คืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

ผลการยื่นแบบ - จดหมายสรรพากรเงินคืนภาษี

ผลการยื่นแบบ - จดหมายสรรพากรเงินคืนภาษี

More คืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

การนำส่งเอกสารประกอบการขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

การนำส่งเอกสารประกอบการขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - ชุดความรู้ของกรมสรรพากร / ชุดความรู้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา.


ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2557

ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2557 - 1. ยื่นเอกสารภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด.90 และ91) ได้ที่สำนักงานสรรพากรใน...


สรรพากรคืนเงินภาษีบุคคลแล้วกว่า 2 ล้านราย

สรรพากรคืนเงินภาษีบุคคลแล้วกว่า 2 ล้านราย - กรมสรรพากรแจงคืนเงินภาษีบุคคลแล้วกว่า2ล้านราย แนะปชช.ยื่นแบบทางอินเ...


ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา


ความรู้วิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ความรู้วิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - เป็นวิดิโอที่ทำขึ้นเพื่อส่งงานวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา.


Spot TV (60 sec.) : "การยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2556"

Spot TV (60 sec.) : "การยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2556" - ภาพยนตร์โฆษณากรมสรรพากร เรื่อง "การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคค...


การใช้สิทธิลดหย่อนเงินบริจาค

การใช้สิทธิลดหย่อนเงินบริจาค - ชุดความรู้ของกรมสรรพากร / ชุดความรู้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา / การใช้สิ...


Ch.7 : สรรพกรลดหย่อนภาษีจากการท่องเที่ยว 2/9/2557

Ch.7 : สรรพกรลดหย่อนภาษีจากการท่องเที่ยว 2/9/2557 - ข่าว 7 สี - กรมสรรพากรเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้ประชาชนและบร...


การยื่น(และขอคืน)ภาษีง่ายๆ ใน5นาที!!

การยื่น(และขอคืน)ภาษีง่ายๆ ใน5นาที!! - "คู่มือการยื่นภาษีทางอินเตอร์เน็ตอย่างง่ายๆ สำหรับมือใหม่" เปิดคลิปน...


ขอออกเช็คคืนภาษีฉบับใหม่

ขอออกเช็คคืนภาษีฉบับใหม่ - ชุดความรู้ของกรมสรรพากร / อื่นๆ.


คืนอากรตามมาตรา 19ทวิ

คืนอากรตามมาตรา 19ทวิ - บริษัทเบสท์รีฟันจำกัด บริการด้านภาษีศุลกากรตามมาตรา 19ทวิ และ ขอชดเชย...


Money Daily เครดิตภาษีเงินปันผล

Money Daily เครดิตภาษีเงินปันผล - วิธีการเครดิตภาษีเงินปันผล สำหรับนักลงทุนที่มีรายได้เป็นเงินปันผลจ...


นาทีประเทศไทย ตอนที่ 20 บ้านหลังแรก

นาทีประเทศไทย ตอนที่ 20 บ้านหลังแรก - นาทีประเทศไทย ตอนที่ 20 บ้านหลังแรก "โครงการคืนภาษีบ้านหลังแรก" จะเป็นการนำค่าใช้จ่ายในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ พร้อมที่ดิน หรืออาคารห้องชุดที่เป็นที่อยู่อาศัย...


การกรอกแบบแสดงรายการ ภงด 91 ตอน 2

การกรอกแบบแสดงรายการ ภงด 91 ตอน 2 - เบื้อต้น.


มอเตอร์ไซค์2ล้อหลัง

มอเตอร์ไซค์2ล้อหลัง - สนใจสั่งซื้อได้ที่คุณแดงโทร 0883896849 ร้านเทคนิคการช่าง หาดใหญ่.


วิธียื่นภาษี ภงด.90/91 ด้วยตนเอง

วิธียื่นภาษี ภงด.90/91 ด้วยตนเอง - ยื่นเสร็จเก็บหลักฐาน ถ้าต้องชำระเพิ่มเติม เก็บใบเสร็จการชำระเงินไว้...


อบรมบัญชี

อบรมบัญชี


0010 หมวดข้อมูลค่าลดหย่อน

0010 หมวดข้อมูลค่าลดหย่อน - การบันทึกแบบขอรับในระบบ e-pension # หมวดข้อมูลค่าลดหย่อน "Self learning by Zone 9" # e-pension จัดทำโดย สำนักงานคลังเขต 9.


อบรมบัญชีเพื่อผู้ประกอบการครบวงจร ปี 2556

อบรมบัญชีเพื่อผู้ประกอบการครบวงจร ปี 2556 - ผู้ประกอบรุ่นใหม่ ไกลกว่าเดิม อบรมบัญชีเพื่อปูพื้นฐานธุรกิจของคุณ...


การผูกเงื่อนโดยครูสมพร

การผูกเงื่อนโดยครูสมพร - สื่อการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี) โดยนายสมพร เพชรายุท...


More คืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด