จํานวนผู้สูงอายุในประเทศไทย 2554

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

Jutirat Suwannatrai

Jutirat Suwannatrai แทนจำนวนผู้สูงอายุทั้งหมด

ไทยสู่ยุค “คนชราเต็มเมือง” จี้รัฐกันเงินก้อนโตไว้ดูแล หมอแนะผู้สูง ...

ไทยสู่ยุค “คนชราเต็มเมือง” จี้รัฐกันเงินก้อนโตไว้ดูแล หมอแนะผู้สูง ... จำนวนประชากรผู้สูงอายุจะ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ, National Statistical Office of Thailand

สำนักงานสถิติแห่งชาติ, National Statistical Office of Thailand ในการเป็นผู้สูงอายุในวัย

กองทุนทันตกรรม ประสานสู่อนาคต

กองทุนทันตกรรม ประสานสู่อนาคต คำนวณจากจำนวนผู้สูงอายุที่

HISO - สื่อข้อมูลสุขภาพ

HISO - สื่อข้อมูลสุขภาพ ศ.2554 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

HISO - สื่อข้อมูลสุขภาพ

HISO - สื่อข้อมูลสุขภาพ ที่มา : ประชากรไทยในอนาคต

ผู้สูงอายุ: สุขภาพจิตดีเมื่อมีงานทำ

ผู้สูงอายุ: สุขภาพจิตดีเมื่อมีงานทำ ผู้สูงอายุเป็นวัยที่ผ่าน

สำนักงานสถิติแห่งชาติ, National Statistical Office of Thailand

สำนักงานสถิติแห่งชาติ, National Statistical Office of Thailand 2546 กลับพบว่า แนวโน้มของ

More จํานวนผู้สูงอายุในประเทศไทย 2554

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

แอโรบิคแม่ไม้มวยไทย อ.ป่าพะยอม

แอโรบิคแม่ไม้มวยไทย อ.ป่าพะยอม - แอโรบิคแม่ไม้มวยไทย อ.ป่าพะยอม สนับสนุนโดย โรงพยาบาลป่าพะยอม จ.พัทลุ...


เป่าปี่สีซอ อบต โนนธาตุ

เป่าปี่สีซอ อบต โนนธาตุ - องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้จัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผ...


มหกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

มหกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ


รำวงสงกรานต์ อบต โนนธาตุ 1

รำวงสงกรานต์ อบต โนนธาตุ 1


รับสมัครโกลเด้นเยียส์รุ่นที่๑๐

รับสมัครโกลเด้นเยียส์รุ่นที่๑๐ - "โครงการช่วยเหลือทุนฝึกอบรมวิชาชีพผู้ช่วยการพยาบาลด้านผู้สูงอายุโร...


รดน้ำสงกรานต์ อบต โนนธาตุ 2

รดน้ำสงกรานต์ อบต โนนธาตุ 2


รดน้ำสงกรานต์ อบต โนนธาตุ 3

รดน้ำสงกรานต์ อบต โนนธาตุ 3


รำวงสงกรานต์ อบต โนนธาตุ 3

รำวงสงกรานต์ อบต โนนธาตุ 3


เซิ้งนางไซ อบต โนนธาตุ

เซิ้งนางไซ อบต โนนธาตุ - องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้จัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผ...


รำวงสงกรานต์ อบต โนนธาตุ 2

รำวงสงกรานต์ อบต โนนธาตุ 2 - องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้จัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผ...


06 ต.ค. 55 ฟื้นฟูช่องปากแก่ผู้สูงอายุ

06 ต.ค. 55 ฟื้นฟูช่องปากแก่ผู้สูงอายุ - กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการ...


รดน้ำสงกรานต์ อบต โนนธาตุ 4

รดน้ำสงกรานต์ อบต โนนธาตุ 4


รดน้ำสงกรานต์ อบต โนนธาตุ 1

รดน้ำสงกรานต์ อบต โนนธาตุ 1 - องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้จัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผ...


สันติสุขบนเส้นขนาน.flv

สันติสุขบนเส้นขนาน.flv - ผลการตัดสินภาพยนตร์สั้น โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นระดับมัธยมศึกษา...


อาสายุวกาชาดนันทนาการผู้ประสบภัย

อาสายุวกาชาดนันทนาการผู้ประสบภัย - สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ อาสายุวกาชาด และวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย จัดก...


สูงวัย ไร้ทุกข์ - ตอนที่ 5 อนาคตผู้สูงอายุไทย

สูงวัย ไร้ทุกข์ - ตอนที่ 5 อนาคตผู้สูงอายุไทย - รายงานพิเศษชุด "สูงวัย ไร้ทุกข์" ตอนที่ 5 อนาคตผู้สูงอายุไทยชรา ออกอากา...


AN 55 06 05 02

AN 55 06 05 02


เพียง...

เพียง...


การแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2556 'โคราชเกมส์

การแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2556 'โคราชเกมส์ - คลิปวีดีโอกิจกรรมจากกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.


ลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองนครพนม 2554

ลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองนครพนม 2554 - การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ , ผู้พิการ และ...


More จํานวนผู้สูงอายุในประเทศไทย 2554

Sites (click here to hide/see results)

More จํานวนผู้สูงอายุในประเทศไทย 2554 ..

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด