ข้าราชการพลเรือน คือ

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

ข้าราชการดีเด่น "ครุฑทองคำ"นส.โชติกา มินถาเจริญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ข้าราชการดีเด่น "ครุฑทองคำ"นส.โชติกา มินถาเจริญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

More ข้าราชการพลเรือน คือ

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

พ.ต.อ.สิทธิชัย ทนันไชย ข้าราชการพลเรือนดีเด่นปี 2556

พ.ต.อ.สิทธิชัย ทนันไชย ข้าราชการพลเรือนดีเด่นปี 2556 - ในงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ซึ่งจัดขึ้นที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนายวิเชียร พุฒิ...


มหาธีรราชานุสรณ์ ๒๕๕๗

มหาธีรราชานุสรณ์ ๒๕๕๗ - รำลึกพระผู้เริ่ม หลักเฉลิมพระนคร... งานมหาธีรราชานุสรณ์ ๒๕๕๗ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ในปีนี้เราจะกล่าวถึงพระราชกรณียกิจของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่...


ข้าราชการดีเด่น จังหวัดอุทัยธานี ปี 2557

ข้าราชการดีเด่น จังหวัดอุทัยธานี ปี 2557 - งหวัดอุทัยธานี มีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศ ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) จำนวน 3 ราย คือ ดร.ทศพล ธีฆะพร ผ...


สกรู๊ปพิเศษ วันข้าราชการพลเรือน สิงห์บุรี

สกรู๊ปพิเศษ วันข้าราชการพลเรือน สิงห์บุรี - สกรู๊ปพิเศษ วันข้าราชการพลเรือน สิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ได้พิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2556 โดยคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจั...


เพลง จำขึ้นใจ (ฉันคือข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 13)

เพลง จำขึ้นใจ (ฉันคือข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 13) - MV นี้จัดทำขึ้นในการเข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตร "ฉันคือข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 13" ระหว่างวันที่ 22 เมษายน- 10 พฤษภาคม 2556 ณ สโมสรและหอประชุมกระทรวงคมนาคม และ...


เพลงจำขึ้นใจ

เพลงจำขึ้นใจ - "จำขึ้นใจ" คือ โครงการรณรงค์ข้าราชการร่วมมือกันประพฤติปฏิบัติตามคำสัตย์ปฏิญาณเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) คำร...


นี่คือสตูล - แอ นาฆอ

นี่คือสตูล - แอ นาฆอ - นี่คือสตูล - แอ นาฆอ - facebook.com/dejrath แผ่นหิน ฟอสซิล ที่นี่ ห้าร้อยล้านปี มีซาก ดึกดำบรรพ์ หมู่เกาะ ทะเล หาดสวรรค์ สุดอัศจรรย์ สันหลังมังกร เกิดเป็นป่า...


ผลงานปติมาพร  ตั๋นเต็ม พช พะเยา

ผลงานปติมาพร ตั๋นเต็ม พช พะเยา - ข้าราชการพลเรือนดีเด่น(ครุฑทองคำ)ประจำปี ๒๕๕๗ นี้..สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ได้นำเสนอผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็น "ข้าราชการพลเรือนดีเด่น" หรือ ข...


ตชด. ขอร้อง ไทธนาวุฒิ

ตชด. ขอร้อง ไทธนาวุฒิ - ตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) (Border Patrol Police) เป็น ตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นกำลังเสริม แทนการใช้กำลังทหาร ในรักษาความสงบตามแนวตะเข็บชายแดน อันเนื่องจ...


ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2555 - คุณครูมืออาชีพ

ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2555 - คุณครูมืออาชีพ - ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2555 - นางสุดารัตน์ สิทธิประเสริฐ ตำแหน่งครู วิทยฐานะเชียวชาญ ระดับ 9 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประ...


บรรยากาศงาน วันสถาปนา ตชด. ครบ 61 ปี

บรรยากาศงาน วันสถาปนา ตชด. ครบ 61 ปี - ตชด. เป็นหน่วยที่มีคุณลักษณะสำคัญ 3 ประการ คือ 1.สามารถปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมได้อย่างตำรวจ 2.สามารถรบได้อย่างทหาร และ 3.


Review Buddy Auto Suit All In One

Review Buddy Auto Suit All In One - ตัวอย่างการใช้งานโปรแกรม Buddy Auto Suit All In One Buddy Auto Suit All In One เป็นโปรแกรม(ทำงานร่วมกับ Photoshop)เปลียนเครื่องแบบขาวข้าราชการ(พลเรือน) แบบอั.


01 เม.ย. 55 วันข้าราชการดีเด่น.mpg

01 เม.ย. 55 วันข้าราชการดีเด่น.mpg - ณ ห้องฝ้ายคำ ว.พยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง นายบุญเชิด คิดเห็น ผวจ.ลำปาง ได้เป็นประธานในพิธี วันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2555 ...


Nation channel : มติ 9 ต่อ 2 สอบ "หัสวุฒิ" คดีฝากตำรวจ 19/2/2558

Nation channel : มติ 9 ต่อ 2 สอบ "หัสวุฒิ" คดีฝากตำรวจ 19/2/2558 - คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง มีมติ 9 ต่อ 2 เสียง ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย คุณหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล ประธานศาลปกครองสูงสุด กรณีทำบันทึกส่วนตัว หรือ จดหมายน้อยฝา...


270357 สกู๊ปข้าราชการพลเรือนดีเด่น

270357 สกู๊ปข้าราชการพลเรือนดีเด่น - Description.


ข้าราชการดีเด่นประจำปี2557จังหวัดชัยนาท

ข้าราชการดีเด่นประจำปี2557จังหวัดชัยนาท - ข้าราชการพลเรือน ถือเป็นบุคคลที่มีบทบาท และมีความสำคัญยิ่ง ต่อภารกิจ ในการบริการและพัฒนาประเทศ และเพื่อเป็นการเผยแพร่กิติคุณ เชิดชูเกียรติข้าราชการ ที่ได้รับ...


สายใยรัก ท่านผู้หญิงศรีรัศมิ์ สุวะดี (พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ฯ)

สายใยรัก ท่านผู้หญิงศรีรัศมิ์ สุวะดี (พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ฯ) - พลตรีหญิง ท่านผู้หญิงศรีรัศมิ์ สุวะดี (Major General Thanphuying Srirasmi Suwadee) หรือเดิม พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรส...


ข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2556(3)

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2556(3) - ข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2556 สิบตำรวจเอกหญิงกัญวรา เทพนรินทร์ ครูปท.1 โรงเรียนตชด. บ้านน้ำอ้อม กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12.


วันข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดตาก ประจำปี 2557

วันข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดตาก ประจำปี 2557 - จังหวัดตากประกาศรายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2557 นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประกาศรายช...


ม.ล. ปนัดดา  ดิศกุล

ม.ล. ปนัดดา ดิศกุล - เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2555 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งปร...


More ข้าราชการพลเรือน คือ

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)