จุดเน้นสถานศึกษา

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

clock

clock

old new

old new

decerate musium entrance

decerate musium entrance

first room

first room

hight

hight

jew cametary

jew cametary

More จุดเน้นสถานศึกษา

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

ผอ.พบเพื่อนครู (จุดเน้นสถานศึกษา)

ผอ.พบเพื่อนครู (จุดเน้นสถานศึกษา) - นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผอ.สพป.สงขลา เขต 1 พบเพื่อนครู ครั้งที่ 1 แถลงนโยบา...


ผอ.พบเพื่อนครู (จุดเน้น สพฐ.)

ผอ.พบเพื่อนครู (จุดเน้น สพฐ.) - นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผอ.สพป.สงขลา เขต 1 พบเพื่อนครู ครั้งที่ 2 เรื่อง ชื่...


นำเสนอประเมินจุดเน้น สพฐ.

นำเสนอประเมินจุดเน้น สพฐ.


จุดเน้นสำคัญประกอบการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  27 พ.ย. 2558

จุดเน้นสำคัญประกอบการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 27 พ.ย. 2558


วิดีทัศน์การประเมินติดตามจุดเน้น โรงเรียนอุดรวัฒนานุสรณ์

วิดีทัศน์การประเมินติดตามจุดเน้น โรงเรียนอุดรวัฒนานุสรณ์


VTR การติดตามและประเมินผลตามจุดเน้น สพฐ. ระยะที่ 2 ปี2558 【Full HD】

VTR การติดตามและประเมินผลตามจุดเน้น สพฐ. ระยะที่ 2 ปี2558 【Full HD】 - VTR การติดตามและประเมินผลตามจุดเน้น สพฐ. ระยะที่ 2 ปี2558 【Full HD】 บรรยายเสียงโ...


จุดเน้นสำคัญประกอบการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 27 มิ.ย. 59

จุดเน้นสำคัญประกอบการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 27 มิ.ย. 59


ประเมิน 10 จุดเน้น ครั้งที่1

ประเมิน 10 จุดเน้น ครั้งที่1 - ประเมิน 10 จุดเน้น โรงเรียนกันตังพิทยากรตามนโยบายในแผนปฏิบัติการ 2555 ของ...


นำเสนอจุดเน้นคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558

นำเสนอจุดเน้นคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558


สรุปจุดเน้นคุณภาพการศึกษาโรงเรียนกลางใหญ่ฯปี 2558

สรุปจุดเน้นคุณภาพการศึกษาโรงเรียนกลางใหญ่ฯปี 2558 - สรุปจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัม...


ประมวลภาพการติดตามจุดเน้นสพฐ.

ประมวลภาพการติดตามจุดเน้นสพฐ. - ประมวลภาพการติดตามจุดเน้นสพฐ. 12 มิ.ย.2558.


ประชาคมอาเซียน จุดเน้นสพฐ ๒๕๕๖

ประชาคมอาเซียน จุดเน้นสพฐ ๒๕๕๖


จุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

จุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน


นำเสนอจุดเน้น2558

นำเสนอจุดเน้น2558 - บ้านท่าอุเทน.


นำเสนอผลงานโรงเรียน รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2560

นำเสนอผลงานโรงเรียน รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2560 - นำเสนอการประเมินตามจุดเน้น สพฐ.


กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษานาเยีย นาดี (นำเสนอจุดเน้นที่ 4)

กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษานาเยีย นาดี (นำเสนอจุดเน้นที่ 4) - วีดีทัศน์นำเสนอ จุดเน้นที่ 4 น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถ...


9 จุดเน้น ตอนจุดเน้นที่ 5

9 จุดเน้น ตอนจุดเน้นที่ 5 - โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ 9 จุดเน้น ตอนจุดเน้นที่ 5.


สพม.32 ใช้จุดเน้นของเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพัฒนากลุ่มเครือข่ายขนาดเล็กในสังกัด

สพม.32 ใช้จุดเน้นของเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพัฒนากลุ่มเครือข่ายขนาดเล็กในสังกัด - นางปติมา กาญจนากาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ...


ประชุมแผนจัดสรรงบประมาณตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์

ประชุมแผนจัดสรรงบประมาณตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ - สพป.เชียงราย เขต 1.


ประเมินสถานศึกษาพอเพียง 17 มีนาคม 2559

ประเมินสถานศึกษาพอเพียง 17 มีนาคม 2559 - ทางโรงเรียนรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ระยะที่ 1 ประจำปี 2559 เมื่อวัน...


More จุดเน้นสถานศึกษา

Google+ (click here to hide/see results)