ซูโดกุ 9x9 จิ๊กซอ

Search Media :
powered by

Relate Keyword for ซูโดกุ 9x9 จิ๊กซอ

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

consecutive 20130301

consecutive 20130301 - Sudoku variante consecutive del sito www.argio-logic.net.


วิธีการแก้ปริศนา Consecutive Sudoku

วิธีการแก้ปริศนา Consecutive Sudoku - เส้นแท่งที่กั้น บ่งบอกถึงว่าผลต่างคือ 1 ที่นอกเหนือไปจากตารางดั้งเดิ...


Non Consecutive Sudoku En

Non Consecutive Sudoku En - Présentation des règles Non Consecutive Sudoku en Anglais.


วิธีการแก้ปริศนา Diagonal Consecutive Sudoku

วิธีการแก้ปริศนา Diagonal Consecutive Sudoku - นอกจากกฎดั้งเดิม เส้นทแยงมุมที่กั้นสองช่องนั้น เลขจะเรียงติดต่อกัน...


วิธีการแก้ปริศนา Non-Consecutive and XV Sudoku

วิธีการแก้ปริศนา Non-Consecutive and XV Sudoku


วิธีการแก้ปริศนา Non-Consecutive Sudoku

วิธีการแก้ปริศนา Non-Consecutive Sudoku - ปริศนา Non-Consecutive Sudoku นี้ นอกจากกฎดั้งเดิม สองช่องที่ติดกันผลต่างต้องมากกว่...


วิธีการแก้ปริศนา Greater than Consecutive Sudoku

วิธีการแก้ปริศนา Greater than Consecutive Sudoku


วิธีการแก้ปริศนา Alphabet Consecutive Sudoku

วิธีการแก้ปริศนา Alphabet Consecutive Sudoku


วิธีการแก้ปริศนา Anti-Knight and Non-Consecutive Sudoku

วิธีการแก้ปริศนา Anti-Knight and Non-Consecutive Sudoku - นอกจากกฎดั้งเดิม เลขเดียวกันจะไม่ปรากฏในตาเดินของม้าหมากรุก (Anti-Knight)...


วิธีการแก้ปริศนา Disjoint Group and Non-Consecutive Sudoku

วิธีการแก้ปริศนา Disjoint Group and Non-Consecutive Sudoku


วิธีการแก้ปริศนา Trio and Non-Consecutive Sudoku

วิธีการแก้ปริศนา Trio and Non-Consecutive Sudoku


วิธีการแก้ปริศนา Killer and Non-Consecutive Sudoku

วิธีการแก้ปริศนา Killer and Non-Consecutive Sudoku


วิธีการแก้ปริศนา Jigsaw and Non-Consecutive Sudoku

วิธีการแก้ปริศนา Jigsaw and Non-Consecutive Sudoku - นอกจากกฎ Jigsaw สองช่องที่ติดกันเลขจะไม่เรียงต่อกันด้วย ซึ่งเป็นการผสมผ...


วิธีการแก้ปริศนา No Three Consecutive Sudoku

วิธีการแก้ปริศนา No Three Consecutive Sudoku - นอกจากกฎดั้งเดิม เลขต่อไปนี้ในตารางจะไม่เรียงต่อกันสามจำนวน ไม่ว่าจ...


Solve a Jigsaw Sudoku (Demonstration)

Solve a Jigsaw Sudoku (Demonstration) - There are many fun varieties of Sudoku to try! If you haven't worked a Jigsaw Sudoku yet, watch this vid to see how it can be done. This is not a difficult puzzle ...


วิธีการแก้ปริศนา Difference Sudoku

วิธีการแก้ปริศนา Difference Sudoku


1 How to do a Very Hard Sudoku easily Part1 by Tiffany

1 How to do a Very Hard Sudoku easily Part1 by Tiffany - Lol, I noticed I have WAY less views on the 2nd and 3rd parts of this vid. If I'm not attributing it to people getting bored ;) (hehe), I'm going to assume it's because ...


sudoku GP 2016, round 5: renban sudoku

sudoku GP 2016, round 5: renban sudoku - Rules: Apply classic sudoku rules. The numbers placed in each shaded region must form a consecutive, non-repeating set. This sudoku is created by Xie Jinbo ...


consecutive 20130418

consecutive 20130418


Sudoku Mahabharat converse session

Sudoku Mahabharat converse session - Apart from classic Sudokus of different sizes, this episode has five variants dealing with converse rules, namely, Consecutive Sudoku, Kropki Sudoku, Sudoku ...


More ซูโดกุ 9x9 จิ๊กซอ

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด