คําบูชาพระรัตนตรัย บาลี

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

แผ่เมตตาทำนองทิเบต (compassionate Tibet style)

แผ่เมตตาทำนองทิเบต (compassionate Tibet style) - แผ่เมตตาทำนองทิเบต http://youtu.be/kFp-DxdrnOo พาหุงฯ(ทำนองธิเบต) http://youtu.be/EjRcqhzSz6s พุทธัง สรณัง...


บูชาพระรัตนตรัย(แปล).flv

บูชาพระรัตนตรัย(แปล).flv - คำบูชาพระรัตนตรัยแบบคาราโอเกะ.


บทบูชาพระรัตนตรัย

บทบูชาพระรัตนตรัย - บทสวดมนต์ ประจำวัน - บาลี อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ ภควา พุทฺธํฺ ภควนฺตํ อภิวา...


นมัสการพระอรหันต์ 8 ทิศ คาราโอเกะ

นมัสการพระอรหันต์ 8 ทิศ คาราโอเกะ - เพลงนมัสการพระอรหันต์ 8 ทิศ คาราโอเกะ พร้อมแปล (นมัสการพระอรหันต์ ๘ ทิศ,...


ทำบุญวันเกิดหลวงพ่อใหญ่วัดศรีโคมคำ

ทำบุญวันเกิดหลวงพ่อใหญ่วัดศรีโคมคำ - เมื่อวันพุธที่ ๑๐ กค.๒๕๕๖ ณ วัดศรีโคมคำ นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชจังห...


สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิต และเจริญปัญญา โดยม.307 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิต และเจริญปัญญา โดยม.307 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย - บทนมัสการพระรัตนตรัย, บทสวดพุทธคุณ, บทสวดธรรมคุณ, บทสวดสังฆคุณ, บทแผ่เม...


สวดมนต์ประจำวัน (สวดสรภัญญะ) (คณะสงฆ์วัดราชโอรสาราม)

สวดมนต์ประจำวัน (สวดสรภัญญะ) (คณะสงฆ์วัดราชโอรสาราม) - สวดมนต์ประจำวัน(สวดสรภัญญะ)(คณะสงฆ์วัดราชโอรสาราม) ๐๑. บทกราบพระรัตนตร...


บทสวดมนต์ ทำวัดเช้า แปล

บทสวดมนต์ ทำวัดเช้า แปล - บทสวดมนต์ในศาสนาพุทธ บทสวดมนต์ ในศาสนาพุทธนิกายเถรวาทนิยมใช้ภาษ...


ปกิณกธรรม สมาทานพระกรรมฐาน   01 ชุมนุมเทวดา,บูชาพระรัตนตรัย,สมาทานศีล 8 พระกรรมฐาน,แนะนำก่อนฝึกมโนฯ,

ปกิณกธรรม สมาทานพระกรรมฐาน 01 ชุมนุมเทวดา,บูชาพระรัตนตรัย,สมาทานศีล 8 พระกรรมฐาน,แนะนำก่อนฝึกมโนฯ, - เผยแพร่ธรรมะ และคำสอนของศาสนาที่ได้สอนสั่งสอนจากพระอาจารย์ทั้งหลาย...


สรภัญญะ พระรัตนตรัย แปล (ฉบับเต็ม)

สรภัญญะ พระรัตนตรัย แปล (ฉบับเต็ม) - บทสวดมนต์สรรเสริญพระพุทธคุณ, พระธรรมคุณ, พระสังฆคุณ, และ พาหุงฯ (เฉพาะท...


คำนมัสการรอยพระพุทธบาท คาราโอเกะ

คำนมัสการรอยพระพุทธบาท คาราโอเกะ - คำนมัสการรอยพระพุทธบาท หรือรอยพระบาท คาราโอเกะ พร้อมแปล (รอยพระพุทธบา...


เพลงบทสวดมนต์ (เพลงพระรัตนตรัย บาลี - แปลไทย)

เพลงบทสวดมนต์ (เพลงพระรัตนตรัย บาลี - แปลไทย)


ขอขมาพระรัตนตรัย

ขอขมาพระรัตนตรัย - ขอขมาพระรัตนตรัย (กาเยนะ ฯลฯ - ขอขมาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์) ภาษาบาลี -...


บทบูชาพระรัตนตรัย บทสวดมนต์

บทบูชาพระรัตนตรัย บทสวดมนต์


01 คำบูชาพระรัตนตรัย

01 คำบูชาพระรัตนตรัย


คำนมัสการพระรัตนตรัย-The Buddhism prayer : Phra Rattanatrai

คำนมัสการพระรัตนตรัย-The Buddhism prayer : Phra Rattanatrai - ขับร้องโดย"เจ้าคุณอู๋"ภูพิสิฐ หอมธูปพรหม และ อิสรียา คูประเสริฐ/บทสวดม...


เพลงสวดมนต์ บท ๒ บูชาพระรัตนตรัย

เพลงสวดมนต์ บท ๒ บูชาพระรัตนตรัย - เข้ามากดไลค์ให้ด้วยนะครับ https://www.facebook.com/PowerelpChannal my fb : https://www.facebook.com/pichet.seeha.


ธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร บาลี

ธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร บาลี - พระรัตนตรัย ครบองค์ 3 ในวันที่ทรงประกาศ ธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร ขอขอบคุ...


บทสวดสรภัญญะ เวียนเทียนกลางน้ำ วัดติโลกอาราม

บทสวดสรภัญญะ เวียนเทียนกลางน้ำ วัดติโลกอาราม - บทสวดสรภัญญะ สรภัญญะ (คำอ่านภาษาไทย: /สะระพันยะ/ หรือ /สอระพันยะ/) คือ ทำนอ...


คำบูชาพระรัตนตรัย นร.ร.ร.ท. 3

คำบูชาพระรัตนตรัย นร.ร.ร.ท. 3


More คําบูชาพระรัตนตรัย บาลี

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด