คุณธรรมในการประกอบอาชีพ

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

IMG_1557 (Large)

IMG_1557 (Large)

คุณธรรมและจริยธรรมในการบริการและการประกอบอาชีพ บรรยายโดย รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา

คุณธรรมและจริยธรรมในการบริการและการประกอบอาชีพ บรรยายโดย รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา

More คุณธรรมในการประกอบอาชีพ

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

คุณธรรมในการประกอบอาชีพ

คุณธรรมในการประกอบอาชีพ


คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 5/5

คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 5/5


[Theatre][หนังสั้น]ทรชนคนฉ้อโกง .mp4

[Theatre][หนังสั้น]ทรชนคนฉ้อโกง .mp4 - หนังสั้นเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา จริยธรรมทางธุรกิจ (Ethics) จัดทำโดยนักศึกษาสาขาวิชา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาล...


การประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา - การประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุม 1 สอศ. สอศ.จัดประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครั้งที่ 1/2556 โดยนาย อนุสรณ์ แสงนิ่มนว...


การประกอบอาชีพ

การประกอบอาชีพ


แนวทางในการประกอบอาชีพอิสระในวิชาชีพบัญชี

แนวทางในการประกอบอาชีพอิสระในวิชาชีพบัญชี - รายการอาจารย์มานพพบปัญหา 83 สถาบันYellowการบัญชี www.yellowaccounting.com โดย อ.มานพ สีเหลือง.


คุณธรรมในการทำงาน

คุณธรรมในการทำงาน


ความเสี่ยงในการประกอบอาชีพ

ความเสี่ยงในการประกอบอาชีพ


สวัสดิภาพในการประกอบอาชีพ HD

สวัสดิภาพในการประกอบอาชีพ HD - รายวิชา Safety.


หลักการสำคัญในการประกอบอาชีพ

หลักการสำคัญในการประกอบอาชีพ


การประกอบอาชีพ อาชีพครู

การประกอบอาชีพ อาชีพครู


หลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ

หลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ - นั่งทำอยู่นานพอควร เสียงอาจจะไม่เพาะก็อย่าว่ากันนะ เอามาลงไว้เพื่อมีใครต้องการ.


ความจำเป็นในการประกอบอาชีพ

ความจำเป็นในการประกอบอาชีพ


Teaser การสัมมนาผู้จัดการ ผู้บริหารรุ่นใหม่ ในหัวข้อที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม

Teaser การสัมมนาผู้จัดการ ผู้บริหารรุ่นใหม่ ในหัวข้อที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม - การอบรมผู้จัดการ ผู้บริหารรุ่นใหม่ ในหัวข้อที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานส่วนกลาง โดยคุณกิ...


โรคผิวหนังจากการประกอบอาชีพ 6/6

โรคผิวหนังจากการประกอบอาชีพ 6/6 - การบรรยายเรื่อง โรคผิวหนังจากการประกอบอาชีพ สอนโดย นพ.สุทธิพัฒน์ วงศ์วิทย์วิโชติ ให้แก่นักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ณ...


ทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้น

ทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้น - รายการ VOICE OF MSU ตอน โครงการทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้น เรื่อง เทคโนโลยีการนึ่งก้อนเชื้อเห็ดแบบประหยัดพลังงาน ผู้ร่วมรายการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียร...


หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 บทที่ 2 การประกอบอาชีพ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 บทที่ 2 การประกอบอาชีพ - บทเรียนออนไลน์ รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดย นายยุทธพล ศรีพอ 54101209107 นางสาวอนัญลักษณ์ มัทรัพย์ 54101209121 นางสาวจริญญา ...


4 ทักษะที่สำคัญต่ออาชีพในอนาคต

4 ทักษะที่สำคัญต่ออาชีพในอนาคต - อ.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ และ Dr. Arnan (Roger) พูดถึง " 4 ทักษะที่สำคัญ ต่ออาชีพการงานในอนาคต " ทักษะ ที่เราได้จากการเรียนการสอนรูปแบบเดิมคือ ทักษะในการคิดวิเคร...


ทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้น

ทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้น - รายการ VOICE OF MSU ตอน โครงการทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้น เรื่อง มาตราฐานการฟอกย้อมผ้าไหมนกยูงทองพระราชทาน ผู้ร่วมรายการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศัก.


แนวทางในการเลือกประกอบอาชีพ(2/2)

แนวทางในการเลือกประกอบอาชีพ(2/2) - แนวทางในการเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาสาขาการบัญชี โดย อ.มานพ สีเหลือง.


More คุณธรรมในการประกอบอาชีพ

Sites (click here to hide/see results)

More คุณธรรมในการประกอบอาชีพ ..

Google+ (click here to hide/see results)