งานอาชีพ ม 1

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

สีพิมพ์ สกรีน แพด

สีพิมพ์ สกรีน แพด

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง ระดับประเทศ โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนแห่งชาติ ครั้งที่ 63 ระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2557

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง ระดับประเทศ โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนแห่งชาติ ครั้งที่ 63 ระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2557

ประวัติ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พระเครื่อง ข่าวหลวงพ่อคูณ

ประวัติ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พระเครื่อง ข่าวหลวงพ่อคูณ

ให้บริการเช่าชุดทั้งขบวน กีฬาสีสีฟ้า โรงเรียนมารีวิทย์ พัทยา

ให้บริการเช่าชุดทั้งขบวน กีฬาสีสีฟ้า โรงเรียนมารีวิทย์ พัทยา

ให้บริการเช่าชุดทั้งขบวน กีฬาสีสีฟ้า โรงเรียนมารีวิทย์ พัทยา

ให้บริการเช่าชุดทั้งขบวน กีฬาสีสีฟ้า โรงเรียนมารีวิทย์ พัทยา

ให้บริการเช่าชุดทั้งขบวน กีฬาสีสีฟ้า โรงเรียนมารีวิทย์ พัทยา

ให้บริการเช่าชุดทั้งขบวน กีฬาสีสีฟ้า โรงเรียนมารีวิทย์ พัทยา

ให้บริการเช่าชุดทั้งขบวน กีฬาสีสีฟ้า โรงเรียนมารีวิทย์ พัทยา

ให้บริการเช่าชุดทั้งขบวน กีฬาสีสีฟ้า โรงเรียนมารีวิทย์ พัทยา

ให้บริการเช่าชุดทั้งขบวน กีฬาสีสีฟ้า โรงเรียนมารีวิทย์ พัทยา

ให้บริการเช่าชุดทั้งขบวน กีฬาสีสีฟ้า โรงเรียนมารีวิทย์ พัทยา

More งานอาชีพ ม 1

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

วิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ตอนที่ 1

วิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ตอนที่ 1


การนิเทศโครงงานการงานอาชีพ ม.ต้น(ร.ร.ตูมพิทยานุสรณ์)

การนิเทศโครงงานการงานอาชีพ ม.ต้น(ร.ร.ตูมพิทยานุสรณ์)


การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตอนที่ 1

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตอนที่ 1


กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิฐกล่องอเนกประสงค์ด้วยไม้ไอศครีม

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิฐกล่องอเนกประสงค์ด้วยไม้ไอศครีม


การงานอาชีพ ม.1 เรื่อง การประกอบอาหาร  โรงเรียนบ้านน้ำร้อน

การงานอาชีพ ม.1 เรื่อง การประกอบอาหาร โรงเรียนบ้านน้ำร้อน


Onet  การงานอาชีพ ม.3

Onet การงานอาชีพ ม.3


สอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1

สอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1


DSWEB-2557-202-การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1

DSWEB-2557-202-การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1 - ผู้จัดทำ 1.ชื่อ กัญกฤต นามสกุล รอดแสวง เลขประจำตัว 44941 เลขที่ 11 2.ชื่อ วีรกร นามสกุล ระงับโรค เลขประจำตัว 44944 เลขที่ 12 ชั้น 2 - 2 จัดทำวีดีโอ หัวข้อเว็...


การติดตา ม.3/1 วิชาการงานอาชีพ

การติดตา ม.3/1 วิชาการงานอาชีพ - วิดีโอนี้ทำมาเพื่อการศึกษา.


วิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ตอนที่ 4

วิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ตอนที่ 4


การตอนกิ่ง ม.3/1 วิชาการงานอาชีพ

การตอนกิ่ง ม.3/1 วิชาการงานอาชีพ - สมาชิกในกลุ่ม ด.ญ.อิศริญภรณ์ เขาวงษ์ ด.ญ.สุทธิดา ลำทอง ด.ญ.วีรยา ปะนาโก ด.ญ.ปวีณ์ธิดา พิมจักร ปล. วีดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษา.


วิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ตอนที่ 3

วิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ตอนที่ 3


สื่อการสอน

สื่อการสอน - สื่อการสอน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาตรฐาน ง. 3.1 ตัวชี้วัด ม.1/1 อธิบายหลักการทำงานบทบาทและคอมพิวเตอร์ เรื่อง ค...


ข้อสอบO-NET ป.6 ปี2552 : การงานอาชีพ ข้อ1-6

ข้อสอบO-NET ป.6 ปี2552 : การงานอาชีพ ข้อ1-6 - เรียนล่วงหน้า เก่งล่วงหน้า เข้าใจล่วงหน้า เราอยากให้น้องเล่นดนตรี เล่นกีฬา ทำกิจกรรม มีเวลาพักผ่อน ท่องเที่ยว ริมทะเล ฟ้าคราม น้ำใส พวกพี่ไม่มีโอกาสได้ทำ เพร...


การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การงานอาชีพและเทคโนโลยี - เด็กชาย สันติสุข จันผุด เลขที่ 6 ชั้น ม.1/2.


การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การงานอาชีพและเทคโนโลยี - เด็กหญิง ณิชกานต์ รัตนกิจ ชั้นม1/2 เลขที่ 37.


การเพาะเลี้ยงไก่ไข่ นักเรียนชั้น ม.6/2 ปีการศึกษา 1/2556

การเพาะเลี้ยงไก่ไข่ นักเรียนชั้น ม.6/2 ปีการศึกษา 1/2556 - รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชางานเกษตร เนื้อหาที่ได้รับมอบหมายว่าด้วยเรื่องการเลี้ยงสัตว์ กลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพ ชั้น ม.6/2 ภาคเรียนที่ 1/2556 หวังว่า...


อาชีพทำขนมโดนัทตำบลคูซอด

อาชีพทำขนมโดนัทตำบลคูซอด - รายวิชา โครงงานคอมพิวเตอร์ การตัดต่อวิดีโอ หัวข้อ นำเสนออาชีพ/บุคลากร ในท้องถิ่นตำบลคูซอด โดยกลุ่มอาชีพทำขนมโดนัท ม.6/1 ครูที่ปรึกษาโครงงาน นายวันฉลอง เศรษฐบ...


สัมมนาอาชีพนักบิน ช่วงที่ 1 4/7

สัมมนาอาชีพนักบิน ช่วงที่ 1 4/7 - งานสัมมนา อาชีพนักบินพาณิชย์ ลักษณะการทำงาน และการสอบคัดเลือก ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันเสาร์ ที่ 11 กุมภาพันธ...


งานการงานอาชีพ

งานการงานอาชีพ - จัดทำโดย ด.ช.เขมทัศน์ ยะกันทา ม.3/1 เลขที่ 3 ด.ช.ธนดล ไพสิฐสิริรักษา ม.3/1 เลขที่ 23 ด.ช.ตรีทเศศ เอียกานา ม.3/1 เลขที่ 25 ด.ช.ปกครอง ศิริตัน ม.3/1 เลขที่ 28 ...


More งานอาชีพ ม 1

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)