คํากล่าวขอบคุณวิทยากร

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

งานนำเสนอ"การเขียนคำกล่าวในพิธี โดย พลตรี เอนก แสงสุก ผู้ทรง ...

งานนำเสนอ"การเขียนคำกล่าวในพิธี โดย พลตรี เอนก แสงสุก ผู้ทรง ... คำขอบคุณผู้เป็นประธาน ผม,

-1-638.jpg?cb=1375068296

-1-638.jpg?cb=1375068296 คำกล่าวรายงาน คำกล่าวปิด

กิจกรรม : การรวบรวมคำอวยพรในงานพิธีการต่าง ๆ โดย นักศึกษา รุ่นที่ ...

กิจกรรม : การรวบรวมคำอวยพรในงานพิธีการต่าง ๆ โดย นักศึกษา รุ่นที่ ... Click here to view the

บั้นทุกข์ บทพิธีกรงานศพ (คุณแม่คูณ ทองห่อ) - valrom2012.fix.gs

บั้นทุกข์ บทพิธีกรงานศพ (คุณแม่คูณ ทองห่อ) - valrom2012.fix.gs เผื่อใช้ในการประกอบพิธีงานศพ

งานนำเสนอ"ขั้นตอนการพูด. การทักทาย  ตำแหน่งประธานในพิธี ...

งานนำเสนอ"ขั้นตอนการพูด. การทักทาย  ตำแหน่งประธานในพิธี ... ข้อควรระวังในการกล่าวคำแนะนำ

งานนำเสนอ"การเขียนคำกล่าวในพิธี โดย พลตรี เอนก แสงสุก ผู้ทรง ...

งานนำเสนอ"การเขียนคำกล่าวในพิธี โดย พลตรี เอนก แสงสุก ผู้ทรง ... คำกล่าวรายงานในพิธีเปิด

629px-Write-a-Thank-You-Speech ...

629px-Write-a-Thank-You-Speech ... การกล่าวคำขอบคุณอย่าง

-1-728.jpg?cb=1315127167

-1-728.jpg?cb=1315127167 คำกล่าวเปิดค่ายจริยธรรม

More คํากล่าวขอบคุณวิทยากร

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

การกล่าวขอบคุณ

การกล่าวขอบคุณ - วีดัโอนี้มีไว้สำหรับใช้ในการประกอบการศึกษาเท่านั้น.


การกล่าวรายงานและแนะนำวิทยากร

การกล่าวรายงานและแนะนำวิทยากร - การฝึกพูดเพื่อกล่าวรายงานและแนะนำ-ขอบคุณวิทยากร.


แนะนำวิทยากร อบรม

แนะนำวิทยากร อบรม - แนะนำวิทยากร อบรมการพูดในที่ชุมชน 2555 ชมรมส่งเสริมศิลปะการพูด.


การพูดขอบคุณวิทยากร

การพูดขอบคุณวิทยากร - การพูดขอบคุณวิทยากร-ศรีสัชนาลัย.


การกล่าวขอบคุณท่านวิทยากร

การกล่าวขอบคุณท่านวิทยากร


คำกล่าวตอนรับวิทยากร

คำกล่าวตอนรับวิทยากร


คอร์สการพูด เรียนการพูด สัมมนาการพูด สถาบันฝึกพูด โดย อาจารย์สุกิจ

คอร์สการพูด เรียนการพูด สัมมนาการพูด สถาบันฝึกพูด โดย อาจารย์สุกิจ - หลักสูตร ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชนฯ 26-28มิย.58 รับ 20 ท่าน โดยอ.สุกิจศุภกิจเ...


พูดขอบคุณวิทยากร

พูดขอบคุณวิทยากร - คำอธิบาย.


การกล่าวแนะนำวิทยากร (สังคม09/57)

การกล่าวแนะนำวิทยากร (สังคม09/57)


เทคนิคการเป็นวิทยากร

เทคนิคการเป็นวิทยากร - สัมภาษณ์วิทยากร เกี่ยวกับ "เทคนิคการเป็นวิทยากร"


ตัวอย่างการฝึกอบรมการพูด

ตัวอย่างการฝึกอบรมการพูด - หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารเพื่องานโทรทัศน์ "Presentation for TV" เหมาะส...


เทคนิคการแนะนำวิทยากร

เทคนิคการแนะนำวิทยากร - โดย อ.สนธยา ศรีเวียงธวัช สถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพ www.stc2007.com อบรมให้ก...


การกล่าวขอบคุณวิทยากร

การกล่าวขอบคุณวิทยากร - การขอบคุณวิทยากร - อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย.


แทนคำขอบคุณ'77

แทนคำขอบคุณ'77 - ตัวแทนผู้เข้าอบรมตัวแทนออกของรุ่นที่ 77 กล่าวขอบคุณสถาบันอบรมไอทีไอ...


กล่าวขอบคุณวิทยากรในโครงการ "I SMART"

กล่าวขอบคุณวิทยากรในโครงการ "I SMART" - ผู้จัดโครงการกล่าวขอบคุณวิทยากร ในงานการประชุมโครงการพัฒนาหน่วยงาน...


ริว จิตสัมผัส กล่าวขอบคุณวิทยากรบรรยาย

ริว จิตสัมผัส กล่าวขอบคุณวิทยากรบรรยาย - มจร.อุบล.


อบรมการพูด , อบรมศิลปะการพูด, ฝึกเป็นนักพูด, อบรมสถาบันฝึกการพูด, อบรมการพูดที่ไหนดี

อบรมการพูด , อบรมศิลปะการพูด, ฝึกเป็นนักพูด, อบรมสถาบันฝึกการพูด, อบรมการพูดที่ไหนดี - "ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน รุ่นที่ 59" / 26-28 มิย.58 / ฝึกปฎิบัติเข้มข้น ได้ผลแน่...


ตัวแทนกล่าวขอบคุณวิทยากร

ตัวแทนกล่าวขอบคุณวิทยากร - น้องบี - สวิตตา ภิญโญนันทภัค ร่วมกิจกรรมอาสาพาแม่เที่ยวสวนพ่อ ศูนย์ภู...


การกล่าวขอบคุณวิทยากร

การกล่าวขอบคุณวิทยากร


ความประทับใจ e-books & e-Magazines

ความประทับใจ e-books & e-Magazines - คุณ พัทธวรรณ คำหารพล อาสารสมัครคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน...


More คํากล่าวขอบคุณวิทยากร

Sites (click here to hide/see results)

More คํากล่าวขอบคุณวิทยากร ..

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด