คําคุณศัพท์ ภาษาญี่ปุ่น

Search Media :
powered by

Relate Keyword for คําคุณศัพท์ ภาษาญี่ปุ่น

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

ตื่นมาติวความถนัดภาษาญี่ปุ่น29มี.ค.56

ตื่นมาติวความถนัดภาษาญี่ปุ่น29มี.ค.56 - วันศุกร์ : วิชาความถนัดภาษาญี่ปุ่น ครูพี่โฮม ครูประจำสถาบันภาษาญี่ป...


Sugoi Japanese เรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างเทพ EP13 - คำคุณศัพท์ (形容詞)

Sugoi Japanese เรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างเทพ EP13 - คำคุณศัพท์ (形容詞) - เอกสารประกอบการเรียน: http://bit.ly/SugoiJapaneseFiles ==================================== Subscribe here: http://bit.ly/MrBacon Facebook: ...


ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน บทที่ 6-8(World Congress).MP4

ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน บทที่ 6-8(World Congress).MP4 - ぶんぽうⅨ คำคุณศัพท์เกี่ยวกับสี คำคุณศัพท์เกี่ยวกับสีที่เป็นคุณศัพท์...


ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน บทที่ 8-3(1) (World Congress).MP4

ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน บทที่ 8-3(1) (World Congress).MP4 - ぶんぽうⅢ คำวิเศษณ์บอกระดับ ใช้ขยายคำคุณศัพท์เพื่อบอกระดับ 1. とても+รูปบอก...


ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน บทที่_3 5(1)_WorldCongress

ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน บทที่_3 5(1)_WorldCongress


ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน บทที่ 13-2(1) (World Congress).MP4

ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน บทที่ 13-2(1) (World Congress).MP4 - ぶんぽうⅡ การเชื่อมคำคุณศัพท์และคำนาม การเชื่อมคำคุณศัพท์และคำนามต้องผ...


สอนภาษาญี่ปุ่น ศึกษาด้วยตนเอง 1 (HD)

สอนภาษาญี่ปุ่น ศึกษาด้วยตนเอง 1 (HD) - http://doinfo.info/Japan7Day สอนภาษาญี่ปุ่น เรียนรู้ง่ายๆ ได้ด้วยตนเอง สำหรับผู้ที่มีคว...


สอนภาษาญี่ปุ่น ศึกษาด้วยตนเอง 2 (HD)

สอนภาษาญี่ปุ่น ศึกษาด้วยตนเอง 2 (HD) - http://doinfo.info/Japan7Day สอนภาษาญี่ปุ่น เรียนรู้ง่ายๆ ได้ด้วยตนเอง สำหรับผู้ที่มีคว...


วิธีจำภาษาญี่ปุ่นแบบไทยๆ styleNutty Ep.6 "หนาววว"

วิธีจำภาษาญี่ปุ่นแบบไทยๆ styleNutty Ep.6 "หนาววว"


ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน บทที่ 6-7(1) (World Congress).MP4

ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน บทที่ 6-7(1) (World Congress).MP4


ก้าวแรกกับภาษาญี่ปุ่น 2.wmv

ก้าวแรกกับภาษาญี่ปุ่น 2.wmv - http://www.giftandcraftstore.com กิฟท์ชอป ข้าวของเครื่องใช้ หนังสืองานฝีมือจากญี่ปุ่น จีน...


วิธีจำภาษาญี่ปุ่นแบบไืทยๆ   styleNutty Ep.17 "ว่าง"

วิธีจำภาษาญี่ปุ่นแบบไืทยๆ styleNutty Ep.17 "ว่าง" - ภาษาญี่ปุ่น จำได้เลย ไม่ต้องท่อง!! 雪 : ゆき : หิมะ (คำนาม) 暇 : ひま : ว่าง...


ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน บทที่_20-5(1)_WorldCongress

ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน บทที่_20-5(1)_WorldCongress


ภาษาญี่ปุ่น N2-67 "~げ" World Congress

ภาษาญี่ปุ่น N2-67 "~げ" World Congress


ภาษาญี่ปุ่น N2-62 "~っぽい ①" World Congress

ภาษาญี่ปุ่น N2-62 "~っぽい ①" World Congress


สอนภาษาญี่ปุ่น ศึกษาด้วยตนเอง 3 (HD)

สอนภาษาญี่ปุ่น ศึกษาด้วยตนเอง 3 (HD) - http://doinfo.info/Japan7Day สอนภาษาญี่ปุ่น เรียนรู้ง่ายๆ ได้ด้วยตนเอง สำหรับผู้ที่มีคว...


ภาษาญี่ปุ่น N4-50 "~たら/~と/~ば (2)~と" World Congress

ภาษาญี่ปุ่น N4-50 "~たら/~と/~ば (2)~と" World Congress - と พอ... ก็... รูปประโยค กริยารูปพจนานุกรม/กริยารูปない คุณศัพท์い/รูป...


ภาษาญี่ปุ่น N2-71 "~こそ/からこそ" World Congress

ภาษาญี่ปุ่น N2-71 "~こそ/からこそ" World Congress - ความหมาย (ใช้ในการเน้นคำหรือวลีที่อยู่ข้างหน้า) การเชื่อมคำ [นาม] + こそ...


ภาษาญี่ปุ่น N2-50 "~ということだ ①" World Congress

ภาษาญี่ปุ่น N2-50 "~ということだ ①" World Congress - การเชื่อมคำ [กริยา,คุณศัพท์ い,คุณศัพท์ な,นาม] ในรูปธรรมดา + ということだ A.ความห...


ภาษาญี่ปุ่น N2-82 "~ばかりか/ばかりでなく" World Congress

ภาษาญี่ปุ่น N2-82 "~ばかりか/ばかりでなく" World Congress


More คําคุณศัพท์ ภาษาญี่ปุ่น

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)