จุดเน้น สพฐ ปี 2556

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

ฐานข้อมูลจุดเน้นสถานศึกษา

ฐานข้อมูลจุดเน้นสถานศึกษา เขตพื้นที่ | สพฐ.

จุดเน้น สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น ...

จุดเน้น สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น ... ROADMAP 2553-2561 จุดเน้น

documents.jpg

documents.jpg พ. 2556)

จุดเน้น สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น ...

จุดเน้น สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น ... ROADMAP 2553-2561 จุดเน้น

งานนำเสนอ"การประชุมเชิง ปฏิบัติการ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ...

งานนำเสนอ"การประชุมเชิง ปฏิบัติการ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ... จุดเน้นการดำเนินงาน ของ สพฐ.

จุดเน้นการพัฒนามาตรฐานคุณภาพ/คุณลักษณะฯ - Chaisri Nites

จุดเน้นการพัฒนามาตรฐานคุณภาพ/คุณลักษณะฯ - Chaisri Nites สรุปรายงานผลจุดเน้นการพัฒนา

โรงเรียนวัดหว้า ..081-3724827..ww.sch54@gmail.com

โรงเรียนวัดหว้า ..081-3724827..ww.sch54@gmail.com พัฒนาจุดเน้น สพฐ.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ::

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 :: การรายงานจุดเน้นพัฒนาผู้เรียน

More จุดเน้น สพฐ ปี 2556

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

VTR การติดตามและประเมินผลตามจุดเน้น สพฐ. ระยะที่ 2 ปี2558 【Full HD】

VTR การติดตามและประเมินผลตามจุดเน้น สพฐ. ระยะที่ 2 ปี2558 【Full HD】 - VTR การติดตามและประเมินผลตามจุดเน้น สพฐ. ระยะที่ 2 ปี2558 【Full HD】 บรรยายเสียงโ...


Spot สพฐ จุดเน้นผู้เรียน 57

Spot สพฐ จุดเน้นผู้เรียน 57


การสร้างคนในระบบการศึกษาที่ รร วัดอภยาราม พัทลุง โดยมูลนิธิ BCL

การสร้างคนในระบบการศึกษาที่ รร วัดอภยาราม พัทลุง โดยมูลนิธิ BCL - เป็นสารคดีความยาวประมาณ 32.30 นาที จัดทำโดยมูลนิธิ BCL เกี่ยวกับกระบวนการป...


ชาวพุทธ ป.ป.ช.(สพฐ.) ระดับจังหวัด

ชาวพุทธ ป.ป.ช.(สพฐ.) ระดับจังหวัด - การอบรมเชิงปฏิบัติการอำนาจหน้าที่ของ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗...


ธรรมชาติรายวิชาภาษาไทย จุดเน้น และการเลือกใช้สื่อให้สอดคล้อง

ธรรมชาติรายวิชาภาษาไทย จุดเน้น และการเลือกใช้สื่อให้สอดคล้อง - สื่อวีดีทัศน์ในรายวิชา การเลือกและการใช้สื่อการสอน สมาชิกในกลุ่ม...


แนะนำคู่มือสอบบรรจุครูผู้ช่วย สพฐ.2557

แนะนำคู่มือสอบบรรจุครูผู้ช่วย สพฐ.2557 - ดูรายละเอียด หนังสือตัวอย่างเพิ่มเติมได้ที่ http://www.pytchtutor.com/index.php.


รัับการประเมิน 8 จุดเน้นโรงเรียนบ้านท่ามะปริง

รัับการประเมิน 8 จุดเน้นโรงเรียนบ้านท่ามะปริง


วิดีทัศน์ประกอบการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556

วิดีทัศน์ประกอบการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 - วิดีทัศน์ประกอบการประเมินตนเอง ตามแบบนิเทศการปฏิบัติงานตามนโยบาย...


แผนสพฐ ๔ ปี  ๒๕๕๕ ๒๕๕๘

แผนสพฐ ๔ ปี ๒๕๕๕ ๒๕๕๘


Motor show 2013 พริตตี้ เน้นๆ

Motor show 2013 พริตตี้ เน้นๆ - Motor show 2013 บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 34" (34th Bangkok International Motorshow)...


สพม.เขต40 ประเมินผลการปฏิบัติงาน

สพม.เขต40 ประเมินผลการปฏิบัติงาน - ประมวลภาพการประเมินนผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน ตามกลยุทธ์และจุดเน้...


สพฐ.ออกเยี่ยมชมสนามสอบ O-NET ณ โรงเรียนราชวินิต

สพฐ.ออกเยี่ยมชมสนามสอบ O-NET ณ โรงเรียนราชวินิต - สพฐ.ออกเยี่ยมชมสนามสอบ O-NET ณ โรงเรียนราชวินิต.


PES 2013 ดวลจุดโทษ Real Mardid VS Fc Bayern münchen  By Setthawoot

PES 2013 ดวลจุดโทษ Real Mardid VS Fc Bayern münchen By Setthawoot - เน้นคุณภาพครับไม่เน้นปริมาณ.


ภาพยนตร์สั้น "สุภาพบุรุษพอเพียง" โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี สพป.อบ.3

ภาพยนตร์สั้น "สุภาพบุรุษพอเพียง" โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี สพป.อบ.3 - รางวัลเหรียญทอง ภาพยนตร์สั้น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2556.


สพฐ

สพฐ


ผอ.ประยูร เหมือนเหลา รับโล่ห์รางวัล จากท่าน ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า รองเลขาธิการ สพฐ.

ผอ.ประยูร เหมือนเหลา รับโล่ห์รางวัล จากท่าน ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า รองเลขาธิการ สพฐ. - ผอ.ประยูร เหมือนเหลา รับโล่ห์รางวัล จากท่าน ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า รองเลข...


01 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา

01 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา


รองประธานสภาฯสร้างโรงเรียนชาวเขา

รองประธานสภาฯสร้างโรงเรียนชาวเขา


220857 ผลการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 15 มาตรฐาน

220857 ผลการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 15 มาตรฐาน - ผลการประเมินคุณภาพภายในรายมาตรฐาน 15 มาตรฐาน โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศร...


VTR รับการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล จาก สพม.28 วันที่ 6 สิงหาคม 2556

VTR รับการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล จาก สพม.28 วันที่ 6 สิงหาคม 2556 - วีดิทัศน์ รับการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล จาก สพม.28 วันที่ 6 สิงหาคม 2556.


More จุดเน้น สพฐ ปี 2556

Sites (click here to hide/see results)

More จุดเน้น สพฐ ปี 2556 ..

Google+ (click here to hide/see results)