ครูพระ มมร โคราช

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มมร.อส

ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มมร.อส budda.jpg

การ

การ การประชุมและสัมมนาครูพระสอน

นิเทศครูพระประจำปี 2556

นิเทศครูพระประจำปี 2556 นิเทศครูพระประจำปี 2556

ครูพระมมร อุบลราชธานี - Google+

ครูพระมมร อุบลราชธานี - Google+ ครูพระมมร อุบลราชธานี

การ

การ JPG · Click to enlarge image

นิเทศ

นิเทศ นิเทศครูพระ

สัมมนาครูพระสอนศีลธรรม | กิจกรรม

สัมมนาครูพระสอนศีลธรรม | กิจกรรม alt

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน Mahamakut Buddhist ...

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน Mahamakut Buddhist ... อาจารย์ประจำของ มมร.

More ครูพระ มมร โคราช

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

โครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มมร.อส. ประจำปี 2557

โครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มมร.อส. ประจำปี 2557


ครูพระสอนศีลธรรมลูกมมร.อส

ครูพระสอนศีลธรรมลูกมมร.อส - อบรมเณรวัดป่ารัตนมงคล อ.เมือง จ.ขอนแก่น.


สัมมนาแกนนำเครือข่าย ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนฯ มมร ล้านนา

สัมมนาแกนนำเครือข่าย ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนฯ มมร ล้านนา - ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จัดสัมมนาแกนนำเครือข่ายครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการติดต่อประสานงาน ณ โร...


งานศพ คุณยายทับทิม เอกทัศน์ 2

งานศพ คุณยายทับทิม เอกทัศน์ 2 - ผลิตรายการโดย ศูนย์ประสานงานโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด ออกให้บริการแก่ชุมชน.


สัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา-ครูพระ2

สัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา-ครูพระ2 - รายการสื่อธรรมนำใจ ตอนที่2(ช่วงที่2/2) การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วิทยาลัยศาสนศาสตรเฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมห...


สัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา-ครูพระ1

สัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา-ครูพระ1 - รายการสื่อธรรมนำใจ2 ช่วงที่1/2 การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วิทยาลัยศาสนศาสตรเฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช...


มมร.อส.สงกรานต์ 56

มมร.อส.สงกรานต์ 56 - เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2556 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการ...


เปิดวง มมร. ศรีล้านช้าง

เปิดวง มมร. ศรีล้านช้าง


กีฬามมร ร้อยเอ็ด แบบฮาๆ.mpg

กีฬามมร ร้อยเอ็ด แบบฮาๆ.mpg - ประจำปี 54.


scoutmbu3 2555

scoutmbu3 2555 - การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น btc ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2555 รุ่นที่ 3/255...


พระอาจารย์บุญเสริม เทศน์ตลกเด้อ

พระอาจารย์บุญเสริม เทศน์ตลกเด้อ - โดย พระครูวิมลธรรมรัตน์( หลวงพ่อบุญเสริม ธมฺมปาโล ) วัดป่ากัลทลิวัน(วัดป่าสวนกล้วย) สาขาที่ 6 วัดหนองป่าพง ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ http:...


มมร.อส.ธรรมะกีต้าร์6 สัมมนา Eng สค.55

มมร.อส.ธรรมะกีต้าร์6 สัมมนา Eng สค.55 - ธรรมะกีต้าร์ มมร.อส. แสดงในงานสัมมนาภาษาอังกฤษ ประจำคณะศึกษาศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ณ บริเวณลานรับประทานอาหารกลางวันของผู้เข้าร่วมอบรม ...


กิจกรรมนักศึกษา มมร

กิจกรรมนักศึกษา มมร - กิจกรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นกิจกรรมส่งเสริมศีลธรรม จริยธรรม แก่เยาวชน.


บรรยายสรุป โครงการอบรมครูพระ

บรรยายสรุป โครงการอบรมครูพระ - บรรยายสรุป ผลการดำเนินงาน โครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ2554 รายงานโดย: พระฟูตระกูล พุทฺธรกฺขิโต (ดร.) หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าคณ.


วีดีทัศน์ มมร อส 2 ต้อนรับคณะงบประมาณ ๕

วีดีทัศน์ มมร อส 2 ต้อนรับคณะงบประมาณ ๕


ธรรมะเอาอยู่ มมร วศก

ธรรมะเอาอยู่ มมร วศก - ค่ายอบรมคุณธรรม ธรรมะเอาอยู่ เริ่ม 12-14 ตุลาคม 55 ณ วัดประชานิยม อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์.


รับน้อง มมร.นครศรีฯ 2554

รับน้อง มมร.นครศรีฯ 2554 - รับน้องอย่างสร้างสรรค์ สืบสานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ.


นักศึกษา มมร.อส นำโดย อ. อำนาจ

นักศึกษา มมร.อส นำโดย อ. อำนาจ - ถวายน้ำปานะ 5 วัด ในเขต อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม.


นิเทศครูพระ กาฬสินธุ์ (5/9)

นิเทศครูพระ กาฬสินธุ์ (5/9) - นิเทศครูพระ กาฬสินธุ์ (4/9) บรรยายสรุป ผลการดำเนินงาน โครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ2555 รายงานโดย: พระฟูตระกูล พุทฺธรกฺขิโต (ดร.) หัว...


ครูพระสอนศีลธรรม/ล.ว. wmv.wmv

ครูพระสอนศีลธรรม/ล.ว. wmv.wmv - ติดตาม Facebook aon seetakul LIEN aon.seetakul twitter aon seetakul Skype aon seetakul youtube aon seetakul, aon991 instagram aon seetakul linkedin. aon ...


More ครูพระ มมร โคราช

Sites (click here to hide/see results)

More ครูพระ มมร โคราช ..

Google+ (click here to hide/see results)