งานวิจัยฉบับเต็ม ม.บูรพา

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

มหาวิทยาลัยบูรพาคว้ารางวัลชนะเลิศ Platinum Award จากมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๘

มหาวิทยาลัยบูรพาคว้ารางวัลชนะเลิศ Platinum Award จากมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๘ - มหาวิทยาลัยบูรพาคว้ารางวัลชนะเลิศ Platinum Award จากมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ...


คม-ชัด-ลึก  1ปี คืนสุข?

คม-ชัด-ลึก 1ปี คืนสุข? - ผู้ร่วมรายการ - ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว ผู้ช่วยรองอธิการบดีสายงานวิ...


สัมภาษณ์ คณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศจากมหกรรมงานวิจัยเเห่งชาติ

สัมภาษณ์ คณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศจากมหกรรมงานวิจัยเเห่งชาติ


ม.บูรพา ร่วมจัดนิทรรศการงานวิจัยแห่งชาติ 2556 Thailand Research Expo 2013

ม.บูรพา ร่วมจัดนิทรรศการงานวิจัยแห่งชาติ 2556 Thailand Research Expo 2013 - ม.บูรพา ร่วมจัดนิทรรศการงานวิจัยแห่งชาติ 2556 Thailand Research Expo 2013 ระหว่างวันที่...


คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.บูรพา

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.บูรพา


หลอดเลือดและหัวใจ(ฉบับสมบูรณ์)

หลอดเลือดและหัวใจ(ฉบับสมบูรณ์) - ปัญจพร พุทธเทศน์.


ภาพบรรยากาศ roadshow แปลงร่าง ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

ภาพบรรยากาศ roadshow แปลงร่าง ณ มหาวิทยาลัยบูรพา - โครงการประกวดสร้างสรรค์สื่ออินโฟกราฟิก เผยแพร่งานวิจัยของ สกว. เพื่อ...


อบรมให้ความรู้วิจัยสถาบัน " หัวข้อการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์  ตอนที่ 1

อบรมให้ความรู้วิจัยสถาบัน " หัวข้อการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ ตอนที่ 1 - วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2556.


รายการแฟนพันธ์ทาง Sci ed1(ฉบับสมบูรณ์)

รายการแฟนพันธ์ทาง Sci ed1(ฉบับสมบูรณ์)


การวิพากษ์งานวิจัย_ครูทวี มณีนิล

การวิพากษ์งานวิจัย_ครูทวี มณีนิล - แนวทางการวิพากษ์งานวิจัยสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์...


Bird Thongchai - งาน ASEAN-Japan Music Festival 2013 ฉบับสมบูรณ์

Bird Thongchai - งาน ASEAN-Japan Music Festival 2013 ฉบับสมบูรณ์ - เทปบันทึกภาพโชว์ของพี่เบิร์ดในงาน ASEAN-Japan Music Festival แสดงเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกา...


Change [by Mahidol] หุ่นยนต์เปลี่ยนชีวิต

Change [by Mahidol] หุ่นยนต์เปลี่ยนชีวิต - ผศ.ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ ได้รับรางวัลจากงานวิจัยมาแล้วมากมาย ผลงานขึ้...


วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยบูรพา (2559 - 2563)

วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยบูรพา (2559 - 2563) - วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยบูรพา "ขุมปัญญาตะวันออกเพื่ออนาคตของแผ่นดิน...


อบรมให้ความรู้วิจัยสถาบัน " หัวข้อการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ ตอนที่ 3

อบรมให้ความรู้วิจัยสถาบัน " หัวข้อการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ ตอนที่ 3


มหาวิทยาลัยบูรพา ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับโรงเรียนมัธยมศึกษา ๕ สถาบัน

มหาวิทยาลัยบูรพา ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับโรงเรียนมัธยมศึกษา ๕ สถาบัน


00058 บรรยากาศ การตบแต่งหน้างานประชุม วิทยาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 6 ม.บูรพา

00058 บรรยากาศ การตบแต่งหน้างานประชุม วิทยาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 6 ม.บูรพา - บรรยากาศ การตบแต่งหน้างานประชุม วิทยาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 6 ม.บูรพา.


แสงแรกบูรพา แสงทอง ๖๐ ปี (Classic Version)

แสงแรกบูรพา แสงทอง ๖๐ ปี (Classic Version) - บทเพลงสัญลักษณ์ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา ตรีสิกขสถานพัชรสมโภช คำร้อง...


การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย และระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ ช่วงที่ 2

การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย และระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ ช่วงที่ 2 - โครงการอบรม เรื่อง การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย และระบบบริหารจัดการง...


ประชุมวิชาการพืชเขตร้อน และกึ่งร้อน ครั้งที่ 9

ประชุมวิชาการพืชเขตร้อน และกึ่งร้อน ครั้งที่ 9 - โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน คณะทรัพยากรช...


National Research Management System : NRMS ช่วงที่ 4

National Research Management System : NRMS ช่วงที่ 4 - วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง ประชุมเทา-ทอง 1 ศูนย์ปฏิบัต...


More งานวิจัยฉบับเต็ม ม.บูรพา

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด