คําพังเพย หมายถึง

Search Media :
powered by

Relate Keyword for คําพังเพย หมายถึง

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

สำนวน สุภาษิต คำพังเพย

สำนวน สุภาษิต คำพังเพย


ปากว่ามือถึง หมายถึง

ปากว่ามือถึง หมายถึง - ประโยค สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ความหมาย หมายถึง ปากว่ามือถึง หมายถึง...


สำนวน สุภาษิต คำพังเพย

สำนวน สุภาษิต คำพังเพย - Learn Thai Proverbs เรียนสุภาษิตคำพังเพยจากภาพวาด ถือว่าเป็นคำสอน เป็นกลวิธีในกา...


แพ้ภัยตัวเอง หมายถึง

แพ้ภัยตัวเอง หมายถึง


ชายสามโบสถ์ หมายถึง

ชายสามโบสถ์ หมายถึง - ประโยค สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ความหมาย หมายถึง ชายสามโบสถ์ หมายถึง...


น้ำลดตอผุด หมายถึง

น้ำลดตอผุด หมายถึง - ประโยค สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ความหมาย หมายถึง น้ำลดตอผุด หมายถึง...


น้ำขึ้นให้รีบตัก หมายถึง

น้ำขึ้นให้รีบตัก หมายถึง - ประโยค สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ความหมาย หมายถึง น้ำขึ้นให้รีบตัก หมา...


สีซอให้ควายฟัง หมายถึง

สีซอให้ควายฟัง หมายถึง - ประโยค สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ความหมาย หมายถึง สีซอให้ควายฟัง หมายถ...


ขี่ช้างจับตั๊กแตน หมายถึง

ขี่ช้างจับตั๊กแตน หมายถึง - ประโยค สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ความหมาย หมายถึง ขี่ช้างจับตั๊กแตน...


สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล หมายถึง

สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล หมายถึง - ประโยค สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ความหมาย หมายถึง สำเนียงส่อภาษา กิริย...


ผ้าขี้ริ้วห่อทอง หมายถึง

ผ้าขี้ริ้วห่อทอง หมายถึง


ขวานผ่าซาก หมายถึง

ขวานผ่าซาก หมายถึง - ประโยค สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ความหมาย หมายถึง ขวานผ่าซาก หมายถึง...


ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่ หมายถึง

ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่ หมายถึง - ประโยค สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ความหมาย หมายถึง ไก่เห็นตีนงู งูเห็นน...


กบในกะลาครอบ หมายถึง

กบในกะลาครอบ หมายถึง - ประโยค สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ความหมาย หมายถึง กบในกะลาครอบ หมายถึง...


หวานเป็นลม ขมเป็นยา หมายถึง

หวานเป็นลม ขมเป็นยา หมายถึง - ประโยค สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ความหมาย หมายถึง หวานเป็นลม ขมเป็นยา...


เห็นกงจักรเป็นดอกบัว หมายถึง

เห็นกงจักรเป็นดอกบัว หมายถึง


หอกข้างแคร่ หมายถึง

หอกข้างแคร่ หมายถึง - ประโยค สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ความหมาย หมายถึง หอกข้างแคร่ หมายถึง...


ถี่ลอดตาช้าง ห่างลอดตาเล็น หมายถึง

ถี่ลอดตาช้าง ห่างลอดตาเล็น หมายถึง - ประโยค สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ความหมาย หมายถึง ถี่ลอดตาช้าง ห่างลอด...


กิ้งก่าได้ทอง หมายถึง

กิ้งก่าได้ทอง หมายถึง - ประโยค สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ความหมาย หมายถึง กิ้งก่าได้ทอง หมายถึ...


หนอนหนังสือ หมายถึง

หนอนหนังสือ หมายถึง


More คําพังเพย หมายถึง

Google+ (click here to hide/see results)