คําบูชาพระรัตนตรัย บาลี

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

เพลงบทสวดมนต์(เพลงบทกราบพระรัตนตรัย)(บาลี-แปลไทย)

เพลงบทสวดมนต์(เพลงบทกราบพระรัตนตรัย)(บาลี-แปลไทย) - Subject.


บทสวดแผ่เมตตา metta gathasub บาลี,ไทย

บทสวดแผ่เมตตา metta gathasub บาลี,ไทย


แผ่เมตตาทำนองทิเบต (compassionate Tibet style)

แผ่เมตตาทำนองทิเบต (compassionate Tibet style) - แผ่เมตตาทำนองทิเบต http://youtu.be/kFp-DxdrnOo พาหุงฯ(ทำนองธิเบต) http://youtu.be/EjRcqhzSz6s พุทธัง สรณัง...


เพลงบทสวดมนต์ (เพลงพระรัตนตรัย บาลี - แปลไทย)

เพลงบทสวดมนต์ (เพลงพระรัตนตรัย บาลี - แปลไทย)


ทำวัตรเช้า (บาลี-แปลไทย)  - อภิมหามงคล 6

ทำวัตรเช้า (บาลี-แปลไทย) - อภิมหามงคล 6 - ทำวัตรเช้า -คำบูชาพระรัตนตรัย -บุพพภาคนมการ -บทพุทธาภิถุติ -บทธัมมาภิถุ...


สวดมนต์ประจำวัน (สวดสรภัญญะ) (คณะสงฆ์วัดราชโอรสาราม)

สวดมนต์ประจำวัน (สวดสรภัญญะ) (คณะสงฆ์วัดราชโอรสาราม) - สวดมนต์ประจำวัน(สวดสรภัญญะ)(คณะสงฆ์วัดราชโอรสาราม) ๐๑. บทกราบพระรัตนตร...


บทสวดทำวัตรเย็น แปล (แบบที่๑)

บทสวดทำวัตรเย็น แปล (แบบที่๑) - บทสวดทำวัตรเย็น นำมาจากบทสวดมนต์แปล (วัดแพร่ธรรมาราม) เสียงสวดโดย พระ...


สวดมนต์ประจำวัน (สวดมนต์แปล) (คณะสงฆ์วัดราชโอรสาราม)

สวดมนต์ประจำวัน (สวดมนต์แปล) (คณะสงฆ์วัดราชโอรสาราม) - สวดมนต์ประจำวัน(สวดมนต์แปล)(คณะสงฆ์วัดราชโอรสาราม) ๐๑. บทกราบพระรัตนตร...


กีรติ บุญเจือ บรรยายปรัชญา 27 กย 2558  สวนสุนันทา: ลาติน-บาลี คำบูชาพระรัตนตรัย

กีรติ บุญเจือ บรรยายปรัชญา 27 กย 2558 สวนสุนันทา: ลาติน-บาลี คำบูชาพระรัตนตรัย - โดย ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ.


บทสวดทำวัตรเช้า แปล (แบบที่๑)

บทสวดทำวัตรเช้า แปล (แบบที่๑) - บทสวดทำวัตรเช้า นำมาจากบทสวดมนต์แปล (วัดแพร่ธรรมาราม) เสียงสวดโดย พระ...


นมัสการพระอรหันต์ 8 ทิศ คาราโอเกะ

นมัสการพระอรหันต์ 8 ทิศ คาราโอเกะ - เพลงนมัสการพระอรหันต์ 8 ทิศ คาราโอเกะ พร้อมแปล (นมัสการพระอรหันต์ ๘ ทิศ,...


บทบูชาพระรัตนตรัย

บทบูชาพระรัตนตรัย - บทสวดมนต์ ประจำวัน - บาลี อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ ภควา พุทฺธํฺ ภควนฺตํ อภิวา...


ปกิณกธรรม สมาทานพระกรรมฐาน   01 ชุมนุมเทวดา,บูชาพระรัตนตรัย,สมาทานศีล 8 พระกรรมฐาน,แนะนำก่อนฝึกมโนฯ,

ปกิณกธรรม สมาทานพระกรรมฐาน 01 ชุมนุมเทวดา,บูชาพระรัตนตรัย,สมาทานศีล 8 พระกรรมฐาน,แนะนำก่อนฝึกมโนฯ, - เผยแพร่ธรรมะ และคำสอนของศาสนาที่ได้สอนสั่งสอนจากพระอาจารย์ทั้งหลาย...


บทสวดมนต์ก่อนนอน

บทสวดมนต์ก่อนนอน - สำหรับกล่าวนำในการสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอน ซึ่งประกอบด้วย - บทบูชาพระรั...


สรภัญญะ พระรัตนตรัย แปล (ฉบับเต็ม)

สรภัญญะ พระรัตนตรัย แปล (ฉบับเต็ม) - บทสวดมนต์สรรเสริญพระพุทธคุณ, พระธรรมคุณ, พระสังฆคุณ, และ พาหุงฯ (เฉพาะท...


เพลง คาถาพาหุง ภาษาบาลี

เพลง คาถาพาหุง ภาษาบาลี - เพลง คาถาพาหุง บทมนัสการ ภาษาบาลี.


บทสวดมนต์ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร  ทำนองอินเดีย พร้อมคำแปล

บทสวดมนต์ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ทำนองอินเดีย พร้อมคำแปล


บทสวดมนต์เพราะ ๆ

บทสวดมนต์เพราะ ๆ - laylist : บทสวดมนต์เพราะ https://www.youtube.com/playlist?list=PLQwWUzHzPOUJ-L9ikPGkHe6Xf4ss-XAkc ติดตามเราได้ที่ +G : https://plus.google...


คำบูชาพระรัตนตรัย

คำบูชาพระรัตนตรัย - "คำบูชาพระรัตนตรัย" เพลงจากอัลบั้ม เนรัญชรา ประพันธ์โดย จำรัส เศวตาภร...


สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิต และเจริญปัญญา โดยม.307 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิต และเจริญปัญญา โดยม.307 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย - บทนมัสการพระรัตนตรัย, บทสวดพุทธคุณ, บทสวดธรรมคุณ, บทสวดสังฆคุณ, บทแผ่เม...


More คําบูชาพระรัตนตรัย บาลี

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)