คุณธรรมในการประกอบอาชีพ

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

คุณธรรมและจริยธรรมในการบริการและการประกอบอาชีพ บรรยายโดย รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา

คุณธรรมและจริยธรรมในการบริการและการประกอบอาชีพ บรรยายโดย รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา

IMG_1557 (Large)

IMG_1557 (Large)

More คุณธรรมในการประกอบอาชีพ

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

คุณธรรมในการประกอบอาชีพ

คุณธรรมในการประกอบอาชีพ


คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 5/5

คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 5/5


[Theatre][หนังสั้น]ทรชนคนฉ้อโกง .mp4

[Theatre][หนังสั้น]ทรชนคนฉ้อโกง .mp4 - หนังสั้นเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา จริยธรรมทางธุรกิจ (Ethics) จัดทำ...


การประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา - การประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุม...


แนวทางในการประกอบอาชีพอิสระในวิชาชีพบัญชี

แนวทางในการประกอบอาชีพอิสระในวิชาชีพบัญชี - รายการอาจารย์มานพพบปัญหา 83 สถาบันYellowการบัญชี www.yellowaccounting.com โดย อ.มานพ สีเหลื...


คุณธรรมในการทำงาน

คุณธรรมในการทำงาน


การประกอบอาชีพ

การประกอบอาชีพ


ความเสี่ยงในการประกอบอาชีพ

ความเสี่ยงในการประกอบอาชีพ


หลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ

หลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ - นั่งทำอยู่นานพอควร เสียงอาจจะไม่เพาะก็อย่าว่ากันนะ เอามาลงไว้เพื่อ...


หลักการสำคัญในการประกอบอาชีพ

หลักการสำคัญในการประกอบอาชีพ


การประกอบอาชีพ อาชีพครู

การประกอบอาชีพ อาชีพครู


สวัสดิภาพในการประกอบอาชีพ HD

สวัสดิภาพในการประกอบอาชีพ HD - รายวิชา Safety.


ความจำเป็นในการประกอบอาชีพ

ความจำเป็นในการประกอบอาชีพ


Teaser การสัมมนาผู้จัดการ ผู้บริหารรุ่นใหม่ ในหัวข้อที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม

Teaser การสัมมนาผู้จัดการ ผู้บริหารรุ่นใหม่ ในหัวข้อที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม - การอบรมผู้จัดการ ผู้บริหารรุ่นใหม่ ในหัวข้อที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริย...


โรคผิวหนังจากการประกอบอาชีพ 6/6

โรคผิวหนังจากการประกอบอาชีพ 6/6 - การบรรยายเรื่อง โรคผิวหนังจากการประกอบอาชีพ สอนโดย นพ.สุทธิพัฒน์ วงศ...


4 ทักษะที่สำคัญต่ออาชีพในอนาคต

4 ทักษะที่สำคัญต่ออาชีพในอนาคต - อ.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ และ Dr. Arnan (Roger) พูดถึง " 4 ทักษะที่สำคัญ ต่ออาชีพการงาน...


ทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ

ทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ


หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 บทที่ 2 การประกอบอาชีพ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 บทที่ 2 การประกอบอาชีพ - บทเรียนออนไลน์ รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่...


ทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้น

ทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้น - รายการ VOICE OF MSU ตอน โครงการทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้น เรื่อง เทคโนโลยีก...


แนวทางในการเลือกประกอบอาชีพ(2/2)

แนวทางในการเลือกประกอบอาชีพ(2/2) - แนวทางในการเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาสาขาการบัญชี โดย อ.มานพ สีเหลื...


More คุณธรรมในการประกอบอาชีพ

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)