คุณค่าของกระดาษ

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

สิ่งที่ได้รับกลับมา ไม่ใช่แค่เพียงกระดาษหนึ่งใบ แต่ได้รวมเอาทุกสิ่ง ทั้งความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับปรัชญาและคุณค่าของโอลิมปิก เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างของแต่ละประเทศ และพัฒนาภาษาอังกฤษของตัวเอง ต้องขอขอบคุณ NOC Thailand ที่ได้มอบโอกาสให้ผม ขอบคุณอาจารย์ทุก

สิ่งที่ได้รับกลับมา ไม่ใช่แค่เพียงกระดาษหนึ่งใบ แต่ได้รวมเอาทุกสิ่ง ทั้งความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับปรัชญาและคุณค่าของโอลิมปิก เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างของแต่ละประเทศ และพัฒนาภาษาอังกฤษของตัวเอง ต้องขอขอบคุณ NOC Thailand ที่ได้มอบโอกาสให้ผม ขอบคุณอาจารย์ทุก

กวีศรีชาวไร่ 25 ปี พงษ์เทพ

กวีศรีชาวไร่ 25 ปี พงษ์เทพ

More คุณค่าของกระดาษ

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

reverse Raroeng(ระเริง)

reverse Raroeng(ระเริง) - Thank you - inspiration clip Forward - music Don't stop - foster the people - Media Art kmutt - My friend ขอขอบคุณ - แรงบันดาลใจจากคลิป...


MAC eJournal by maceducation

MAC eJournal by maceducation - ทางบริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด ได้ทำสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบวารสาร...


More คุณค่าของกระดาษ

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด