คุณธรรมในการประกอบอาชีพ

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

IMG_1557 (Large)

IMG_1557 (Large)

คุณธรรมและจริยธรรมในการบริการและการประกอบอาชีพ บรรยายโดย รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา

คุณธรรมและจริยธรรมในการบริการและการประกอบอาชีพ บรรยายโดย รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา

More คุณธรรมในการประกอบอาชีพ

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

คุณธรรมในการประกอบอาชีพ

คุณธรรมในการประกอบอาชีพ


คุณธรรมในการประกอบอาชีพ

คุณธรรมในการประกอบอาชีพ


คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 5/5

คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 5/5


121+912+p6+P6wor-550301_B+คุณธรรมในการประกอบอาชีพ

121+912+p6+P6wor-550301_B+คุณธรรมในการประกอบอาชีพ


คุณธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพ

คุณธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพ - วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ (Sriwattana Business Administration Technological College) วิชา... ควา...


หลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ

หลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ - นั่งทำอยู่นานพอควร เสียงอาจจะไม่เพาะก็อย่าว่ากันนะ เอามาลงไว้เพื่อ...


นิทานคุณธรรม เรื่อง "ความซื่อสัตย์"

นิทานคุณธรรม เรื่อง "ความซื่อสัตย์" - วีดีทัศน์ประกอบการเรียนรายวิชา ED471 จัดทำโดย นิสิตเอกเทคโนโลยีสื่อสาร...


วัชรพลติวเตอร์ ติวสอบครูผู้ช่วย สพฐ. เรื่องวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรม

วัชรพลติวเตอร์ ติวสอบครูผู้ช่วย สพฐ. เรื่องวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรม - วัชรพลติวเตอร์ ติวสอบบรรจุครูผู้ช่วย สพฐ. เรื่องวิชาชีพครู เกี่ยวกับค...


แหล่งเรียนรู้สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป 6 เรื่อง คุณธรรมในการประกอบอาชีพ

แหล่งเรียนรู้สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป 6 เรื่อง คุณธรรมในการประกอบอาชีพ - โพสต์กิจกรรมต่างๆในโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น.


#คำสอน  คุณธรรมจริยธรรมในการทํางาน

#คำสอน คุณธรรมจริยธรรมในการทํางาน


ครูอาชีพ [ShortFilm] : หนังสั้นจรรยาบรรณครู

ครูอาชีพ [ShortFilm] : หนังสั้นจรรยาบรรณครู - "ครูอาชีพ" จากทีม Let's Chic (k) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน คว้ารางวัลชนะเล...


คุณธรรมและจริยธรรมของอาชีพ

คุณธรรมและจริยธรรมของอาชีพ


อบรมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

อบรมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา - คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมและจรร...


คุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณ วิชาชีพ ครู

คุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณ วิชาชีพ ครู - คุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณ วิชาชีพ ครู กฎ ก ตร ว่าด้วยการสืบสวนข้อเ...


(02)คุณธรรมจริธรรมวิชาชีพครู05-06-55

(02)คุณธรรมจริธรรมวิชาชีพครู05-06-55 - วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2555 ว่าที่ร้อยตรี พิศาล นิลยกานนท์ นายกเทศมนตรีเ...


ตอนที่ 14 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในอาชีพ

ตอนที่ 14 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในอาชีพ - ผศ.อรศรี จารุไพบูลย์ และคณะ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค...


การอาชีพ ม.6 - คุณธรรม จริยธรรมฯ

การอาชีพ ม.6 - คุณธรรม จริยธรรมฯ


จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ

จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ - จัดทำโดย นักเรียนชั้น ม.5/5 โรงเรียนสิงห์สมุทร.


[Theatre][หนังสั้น]ทรชนคนฉ้อโกง .mp4

[Theatre][หนังสั้น]ทรชนคนฉ้อโกง .mp4 - หนังสั้นเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา จริยธรรมทางธุรกิจ (Ethics) จัดทำ...


จรรยาบรรณวิชาชีพครู และแนวคิดความสำคัญของจรรยาบรรณ

จรรยาบรรณวิชาชีพครู และแนวคิดความสำคัญของจรรยาบรรณ - เพื่อการเรียนการสอนและการศุึกษา) โดย ครูจักรินทร์ ธนากรเกรียงไกร และ...


More คุณธรรมในการประกอบอาชีพ

Google+ (click here to hide/see results)