จุดเน้น สพฐ ปี 2556

Search Media :
powered by

Relate Keyword for จุดเน้น สพฐ ปี 2556

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

VTR การติดตามและประเมินผลตามจุดเน้น สพฐ. ระยะที่ 2 ปี2558 【Full HD】

VTR การติดตามและประเมินผลตามจุดเน้น สพฐ. ระยะที่ 2 ปี2558 【Full HD】 - VTR การติดตามและประเมินผลตามจุดเน้น สพฐ. ระยะที่ 2 ปี2558 【Full HD】 บรรยายเสียงโ...


VTR จุดเน้น สพฐ. โรงเรียนอนุบาลพิจิตร

VTR จุดเน้น สพฐ. โรงเรียนอนุบาลพิจิตร - ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง อาเซียน อนุบาลพิจิตร.


Spot สพฐ จุดเน้นผู้เรียน 57

Spot สพฐ จุดเน้นผู้เรียน 57


ค่านิยม 12 ประการ โรงเรียนวัดสมหวัง

ค่านิยม 12 ประการ โรงเรียนวัดสมหวัง - กิจกรรมตามจุดเน้นของ สพฐ.


Pramern27 11 56

Pramern27 11 56


Presentation 4 กลยุทธ์ 16 จุดเน้น SBAC นนทบุรี

Presentation 4 กลยุทธ์ 16 จุดเน้น SBAC นนทบุรี - Presentation วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี " 4 กลยุทธ์ 16 จุดเน้น (2558) "


ประฃุมชี้แจง นโยบาย จุดเน้น กศน. ปี58 & เลี้ยงส่งผอ.โกวิท สละชั่่ว

ประฃุมชี้แจง นโยบาย จุดเน้น กศน. ปี58 & เลี้ยงส่งผอ.โกวิท สละชั่่ว


แนะนำคู่มือสอบบรรจุครูผู้ช่วย สพฐ.2557

แนะนำคู่มือสอบบรรจุครูผู้ช่วย สพฐ.2557 - ดูรายละเอียด หนังสือตัวอย่างเพิ่มเติมได้ที่ http://www.pytchtutor.com/index.php.


10 จุดเน้น ของโรงเรียนสภาราชินี

10 จุดเน้น ของโรงเรียนสภาราชินี - นโยบายในแผนปฏิบัติการ 2555 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต...


ธรรมชาติรายวิชาภาษาไทย จุดเน้น และการเลือกใช้สื่อให้สอดคล้อง

ธรรมชาติรายวิชาภาษาไทย จุดเน้น และการเลือกใช้สื่อให้สอดคล้อง


การสร้างคนในระบบการศึกษาที่ รร วัดอภยาราม พัทลุง โดยมูลนิธิ BCL

การสร้างคนในระบบการศึกษาที่ รร วัดอภยาราม พัทลุง โดยมูลนิธิ BCL - เป็นสารคดีความยาวประมาณ 32.30 นาที จัดทำโดยมูลนิธิ BCL เกี่ยวกับกระบวนการป...


รัับการประเมิน 8 จุดเน้นโรงเรียนบ้านท่ามะปริง

รัับการประเมิน 8 จุดเน้นโรงเรียนบ้านท่ามะปริง


ประเมินติดตามกลยุทธ์ สพฐ 56 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

ประเมินติดตามกลยุทธ์ สพฐ 56 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1


58-07-20 นิเทศเเละติดตาม ภาคเรียนที่ 1-58 โดย สพม.4

58-07-20 นิเทศเเละติดตาม ภาคเรียนที่ 1-58 โดย สพม.4 - ในวันที่ 20 ก.ค. 58 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลเเละนิเทศการจัดการศึกษาของ...


VTR นำเสนอ สพฐ เร่งรัดพัฒนาการอ่านออก เขียนได้

VTR นำเสนอ สพฐ เร่งรัดพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ - 30 มิถุนายน 2558 สพฐ.มาตรวจเยี่ยมประเมินการเร่งรัดพัฒนาการอ่านออก เขียนได...


แผนสพฐ ๔ ปี  ๒๕๕๕ ๒๕๕๘

แผนสพฐ ๔ ปี ๒๕๕๕ ๒๕๕๘


สพฐ.ยกการศึกษาพิเศษสู่อาเซียน

สพฐ.ยกการศึกษาพิเศษสู่อาเซียน


นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2558 (2)

นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2558 (2)


แยกตัวประกอบ.สมการกำลังสอง.พาราโบลา(เพิ่มเติม ม.3)

แยกตัวประกอบ.สมการกำลังสอง.พาราโบลา(เพิ่มเติม ม.3) - กรณีศึกษา เพื่อความเข้าใจ เชื่อมโยงความรู้ทั้ง 4 หน่วย และจุดเน้นแต่ล...


07 การจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์และที่เน้นการปฏิบัติ

07 การจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์และที่เน้นการปฏิบัติ


More จุดเน้น สพฐ ปี 2556

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)