ชิ้นงานจากprodesktop

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

บทที่ 3 การสร้างชิ้นงานรูปลูกกุญแจ ด้วยโปรแกรม ProDesktop (5/12)

บทที่ 3 การสร้างชิ้นงานรูปลูกกุญแจ ด้วยโปรแกรม ProDesktop (5/12) - การสร้างชิ้นงานรูปลูกกุญแจ ด้วยโปรแกรม ProDesktop โดย นางปาริชาติ จารุพงศ์...


ตัวอย่างชิ้นงานจากprodesktop (นาฬิกา)

ตัวอย่างชิ้นงานจากprodesktop (นาฬิกา) - ฝากด้วยนะคะ.


บทที่ 3 การสร้างชิ้นงานลักษณะรูปโต๊ะ ด้วยโปรแกรม ProDesktop (10/12)

บทที่ 3 การสร้างชิ้นงานลักษณะรูปโต๊ะ ด้วยโปรแกรม ProDesktop (10/12) - การสร้างชิ้นงานลักษณะรูปโต๊ะ ด้วยโปรแกรม ProDesktop โดย นางปาริชาติ จารุพงศ...


บทที่ 3 การสร้างชิ้นงานในลักษณะรูปทรงแกลลอน พร้อมที่จับแบบเจาะ ด้วยโปรแกรม ProDesktop (9/12)

บทที่ 3 การสร้างชิ้นงานในลักษณะรูปทรงแกลลอน พร้อมที่จับแบบเจาะ ด้วยโปรแกรม ProDesktop (9/12) - การสร้างชิ้นงานในลักษณะรูปทรงแกลลอน พร้อมที่จับแบบเจาะ ด้วยโปรแกรม...


ProDesktop Lesson 20 การสร้างชิ้นงานลักษณะบานพับ

ProDesktop Lesson 20 การสร้างชิ้นงานลักษณะบานพับ


การสร้างชิ้นงานจากโปรแกรม Pro/Desktop 8.0

การสร้างชิ้นงานจากโปรแกรม Pro/Desktop 8.0 - การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม Pro/Desktop 8.0.


ฉันใส่สีชิ้นงานใน ProDESKTOP

ฉันใส่สีชิ้นงานใน ProDESKTOP - แนะนำและติชมได้นะคะ ขอบคุณค่ะ.


#'งานชิ้นที่ 8 : โต๊ะ ( PTC ProDESKTOP 8.0)

#'งานชิ้นที่ 8 : โต๊ะ ( PTC ProDESKTOP 8.0) - วีดิโอนี้อั๊บโหลดแบบความละเอียดสูง สามารถปรับการรับชมแบบ HD ได้) นายวิ...


#งานชิ้นที่ 5 : ถังขยะเหลี่ยม ( PTC ProDESKTOP 8.0)

#งานชิ้นที่ 5 : ถังขยะเหลี่ยม ( PTC ProDESKTOP 8.0) - นายวิชา ถาวรศิริ ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็...


การสร้างชิ้นงาน ProDesktop

การสร้างชิ้นงาน ProDesktop


การสร้างชิ้นงานสามมิติด้วยโปรแกรม ProDESKTOP

การสร้างชิ้นงานสามมิติด้วยโปรแกรม ProDESKTOP - แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 การสร้างชิ้นงานสามมิติด้วยโปรแกรม ProDESKTOP ผู้จ...


ProDesktop Lesson 19 การประกบชิ้นงาน

ProDesktop Lesson 19 การประกบชิ้นงาน


#งานชิ้นที่ 1 : แก้วไวน์ ( PTC ProDESKTOP 8.0)

#งานชิ้นที่ 1 : แก้วไวน์ ( PTC ProDESKTOP 8.0) - นายวิชา ถาวรศิริ ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็...


#งานชิ้นที่ 4 โคมไฟ Pro/D by Wicha Thawonsiri

#งานชิ้นที่ 4 โคมไฟ Pro/D by Wicha Thawonsiri - นายวิชา ถาวรศิริ ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็...


13of14 Pro/DESKTOP KrooOf  (การใส่ลายและพื้นหลัง ให้ชิ้นงาน)

13of14 Pro/DESKTOP KrooOf (การใส่ลายและพื้นหลัง ให้ชิ้นงาน) - ครูชาญยุทธ Computer Subject Official link : www.facebook.com/onthebook krooof.wordpress.com ---------------------------------------------------------------- Programe ...


บทที่ 3 การสร้างชิ้นงานลักษณะบานพับ (บานประตู)  ด้วยโปรแกรม ProDesktop (8/12)

บทที่ 3 การสร้างชิ้นงานลักษณะบานพับ (บานประตู) ด้วยโปรแกรม ProDesktop (8/12) - การสร้างชิ้นงานลักษณะบานพับ (บานประตู) ด้วยโปรแกรม ProDesktop โดย นางปาริชาติ...


บทที่ 2 การประกบชิ้นงาน: Angular "Joining" of Steel/Timber ด้วยโปรแกรม ProDesktop (7/8)

บทที่ 2 การประกบชิ้นงาน: Angular "Joining" of Steel/Timber ด้วยโปรแกรม ProDesktop (7/8) - การประกบชิ้นงาน: Angular "Joining" of Steel/Timber ด้วยโปรแกรม ProDesktop โดย นางปาริชาติ จารุพงศ์...


บทที่ 3 การสร้างชิ้นงานรูปอิฐบล็อก ด้วยโปรแกรม ProDesktop (4/12)

บทที่ 3 การสร้างชิ้นงานรูปอิฐบล็อก ด้วยโปรแกรม ProDesktop (4/12) - การสร้างชิ้นงานรูปอิฐบล็อก ด้วยโปรแกรม ProDesktop โดย นางปาริชาติ จารุพงศ์...


การสร้างชิ้นงานประกอบโต๊ะหมู่ ด้วยโปรแกรม  ProDESKTOP

การสร้างชิ้นงานประกอบโต๊ะหมู่ ด้วยโปรแกรม ProDESKTOP - เด็กหญิงนันทิยา เย็นตั้ง สาธิต การใช้โปรแกรม ProDESKTOIP สร้างชิ้นงานประกอบ...


#งานชิ้นที่ 6 : ถังขยะกลม ( PTC ProDESKTOP 8.0)

#งานชิ้นที่ 6 : ถังขยะกลม ( PTC ProDESKTOP 8.0) - นายวิชา ถาวรศิริ ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็...


More ชิ้นงานจากprodesktop

Google+ (click here to hide/see results)