งานประดิษฐ์จากไม้ไอติมง่ายๆ

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

Bloggang.com : idea4thai -

Bloggang.com : idea4thai - รูปที่ 15 กล่องกระดาษทิชชูที่

Bloggang.com : idea4thai -

Bloggang.com : idea4thai - ผลงานศิลปะจากไม้ไอติมของกลุ่ม

Bloggang.com : idea4thai -

Bloggang.com : idea4thai - สั่งทำงานศิลปะจากไม้ไอติม

งาน

งาน การนำไม้ไอติมมา”รีไซเคิ้ล“

สิ่ง

สิ่ง สิ่งประดิษฐ์ไม้ไอติม

โครงงานไม้ไอติมสารพัดประโยชน์( ครูชัฏ ตระกูลสินทอง ที่ปรึกษา) - ครู

โครงงานไม้ไอติมสารพัดประโยชน์( ครูชัฏ ตระกูลสินทอง ที่ปรึกษา) - ครู ใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน เช่น

Bloggang.com : idea4thai -

Bloggang.com : idea4thai - รูปที่ 1

DIY สัตว์

DIY สัตว์ ตุ๊กตุ่นไม้ไอติม ที่

More งานประดิษฐ์จากไม้ไอติมง่ายๆ

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

กล่องดินสอจากไม้ไอติม

กล่องดินสอจากไม้ไอติม


โคมไฟไม้ไอติม1

โคมไฟไม้ไอติม1


กล่องใส่ดินสอจากไม้ไอติม

กล่องใส่ดินสอจากไม้ไอติม


การประดิษฐ์กล่องกระดาษทิชชูจากไม้ไอติม

การประดิษฐ์กล่องกระดาษทิชชูจากไม้ไอติม - สื่อการเรียนรู้นี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาทักษะและเทคนิคการสอน นักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ห้อง 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด.


โมบายกรอบรูปจากไม้ไอติม

โมบายกรอบรูปจากไม้ไอติม - การทำโมบายกรอบรูปจากไม้ไอติม.


โครงงานโคมไฟไม้ไอติม

โครงงานโคมไฟไม้ไอติม - โครงงาน เรื่อง โคมไฟไม้ไอติม คณะผู้จัดทำ นายนพพร คำโคตรสูนย์ รหัสนักศึกษา 56040249115 นาย องอาจ ธุรารัตน์ รหัสนักศึกษา 56040249112 นายอิศราวุธ สรัลชนา รหัสนั...


การประดิษฐ์ที่ใส่ดินสอจากไม้ไอติม

การประดิษฐ์ที่ใส่ดินสอจากไม้ไอติม


การทำหุ่นยนต์ไม้ไอติม (Easy)

การทำหุ่นยนต์ไม้ไอติม (Easy) - ต้นแบบมาจาก ตุ๊กตุ่นไม้ไอติม นะครับ มาดัดแปลงเอา เลยเลอะเทอะไปใหญ่ http://www.bloggang.com/v ง่วงมากเบยยยยยย.


วิธีต่อกล่องจากไม้ไอติม.mp4 - YouTube.flv

วิธีต่อกล่องจากไม้ไอติม.mp4 - YouTube.flv - Wall's Small Sticks, Big Miracle Campaign มหัศจรรย์แห่งไม้ไอติมปีที่ 2 ตอนแผ่นดินของพ่อ เชิญชวนชาวไทยร่วมกันสร้างสถิติโลก แผนที่ประเทศไทยด้วยไม้ไอติม 500000...


More งานประดิษฐ์จากไม้ไอติมง่ายๆ

Sites (click here to hide/see results)

More งานประดิษฐ์จากไม้ไอติมง่ายๆ ..

Google+ (click here to hide/see results)