งานวิจัยฉบับเต็ม ม.บูรพา

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

มหาวิทยาลัยบูรพาคว้ารางวัลชนะเลิศ Platinum Award จากมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๘

มหาวิทยาลัยบูรพาคว้ารางวัลชนะเลิศ Platinum Award จากมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๘ - มหาวิทยาลัยบูรพาคว้ารางวัลชนะเลิศ Platinum Award จากมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ...


สัมภาษณ์ คณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศจากมหกรรมงานวิจัยเเห่งชาติ

สัมภาษณ์ คณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศจากมหกรรมงานวิจัยเเห่งชาติ - เมื่อวันอังคารที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙ : ๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ สำนักง...


ม.บูรพา ร่วมจัดนิทรรศการงานวิจัยแห่งชาติ 2556 Thailand Research Expo 2013

ม.บูรพา ร่วมจัดนิทรรศการงานวิจัยแห่งชาติ 2556 Thailand Research Expo 2013


งานวิจัยสังคมแบบสมบูรณ์

งานวิจัยสังคมแบบสมบูรณ์


คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.บูรพา

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.บูรพา - สัมภาษณ์คณะผู้บริหาร อาจารย์ ธีระ กุลสวัสดิ์ รองคณบดี(กำกับงานนโยบายแ...


การวิพากษ์งานวิจัย_ครูทวี มณีนิล

การวิพากษ์งานวิจัย_ครูทวี มณีนิล - แนวทางการวิพากษ์งานวิจัยสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์...


อบรมให้ความรู้วิจัยสถาบัน " หัวข้อการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์  ตอนที่ 1

อบรมให้ความรู้วิจัยสถาบัน " หัวข้อการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ ตอนที่ 1 - วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2556.


อบรมให้ความรู้วิจัยสถาบัน " หัวข้อการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ ตอนที่ 2

อบรมให้ความรู้วิจัยสถาบัน " หัวข้อการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ ตอนที่ 2 - วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2556.


ส่งเสริมงานวิจัยรับ AEC

ส่งเสริมงานวิจัยรับ AEC


รายการแฟนพันธ์ทาง Sci ed2(ฉบับสมบูรณ์)

รายการแฟนพันธ์ทาง Sci ed2(ฉบับสมบูรณ์)


อบรมให้ความรู้วิจัยสถาบัน " หัวข้อการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ ตอนที่ 3

อบรมให้ความรู้วิจัยสถาบัน " หัวข้อการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ ตอนที่ 3 - วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2556.


รายการแฟนพันธ์ทาง Sci ed1(ฉบับสมบูรณ์)

รายการแฟนพันธ์ทาง Sci ed1(ฉบับสมบูรณ์)


งานวิจัยโครงการอบรมผู้ประสานงานเครือข่าย

งานวิจัยโครงการอบรมผู้ประสานงานเครือข่าย


ประชุมวิชาการพืชเขตร้อน และกึ่งร้อน ครั้งที่ 9

ประชุมวิชาการพืชเขตร้อน และกึ่งร้อน ครั้งที่ 9 - โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน คณะทรัพยากรช...


ผศ ดร อนุกูล บูรณประทีปรัตน์

ผศ ดร อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ - ศ.นพ.สมพล พงศ์ไทย ผู้รักษาการแทนอธิการบดี และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่ว...


วิจัยฉบับสมบูรณ์_ความเชื่อ.mp4

วิจัยฉบับสมบูรณ์_ความเชื่อ.mp4 - (พาเวอร์พ้อย) วิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การเปรียบเทียบความเชื่อของคนหมู...


การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย และระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ ช่วงที่ 4

การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย และระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ ช่วงที่ 4 - โครงการอบรม เรื่อง การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย และระบบบริหารจัดการง...


การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย และระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ ช่วงที่ 3

การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย และระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ ช่วงที่ 3 - โครงการอบรม เรื่อง การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย และระบบบริหารจัดการง...


Change [by Mahidol] หุ่นยนต์เปลี่ยนชีวิต

Change [by Mahidol] หุ่นยนต์เปลี่ยนชีวิต - ผศ.ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ ได้รับรางวัลจากงานวิจัยมาแล้วมากมาย ผลงานขึ้...


การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย และระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ ช่วงที่ 1

การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย และระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ ช่วงที่ 1 - โครงการอบรม เรื่อง การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย และระบบบริหารจัดการง...


More งานวิจัยฉบับเต็ม ม.บูรพา

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)