ซูโดกุ 9x9 จิ๊กซอ

Search Media :
powered by

Relate Keyword for ซูโดกุ 9x9 จิ๊กซอ

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

consecutive 20130301

consecutive 20130301 - Sudoku variante consecutive del sito www.argio-logic.net.


วิธีการแก้ปริศนา Greater than Consecutive Sudoku

วิธีการแก้ปริศนา Greater than Consecutive Sudoku


วิธีการแก้ปริศนา Diagonal Consecutive Sudoku

วิธีการแก้ปริศนา Diagonal Consecutive Sudoku - นอกจากกฎดั้งเดิม เส้นทแยงมุมที่กั้นสองช่องนั้น เลขจะเรียงติดต่อกัน...


วิธีการแก้ปริศนา Non-Consecutive Sudoku

วิธีการแก้ปริศนา Non-Consecutive Sudoku - ปริศนา Non-Consecutive Sudoku นี้มีกฎพิเศษคือ สองช่องที่ติดกันผลต่างต้องมากกว่า 1...


วิธีการแก้ปริศนา Consecutive Sudoku

วิธีการแก้ปริศนา Consecutive Sudoku - เส้นแท่งที่กั้น บ่งบอกถึงว่าผลต่างคือ 1 ที่นอกเหนือไปจากตารางดั้งเดิ...


วิธีการแก้ปริศนา No Three Consecutive Sudoku

วิธีการแก้ปริศนา No Three Consecutive Sudoku - นอกจากกฎดั้งเดิม เลขต่อไปนี้ในตารางจะไม่เรียงต่อกันสามจำนวน ไม่ว่าจ...


วิธีการแก้ปริศนา Anti-Knight and Non-Consecutive Sudoku

วิธีการแก้ปริศนา Anti-Knight and Non-Consecutive Sudoku - นอกจากกฎดั้งเดิม เลขเดียวกันจะไม่ปรากฏในตาเดินของม้าหมากรุก (Anti-Knight)...


Non Consecutive Sudoku En

Non Consecutive Sudoku En - Présentation des règles Non Consecutive Sudoku en Anglais.


consecutive 20130418

consecutive 20130418


consecutive unocontrotutti 20130419

consecutive unocontrotutti 20130419


Consecutive contest 68

Consecutive contest 68


วิธีการแก้ปริศนา Difference Sudoku

วิธีการแก้ปริศนา Difference Sudoku - นอกจากกฎดั้งเดิม เลขที่คั่นกลางนั้นคือ ผลต่างของเลขสองช่องที่กำหนด...


consecutive contest 20130630

consecutive contest 20130630


consecutive argiomaster 20141104

consecutive argiomaster 20141104


consecutive argiomaster 20140214

consecutive argiomaster 20140214


sudoku GP 2016, round 5: renban sudoku

sudoku GP 2016, round 5: renban sudoku - Rules: Apply classic sudoku rules. The numbers placed in each shaded region must form a consecutive, non-repeating set. This sudoku is created by Xie Jinbo ...


consecutive N argiomaster 20140122

consecutive N argiomaster 20140122


consecutive argiomaster 20140210

consecutive argiomaster 20140210


consecutive N argiomaster 20140120

consecutive N argiomaster 20140120


consecutive N argiomaster 20140121

consecutive N argiomaster 20140121


More ซูโดกุ 9x9 จิ๊กซอ

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด