คําบูชาพระรัตนตรัย บาลี

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

เพลงบทสวดมนต์(เพลงบทกราบพระรัตนตรัย)(บาลี-แปลไทย)

เพลงบทสวดมนต์(เพลงบทกราบพระรัตนตรัย)(บาลี-แปลไทย) - Subject.


แผ่เมตตาทำนองทิเบต (compassionate Tibet style)

แผ่เมตตาทำนองทิเบต (compassionate Tibet style) - แผ่เมตตาทำนองทิเบต http://youtu.be/kFp-DxdrnOo พาหุงฯ(ทำนองธิเบต) http://youtu.be/EjRcqhzSz6s พุทธัง สรณัง...


บทสวดแผ่เมตตา metta gathasub บาลี,ไทย

บทสวดแผ่เมตตา metta gathasub บาลี,ไทย


เพลงบทสวดมนต์ (เพลงพระรัตนตรัย บาลี - แปลไทย)

เพลงบทสวดมนต์ (เพลงพระรัตนตรัย บาลี - แปลไทย)


ทำวัตรเช้า (บาลี-แปลไทย)  - อภิมหามงคล 6

ทำวัตรเช้า (บาลี-แปลไทย) - อภิมหามงคล 6 - ทำวัตรเช้า -คำบูชาพระรัตนตรัย -บุพพภาคนมการ -บทพุทธาภิถุติ -บทธัมมาภิถุ...


สวดมนต์ประจำวัน (สวดสรภัญญะ) (คณะสงฆ์วัดราชโอรสาราม)

สวดมนต์ประจำวัน (สวดสรภัญญะ) (คณะสงฆ์วัดราชโอรสาราม) - สวดมนต์ประจำวัน(สวดสรภัญญะ)(คณะสงฆ์วัดราชโอรสาราม) ๐๑. บทกราบพระรัตนตร...


บทสวดทำวัตรเย็น แปล (แบบที่๑)

บทสวดทำวัตรเย็น แปล (แบบที่๑) - บทสวดทำวัตรเย็น นำมาจากบทสวดมนต์แปล (วัดแพร่ธรรมาราม) เสียงสวดโดย พระ...


สวดมนต์ประจำวัน (สวดมนต์แปล) (คณะสงฆ์วัดราชโอรสาราม)

สวดมนต์ประจำวัน (สวดมนต์แปล) (คณะสงฆ์วัดราชโอรสาราม) - สวดมนต์ประจำวัน(สวดมนต์แปล)(คณะสงฆ์วัดราชโอรสาราม) ๐๑. บทกราบพระรัตนตร...


นมัสการพระอรหันต์ 8 ทิศ คาราโอเกะ

นมัสการพระอรหันต์ 8 ทิศ คาราโอเกะ - เพลงนมัสการพระอรหันต์ 8 ทิศ คาราโอเกะ พร้อมแปล (นมัสการพระอรหันต์ ๘ ทิศ,...


สรภัญญะ พระรัตนตรัย แปล (ฉบับเต็ม)

สรภัญญะ พระรัตนตรัย แปล (ฉบับเต็ม) - บทสวดมนต์สรรเสริญพระพุทธคุณ, พระธรรมคุณ, พระสังฆคุณ, และ พาหุงฯ (เฉพาะท...


บทสวดทำวัตรเช้า แปล (แบบที่๑)

บทสวดทำวัตรเช้า แปล (แบบที่๑) - บทสวดทำวัตรเช้า นำมาจากบทสวดมนต์แปล (วัดแพร่ธรรมาราม) เสียงสวดโดย พระ...


บทบูชาพระรัตนตรัย

บทบูชาพระรัตนตรัย - บทสวดมนต์ ประจำวัน - บาลี อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ ภควา พุทฺธํฺ ภควนฺตํ อภิวา...


เพลง คาถาพาหุง ภาษาบาลี

เพลง คาถาพาหุง ภาษาบาลี - เพลง คาถาพาหุง บทมนัสการ ภาษาบาลี.


สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิต และเจริญปัญญา โดยม.307 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิต และเจริญปัญญา โดยม.307 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย - บทนมัสการพระรัตนตรัย, บทสวดพุทธคุณ, บทสวดธรรมคุณ, บทสวดสังฆคุณ, บทแผ่เม...


บูชาพระรัตนตรัย(แปล).flv

บูชาพระรัตนตรัย(แปล).flv - คำบูชาพระรัตนตรัยแบบคาราโอเกะ.


ทำบุญวันเกิดหลวงพ่อใหญ่วัดศรีโคมคำ

ทำบุญวันเกิดหลวงพ่อใหญ่วัดศรีโคมคำ - เมื่อวันพุธที่ ๑๐ กค.๒๕๕๖ ณ วัดศรีโคมคำ นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชจังห...


ขอขมาพระรัตนตรัย

ขอขมาพระรัตนตรัย - ขอขมาพระรัตนตรัย (กาเยนะ ฯลฯ - ขอขมาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์) ภาษาบาลี -...


Audio Clip บทสวดมนต์แปล "บาลี-อังกฤษ" บทที่ 1

Audio Clip บทสวดมนต์แปล "บาลี-อังกฤษ" บทที่ 1


Audio Clip บทสวดมนต์แปล "บาลี-อังกฤษ-ไทย" บทที่ 7

Audio Clip บทสวดมนต์แปล "บาลี-อังกฤษ-ไทย" บทที่ 7 - Audio Clip บทสวดมนต์แปล "บาลี-อังกฤษ-ไทย" บทที่ 7 บทแผ่เมตตา /โดยครูอนุช พลลาภ...


Audio Clip บทสวดมนต์แปล "บาลี-อังกฤษ-ไทย" บทที่ 1

Audio Clip บทสวดมนต์แปล "บาลี-อังกฤษ-ไทย" บทที่ 1 - Audio Clip บทสวดมนต์แปล "บาลี-อังกฤษ-ไทย" บทที่ 1 บทบูชาพระรัตนตรัย /โดยครูอนุช...


More คําบูชาพระรัตนตรัย บาลี

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด