จิตวิทยาการศึกษา

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

Silence / สงบนิ่ง

Silence / สงบนิ่ง

วิธีโพสต์แบบมืออาชีพ

วิธีโพสต์แบบมืออาชีพ

More จิตวิทยาการศึกษา

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว


บ้านสอบครูวีดีโอ อ บวร จิตวิทยาการศึกษา 1

บ้านสอบครูวีดีโอ อ บวร จิตวิทยาการศึกษา 1 - บ้านสอบครูวีดีโอ อ บวร จิตวิทยาการศึกษา 1.


เพลงทฤษฎีการเรียนรู้ วิชาจิตวิทยา

เพลงทฤษฎีการเรียนรู้ วิชาจิตวิทยา


จิตวิทยาพื้นฐาน

จิตวิทยาพื้นฐาน - อธิบายคร่าวๆ เนื้อหาเกี่ยวกับจิตวิทยาพื้นฐาน.


จิตวิทยาการศึกษา

จิตวิทยาการศึกษา


บ้านสอบครูวีดีโอ อ บวร จิตวิทยาการศึกษา 4

บ้านสอบครูวีดีโอ อ บวร จิตวิทยาการศึกษา 4 - บ้านสอบครูวีดีโอ อ บวร จิตวิทยาการศึกษา 4.


สื่อการเรียนการสอน จิตวิทยา

สื่อการเรียนการสอน จิตวิทยา - thanks P'tee ^^


จิตวิทยาการเรียนรู้

จิตวิทยาการเรียนรู้


Presentation ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา2

Presentation ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา2 - Description.


ทฤษฎีการเรียนรู้ J.B.WS

ทฤษฎีการเรียนรู้ J.B.WS - จัดทำเพื่อนำเสนอในวิชา จิตวิทยาการศึกษา.


รายการ จิตวิทยาพาเพลิน (ตอน ทฤษฎีการเรียนรู้ของกลุ่มพฤติกรรมนิยม ของ กัทธรี)

รายการ จิตวิทยาพาเพลิน (ตอน ทฤษฎีการเรียนรู้ของกลุ่มพฤติกรรมนิยม ของ กัทธรี) - ใช้เพื่อประกอบการเรียนในรายวิชา จิตวิทยาการเรียนรู้ ของนักศึกษาโปรแ...


จิตวิทยากับการศึกษาในโลกยุคใหม่

จิตวิทยากับการศึกษาในโลกยุคใหม่ - หนี้แผ่นดิน - 3ตุลาคม2554 คุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา และ อาจารย์พิมพ์พนิต...


จิตวิทยาการเทรดบทที่ 2 ตอนที่ 2/2

จิตวิทยาการเทรดบทที่ 2 ตอนที่ 2/2 - หากท่านใดสนใจศึกษาเพิ่มเติม เราจะเรียนกันที่ Google Plus นะครับ https://plus.google.com/communities...


บ้านสอบครูวีดีโอ อ บวร จิตวิทยาการศึกษา 3

บ้านสอบครูวีดีโอ อ บวร จิตวิทยาการศึกษา 3 - บ้านสอบครูวีดีโอ อ บวร จิตวิทยาการศึกษา 3.


บ้านสอบครูวีดีโอ อ บวร จิตวิทยาการศึกษา 2

บ้านสอบครูวีดีโอ อ บวร จิตวิทยาการศึกษา 2 - บ้านสอบครูวีดีโอ อ บวร จิตวิทยาการศึกษา 2.


รายการฉุด..คิดจิตวิทยา(ทฤษฎีการเรียนรู้ของธอร์นไดค์)

รายการฉุด..คิดจิตวิทยา(ทฤษฎีการเรียนรู้ของธอร์นไดค์) - รายการจัดขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชา "จิตวิทยาการเรียนรู้...


แนะนำภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

แนะนำภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ - ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาแนะการแนะแนว เปิดรับสมัตรผู้สนใจเรียนต่อระด...


บ้านสอบครูวีดีโอ อ บวร จิตวิทยาการศึกษา 6

บ้านสอบครูวีดีโอ อ บวร จิตวิทยาการศึกษา 6 - บ้านสอบครูวีดีโอ อ บวร จิตวิทยาการศึกษา 6.


บ้านสอบครูวีดีโอ อ บวร จิตวิทยาการศึกษา 5

บ้านสอบครูวีดีโอ อ บวร จิตวิทยาการศึกษา 5 - บ้านสอบครูวีดีโอ อ บวร จิตวิทยาการศึกษา 5.


เจาะลึกคณะ..จิตวิทยา 1

เจาะลึกคณะ..จิตวิทยา 1 - รายการปั้นฝัน พบและพูดคุยกับ 2 รุ่นพี่คณะจิตวิทยา น้องกิ๊ก ชมบงกช สินธ...


More จิตวิทยาการศึกษา

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด