ครูพระ มมร โคราช

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

ครูพระสอนศีลธรรม อ.อำนาจ มมร

ครูพระสอนศีลธรรม อ.อำนาจ มมร - อบรมเด็ก รร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม.


สัมมนาแกนนำเครือข่าย ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนฯ มมร ล้านนา

สัมมนาแกนนำเครือข่าย ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนฯ มมร ล้านนา - ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จัดสัมมนาแกนนำเครือข่ายครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการติดต่อประสานงาน ณ โร...


หมอลำกลอน มมร. ทีม 2

หมอลำกลอน มมร. ทีม 2 - การประกวดหมอลำ "จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม สุดสะแนน แดนอีสาน" ระหว่างวันที่ 15...


กิจกรรมการสวดมนต์ รายวิชาพระไตรปิฎก 2 มมร.อส.

กิจกรรมการสวดมนต์ รายวิชาพระไตรปิฎก 2 มมร.อส. - กิจกรรมการสวดมนต์ รายวิชาพระไตรปิฎก 2 นักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฎราชว...


ลำเพลิน โปงลางอีสาน มมร.อส.

ลำเพลิน โปงลางอีสาน มมร.อส. - ลายลำเพลิน โปงลางอีสาน หนุ่มปริญญา สาวมหา'ลัย แสดงงานปีท่องเที่ยวลาว201...


สัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา-ครูพระ1

สัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา-ครูพระ1 - รายการสื่อธรรมนำใจ2 ช่วงที่1/2 การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาและค...


มมร.อส. ข่าวงานฉลองครบรอบ 25 ปี

มมร.อส. ข่าวงานฉลองครบรอบ 25 ปี - ข่าวประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมงานฉลองครบรอบ 25 ปี มมร.อส. วันที่20-21 ธันวาคม...


ปฐมนิเทศ มมร อส 56

ปฐมนิเทศ มมร อส 56


มมร.อส. ปฏิบัติกรรมฐาน 1

มมร.อส. ปฏิบัติกรรมฐาน 1 - เมื้อวันที่ 19 เมษายน 2557 คณะพระนักศึกษาปฏิบัติกรรมฐาน มมร.วิทยาเขตอีสาน...


งานผ้าป่าภูผาแดง (ช่วงบ่าย) ชุดที่ 1/5...13.07.56

งานผ้าป่าภูผาแดง (ช่วงบ่าย) ชุดที่ 1/5...13.07.56 - ส่วนหนึ่งช่วงบ่าย...จากงานบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างพุทธมหาเจดีย์หลวง...


ทำบุญรามคำแหง26มกราคม2556

ทำบุญรามคำแหง26มกราคม2556 - ไปทำบุญงานบุญสัมพันธ์พุทธธรรมกรรมฐาน 7 สถาบัน ครั้งที่ 2 วันที่ 26 มกราคม...


มมร.อส.นักศึกษาโปงลางฟังโอวาทก่อนซ้อม 7สค56

มมร.อส.นักศึกษาโปงลางฟังโอวาทก่อนซ้อม 7สค56 - นักศึกษาโปงลางอีสานหนุ่มปริญญาสาวมหาลัย มมร.วิทยาเขตอีสาน ฟังโอวาทจ...


พุทธวจน-พระอาจารย์คึกฤทธ์-สัมมนาวิชาการ พระพุทธเจ้าสอนอะไร_2013-08-30

พุทธวจน-พระอาจารย์คึกฤทธ์-สัมมนาวิชาการ พระพุทธเจ้าสอนอะไร_2013-08-30 - สัมมนา "พระพุทธเจ้าสอนอะไร วิเคราะห์เทียบเคียงคำสอนสำนักต่างๆ ในโลกย...


ดาวเดือน.มมร MBU

ดาวเดือน.มมร MBU - งานรับน้องรุ่นที่ 66 จัดกิจกรรมประกวดดาวเดือน ที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏร...


scoutmbu3 2555

scoutmbu3 2555 - การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น btc ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2555 รุ่นที่ 3/255...


มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด รายการท่องเที่ยว ท่องธรรม ตอนที่1

มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด รายการท่องเที่ยว ท่องธรรม ตอนที่1


มมร.ล้านนาศึกษาศาสตร์ 2555 Part 1

มมร.ล้านนาศึกษาศาสตร์ 2555 Part 1 - รับน้อง.


มมร.อส.ธรรมะกีต้าร์6 สัมมนา Eng สค.55

มมร.อส.ธรรมะกีต้าร์6 สัมมนา Eng สค.55 - ธรรมะกีต้าร์ มมร.อส. แสดงในงานสัมมนาภาษาอังกฤษ ประจำคณะศึกษาศาสตร์และ...


มมร.อส.ประชาพิจารณ์ อ.สมัย

มมร.อส.ประชาพิจารณ์ อ.สมัย - คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ร่วมประชาพิจารณ์วิทยานิพนธ์ พระมหาสมัย...


เพลงยังยิ้มได้ พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี มมร

เพลงยังยิ้มได้ พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี มมร


More ครูพระ มมร โคราช

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด