งานวิจัย 5 บท doc

Search Media :
powered by

Relate Keyword for งานวิจัย 5 บท doc

Images (click here to hide/see results)

รายงานวิจัยบทที่ 1 5

รายงานวิจัยบทที่ 1 5 รายงานวิจัยบทที่ 1 5

บทที่ 2 ทฤษฎี

บทที่ 2 ทฤษฎี บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่

Sukhothai

Sukhothai ตัวอย่างปกงานวิจัย

Sukhothai

Sukhothai ตัวอย่างปกงานวิจัย

วิจัย

วิจัย วิจัยในชั้นเรียนไม่ส่งการบ้าน

เว็บไซต์การเรียนรู้ ประภัสรา โคตะขุน: พฤศจิกายน 2011

เว็บไซต์การเรียนรู้ ประภัสรา โคตะขุน: พฤศจิกายน 2011 5. ดูงานวิจัยฉบับเต็ม คลิก

re12

re12 และวิธีวิจัย 5 ประการ คือ

39960979.png

39960979.png 39960979.png

More งานวิจัย 5 บท doc

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

บทที่ 3 การทำแบบสอบถาม

บทที่ 3 การทำแบบสอบถาม - หลักสูตรอบรมการใช้งานระบบติดตามและประเมินผลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน (CSA) สำหรับผู้ใช้งาน (End User)


Google Docs การสร้างฟอร์มแบบสอบถาม

Google Docs การสร้างฟอร์มแบบสอบถาม - การสร้างฟอร์มแบบสอบถามด้วย Google Docs.


การพัฒนางานวิจัยเชิงคุณภาพ

การพัฒนางานวิจัยเชิงคุณภาพ - บรรยายโดย รศ.ดร.บุญมี ยอดเณร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีปฏิบัติที่ดีด้านการนิเทศที่เอื้อต่อกา...


งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ

งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ - งานวิจัยในชั้นเรียน นิสิตฝึกสอน เรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ TGT (Teams-Games-Tournaments) ...


งานวิจัย การพัฒนาผู้เรียน ด้วย  mind map

งานวิจัย การพัฒนาผู้เรียน ด้วย mind map - งานวิจัย การพัฒนาผู้เรียน ด้วย mind map โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ นักเรียนกำลังนำเสนอผลงาน ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ในรูปแบบการเขียน mind map.


การใช้งานGoogle Maps ตอนที่ 5 เรื่อง การ Edite Map

การใช้งานGoogle Maps ตอนที่ 5 เรื่อง การ Edite Map - การใช้งานGoogle Maps ตอนที่ 5 เรื่อง การ Edite Map บรรยายโดย คุณอภิศิลป์ ตรุงกานนท์, 31 สิงหาคม 2552.


Good2Share - เมื่อน้ำพูดได้ [Sub-Thai]

Good2Share - เมื่อน้ำพูดได้ [Sub-Thai] - Official Fanpage: http://www.facebook.com/iCAREClub "สารน์จากวารี" เมื่อน้ำสามารถซึมซับและถ่ายทอดจิตใจของมนุษย์และสภาพแวดล้อม มุมมองความคิดใหม่เกี่ยวกับน้ำที...


การแสดงกลุ่มการเงิน สพม 29 (ปีใหม่ 2556)

การแสดงกลุ่มการเงิน สพม 29 (ปีใหม่ 2556)


สื่อการสอน ดนตรีชุด 1

สื่อการสอน ดนตรีชุด 1 - 1ชุด มี 10เพลง ราคาชุดละ 299 บาท สั่งซื้อ ได้ที่ 0879239588 KMA.


สร้างปกสวยง่ายนิดเดียว

สร้างปกสวยง่ายนิดเดียว - การสร้างปกง่ายๆด้วยโปรแกรม MS Publisher 2007.


ครูคำมี ลุงนาม.wmv

ครูคำมี ลุงนาม.wmv - การนำเสนอผลงานวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน โดยครูคำมี ลุงนาม โรงรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง จังหวัดมหาสารคาม อธิบาย : เป็นการจัดการเรียนรู้...


HD การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

HD การวิเคราะห์และออกแบบระบบ - ความรู้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบมีความสำคัญ เพราะเป็นปัจจัยในการสร้างและพัฒนาระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ระบบเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เพราะนักวิเคราะห์ระบบต้องติด...


ทฤษฎีการวางเงี่อนไขของ สกินเนอร์.flv

ทฤษฎีการวางเงี่อนไขของ สกินเนอร์.flv


วิธีการออกแบบสอบถาม.wmv

วิธีการออกแบบสอบถาม.wmv


Excelค่าเฉลี่ย

Excelค่าเฉลี่ย


สร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google

สร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google - วิธีการสร้างแบบสอบถามออนไลน์.


วิชาคณิตศาสตร์ - บทนำ กำหนดการเชิงเส้น

วิชาคณิตศาสตร์ - บทนำ กำหนดการเชิงเส้น - วิชาคณิตศาสตร์ - บทนำ กำหนดการเชิงเส้น --------------------------------------------------------------------------------- สื่อการสอนภายในโครงการจัดทำสื่อการสอ...


โปรแกรมช่วยสอนในระดับ ป 1

โปรแกรมช่วยสอนในระดับ ป 1 - โปรแกรมเสริมทักษะในรูปแบบมัลติมีเดีย เพื่อการศึกษาระดับ ป.1.


รายวิชา IS1 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (ทักษะศตวรรษที่ 21 ของเด็กไทย)

รายวิชา IS1 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (ทักษะศตวรรษที่ 21 ของเด็กไทย) - IS มาจากคำว่า Independent Study หรือ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ส่วนรายวิชา IS1 คือ การศึกษาค้นคว้า และสร้างองค์ความรู้ มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีทักษะที่จะสามารถระ...


More งานวิจัย 5 บท doc

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด

หมวดหมู่ยอดฮิต