ซูโดกุ 9x9 จิ๊กซอ

Search Media :
powered by

Relate Keyword for ซูโดกุ 9x9 จิ๊กซอ

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

consecutive 20130301

consecutive 20130301 - Sudoku variante consecutive del sito www.argio-logic.net.


วิธีการแก้ปริศนา Consecutive Sudoku

วิธีการแก้ปริศนา Consecutive Sudoku - เส้นแท่งที่กั้น บ่งบอกถึงว่าผลต่างคือ 1 ที่นอกเหนือไปจากตารางดั้งเดิ...


วิธีการแก้ปริศนา Diagonal Consecutive Sudoku

วิธีการแก้ปริศนา Diagonal Consecutive Sudoku - นอกจากกฎดั้งเดิม เส้นทแยงมุมที่กั้นสองช่องนั้น เลขจะเรียงติดต่อกัน...


วิธีการแก้ปริศนา Jigsaw and Non-Consecutive Sudoku

วิธีการแก้ปริศนา Jigsaw and Non-Consecutive Sudoku - นอกจากกฎ Jigsaw สองช่องที่ติดกันเลขจะไม่เรียงต่อกันด้วย ซึ่งเป็นการผสมผ...


วิธีการแก้ปริศนา Alphabet Consecutive Sudoku

วิธีการแก้ปริศนา Alphabet Consecutive Sudoku - นอกจากกฎ Alphabet โดยเป็นการผสมผสาน 2 in 1 ซึ่งสองช่องที่มีเส้นกั้นตัวอักษรจะ...


วิธีการแก้ปริศนา Non-Consecutive Sudoku

วิธีการแก้ปริศนา Non-Consecutive Sudoku - ปริศนา Non-Consecutive Sudoku นี้ นอกจากกฎดั้งเดิม สองช่องที่ติดกันผลต่างต้องมากกว่...


Non Consecutive Sudoku En

Non Consecutive Sudoku En - Présentation des règles Non Consecutive Sudoku en Anglais.


วิธีการแก้ปริศนา Consecutive Pairs Sudoku

วิธีการแก้ปริศนา Consecutive Pairs Sudoku - นอกจากกฎดั้งเดิม จุดขาวที่เชื่อมต่อสองช่องนั้น เลขจะต่อเนื่องกัน...


วิธีการแก้ปริศนา Anti-Knight and Non-Consecutive Sudoku

วิธีการแก้ปริศนา Anti-Knight and Non-Consecutive Sudoku - นอกจากกฎดั้งเดิม เลขเดียวกันจะไม่ปรากฏในตาเดินของม้าหมากรุก (Anti-Knight)...


Consecutive Sudoku   Extreme   Volume 5   276 Logic Puzzles download pdf

Consecutive Sudoku Extreme Volume 5 276 Logic Puzzles download pdf


วิธีการแก้ปริศนา Non-Consecutive and XV Sudoku

วิธีการแก้ปริศนา Non-Consecutive and XV Sudoku - นอกจากกฎดั้งเดิม สังเกตที่อักษร V คั่นนั้นจะมีเพียง 1 กับ 4 เท่านั้น เพรา...


วิธีการแก้ปริศนา Disjoint Group and Non-Consecutive Sudoku

วิธีการแก้ปริศนา Disjoint Group and Non-Consecutive Sudoku - นอกจากกฎดั้งเดิม เป็นการผสมผสาน 2 in 1 โดยเลขทุกตัวในแต่ละตารางย่อยจะอย...


วิธีการแก้ปริศนา Killer and Non-Consecutive Sudoku

วิธีการแก้ปริศนา Killer and Non-Consecutive Sudoku - นอกจากกฎดั้งเดิม เป็นการผสมผสาน 2 in 1 โดยกรอบเส้นประทั้งหมดจะมีเลขที่ไ...


Consecutive contest 68

Consecutive contest 68 - Sudoku risolto dal sito www.argio-logic.net.


วิธีการแก้ปริศนา Diagonal Consecutive Sudoku

วิธีการแก้ปริศนา Diagonal Consecutive Sudoku - นอกจากกฎดั้งเดิม เป็นการผสมผสาน 2 in 1 โดยเลขสองช่องที่ติดกันเลขจะต่อเน...


วิธีการแก้ปริศนา No Three Consecutive Sudoku

วิธีการแก้ปริศนา No Three Consecutive Sudoku - นอกจากกฎดั้งเดิม เลขต่อไปนี้ในตารางจะไม่เรียงต่อกันสามจำนวน ไม่ว่าจ...


วิธีการแก้ปริศนา Greater than Consecutive Sudoku

วิธีการแก้ปริศนา Greater than Consecutive Sudoku - นอกจากกฎดั้งเดิม เครื่องหมาย "มาก" หรือ "น้อย" กว่า ที่คั่นกลางสองช่องนั...


วิธีการแก้ปริศนา Trio and Non-Consecutive Sudoku

วิธีการแก้ปริศนา Trio and Non-Consecutive Sudoku - นอกจากกฎดั้งเดิม เป็นการผสม 2 in 1 โดยช่องวงกลมจะเป็นเลข 1 2 3 ช่องสี่เหลี่ย...


Solve a Jigsaw Sudoku (Demonstration)

Solve a Jigsaw Sudoku (Demonstration) - There are many fun varieties of Sudoku to try! If you haven't worked a Jigsaw Sudoku yet, watch this vid to see how it can be done. This is not a difficult puzzle ...


sudoku GP 2016, round 5: renban sudoku

sudoku GP 2016, round 5: renban sudoku - Rules: Apply classic sudoku rules. The numbers placed in each shaded region must form a consecutive, non-repeating set. This sudoku is created by Xie Jinbo ...


More ซูโดกุ 9x9 จิ๊กซอ

Google+ (click here to hide/see results)