คํากล่าวขอบคุณวิทยากร

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

งานนำเสนอ"การเขียนคำกล่าวในพิธี โดย พลตรี เอนก แสงสุก ผู้ทรง ...

งานนำเสนอ"การเขียนคำกล่าวในพิธี โดย พลตรี เอนก แสงสุก ผู้ทรง ... คำขอบคุณผู้เป็นประธาน ผม,

คำกล่าวรายงาน คำกล่าวปิด

คำกล่าวรายงาน คำกล่าวปิด คำำกล่ำวรำยงำน

กิจกรรม : การรวบรวมคำอวยพรในงานพิธีการต่าง ๆ โดย นักศึกษา รุ่นที่ ...

กิจกรรม : การรวบรวมคำอวยพรในงานพิธีการต่าง ๆ โดย นักศึกษา รุ่นที่ ... Click here to view the

629px-Write-a-Thank-You-Speech ...

629px-Write-a-Thank-You-Speech ... การกล่าวคำขอบคุณอย่าง

งานนำเสนอ"ขั้นตอนการพูด. การทักทาย  ตำแหน่งประธานในพิธี ...

งานนำเสนอ"ขั้นตอนการพูด. การทักทาย  ตำแหน่งประธานในพิธี ... ข้อควรระวังในการกล่าวคำแนะนำ

งานนำเสนอ"การเขียนคำกล่าวในพิธี โดย พลตรี เอนก แสงสุก ผู้ทรง ...

งานนำเสนอ"การเขียนคำกล่าวในพิธี โดย พลตรี เอนก แสงสุก ผู้ทรง ... คำกล่าวรายงานในพิธีเปิด

คำกล่าวเปิดค่ายจริยธรรม

คำกล่าวเปิดค่ายจริยธรรม คากล่าวรายงานพิธีเปิ

448309f3.jpg

448309f3.jpg ศิลปะการพูดสำหรับเจ้าหน้าที่

More คํากล่าวขอบคุณวิทยากร

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

การกล่าวขอบคุณ

การกล่าวขอบคุณ - วีดัโอนี้มีไว้สำหรับใช้ในการประกอบการศึกษาเท่านั้น.


การกล่าวรายงานและแนะนำวิทยากร

การกล่าวรายงานและแนะนำวิทยากร - การฝึกพูดเพื่อกล่าวรายงานและแนะนำ-ขอบคุณวิทยากร.


การพูดขอบคุณวิทยากร

การพูดขอบคุณวิทยากร - การพูดขอบคุณวิทยากร-ศรีสัชนาลัย.


การกล่าวแนะนำวิทยากร (สังคม09/57)

การกล่าวแนะนำวิทยากร (สังคม09/57)


คำกล่าวตอนรับวิทยากร

คำกล่าวตอนรับวิทยากร


แนะนำวิทยากร อบรม

แนะนำวิทยากร อบรม - แนะนำวิทยากร อบรมการพูดในที่ชุมชน 2555 ชมรมส่งเสริมศิลปะการพูด.


คอร์สการพูด เรียนการพูด สัมมนาการพูด สถาบันฝึกพูด โดย อาจารย์สุกิจ

คอร์สการพูด เรียนการพูด สัมมนาการพูด สถาบันฝึกพูด โดย อาจารย์สุกิจ - หลักสูตร ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชนฯ อบรม 28-30ส.ค.58 รับ 20 ท่าน โดยอ.สุกิจศุภก...


พูดขอบคุณวิทยากร

พูดขอบคุณวิทยากร - คำอธิบาย.


เทคนิคการเป็นวิทยากร

เทคนิคการเป็นวิทยากร - สัมภาษณ์วิทยากร เกี่ยวกับ "เทคนิคการเป็นวิทยากร"


กล่าวขอบคุณวิทยากรในโครงการ "I SMART"

กล่าวขอบคุณวิทยากรในโครงการ "I SMART" - ผู้จัดโครงการกล่าวขอบคุณวิทยากร ในงานการประชุมโครงการพัฒนาหน่วยงาน...


การกล่าวขอบคุณท่านวิทยากร

การกล่าวขอบคุณท่านวิทยากร


เทคนิคการแนะนำวิทยากร

เทคนิคการแนะนำวิทยากร - โดย อ.สนธยา ศรีเวียงธวัช สถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพ www.stc2007.com อบรมให้ก...


การกล่าวขอบคุณวิทยากร

การกล่าวขอบคุณวิทยากร - การขอบคุณวิทยากร - อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย.


ตัวอย่างการฝึกอบรมการพูด

ตัวอย่างการฝึกอบรมการพูด - หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารเพื่องานโทรทัศน์ "Presentation for TV" เหมาะส...


แทนคำขอบคุณ'77

แทนคำขอบคุณ'77 - ตัวแทนผู้เข้าอบรมตัวแทนออกของรุ่นที่ 77 กล่าวขอบคุณสถาบันอบรมไอทีไอ...


ริว จิตสัมผัส กล่าวขอบคุณวิทยากรบรรยาย

ริว จิตสัมผัส กล่าวขอบคุณวิทยากรบรรยาย - มจร.อุบล.


กล่าวขอบคุณ

กล่าวขอบคุณ


อบรมการพูด , อบรมศิลปะการพูด, ฝึกเป็นนักพูด, อบรมสถาบันฝึกการพูด, อบรมการพูดที่ไหนดี

อบรมการพูด , อบรมศิลปะการพูด, ฝึกเป็นนักพูด, อบรมสถาบันฝึกการพูด, อบรมการพูดที่ไหนดี - หลักสูตร “ศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ” รุ่นที่ 62 โดย อาจารย์สุกิ...


ตัวแทนกล่าวขอบคุณวิทยากร

ตัวแทนกล่าวขอบคุณวิทยากร - น้องบี - สวิตตา ภิญโญนันทภัค ร่วมกิจกรรมอาสาพาแม่เที่ยวสวนพ่อ ศูนย์ภู...


ความประทับใจ e-books & e-Magazines

ความประทับใจ e-books & e-Magazines - คุณ พัทธวรรณ คำหารพล อาสารสมัครคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน...


More คํากล่าวขอบคุณวิทยากร

Sites (click here to hide/see results)

More คํากล่าวขอบคุณวิทยากร ..

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด