ข้าราชการพลเรือน คือ

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

ข้าราชการดีเด่น "ครุฑทองคำ"นส.โชติกา มินถาเจริญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ข้าราชการดีเด่น "ครุฑทองคำ"นส.โชติกา มินถาเจริญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

More ข้าราชการพลเรือน คือ

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

นรม. เป็นประธานและให้โอวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2558

นรม. เป็นประธานและให้โอวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2558 - นายกรัฐมนตรี เป็นประธานและให้โอวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน และม...


พ.ต.อ.สิทธิชัย ทนันไชย ข้าราชการพลเรือนดีเด่นปี 2556

พ.ต.อ.สิทธิชัย ทนันไชย ข้าราชการพลเรือนดีเด่นปี 2556 - ในงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราช...


ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 2558 นางสาวปานจิตต์ ตะเพียนทอง

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 2558 นางสาวปานจิตต์ ตะเพียนทอง


วันข้าราชการพลเรือน ชุมพร

วันข้าราชการพลเรือน ชุมพร - เมื่อเช้าวันนี้ (2 เม.ย. 55) นายพินิจ เจริญพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร...


270357 สกู๊ปข้าราชการพลเรือนดีเด่น

270357 สกู๊ปข้าราชการพลเรือนดีเด่น - Description.


นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2557

นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2557


ข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2556(1)

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2556(1) - ข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2556 นายธนบูลย์ วงศ์สิริฉ...


ข้าราชการต้นแบบ ผู้ประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ ศ 2557

ข้าราชการต้นแบบ ผู้ประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ ศ 2557


ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2555 - คุณครูมืออาชีพ

ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2555 - คุณครูมืออาชีพ - ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2555 - นางสุดารัตน์ สิทธิประเสริฐ ตำแหน่งค...


ข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2556(3)

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2556(3) - ข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2556 สิบตำรวจเอกหญิงกัญวร...


บทเรียนกรณีขายข้าว จีทูจี  สุดท้ายแล้วข้าราชการคือคนรับบาป

บทเรียนกรณีขายข้าว จีทูจี สุดท้ายแล้วข้าราชการคือคนรับบาป - เมื่อวานนี้ (12 มี.ค.2558) คณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.) กระทรวงพาณิชย...


MedeeTV   ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 56

MedeeTV ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 56


วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2556

วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2556 - นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานและกล่าวให้โอวาทแก่...


วันข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดตาก ประจำปี 2557

วันข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดตาก ประจำปี 2557 - จังหวัดตากประกาศรายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ...


พระบรมราชโชวาทในวันข้าราชการพลเรือน ปี ๒๕๕๖

พระบรมราชโชวาทในวันข้าราชการพลเรือน ปี ๒๕๕๖ - อัญเชิญพระบรมราโชวาท ในวาระการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ จังหวั...


ข้าราชการพลเรือนดีเด่น56

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น56 - ข้าราชการดีเด่นจังหวัดกาฬสินธุ์ประจำปี2556.


ข้าราชการพลเรือนดีเด่นอุทัยธานี

ข้าราชการพลเรือนดีเด่นอุทัยธานี - เชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่นอุทัยธานี ปี 2556.


ข้าราชการพลเรือนดีเด่น.avi

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น.avi


1-4-58 วันข้าราชการพลเรือน

1-4-58 วันข้าราชการพลเรือน - ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ และลูก...


ข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2556(2)

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2556(2) - ข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2556 นางจรัส ใยเยื่อ หัวหน...


More ข้าราชการพลเรือน คือ

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)