ครูพระ มมร โคราช

Search Media :
powered by

Relate Keyword for ครูพระ มมร โคราช

Images (click here to hide/see results)

ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มมร.อส

ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มมร.อส budda.jpg

ม

มมร. ศูนย์การศึกษาโคราช

นิเทศครูพระประจำปี 2556

นิเทศครูพระประจำปี 2556 นิเทศครูพระประจำปี 2556

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มมร โคราช | Facebook

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มมร โคราช | Facebook พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

ม

มมร.โคราช จัดโครงการพระชันษา

นิเทศครูพระประจำปี 2556

นิเทศครูพระประจำปี 2556 Click to enlarge image

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มมร โคราช | Facebook

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มมร โคราช | Facebook พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน Mahamakut Buddhist ...

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน Mahamakut Buddhist ... อาจารย์ประจำของ มมร.

More ครูพระ มมร โคราช

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

โครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มมร.อส. ประจำปี 2557

โครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มมร.อส. ประจำปี 2557


ครูพระสอนศีลธรรมลูกมมร.อส

ครูพระสอนศีลธรรมลูกมมร.อส - อบรมเณรวัดป่ารัตนมงคล อ.เมือง จ.ขอนแก่น.


สัมมนาแกนนำเครือข่าย ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนฯ มมร ล้านนา

สัมมนาแกนนำเครือข่าย ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนฯ มมร ล้านนา - ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จัดสัมมนาแกนนำเครือข่ายครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการติดต่อประสานงาน ณ โร...


มมร.อส.สงกรานต์ 56

มมร.อส.สงกรานต์ 56 - เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2556 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการ...


สัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา-ครูพระ2

สัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา-ครูพระ2 - รายการสื่อธรรมนำใจ ตอนที่2(ช่วงที่2/2) การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วิทยาลัยศาสนศาสตรเฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมห...


สัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา-ครูพระ1

สัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา-ครูพระ1 - รายการสื่อธรรมนำใจ2 ช่วงที่1/2 การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วิทยาลัยศาสนศาสตรเฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช...


งานศพ คุณยายทับทิม เอกทัศน์ 2

งานศพ คุณยายทับทิม เอกทัศน์ 2 - ผลิตรายการโดย ศูนย์ประสานงานโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด ออกให้บริการแก่ชุมชน.


กีฬามมร ร้อยเอ็ด แบบฮาๆ.mpg

กีฬามมร ร้อยเอ็ด แบบฮาๆ.mpg - ประจำปี 54.


พระอาจารย์บุญเสริม เทศน์ตลกเด้อ

พระอาจารย์บุญเสริม เทศน์ตลกเด้อ - โดย พระครูวิมลธรรมรัตน์( หลวงพ่อบุญเสริม ธมฺมปาโล ) วัดป่ากัลทลิวัน(วัดป่าสวนกล้วย) สาขาที่ 6 วัดหนองป่าพง ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ http:...


scoutmbu3 2555

scoutmbu3 2555 - การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น B.T.C. ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2555 รุ่นที่ 3/255...


บรรยายสรุป โครงการอบรมครูพระ

บรรยายสรุป โครงการอบรมครูพระ - บรรยายสรุป ผลการดำเนินงาน โครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ2554 รายงานโดย: พระฟูตระกูล พุทฺธรกฺขิโต (ดร.) หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าคณ.


กิจกรรมนักศึกษา มมร

กิจกรรมนักศึกษา มมร - กิจกรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นกิจกรรมส่งเสริมศีลธรรม จริยธรรม แก่เยาวชน.


ธรรมะเอาอยู่ มมร วศก

ธรรมะเอาอยู่ มมร วศก - ค่ายอบรมคุณธรรม ธรรมะเอาอยู่ เริ่ม 12-14 ตุลาคม 55 ณ วัดประชานิยม อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์.


วีดีทัศน์ มมร อส 2 ต้อนรับคณะงบประมาณ ๕

วีดีทัศน์ มมร อส 2 ต้อนรับคณะงบประมาณ ๕


รับน้อง มมร.นครศรีฯ 2554

รับน้อง มมร.นครศรีฯ 2554 - รับน้องอย่างสร้างสรรค์ สืบสานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ.


นักศึกษา มมร.อส นำโดย อ. อำนาจ

นักศึกษา มมร.อส นำโดย อ. อำนาจ - ถวายน้ำปานะ 5 วัด ในเขต อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม.


นิเทศครูพระ กาฬสินธุ์ (5/9)

นิเทศครูพระ กาฬสินธุ์ (5/9) - นิเทศครูพระ กาฬสินธุ์ (4/9) บรรยายสรุป ผลการดำเนินงาน โครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ2555 รายงานโดย: พระฟูตระกูล พุทฺธรกฺขิโต (ดร.) หัว...


ครูพระสอนศีลธรรม/ล.ว. wmv.wmv

ครูพระสอนศีลธรรม/ล.ว. wmv.wmv - ติดตาม Facebook aon seetakul LIEN aon.seetakul twitter aon seetakul Skype aon seetakul youtube aon seetakul, aon991 instagram aon seetakul linkedin. aon ...


นิเทศครูพระ กาฬสินธุ์ (8/9)

นิเทศครูพระ กาฬสินธุ์ (8/9) - บรรยายสรุป ผลการดำเนินงาน โครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ2555 รายงานโดย: พระฟูตระกูล พุทฺธรกฺขิโต (ดร.) หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าคณ.


ครูพระสอนศีลธรรม

ครูพระสอนศีลธรรม - ฉันสร้างวิดีโอนี้ด้วยโปรแกรมสร้างภาพสไลด์ YouTube (http://www.youtube.com/upload)


More ครูพระ มมร โคราช

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด

หมวดหมู่ยอดฮิต

ป้ายเว็ปยอดฮิต