จิตวิทยาการศึกษา

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

จิตวิทยาการเรียนรู้สำหรับครูเพื่อศิษย์ : ๑๐. สรุป - GotoKnow

จิตวิทยาการเรียนรู้สำหรับครูเพื่อศิษย์ : ๑๐. สรุป - GotoKnow แต่การสั่งสมการเรียนรู้และ

จิตวิทยาการเรียนรู้สำหรับครูเพื่อศิษย์ : ๑๐. สรุป - GotoKnow

จิตวิทยาการเรียนรู้สำหรับครูเพื่อศิษย์ : ๑๐. สรุป - GotoKnow กับการเรียนรู้ในโรงเรียน

จิตวิทยาการศึกษา โดย สุรางค์ โค้วตระกูล

จิตวิทยาการศึกษา โดย สุรางค์ โค้วตระกูล จิตวิทยาการศึกษา

การศึกษาไทย” อยู่ในมือของใครบ้าง | ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิ ...

การศึกษาไทย” อยู่ในมือของใครบ้าง | ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิ ... การศึกษาไทย อยู่ในมือของใคร

หลักการออกแบบแม่แบบการสอน

หลักการออกแบบแม่แบบการสอน ภาพที่ 3 : หลักจิตวิทยาการ

จิตวิทยาการเรียนรู้สำหรับครูเพื่อศิษย์ : ๖. สอนให้เหมาะต่อความแตก ...

จิตวิทยาการเรียนรู้สำหรับครูเพื่อศิษย์ : ๖. สอนให้เหมาะต่อความแตก ... จากทฤษฎีดังกล่าว นำไปสู่การ

จิตวิทยา...ตอนที่ 5: จิตวิทยากับการเรียนรู้ | วิชาการ.คอม

จิตวิทยา...ตอนที่ 5: จิตวิทยากับการเรียนรู้ | วิชาการ.คอม ตอนที่ 5: จิตวิทยากับการเรียน

มุมมองทางจิตวิทยาการเรียนรู้กับเทคโนโลยีการศึกษา

มุมมองทางจิตวิทยาการเรียนรู้กับเทคโนโลยีการศึกษา การเรียนรู้ตามแนวพฤติ กรรมนิยม

More จิตวิทยาการศึกษา

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว


บ้านสอบครูวีดีโอ อ บวร จิตวิทยาการศึกษา 1

บ้านสอบครูวีดีโอ อ บวร จิตวิทยาการศึกษา 1 - บ้านสอบครูวีดีโอ อ บวร จิตวิทยาการศึกษา 1.


เพลงทฤษฎีการเรียนรู้ วิชาจิตวิทยา

เพลงทฤษฎีการเรียนรู้ วิชาจิตวิทยา


จิตวิทยาพื้นฐาน

จิตวิทยาพื้นฐาน - อธิบายคร่าวๆ เนื้อหาเกี่ยวกับจิตวิทยาพื้นฐาน.


ภาควิชาจิตวิทยา

ภาควิชาจิตวิทยา - คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยา (PSYCHE TU) : www.facebook.com/psytu.


จิตวิทยาการศึกษา

จิตวิทยาการศึกษา


สื่อการเรียนการสอน จิตวิทยา

สื่อการเรียนการสอน จิตวิทยา - thanks P'tee ^^


Presentation ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา2

Presentation ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา2 - Description.


ทฤษฎีการเรียนรู้ J.B.WS

ทฤษฎีการเรียนรู้ J.B.WS - จัดทำเพื่อนำเสนอในวิชา จิตวิทยาการศึกษา.


รายการ จิตวิทยาพาเพลิน (ตอน ทฤษฎีการเรียนรู้ของกลุ่มพฤติกรรมนิยม ของ กัทธรี)

รายการ จิตวิทยาพาเพลิน (ตอน ทฤษฎีการเรียนรู้ของกลุ่มพฤติกรรมนิยม ของ กัทธรี) - ใช้เพื่อประกอบการเรียนในรายวิชา จิตวิทยาการเรียนรู้ ของนักศึกษาโปรแ...


จิตวิทยากับการศึกษาในโลกยุคใหม่

จิตวิทยากับการศึกษาในโลกยุคใหม่ - หนี้แผ่นดิน - 3ตุลาคม2554 คุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา และ อาจารย์พิมพ์พนิต...


เทคนิคการเป็นวิทยากร  เรื่อง จิตวิทยาการเรียนรู้ผู้ใหญ่

เทคนิคการเป็นวิทยากร เรื่อง จิตวิทยาการเรียนรู้ผู้ใหญ่ - หวังว่าวิดิโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่เข้ามารับชมไม่มากก็น้อ...


จิตวิทยาการเรียนรู้

จิตวิทยาการเรียนรู้


แนะนำภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

แนะนำภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ - ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาแนะการแนะแนว เปิดรับสมัตรผู้สนใจเรียนต่อระด...


รายการฉุด..คิดจิตวิทยา(ทฤษฎีการเรียนรู้ของธอร์นไดค์)

รายการฉุด..คิดจิตวิทยา(ทฤษฎีการเรียนรู้ของธอร์นไดค์) - รายการจัดขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชา "จิตวิทยาการเรียนรู้...


บ้านสอบครูวีดีโอ อ บวร จิตวิทยาการศึกษา 2

บ้านสอบครูวีดีโอ อ บวร จิตวิทยาการศึกษา 2 - บ้านสอบครูวีดีโอ อ บวร จิตวิทยาการศึกษา 2.


บ้านสอบครูวีดีโอ อ บวร จิตวิทยาการศึกษา 3

บ้านสอบครูวีดีโอ อ บวร จิตวิทยาการศึกษา 3 - บ้านสอบครูวีดีโอ อ บวร จิตวิทยาการศึกษา 3.


จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา

จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา - กระบวนการการให้คำปรึกษา (แบบสายกลาง) สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยรา...


จิตวิทยาการเรียนรู้สำหรับครูเพื่อศิษย์

จิตวิทยาการเรียนรู้สำหรับครูเพื่อศิษย์


บ้านสอบครูวีดีโอ อ บวร จิตวิทยาการศึกษา 6

บ้านสอบครูวีดีโอ อ บวร จิตวิทยาการศึกษา 6 - บ้านสอบครูวีดีโอ อ บวร จิตวิทยาการศึกษา 6.


More จิตวิทยาการศึกษา

Sites (click here to hide/see results)

More จิตวิทยาการศึกษา ..

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด