ครูพระ มมร โคราช

Search Media :
powered by

Relate Keyword for ครูพระ มมร โคราช

Images (click here to hide/see results)

ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มมร.อส

ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มมร.อส budda.jpg

นิเทศครูพระประจำปี 2556

นิเทศครูพระประจำปี 2556 นิเทศครูพระประจำปี 2556. มมร.

การ

การ การประชุมและสัมมนาครูพระสอน

ม

มมร. ศูนย์การศึกษาโคราช

นิเทศ

นิเทศ นิเทศครูพระ. มมร.

ครูพระมมร อุบลราชธานี - Google+

ครูพระมมร อุบลราชธานี - Google+ ครูพระมมร อุบลราชธานี

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มจร.โคราช

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มจร.โคราช krupraheader.png

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน Mahamakut Buddhist ...

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน Mahamakut Buddhist ... พระมหาสัจจารักษ์ ปาลโก

More ครูพระ มมร โคราช

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

ครูพระสอนศีลธรรมลูกมมร.อส

ครูพระสอนศีลธรรมลูกมมร.อส - อบรมเณรวัดป่ารัตนมงคล อ.เมือง จ.ขอนแก่น.


มมร.อส.สงกรานต์ 56

มมร.อส.สงกรานต์ 56 - เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2556 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการ...


สัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา-ครูพระ2

สัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา-ครูพระ2 - รายการสื่อธรรมนำใจ ตอนที่2(ช่วงที่2/2) การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วิทยาลัยศาสนศาสตรเฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมห...


สัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา-ครูพระ1

สัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา-ครูพระ1 - รายการสื่อธรรมนำใจ2 ช่วงที่1/2 การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วิทยาลัยศาสนศาสตรเฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช...


บรรยายสรุป โครงการอบรมครูพระ

บรรยายสรุป โครงการอบรมครูพระ - บรรยายสรุป ผลการดำเนินงาน โครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ2554 รายงานโดย: พระฟูตระกูล พุทฺธรกฺขิโต (ดร.) หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าคณ.


พระอาจารย์บุญเสริม เทศน์ตลกเด้อ

พระอาจารย์บุญเสริม เทศน์ตลกเด้อ - โดย พระครูวิมลธรรมรัตน์( หลวงพ่อบุญเสริม ธมฺมปาโล ) วัดป่ากัลทลิวัน(วัดป่าสวนกล้วย) สาขาที่ 6 วัดหนองป่าพง ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ http:...


scoutmbu3 2555

scoutmbu3 2555 - การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น btc ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2555 รุ่นที่ 3/255...


กิจกรรมนักศึกษา มมร

กิจกรรมนักศึกษา มมร - กิจกรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นกิจกรรมส่งเสริมศีลธรรม จริยธรรม แก่เยาวชน.


ธรรมะเอาอยู่ มมร วศก

ธรรมะเอาอยู่ มมร วศก - ค่ายอบรมคุณธรรม ธรรมะเอาอยู่ เริ่ม 12-14 ตุลาคม 55 ณ วัดประชานิยม อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์.


วีดีทัศน์ มมร อส 2 ต้อนรับคณะงบประมาณ ๕

วีดีทัศน์ มมร อส 2 ต้อนรับคณะงบประมาณ ๕


รับน้อง มมร.นครศรีฯ 2554

รับน้อง มมร.นครศรีฯ 2554 - รับน้องอย่างสร้างสรรค์ สืบสานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ.


พิธีไหว้ครู-ครอบครูนาฏศิลป์

พิธีไหว้ครู-ครอบครูนาฏศิลป์ - คณะศิลปกรรมศาสตร์ มข. 57.


นักศึกษา มมร.อส นำโดย อ. อำนาจ

นักศึกษา มมร.อส นำโดย อ. อำนาจ - ถวายน้ำปานะ 5 วัด ในเขต อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม.


ครูพระสอนศีลธรรม/ล.ว. wmv.wmv

ครูพระสอนศีลธรรม/ล.ว. wmv.wmv - ติดตาม Facebook aon seetakul LIEN aon.seetakul twitter aon seetakul Skype aon seetakul youtube aon seetakul, aon991 instagram aon seetakul linkedin. aon ...


วิทยาเขตร้อยเอ็ด (ครูพระผลิตสื่อ )

วิทยาเขตร้อยเอ็ด (ครูพระผลิตสื่อ ) - งานตัดต่อ วิทยาเขตร้อยเอ็ด1.mpg youtube.


โครงการอบรมสัมมนาครูพระสอนศีลธรรม 22 10 2554

โครงการอบรมสัมมนาครูพระสอนศีลธรรม 22 10 2554


พระปลัดศักดิ์ดา@WBTV:พระธรรมวิทยากร#1

พระปลัดศักดิ์ดา@WBTV:พระธรรมวิทยากร#1 - ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ : 1) Facebook : www.facebook.com/มรดามูลนิธิ 2) Twitter : www.twitter.com/Morada_Founda 3) E-mail : morada.foundation@gmail.com 4) Youtu...


งานศพ คุณยายทับทิม เอกทัศน์ 1

งานศพ คุณยายทับทิม เอกทัศน์ 1 - ผลิตรายการโดย ทีมงาน ศูนย์ประสานงานโครงการครูพระสอนศีลธรรมในดรงเรียน ออกบริการสังคม ทั่วไป.


phrateppariyativimol070554.wmv

phrateppariyativimol070554.wmv - วีดีโอพิธีบำเพ็ญอายุวัฒนมงคลครบ ๖๐ ปี พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.


วงโปงลาง มทส. ชนะเลิศประกวดวงโปงลาง

วงโปงลาง มทส. ชนะเลิศประกวดวงโปงลาง - วงโปงลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ชนะเลิศการประกวดวงโปงลางระดับภาคอีสาน งาน มทร. อีสาน เทิดพระคุณครู-อาจารย์ สืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๕ โปงลาง มทส. ชมรมด.


More ครูพระ มมร โคราช

Sites (click here to hide/see results)

More ครูพระ มมร โคราช ..

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด

หมวดหมู่ยอดฮิต