คําราชาศัพท์หมวดต่างๆ ป 4

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

เพลงราชาศัพท์หมวดร่างกาย ชุดที่ 2

เพลงราชาศัพท์หมวดร่างกาย ชุดที่ 2


คำราชาศัพท์.wmv

คำราชาศัพท์.wmv - ขั้นนำ กล่าวทักทายนักเรียน ขั้นสอน สอนโดยการบรรยาย อภิปรายกลุ่มทำกิจกรรม โดยใช้เกม แข่งขันเขียนคำศัพท์ และใช้บัตรคำ โดยให้นักเรียนบอกความหมายของคำที่ได้ แจกแ...


More คําราชาศัพท์หมวดต่างๆ ป 4

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

หมวดหมู่ยอดฮิต