คํากล่าวเปิดงานกีฬาสีโรงเรียน

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

พิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี๕๕

พิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี๕๕ - รร.เมืองนครศรีธรรมราช ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสีประจำปี 2555 ณ สนามกีฬ...


กล่าวเปิดงานกีฬาสีโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา AS Games 2014 วันที่ 22 สิงหาคม 2557

กล่าวเปิดงานกีฬาสีโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา AS Games 2014 วันที่ 22 สิงหาคม 2557 - กีฬาสี AS Games 2014 วันที่ 22 สิงหาคม 2557.


ประธานกล่าวเปิดงานกีฬาสีประจำปี 2556

ประธานกล่าวเปิดงานกีฬาสีประจำปี 2556


กล่าวเปิดงานกีฬาสี ปี51

กล่าวเปิดงานกีฬาสี ปี51 - หาดใหญ่เทคโนโลยี.


ผอ กล่าวรายงานพิธีเปิดกีฬาสี สัมพันธ์เกมส์ 58

ผอ กล่าวรายงานพิธีเปิดกีฬาสี สัมพันธ์เกมส์ 58 - คำอธิบาย ผอ กล่าวรายงานพิธีเปิดกีฬาสี สัมพันธ์เกมส์ 58.


ประธานกล่าวปิดการแข่งขัน.mp4

ประธานกล่าวปิดการแข่งขัน.mp4 - ท่าน ป.ณรงค์เดช คำภูนอก ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอหนองแสงให้มาเป็นประธ...


พิธีเปิดงานกีฬาสี

พิธีเปิดงานกีฬาสี - น้องโชเป็นตัวแทนนักกีฬาจุดคบเพลิงและกล่าวนำคำปฏิญาณ งานกีฬาสีโรงเร...


ผ.อ.กล่าวปิดการแข่งขันกีฬาสี 2556

ผ.อ.กล่าวปิดการแข่งขันกีฬาสี 2556


นักกีฬาอาวุโสนำกล่าวคำปฎิญาณ‎พิธีเปิดกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด‬ 30พ.ย.2558 โรงเรียนน่านประชาอุทิศ

นักกีฬาอาวุโสนำกล่าวคำปฎิญาณ‎พิธีเปิดกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด‬ 30พ.ย.2558 โรงเรียนน่านประชาอุทิศ - นักกีฬาอาวุโสนำกล่าวคำปฎิญาณ # พิธีเปิดกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด ...


ประธานกล่าวเปิดงานการแข่งกีฬาสี

ประธานกล่าวเปิดงานการแข่งกีฬาสี - ประธานกล่าวเปิดงานการแข่งกีฬาสี.


กีฬาสี กล่าวตามนักกีฬาอาวุโส   (86) ปี 2557 โนนสูงศรีธานี

กีฬาสี กล่าวตามนักกีฬาอาวุโส (86) ปี 2557 โนนสูงศรีธานี - 25 กค 2557.


มอบรางวัลกล่าวปิดงาน

มอบรางวัลกล่าวปิดงาน - กิจกรรม กีฬาสี โรงเรียนขุขันธ์ ปี 2559.


พิธีเปิดกีฬาสีสัมพันธ์ ศพด.ทต.ต้า

พิธีเปิดกีฬาสีสัมพันธ์ ศพด.ทต.ต้า - นายบุญมา ใจยา รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานกี...


กล่าวเปิดงานกีฬาสีปี 51

กล่าวเปิดงานกีฬาสีปี 51 - หาดใหญ่เทคโนโลยี.


นายก "ยอดยิ่ง" เป็นประธาน เปิดงานกีฬาสีภายใน ศพด.เทศบาลเมืองศิลา ครั้งที่ 1

นายก "ยอดยิ่ง" เป็นประธาน เปิดงานกีฬาสีภายใน ศพด.เทศบาลเมืองศิลา ครั้งที่ 1 - ดร.ยอดยิ่ง จันทนพิมพ์ นายกเทศมนตรีเมืองศิลา ให้เกียรติเป็นประธานเปิด...


น้องพีชญ์ กล่าวเชิญประธานเปิดงานกีฬาสีฉบับภาษาอังกฤษ ร.ร.โสมาภา2

น้องพีชญ์ กล่าวเชิญประธานเปิดงานกีฬาสีฉบับภาษาอังกฤษ ร.ร.โสมาภา2


โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2559

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 - โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการ...


กล่าวเปิดงานกีฬาสีปฐมวัย พ.ส.ม

กล่าวเปิดงานกีฬาสีปฐมวัย พ.ส.ม - เปิดงานกีฬาสีปฐมวัย พ.ศ. 2550 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล.


พิธีเปิดงานกีฬาสามัคคี 4 สถาบัน

พิธีเปิดงานกีฬาสามัคคี 4 สถาบัน


การแสดงสีแดง

การแสดงสีแดง - นายชัยเชษฐ์ พัฒนพิชัย นายกเทศมนตรี เทศบาล ตำบลบ่อพลอย เป็นประธานพิธีเ...


More คํากล่าวเปิดงานกีฬาสีโรงเรียน

Google+ (click here to hide/see results)