คําบูชาพระรัตนตรัย บาลี

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

การสวดมนต์แปล บาลี-อังกฤษ.flv

การสวดมนต์แปล บาลี-อังกฤษ.flv


เพลงสวดมนต์ บท ๒ บูชาพระรัตนตรัย

เพลงสวดมนต์ บท ๒ บูชาพระรัตนตรัย


บูชาพระรัตนตรัย(แปล).flv

บูชาพระรัตนตรัย(แปล).flv


9.3.55 ประกวดสวดมนต์หมู่.flv

9.3.55 ประกวดสวดมนต์หมู่.flv


23 ก.พ. 56 แข่งขันสวดมนต์หมู่ สรภัญญะ

23 ก.พ. 56 แข่งขันสวดมนต์หมู่ สรภัญญะ


แผ่เมตตา ภาษา ไทย และ อังกฤษ

แผ่เมตตา ภาษา ไทย และ อังกฤษ


More คําบูชาพระรัตนตรัย บาลี

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)