คํากล่าวขอบคุณวิทยากร

Search Media :
powered by

Relate Keyword for คํากล่าวขอบคุณวิทยากร

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

กล่าวขอบคุณ

กล่าวขอบคุณ


การกล่าวขอบคุณท่านวิทยากร

การกล่าวขอบคุณท่านวิทยากร


เก่งภาษาอังกฤษ Easy & Fun English Learning : การพูดขอบคุณในโอกาสต่างๆ

เก่งภาษาอังกฤษ Easy & Fun English Learning : การพูดขอบคุณในโอกาสต่างๆ - Connect with us on http://www.facebook.com/GeniusGenAsia เก่งภาษาอังกฤษ ได้ทุกวัย เรียนสนุก ได้ผล เก่งภาษ...


การกล่าวรายงานและแนะนำวิทยากร

การกล่าวรายงานและแนะนำวิทยากร - การฝึกพูดเพื่อกล่าวรายงานและแนะนำ-ขอบคุณวิทยากร.


การกล่าวแนะนำวิทยากร (สังคม09/57)

การกล่าวแนะนำวิทยากร (สังคม09/57)


การพูดขอบคุณวิทยากร

การพูดขอบคุณวิทยากร - การพูดขอบคุณวิทยากร-ศรีสัชนาลัย.


กล่าวขอบคุณวิทยากร

กล่าวขอบคุณวิทยากร


พูดขอบคุณวิทยากร

พูดขอบคุณวิทยากร


การกล่าวขอบคุณวิทยากร

การกล่าวขอบคุณวิทยากร - การขอบคุณวิทยากร - อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย.


ริว จิตสัมผัส กล่าวขอบคุณวิทยากรบรรยาย

ริว จิตสัมผัส กล่าวขอบคุณวิทยากรบรรยาย - มจร.อุบล.


เทคนิคการแนะนำวิทยากร

เทคนิคการแนะนำวิทยากร - โดย อ.สนธยา ศรีเวียงธวัช สถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพ www.stc2007.com อบรมให้ก...


กล่าวขอบคุณวิทยากรในโครงการ "I SMART"

กล่าวขอบคุณวิทยากรในโครงการ "I SMART" - ผู้จัดโครงการกล่าวขอบคุณวิทยากร ในงานการประชุมโครงการพัฒนาหน่วยงาน...


แนะนำวิทยากร อบรม

แนะนำวิทยากร อบรม - แนะนำวิทยากร อบรมการพูดในที่ชุมชน 2555 ชมรมส่งเสริมศิลปะการพูด.


ตัวแทนกล่าวขอบคุณวิทยากร

ตัวแทนกล่าวขอบคุณวิทยากร - น้องบี - สวิตตา ภิญโญนันทภัค ร่วมกิจกรรมอาสาพาแม่เที่ยวสวนพ่อ ศูนย์ภู...


การกล่าวขอบคุณวิทยากร

การกล่าวขอบคุณวิทยากร


กล่าวขอบคุณวิทยากร

กล่าวขอบคุณวิทยากร - กล่าวขอบคุณวิทยากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 573330147 57/40.


จินตนา  ทองดีน้อย ครูชำนาญการพิเศษ

จินตนา ทองดีน้อย ครูชำนาญการพิเศษ - คำกล่าวร้อยกรอง ขอบคุณ วิทยากร อ.จันทรา ตันติพงศานุรักษ์ ดร.ชยพร กระต่า...


กล่าวขอบคุณวิทยากร

กล่าวขอบคุณวิทยากร


กล่าวขอบคุณวิทยากร

กล่าวขอบคุณวิทยากร


กล่าวขอบคุณวิทยากร

กล่าวขอบคุณวิทยากร


More คํากล่าวขอบคุณวิทยากร

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด