งานอาชีพ ม 1

Search Media :
powered by

Relate Keyword for งานอาชีพ ม 1

Images (click here to hide/see results)

ชุดกิจกรรมพัฒนาการคิดฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ม.

ชุดกิจกรรมพัฒนาการคิดฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ม. การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1

spd_20100717150348_b.jpg

spd_20100717150348_b.jpg spd_20100717150348_b.jpg

spd_20100717141301_b.jpg

spd_20100717141301_b.jpg spd_20100717141301_b.jpg

Siambook Center

Siambook Center การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1

ข้อสอบกลางภาคการงานอาชีพ ม.2 ครู

ข้อสอบกลางภาคการงานอาชีพ ม.2 ครู ข้อสอบกลางภาคการงานอาชีพ ม.2

spd_2010071114237_b.jpg

spd_2010071114237_b.jpg spd_2010071114237_b.jpg

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ระดับ มัธยมต้น - หมวด

ระดับ มัธยมต้น - หมวด การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1

More งานอาชีพ ม 1

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตอนที่ 1

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตอนที่ 1


การนิเทศโครงงานการงานอาชีพ ม.ต้น(ร.ร.ตูมพิทยานุสรณ์)

การนิเทศโครงงานการงานอาชีพ ม.ต้น(ร.ร.ตูมพิทยานุสรณ์)


วิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ตอนที่ 1

วิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ตอนที่ 1


กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิฐกล่องอเนกประสงค์ด้วยไม้ไอศครีม

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิฐกล่องอเนกประสงค์ด้วยไม้ไอศครีม


วิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ตอนที่ 3

วิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ตอนที่ 3


การติดตา ม.3/1 วิชาการงานอาชีพ

การติดตา ม.3/1 วิชาการงานอาชีพ - วิดีโอนี้ทำมาเพื่อการศึกษา.


DSWEB-2557-202-การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1

DSWEB-2557-202-การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1 - ผู้จัดทำ 1.ชื่อ กัญกฤต นามสกุล รอดแสวง เลขประจำตัว 44941 เลขที่ 11 2.ชื่อ วีรกร นามสกุล ระงับโรค เลขประจำตัว 44944 เลขที่ 12 ชั้น 2 - 2 จัดทำวีดีโอ หัวข้อเว็...


สอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1

สอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1


การตอนกิ่ง ม.3/1 วิชาการงานอาชีพ

การตอนกิ่ง ม.3/1 วิชาการงานอาชีพ - สมาชิกในกลุ่ม ด.ญ.อิศริญภรณ์ เขาวงษ์ ด.ญ.สุทธิดา ลำทอง ด.ญ.วีรยา ปะนาโก ด.ญ.ปวีณ์ธิดา พิมจักร ปล. วีดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษา.


Onet  การงานอาชีพ ม.3

Onet การงานอาชีพ ม.3


โครงงานอาชีพ ปาท่องโก๋ ม.6/1 โรงเรียนละแมวิทยา

โครงงานอาชีพ ปาท่องโก๋ ม.6/1 โรงเรียนละแมวิทยา - โครงงานอาชีพ ปาท่องโก๋.


โครงงานอาชีพ Food Herb Good Health

โครงงานอาชีพ Food Herb Good Health - โครงงานอาชีพ ม.ต้นของนักเรียนของนักเรียนโรเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม เชียงใหม่ ครูพรพิมล บุญโคตร ครูที่ปรึกษาและฝึกซ้อม.


การงานอาชีพ ม.5/6 มงฟอร์ต

การงานอาชีพ ม.5/6 มงฟอร์ต


สื่อการสอน

สื่อการสอน - สื่อการสอน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาตรฐาน ง. 3.1 ตัวชี้วัด ม.1/1 อธิบายหลักการทำงานบทบาทและคอมพิวเตอร์ เรื่อง ค...


การงานอาชีพฯม.3

การงานอาชีพฯม.3


การงานอาชีพ ม.3 ครูนนท์

การงานอาชีพ ม.3 ครูนนท์


โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ งานศิลปฯ 62 ณ เมืองทองธานี

โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ งานศิลปฯ 62 ณ เมืองทองธานี - การแข่งขัันโครงงานคุณธรรม ม.1-3 ของโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62 ณ เมืองทองธานี ได้รับรางว...


งานธุรกิจ ม 3

งานธุรกิจ ม 3 - วีดิทัศน์ ประกอบรายวิชา ง33101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย ครูสมพร แผ่วจะโปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนปทุมวิ...


ค่ายการงานอาชีพ 11 มค 54

ค่ายการงานอาชีพ 11 มค 54 - ค่ายการงานอาชีพ 11 มค 54.


โครงงานการงานอาชีพ57ละแมวิมยา3

โครงงานการงานอาชีพ57ละแมวิมยา3


More งานอาชีพ ม 1

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด

หมวดหมู่ยอดฮิต