ครูพระ มมร โคราช

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

ม

มมร.โคราช จัดโครงการพระชันษา

มมร.โคราช

มมร.โคราช พระราชบัณฑิต

การ

การ การประชุมและสัมมนาครูพระสอน

ครูพระมมร อุบลราชธานี - Google+

ครูพระมมร อุบลราชธานี - Google+ ครูพระมมร อุบลราชธานี

บุคลากร

บุคลากร บุคลากรมมร

มมร จัดโครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรม รุ่นที่ ๑/๒๕๕๔ - feature

มมร จัดโครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรม รุ่นที่ ๑/๒๕๕๔ - feature มมร จัดโครงการอบรมครูพระสอน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน Mahamakut Buddhist ...

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน Mahamakut Buddhist ... พระมหาสัจจารักษ์ ปาลโก

kk4.png

kk4.png kk4.png

More ครูพระ มมร โคราช

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

โครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มมร.อส. ประจำปี 2557

โครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มมร.อส. ประจำปี 2557


ครูพระสอนศีลธรรมลูกมมร.อส

ครูพระสอนศีลธรรมลูกมมร.อส - อบรมเณรวัดป่ารัตนมงคล อ.เมือง จ.ขอนแก่น.


สัมมนาแกนนำเครือข่าย ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนฯ มมร ล้านนา

สัมมนาแกนนำเครือข่าย ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนฯ มมร ล้านนา - ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จัด...


งานศพ คุณยายทับทิม เอกทัศน์ 2

งานศพ คุณยายทับทิม เอกทัศน์ 2 - ผลิตรายการโดย ศูนย์ประสานงานโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มมร...


สัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา-ครูพระ2

สัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา-ครูพระ2 - รายการสื่อธรรมนำใจ ตอนที่2(ช่วงที่2/2) การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษ...


สัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา-ครูพระ1

สัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา-ครูพระ1 - รายการสื่อธรรมนำใจ2 ช่วงที่1/2 การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาและค...


มมร.อส.สงกรานต์ 56

มมร.อส.สงกรานต์ 56 - เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2556 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย...


scoutmbu3 2555

scoutmbu3 2555 - การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น btc ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2555 รุ่นที่ 3/255...


กีฬามมร ร้อยเอ็ด แบบฮาๆ.mpg

กีฬามมร ร้อยเอ็ด แบบฮาๆ.mpg - ประจำปี 54.


มมร.อส.ธรรมะกีต้าร์6 สัมมนา Eng สค.55

มมร.อส.ธรรมะกีต้าร์6 สัมมนา Eng สค.55 - ธรรมะกีต้าร์ มมร.อส. แสดงในงานสัมมนาภาษาอังกฤษ ประจำคณะศึกษาศาสตร์และ...


บรรยายสรุป โครงการอบรมครูพระ

บรรยายสรุป โครงการอบรมครูพระ - บรรยายสรุป ผลการดำเนินงาน โครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประ...


รับน้อง มมร.นครศรีฯ 2554

รับน้อง มมร.นครศรีฯ 2554 - รับน้องอย่างสร้างสรรค์ สืบสานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ.


ธรรมะเอาอยู่ มมร วศก

ธรรมะเอาอยู่ มมร วศก - ค่ายอบรมคุณธรรม ธรรมะเอาอยู่ เริ่ม 12-14 ตุลาคม 55 ณ วัดประชานิยม อ.เมือง จ.ก...


กิจกรรมนักศึกษา มมร

กิจกรรมนักศึกษา มมร - กิจกรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นกิจกรรมส่งเสริ...


วีดีทัศน์ มมร อส 2 ต้อนรับคณะงบประมาณ ๕

วีดีทัศน์ มมร อส 2 ต้อนรับคณะงบประมาณ ๕


นักศึกษา มมร.อส นำโดย อ. อำนาจ

นักศึกษา มมร.อส นำโดย อ. อำนาจ - ถวายน้ำปานะ 5 วัด ในเขต อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม.


นิเทศครูพระ กาฬสินธุ์ (5/9)

นิเทศครูพระ กาฬสินธุ์ (5/9) - นิเทศครูพระ กาฬสินธุ์ (4/9) บรรยายสรุป ผลการดำเนินงาน โครงการอบรมครูพระส...


ครูพระสอนศีลธรรม/ล.ว. wmv.wmv

ครูพระสอนศีลธรรม/ล.ว. wmv.wmv - ติดตาม Facebook aon seetakul LIEN aon.seetakul twitter aon seetakul Skype aon seetakul youtube aon seetakul, aon991 instagram aon seetakul linkedin....


นิเทศครูพระ กาฬสินธุ์ (8/9)

นิเทศครูพระ กาฬสินธุ์ (8/9) - บรรยายสรุป ผลการดำเนินงาน โครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ2555 รายงานโดย: พระฟูตระกูล พุทฺธรกฺขิโต (ดร.) หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าคณ.


ครูพระสอนศีลธรรม

ครูพระสอนศีลธรรม - ฉันสร้างวิดีโอนี้ด้วยโปรแกรมสร้างภาพสไลด์ YouTube (http://www.youtube.com/upload)


More ครูพระ มมร โคราช

Sites (click here to hide/see results)

More ครูพระ มมร โคราช ..

Google+ (click here to hide/see results)