ (กบข) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ - music video รักฉันนั้นเพื่อเธอ รายละเอียดผู้จัดทำ CLIENT : กองทุนบำเหน็จบำนาญข้า...


ถอดรหัสรวย ตอน ข้าราชการคิดหนัก Undo กบข สู่บำนาญ 070757

ถอดรหัสรวย ตอน ข้าราชการคิดหนัก Undo กบข สู่บำนาญ 070757


ข้าราชการลาออกรับบำนาญกว่า 200,000 ราย กบข.มั่นใจไม่ส่งผลกระทบ (MS25/12/57-2)

ข้าราชการลาออกรับบำนาญกว่า 200,000 ราย กบข.มั่นใจไม่ส่งผลกระทบ (MS25/12/57-2) - สัมภาษณ์ : คุณสมบัติ นราวุฒิชัย ตำแหน่ง : เลขาธิการ กองทุนบำเหน็จบำนาญ...


สิทธิข้าราชการผ่านกองทุน กบข.แบบใหม่-แบบเก่า

สิทธิข้าราชการผ่านกองทุน กบข.แบบใหม่-แบบเก่า - ร่าง พ.ร.บ.การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชก...


กองทุน กบข...บำนาญที่ไม่เป็นธรรม..?

กองทุน กบข...บำนาญที่ไม่เป็นธรรม..? - คมชัดลึก 27-3-55 ตอน กองทุน กบข...บำนาญที่ไม่เป็นธรรม..? ผู้ร่วมรายการ ดร.วิศร...


แนะนำ กบข.

แนะนำ กบข. - กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือ กบข. จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกอง...


เลขาธิการ กบข.ย้ำ ข้าราชการคำนวณให้ดีก่อนตัดสินใจใช้สิทธิ "Undo"

เลขาธิการ กบข.ย้ำ ข้าราชการคำนวณให้ดีก่อนตัดสินใจใช้สิทธิ "Undo" - หลังจากที่พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบั...


บรรยาย undo และการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดย กบข.

บรรยาย undo และการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดย กบข. - บรรยายพิเศษ โครงการ "ให้ความรู้ undo และการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหา...


ข่าว กบข.ข้าราชการเก่าเลือกได้.MOV

ข่าว กบข.ข้าราชการเก่าเลือกได้.MOV - ข่าว กบข.ข้าราชการเก่าที่สมัครยุคแรก สามารเลือกรับบำนาญแบบเก่าได้..จา...


พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญกับชีวิตวัยเกษียณ

พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญกับชีวิตวัยเกษียณ - หลังจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เห็นชอบหลักการวาระแรก ร่าง พ.ร.บ.กา...


กบข. ปฏิเสธข่าวซื้อพันธบัตรรัฐบาลรักษาการในโครงการรับจำนำข้าว

กบข. ปฏิเสธข่าวซื้อพันธบัตรรัฐบาลรักษาการในโครงการรับจำนำข้าว - นายสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ วันที่...


UNDO รู้ไว้ ตอนบำเหน็จดำรงชีพและบำเหน็จตกทอด

UNDO รู้ไว้ ตอนบำเหน็จดำรงชีพและบำเหน็จตกทอด - UNDO รู้ไว้ ตอนบำเหน็จดำรงชีพและบำเหน็จตกทอด - อธิบายรายละเอียดของบำเหน...


ข้าราชการเฮ! มติ สนช. ใช้บำนาญเดิม

ข้าราชการเฮ! มติ สนช. ใช้บำนาญเดิม - ข่าวดีสำหรับข้าราชการ ทหารกองหนุน รวมไปถึงพนักงานมหาวิทยาลัยในกำกับ...


UNDO รู้ไว้ ตอนผลตอบแทนการลงทุนจาก กบข.

UNDO รู้ไว้ ตอนผลตอบแทนการลงทุนจาก กบข. - UNDO รู้ไว้ ตอนผลตอบแทนการลงทุนจาก กบข. - ให้รายละเอียดเรื่องผลตอบแทนการ...


เป็นสมาชิก กบข. ต่อไป หรือ Undo กลับไปรับบำนาญสูตรเดิมดี ?

เป็นสมาชิก กบข. ต่อไป หรือ Undo กลับไปรับบำนาญสูตรเดิมดี ? - อ่านคำถามแบบเต็มๆ ได้ที่ http://www.a-academy.net/blog/กบข-undo เรียนรู้บทเรียนอื่นๆ เพิ่มเ...


กบข สัญจรที่สุรินทร์ประชาสัมพันธ์พรบ.การกลับไปใช้สิทธิ กบข..พ.ศ.2494 พ.ศ.2557

กบข สัญจรที่สุรินทร์ประชาสัมพันธ์พรบ.การกลับไปใช้สิทธิ กบข..พ.ศ.2494 พ.ศ.2557 - ที่โรงแรมทองธารินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ นายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่ารา...


20 มิถุนายน 56 กบข สมาชิกสัมพันธ์สัญจร

20 มิถุนายน 56 กบข สมาชิกสัมพันธ์สัญจร - ที่ ห้องเรือนหลัง บ้านหลังสวนรีสอร์ท ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง...


UNDO รู้ไว้ ตอนข้อมูลประกอบการตัดสินใจ UNDO

UNDO รู้ไว้ ตอนข้อมูลประกอบการตัดสินใจ UNDO - UNDO รู้ไว้ ตอนข้อมูลประกอบการตัดสินใจ UNDO - แนะนำการคำนวณประมาณการเงินที...


ผลการดำเนินงานของ กบข. ประจำปี 2557

ผลการดำเนินงานของ กบข. ประจำปี 2557 - อัตราผลตอบแทนการลงทุนของ กบข. ในปี 2557 อยู่ที่ร้อยละ 6.75 สูงกว่าอัตราดอกเ...


More ข้าราชการบํานาญ กบข

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด