งานวิจัยทางการศึกษา

Search Media :
powered by

Relate Keyword for งานวิจัยทางการศึกษา

Images (click here to hide/see results)

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา :: Office of the Education Council

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา :: Office of the Education Council ไทยด้านงานวิจัยทางการศึกษา

งานวิจัย « คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

งานวิจัย « คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม การศึกษาผลการสอบย้อนกลับของ

B O O K  P O I N T - ผลิตและจำหน่าย หนังสือเสริมความรู้ การ์ตูน ...

B O O K P O I N T - ผลิตและจำหน่าย หนังสือเสริมความรู้ การ์ตูน ... สถิติเพื่องานวิจัยทางการศึกษา

แนะนำฐานข้อมูลการวิจัย การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดย

แนะนำฐานข้อมูลการวิจัย การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดย ขอเชิญเข้าใช้งาน

B O O K  P O I N T - ผลิตและจำหน่าย หนังสือเสริมความรู้ การ์ตูน ...

B O O K P O I N T - ผลิตและจำหน่าย หนังสือเสริมความรู้ การ์ตูน ... การวิจัยทางการศึกษา

16_1193860332

16_1193860332 ระยะเวลาในการดำเนินงานวิจัย

B O O K  P O I N T - ผลิตและจำหน่าย หนังสือเสริมความรู้ การ์ตูน ...

B O O K P O I N T - ผลิตและจำหน่าย หนังสือเสริมความรู้ การ์ตูน ... สถิติเพื่องานวิจัยทางการศึกษา

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา :: Office of the Education Council

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา :: Office of the Education Council ข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา

More งานวิจัยทางการศึกษา

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

ผู้เข้าประกวด ผลงานการวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 15

ผู้เข้าประกวด ผลงานการวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 15


งานวิจัยทางการศึกษา

งานวิจัยทางการศึกษา


HunuakTV:สัมภาษณ์ อ.ดร.สุขสิริ ด่านธนวานิช

HunuakTV:สัมภาษณ์ อ.ดร.สุขสิริ ด่านธนวานิช - HunuakTV:สัมภาษณ์ อ.ดร.สุขสิริ ด่านธนวานิช (วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและเผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง "การวิจัยและพัฒนาสื่อมัลติมี...


MED D601 สถิติและวิจัยการศึกษา ปฐมนิเทศ

MED D601 สถิติและวิจัยการศึกษา ปฐมนิเทศ - ศาสตราจารย์ ดร. ทวีป ศิริรัศมี ประธานชุดวิชา แนะนำชุดวิชา รายละเอียดชุดวิชา รายชื่อหน่วยการสอน สาระสังเขป และคณาจารย์สอนทางโทรทัศน์.


การวิพากษ์งานวิจัย_ครูทวี มณีนิล

การวิพากษ์งานวิจัย_ครูทวี มณีนิล - แนวทางการวิพากษ์งานวิจัยสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ที่เรียนระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น_Gifted skw 2555.


การกลับชาติมาเกิด REINCARNATION

การกลับชาติมาเกิด REINCARNATION - คลิปรายการ Discovery สารคดีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ "การกลับชาติมาเกิด" ของ ดร.จิม ทักเกอร์ หนึ่งในทีมงานคณะศึกษาวิจัยจาก ม.เวอร์จิเนีย อเมริกา(คนนี้เคยมาเก็บข...


นำเสนองานวิจัยแห่งชาติ 2553

นำเสนองานวิจัยแห่งชาติ 2553 - วีดีโอนำเสนองานวิจัย วว โรงแรมเซ็นทรัลเวิล 30-08-53 เวลา 11.15 น.


การเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ 1.wmv

การเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ 1.wmv - บรรยายโดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ ที่ปรึกษาโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการพัฒนาการบริหาร (เน้นการวิจัย) มหาวิทยาลัยปทุมธานี ภาพโดย ดร.สุนทรี เนี...


งานประเมินผล วิทยาศาสตร์ หมู่2

งานประเมินผล วิทยาศาสตร์ หมู่2


Section 2

Section 2


More งานวิจัยทางการศึกษา

Sites (click here to hide/see results)

More งานวิจัยทางการศึกษา ..

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด

หมวดหมู่ยอดฮิต