คําคุณศัพท์ ภาษาญี่ปุ่น

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

คำคุณศัพท์ 100 คำ ( 100 Adjectives )

คำคุณศัพท์ 100 คำ ( 100 Adjectives ) - http://www.englishbychris.com/portfolio-items/100-adjectives/ ...


Sugoi Japanese เรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างเทพ EP13 - คำคุณศัพท์ (形容詞)

Sugoi Japanese เรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างเทพ EP13 - คำคุณศัพท์ (形容詞) - Subscribe here: http://bit.ly/MrBacon Facebook: https://www.facebook.com/MrBaconPlaysPage Twitter: https://twitter.com/MrBacon_Channel Google+: ...


ตื่นมาติวความถนัดภาษาญี่ปุ่น29มี.ค.56

ตื่นมาติวความถนัดภาษาญี่ปุ่น29มี.ค.56 - วันศุกร์ : วิชาความถนัดภาษาญี่ปุ่น ครูพี่โฮม ครูประจำสถาบันภาษาญี่ป...


คำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของในภาษาฝรั่งเศษ  Les adjectifs possessifs

คำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของในภาษาฝรั่งเศษ Les adjectifs possessifs - http://www.tinyurl.com/Les-adjectifs เนื้อหาครอบคลุมทุกเรื่อง และแนะนำคำคุณศัพท์แสดงความเป็...


ภาษาอังกฤษ: 9 คำคุณศัพท์

ภาษาอังกฤษ: 9 คำคุณศัพท์ - ภาษาอังกฤษ: วิธีการออกเสียงห้ามหาสมุทร http://youtu.be/ClvZbY9JlNc ภาษาอังกฤษ: วิธีการอ...


ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน บทที่_3 5(1)_WorldCongress

ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน บทที่_3 5(1)_WorldCongress - ぶんぽうⅤ 好き 「すき」 ชอบ N が 好きです。 好きです เป็นคำคุณศัพท์ แปลว่า "ชอบ" รูปปฏิ...


เรียนรู้ภาษาฝรั่งเศส = กริยาวิเศษณ์คำคุณศัพท์ =

เรียนรู้ภาษาฝรั่งเศส = กริยาวิเศษณ์คำคุณศัพท์ = - PARRAINEZ-MOI SI VOUS APPRÉCIEZ MON TRAVAIL / http://www.imagiers.net/support-me/ เรียนภาษาฝรั่งเศสที่มีแรงบันดาลใจของค...


สอนภาษาญี่ปุ่น ศึกษาด้วยตนเอง 2 (HD)

สอนภาษาญี่ปุ่น ศึกษาด้วยตนเอง 2 (HD) - http://doinfo.info/Japan7Day สอนภาษาญี่ปุ่น เรียนรู้ง่ายๆ ได้ด้วยตนเอง สำหรับผู้ที่มีคว...


เรียนรู้ภาษาฝรั่งเศส = คำคุณศัพท์ # 1

เรียนรู้ภาษาฝรั่งเศส = คำคุณศัพท์ # 1 - PARRAINEZ-MOI SI VOUS APPRÉCIEZ MON TRAVAIL / http://www.imagiers.net/support-me/ เรียนภาษาฝรั่งเศสที่มีแรงบันดาลใจของค...


ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน บทที่ 6-8(World Congress).MP4

ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน บทที่ 6-8(World Congress).MP4 - ぶんぽうⅨ คำคุณศัพท์เกี่ยวกับสี คำคุณศัพท์เกี่ยวกับสีที่เป็นคุณศัพท์...


ก้าวแรกกับภาษาญี่ปุ่น 2.wmv

ก้าวแรกกับภาษาญี่ปุ่น 2.wmv - http://www.giftandcraftstore.com กิฟท์ชอป ข้าวของเครื่องใช้ หนังสืองานฝีมือจากญี่ปุ่น จีน...


สอนภาษาญี่ปุ่น ศึกษาด้วยตนเอง 1 (HD)

สอนภาษาญี่ปุ่น ศึกษาด้วยตนเอง 1 (HD) - http://doinfo.info/Japan7Day สอนภาษาญี่ปุ่น เรียนรู้ง่ายๆ ได้ด้วยตนเอง สำหรับผู้ที่มีคว...


ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน บทที่ 8-3(1) (World Congress).MP4

ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน บทที่ 8-3(1) (World Congress).MP4 - ぶんぽうⅢ คำวิเศษณ์บอกระดับ ใช้ขยายคำคุณศัพท์เพื่อบอกระดับ 1. とても+รูปบอก...


ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน บทที่ 13-2(1) (World Congress).MP4

ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน บทที่ 13-2(1) (World Congress).MP4 - ぶんぽうⅡ การเชื่อมคำคุณศัพท์และคำนาม การเชื่อมคำคุณศัพท์และคำนามต้องผ...


ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน บทที่ 7-2(1) (World Congress).MP4

ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน บทที่ 7-2(1) (World Congress).MP4 - ぶんぽうⅡ คำคุณศัพท์รูปจบประโยค 1. adj.い รูปบอกเล่าเติม です รูปปฏิเสธตัด い เติ...


ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน บทที่ 6-7(1) (World Congress).MP4

ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน บทที่ 6-7(1) (World Congress).MP4 - ぶんぽうⅧ คำคุณศัพท์ขยายนาม adj.い ลงท้ายด้วยเสียง い เมื่อใช้ขยายนามจะวางไ...


ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน บทที่ 6-10(World Congress).MP4

ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน บทที่ 6-10(World Congress).MP4 - ぶんぽうⅩⅠ การใช้ の แทนคำนาม ใช้แทนคำนามที่มีคำคุณศัพท์ขยายอยู่ข้างหน้...


สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N2-55 World Congress

สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N2-55 World Congress - ความหมาย ท่าที (มีท่าทีลักษณะที่ชวนให้คิดว่าเป็นเช่นนั้น) การเชื่อมค...


Hello Language โปรแกรมสอนภาษา

Hello Language โปรแกรมสอนภาษา - โปรแกรมสอนภาษาต่างประเทศ ในรูปแบบ multimedia สามารถโต้ตอบกับผู้เรียน โดยที่...


ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน บทที่_20-5(1)_WorldCongress

ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน บทที่_20-5(1)_WorldCongress - ぶんぽうⅤ 閉まる 「しまる」 ปิด ประโยคคำถาม + わかる ใช้ในพูดถึงสิ่งที่รู้ โดยจะอย...


More คําคุณศัพท์ ภาษาญี่ปุ่น

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)