คําคุณศัพท์ ภาษาญี่ปุ่น

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

ตื่นมาติวความถนัดภาษาญี่ปุ่น29มี.ค.56

ตื่นมาติวความถนัดภาษาญี่ปุ่น29มี.ค.56 - วันศุกร์ : วิชาความถนัดภาษาญี่ปุ่น ครูพี่โฮม ครูประจำสถาบันภาษาญี่ป...


คำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของในภาษาฝรั่งเศษ  Les adjectifs possessifs

คำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของในภาษาฝรั่งเศษ Les adjectifs possessifs - http://www.tinyurl.com/Les-adjectifs เนื้อหาครอบคลุมทุกเรื่อง และแนะนำคำคุณศัพท์แสดงความเป็...


ภาษาอังกฤษ: 9 คำคุณศัพท์

ภาษาอังกฤษ: 9 คำคุณศัพท์ - ภาษาอังกฤษ: วิธีการออกเสียงห้ามหาสมุทร http://youtu.be/ClvZbY9JlNc ภาษาอังกฤษ: วิธีการอ...


เรียนรู้ภาษาฝรั่งเศส = กริยาวิเศษณ์คำคุณศัพท์ =

เรียนรู้ภาษาฝรั่งเศส = กริยาวิเศษณ์คำคุณศัพท์ = - Si vous souhaitez me parrainer / http://www.imagiers.net/?page_id=760 เรียนภาษาฝรั่งเศสที่มีแรงบันดาลใจของคุณที่...


สอนภาษาญี่ปุ่น ศึกษาด้วยตนเอง 2 (HD)

สอนภาษาญี่ปุ่น ศึกษาด้วยตนเอง 2 (HD) - http://doinfo.info/Japan7Day สอนภาษาญี่ปุ่น เรียนรู้ง่ายๆ ได้ด้วยตนเอง สำหรับผู้ที่มีคว...


ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน บทที่ 6-8(World Congress).MP4

ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน บทที่ 6-8(World Congress).MP4 - ぶんぽうⅨ คำคุณศัพท์เกี่ยวกับสี คำคุณศัพท์เกี่ยวกับสีที่เป็นคุณศัพท์...


เรียนรู้ภาษาฝรั่งเศส = คำคุณศัพท์ # 1

เรียนรู้ภาษาฝรั่งเศส = คำคุณศัพท์ # 1 - Si vous souhaitez me parrainer / http://www.imagiers.net/?page_id=760 เรียนภาษาฝรั่งเศสที่มีแรงบันดาลใจของคุณที่...


ก้าวแรกกับภาษาญี่ปุ่น 2.wmv

ก้าวแรกกับภาษาญี่ปุ่น 2.wmv - http://www.giftandcraftstore.com กิฟท์ชอป ข้าวของเครื่องใช้ หนังสืองานฝีมือจากญี่ปุ่น จีน...


ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน บทที่ 13-2(1) (World Congress).MP4

ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน บทที่ 13-2(1) (World Congress).MP4 - ぶんぽうⅡ การเชื่อมคำคุณศัพท์และคำนาม การเชื่อมคำคุณศัพท์และคำนามต้องผ...


ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน บทที่ 8-3(1) (World Congress).MP4

ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน บทที่ 8-3(1) (World Congress).MP4 - ぶんぽうⅢ คำวิเศษณ์บอกระดับ ใช้ขยายคำคุณศัพท์เพื่อบอกระดับ 1. とても+รูปบอก...


สอนภาษาญี่ปุ่น ศึกษาด้วยตนเอง 1 (HD)

สอนภาษาญี่ปุ่น ศึกษาด้วยตนเอง 1 (HD) - http://doinfo.info/Japan7Day สอนภาษาญี่ปุ่น เรียนรู้ง่ายๆ ได้ด้วยตนเอง สำหรับผู้ที่มีคว...


ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน บทที่ 7-2(1) (World Congress).MP4

ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน บทที่ 7-2(1) (World Congress).MP4 - ぶんぽうⅡ คำคุณศัพท์รูปจบประโยค 1. adj.い รูปบอกเล่าเติม です รูปปฏิเสธตัด い เติ...


ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน บทที่ 6-7(1) (World Congress).MP4

ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน บทที่ 6-7(1) (World Congress).MP4 - ぶんぽうⅧ คำคุณศัพท์ขยายนาม adj.い ลงท้ายด้วยเสียง い เมื่อใช้ขยายนามจะวางไ...


สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N2-55 World Congress

สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N2-55 World Congress - ความหมาย ท่าที (มีท่าทีลักษณะที่ชวนให้คิดว่าเป็นเช่นนั้น) การเชื่อมค...


ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน บทที่ 6-10(World Congress).MP4

ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน บทที่ 6-10(World Congress).MP4 - ぶんぽうⅩⅠ การใช้ の แทนคำนาม ใช้แทนคำนามที่มีคำคุณศัพท์ขยายอยู่ข้างหน้...


สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N2-51 1 World Congress

สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N2-51 1 World Congress - A.ความหมาย ใช้ในความหมายว่า มีลักษณะค่อนไปทาง... การเชื่อมคำ [คุณศัพท์...


ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน บทที่ 18-2-1(1) (World Congress).MP4

ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน บทที่ 18-2-1(1) (World Congress).MP4 - ぶんぽうⅡ สำนวนที่ใช้บอกการเปลี่ยนแปลง 1. การเปลี่ยนแปลงที่เป็นคำคุณศัพท...


Hello Language โปรแกรมสอนภาษา

Hello Language โปรแกรมสอนภาษา - โปรแกรมสอนภาษาต่างประเทศ ในรูปแบบ multimedia สามารถโต้ตอบกับผู้เรียน โดยที่...


สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N2-69 World Congress

สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N2-69 World Congress - ความหมาย ไม่ใช่เพียงแต่...เท่านั้น แต่ยัง... การเชื่อมคำ [กริยา,คุณศัพท์...


Hello Language โปรแกรมสอนภาษา

Hello Language โปรแกรมสอนภาษา - โปรแกรมสอนภาษาต่างประเทศ ในรูปแบบ multimedia สามารถโต้ตอบกับผู้เรียน โดยที่...


More คําคุณศัพท์ ภาษาญี่ปุ่น

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)