คุณธรรมในการประกอบอาชีพ

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

คุณธรรมและจริยธรรมในการบริการและการประกอบอาชีพ บรรยายโดย รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา

คุณธรรมและจริยธรรมในการบริการและการประกอบอาชีพ บรรยายโดย รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา

IMG_1557 (Large)

IMG_1557 (Large)

More คุณธรรมในการประกอบอาชีพ

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

คุณธรรมในการประกอบอาชีพ

คุณธรรมในการประกอบอาชีพ


คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 5/5

คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 5/5


(02)คุณธรรมจริธรรมวิชาชีพครู05-06-55

(02)คุณธรรมจริธรรมวิชาชีพครู05-06-55 - วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2555 ว่าที่ร้อยตรี พิศาล นิลยกานนท์ นายกเทศมนตรีเ...


หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการเเพทย์ คณะวิทยาการจัดการ ม.สวนดุสิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการเเพทย์ คณะวิทยาการจัดการ ม.สวนดุสิต - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ (Bachelor of Business Administr...


บุคคลสัมมาชีพ54-1

บุคคลสัมมาชีพ54-1 - ปาฐกถาสัมมาชีพประจำปี ๒๕๕๔ (ดินเนอร์ทอล์คการกุศล) โดยบุคคลสัมมาชีพแห...


นิทานคุณธรรม เรื่อง "ความซื่อสัตย์"

นิทานคุณธรรม เรื่อง "ความซื่อสัตย์" - วีดีทัศน์ประกอบการเรียนรายวิชา ED471 จัดทำโดย นิสิตเอกเทคโนโลยีสื่อสาร...


วัชรพลติวเตอร์ ติวสอบครูผู้ช่วย สพฐ. เรื่องวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรม

วัชรพลติวเตอร์ ติวสอบครูผู้ช่วย สพฐ. เรื่องวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรม - วัชรพลติวเตอร์ ติวสอบบรรจุครูผู้ช่วย สพฐ. เรื่องวิชาชีพครู เกี่ยวกับค...


[Theatre][หนังสั้น]ทรชนคนฉ้อโกง .mp4

[Theatre][หนังสั้น]ทรชนคนฉ้อโกง .mp4 - หนังสั้นเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา จริยธรรมทางธุรกิจ (Ethics) จัดทำ...


พระมหาสมปอง โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาชีวิตนิสิตวิทยาลัยดุริยางคศิลป์

พระมหาสมปอง โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาชีวิตนิสิตวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ - วันที่ 22 มกราคม 2557 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงก...


VDO Donbosco School Part 3 of 5 [ แนะนำโรงเรียนดอนบอสโก ]

VDO Donbosco School Part 3 of 5 [ แนะนำโรงเรียนดอนบอสโก ] - "มุ่งความรู้ คู่คุณธรรม เลิศล้ำทักษะ" มุ่งความรู้ หมายถึง มุ่งพัฒนานั...


"เด็ดปีกคุณธรรม" เทป 5 เรื่อง ความขยันหมั่นเพียร

"เด็ดปีกคุณธรรม" เทป 5 เรื่อง ความขยันหมั่นเพียร - เด็ดปีกคุณธรรม เทป 5 พบกับ บุคคลคุณธรรม ผู้ที่มีความขยันประกอบอาชีพ...


มารวยการาจ 34 วิ 002

มารวยการาจ 34 วิ 002 - มารวยการาจ ตลิ่งชัน ราชพฤกษ์ บางกรวย ให้บริการทำสีรถยนต์ ซ่อมสี เคาะต...


บุคคลสัมมาชีพ54-2

บุคคลสัมมาชีพ54-2 - ปาฐกถาสัมมาชีพประจำปี ๒๕๕๔ (ดินเนอร์ทอล์คการกุศล) โดยบุคคลสัมมาชีพแห...


คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม - "คุณธรรม" คือ คุณ + ธรรมะ คุณงามความดีที่เป็นธรรมชาติ ก่อให้เกิด ประโย...


dinner_talk-1.mpg

dinner_talk-1.mpg - มูลนิธิสัมมาชีพ ขอเชิญร่วมงาน ปาฐกถาสัมมาชีพประจำปี ๒๕๕๓ (ดินเนอร์ทอล์คการกุศล) โดยบุคคลสัมมาชีพแห่งปี คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ กลุ่มน้ำตาลมิตรผล ร...


Spot งาน Dinnertalk 54

Spot งาน Dinnertalk 54 - มูลนิธิสัมมาชีพ ขอเชิญร่วมงาน ปาฐกถาสัมมาชีพประจำปี ๒๕๕๔ (ดินเนอร์ทอ...


@Andaman มองมุมใหม่ ค่ายลูกเสือกระบี่

@Andaman มองมุมใหม่ ค่ายลูกเสือกระบี่ - โครงการเข้าค่าย พักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ท้องถิ่น จังหวัดกระบ...


การประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา - การประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุม...


การประกอบอาชีพ

การประกอบอาชีพ


อาชีพนอกกระแส : ช่างซ่อมรถอเมริกัน

อาชีพนอกกระแส : ช่างซ่อมรถอเมริกัน - เชื่อมโยงทุกมิติการเรียนรู้คู่คุณธรรมกับทรูปลูกปัญญา https://www.facebook.com/trueplookpany...


More คุณธรรมในการประกอบอาชีพ

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด