งานวิจัย 5 บท doc

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

รายงานวิจัยบทที่ 1 5

รายงานวิจัยบทที่ 1 5 รายงานวิจัยบทที่ 1 5

Microsoft Visual Basic.NET ทฤษฎี

Microsoft Visual Basic.NET ทฤษฎี NET ทฤษฎีและงานวิจัยที่

บทที่ 2 ทฤษฎี

บทที่ 2 ทฤษฎี บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่

Sukhothai

Sukhothai ตัวอย่างปกงานวิจัย

Sukhothai

Sukhothai ตัวอย่างปกงานวิจัย

บทที่ 2 - DOC

บทที่ 2 - DOC บทที่ 2 - DOC

วิจัย

วิจัย วิจัยในชั้นเรียนไม่ส่งการบ้าน

บท

บท บทที่3

More งานวิจัย 5 บท doc

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

บทที่ 3 การทำแบบสอบถาม

บทที่ 3 การทำแบบสอบถาม - หลักสูตรอบรมการใช้งานระบบติดตามและประเมินผลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน (CSA) สำหรับผู้ใช้งาน (End User)


Google Docs การสร้างฟอร์มแบบสอบถาม

Google Docs การสร้างฟอร์มแบบสอบถาม - การสร้างฟอร์มแบบสอบถามด้วย Google Docs.


การพัฒนางานวิจัยเชิงคุณภาพ

การพัฒนางานวิจัยเชิงคุณภาพ - บรรยายโดย รศ.ดร.บุญมี ยอดเณร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีปฏิบัติที่ดีด้านการนิเทศที่เอื้อต่อกา...


งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ

งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ - งานวิจัยในชั้นเรียน นิสิตฝึกสอน เรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ TGT (Teams-Games-Tournaments) ...


การใช้งานGoogle Maps ตอนที่ 5 เรื่อง การ Edite Map

การใช้งานGoogle Maps ตอนที่ 5 เรื่อง การ Edite Map - การใช้งานGoogle Maps ตอนที่ 5 เรื่อง การ Edite Map บรรยายโดย คุณอภิศิลป์ ตรุงกานนท์, 31 สิงหาคม 2552.


การแสดงกลุ่มการเงิน สพม 29 (ปีใหม่ 2556)

การแสดงกลุ่มการเงิน สพม 29 (ปีใหม่ 2556)


โครงงานน้ำยาล้างจานจากมะกรูด

โครงงานน้ำยาล้างจานจากมะกรูด


สื่อการสอน ดนตรีชุด 1

สื่อการสอน ดนตรีชุด 1 - 1ชุด มี 10เพลง ราคาชุดละ 299 บาท สั่งซื้อ ได้ที่ 0879239588 KMA.


สร้างปกสวยง่ายนิดเดียว

สร้างปกสวยง่ายนิดเดียว - การสร้างปกง่ายๆด้วยโปรแกรม MS Publisher 2007.


ครูคำมี ลุงนาม.wmv

ครูคำมี ลุงนาม.wmv - การนำเสนอผลงานวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน โดยครูคำมี ลุงนาม โรงรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง จังหวัดมหาสารคาม อธิบาย : เป็นการจัดการเรียนรู้...


การสร้างเลขหน้า MS Word เลข 1 เริ่มหน้าที่ 3

การสร้างเลขหน้า MS Word เลข 1 เริ่มหน้าที่ 3 - จัดทำใหม่เนื้อหาเดิม ภาพคมชัดกว่า ภาพการบรรยายดีกว่า รับชมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=27pEz-BXwC0 MS Word การกำหนดหมายเลขหน้า ...


ทฤษฎีการวางเงี่อนไขของ สกินเนอร์.flv

ทฤษฎีการวางเงี่อนไขของ สกินเนอร์.flv


การสร้างแบบสำรวจ poll

การสร้างแบบสำรวจ poll - ว่าด้วยเรื่องการสร้างแบบสำรวจ โพล poll http://www.pantipnews.com/forums/index.php.


วิธีการออกแบบสอบถาม.wmv

วิธีการออกแบบสอบถาม.wmv


สอบหัวข้อโปรเจคจบ

สอบหัวข้อโปรเจคจบ - วงศ์วิวัฒน์ วังคะฮาต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 4 ม.อุุบลฯ วิทยาเขตมุกดาหาร.


Excelค่าเฉลี่ย

Excelค่าเฉลี่ย


สร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google

สร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google - วิธีการสร้างแบบสอบถามออนไลน์.


โปรแกรมช่วยสอนในระดับ ป 1

โปรแกรมช่วยสอนในระดับ ป 1 - โปรแกรมเสริมทักษะในรูปแบบมัลติมีเดีย เพื่อการศึกษาระดับ ป.1.


ตัวอย่าง แบบสอบถาม (ปลายเปิด-ปลายปิด) วิชา ICT2 ครูเกียรติศักดิ์ จันทร

ตัวอย่าง แบบสอบถาม (ปลายเปิด-ปลายปิด) วิชา ICT2 ครูเกียรติศักดิ์ จันทร - ตัวอย่าง แบบสอบถาม (ปลายเปิด-ปลายปิด) วิชา ICT2 ครูเกียรติศักดิ์ จันทร.


การจัดทำเนื้อหารายวิชาฯ E-learning(2)

การจัดทำเนื้อหารายวิชาฯ E-learning(2) - โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ การจัดทำเนื้อหารายวิชาสำหรับชุดการเรียนการสอนรายวิชาผ่านสื่อ E-learning 24-25 กรกฎาคม 2552 ณ ห้องพาโนราม่า โรงแรมธาริน จ.เชียงใหม่ โ...


More งานวิจัย 5 บท doc

Google+ (click here to hide/see results)