คํากล่าวขอบคุณวิทยากร

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

การกล่าวขอบคุณท่านวิทยากร

การกล่าวขอบคุณท่านวิทยากร


การกล่าวรายงานและแนะนำวิทยากร

การกล่าวรายงานและแนะนำวิทยากร - การฝึกพูดเพื่อกล่าวรายงานและแนะนำ-ขอบคุณวิทยากร.


การพูดขอบคุณวิทยากร

การพูดขอบคุณวิทยากร - การพูดขอบคุณวิทยากร-ศรีสัชนาลัย.


การกล่าวแนะนำวิทยากร (สังคม09/57)

การกล่าวแนะนำวิทยากร (สังคม09/57)


การกล่าวขอบคุณ

การกล่าวขอบคุณ - วีดัโอนี้มีไว้สำหรับใช้ในการประกอบการศึกษาเท่านั้น.


คำกล่าวตอนรับวิทยากร

คำกล่าวตอนรับวิทยากร


พูดขอบคุณวิทยากร

พูดขอบคุณวิทยากร - คำอธิบาย.


เทคนิคการเป็นวิทยากร

เทคนิคการเป็นวิทยากร - สัมภาษณ์วิทยากร เกี่ยวกับ "เทคนิคการเป็นวิทยากร"


จินตนา  ทองดีน้อย ครูชำนาญการพิเศษ

จินตนา ทองดีน้อย ครูชำนาญการพิเศษ - คำกล่าวร้อยกรอง ขอบคุณ วิทยากร อ.จันทรา ตันติพงศานุรักษ์ ดร.ชยพร กระต่า...


การกล่าวขอบคุณวิทยากร

การกล่าวขอบคุณวิทยากร - การขอบคุณวิทยากร - อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย.


แนะนำวิทยากร อบรม

แนะนำวิทยากร อบรม - แนะนำวิทยากร อบรมการพูดในที่ชุมชน 2555 ชมรมส่งเสริมศิลปะการพูด.


กล่าวขอบคุณวิทยากรในโครงการ "I SMART"

กล่าวขอบคุณวิทยากรในโครงการ "I SMART" - ผู้จัดโครงการกล่าวขอบคุณวิทยากร ในงานการประชุมโครงการพัฒนาหน่วยงาน...


ตัวแทนกล่าวขอบคุณวิทยากร

ตัวแทนกล่าวขอบคุณวิทยากร - น้องบี - สวิตตา ภิญโญนันทภัค ร่วมกิจกรรมอาสาพาแม่เที่ยวสวนพ่อ ศูนย์ภู...


แทนคำขอบคุณ'77

แทนคำขอบคุณ'77 - ตัวแทนผู้เข้าอบรมตัวแทนออกของรุ่นที่ 77 กล่าวขอบคุณสถาบันอบรมไอทีไอ...


ริว จิตสัมผัส กล่าวขอบคุณวิทยากรบรรยาย

ริว จิตสัมผัส กล่าวขอบคุณวิทยากรบรรยาย - มจร.อุบล.


ความประทับใจ e-books & e-Magazines

ความประทับใจ e-books & e-Magazines - คุณ พัทธวรรณ คำหารพล อาสารสมัครคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน...


การกล่าวขอบคุณวิทยากร

การกล่าวขอบคุณวิทยากร


กล่าวขอบคุณวิทยากร

กล่าวขอบคุณวิทยากร - กล่าวขอบคุณวิทยากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 573330147 57/40.


พูดกล่าวขอบคุณวิทยากร

พูดกล่าวขอบคุณวิทยากร


กล่าวขอบคุณวิทยากร

กล่าวขอบคุณวิทยากร


More คํากล่าวขอบคุณวิทยากร

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)