คําคุณศัพท์ ภาษาญี่ปุ่น

Search Media :
powered by

Relate Keyword for คําคุณศัพท์ ภาษาญี่ปุ่น

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

ตื่นมาติวความถนัดภาษาญี่ปุ่น29มี.ค.56

ตื่นมาติวความถนัดภาษาญี่ปุ่น29มี.ค.56 - วันศุกร์ : วิชาความถนัดภาษาญี่ปุ่น ครูพี่โฮม ครูประจำสถาบันภาษาญี่ป...


Sugoi Japanese เรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างเทพ EP13 - คำคุณศัพท์ (形容詞)

Sugoi Japanese เรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างเทพ EP13 - คำคุณศัพท์ (形容詞) - เอกสารประกอบการเรียน: http://bit.ly/SugoiJapaneseFiles ==================================== Subscribe here: http://bit.ly/MrBacon Facebook: ...


ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน บทที่ 6-8(World Congress).MP4

ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน บทที่ 6-8(World Congress).MP4 - ぶんぽうⅨ คำคุณศัพท์เกี่ยวกับสี คำคุณศัพท์เกี่ยวกับสีที่เป็นคุณศัพท์...


ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน บทที่ 8-3(1) (World Congress).MP4

ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน บทที่ 8-3(1) (World Congress).MP4 - ぶんぽうⅢ คำวิเศษณ์บอกระดับ ใช้ขยายคำคุณศัพท์เพื่อบอกระดับ 1. とても+รูปบอก...


ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน บทที่_3 5(1)_WorldCongress

ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน บทที่_3 5(1)_WorldCongress - ぶんぽうⅤ 好き 「すき」 ชอบ N が 好きです。 好きです เป็นคำคุณศัพท์ แปลว่า "ชอบ" รูปปฏิ...


สอนภาษาญี่ปุ่น ศึกษาด้วยตนเอง 1 (HD)

สอนภาษาญี่ปุ่น ศึกษาด้วยตนเอง 1 (HD) - http://doinfo.info/Japan7Day สอนภาษาญี่ปุ่น เรียนรู้ง่ายๆ ได้ด้วยตนเอง สำหรับผู้ที่มีคว...


ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน บทที่ 13-2(1) (World Congress).MP4

ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน บทที่ 13-2(1) (World Congress).MP4 - ぶんぽうⅡ การเชื่อมคำคุณศัพท์และคำนาม การเชื่อมคำคุณศัพท์และคำนามต้องผ...


สอนภาษาญี่ปุ่น ศึกษาด้วยตนเอง 2 (HD)

สอนภาษาญี่ปุ่น ศึกษาด้วยตนเอง 2 (HD) - http://doinfo.info/Japan7Day สอนภาษาญี่ปุ่น เรียนรู้ง่ายๆ ได้ด้วยตนเอง สำหรับผู้ที่มีคว...


ก้าวแรกกับภาษาญี่ปุ่น 2.wmv

ก้าวแรกกับภาษาญี่ปุ่น 2.wmv - http://www.giftandcraftstore.com กิฟท์ชอป ข้าวของเครื่องใช้ หนังสืองานฝีมือจากญี่ปุ่น จีน...


ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน บทที่ 6-7(1) (World Congress).MP4

ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน บทที่ 6-7(1) (World Congress).MP4 - ぶんぽうⅧ คำคุณศัพท์ขยายนาม adj.い ลงท้ายด้วยเสียง い เมื่อใช้ขยายนามจะวางไ...


ภาษาญี่ปุ่น N2-67 "~げ" World Congress

ภาษาญี่ปุ่น N2-67 "~げ" World Congress


ภาษาญี่ปุ่น N2-62 "~っぽい ①" World Congress

ภาษาญี่ปุ่น N2-62 "~っぽい ①" World Congress


ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน บทที่_20-5(1)_WorldCongress

ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน บทที่_20-5(1)_WorldCongress


สอนภาษาญี่ปุ่น ศึกษาด้วยตนเอง 3 (HD)

สอนภาษาญี่ปุ่น ศึกษาด้วยตนเอง 3 (HD) - http://doinfo.info/Japan7Day สอนภาษาญี่ปุ่น เรียนรู้ง่ายๆ ได้ด้วยตนเอง สำหรับผู้ที่มีคว...


ภาษาญี่ปุ่น N4-50 "~たら/~と/~ば (2)~と" World Congress

ภาษาญี่ปุ่น N4-50 "~たら/~と/~ば (2)~と" World Congress - と พอ... ก็... รูปประโยค กริยารูปพจนานุกรม/กริยารูปない คุณศัพท์い/รูป...


ภาษาญี่ปุ่น N2-82 "~ばかりか/ばかりでなく" World Congress

ภาษาญี่ปุ่น N2-82 "~ばかりか/ばかりでなく" World Congress - ความหมาย ไม่ใช่เพียงแต่...เท่านั้น แต่ยัง... การเชื่อมคำ [กริยา,คุณศัพท์...


ภาษาญี่ปุ่น N4-46 "~ようだ/~らしい" World Congress

ภาษาญี่ปุ่น N4-46 "~ようだ/~らしい" World Congress - ようだ/~らしい ดูเหมือนว่า... การลงความเห็นแบบไม่แน่ใจ รูปประโยค กริยาและค...


ภาษาญี่ปุ่น N2-22 "~うえ(に)" World Congress

ภาษาญี่ปุ่น N2-22 "~うえ(に)" World Congress


ภาษาญี่ปุ่น N2-50 "~ということだ ①" World Congress

ภาษาญี่ปุ่น N2-50 "~ということだ ①" World Congress


ภาษาญี่ปุ่น N2-2 "~とともに ①" World Congress

ภาษาญี่ปุ่น N2-2 "~とともに ①" World Congress - A.ความหมาย (ทำ) ด้วยกัน เช่นเดียวกับ การเชื่อมคำ [นาม]+としてもに B.ความหมาย...


More คําคุณศัพท์ ภาษาญี่ปุ่น

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด