ซูโดกุ 9x9 จิ๊กซอ

Search Media :
powered by

Relate Keyword for ซูโดกุ 9x9 จิ๊กซอ

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

consecutive 20130301

consecutive 20130301 - Sudoku variante consecutive del sito www.argio-logic.net.


วิธีการแก้ปริศนา Consecutive Sudoku

วิธีการแก้ปริศนา Consecutive Sudoku - เส้นแท่งที่กั้น บ่งบอกถึงว่าผลต่างคือ 1 ที่นอกเหนือไปจากตารางดั้งเดิ...


วิธีการแก้ปริศนา Alphabet Consecutive Sudoku

วิธีการแก้ปริศนา Alphabet Consecutive Sudoku


วิธีการแก้ปริศนา Non-Consecutive and XV Sudoku

วิธีการแก้ปริศนา Non-Consecutive and XV Sudoku


วิธีการแก้ปริศนา Disjoint Group and Non-Consecutive Sudoku

วิธีการแก้ปริศนา Disjoint Group and Non-Consecutive Sudoku


วิธีการแก้ปริศนา Killer and Non-Consecutive Sudoku

วิธีการแก้ปริศนา Killer and Non-Consecutive Sudoku


Non Consecutive Sudoku En

Non Consecutive Sudoku En - Présentation des règles Non Consecutive Sudoku en Anglais.


วิธีการแก้ปริศนา Jigsaw and Non-Consecutive Sudoku

วิธีการแก้ปริศนา Jigsaw and Non-Consecutive Sudoku - นอกจากกฎ Jigsaw สองช่องที่ติดกันเลขจะไม่เรียงต่อกันด้วย ซึ่งเป็นการผสมผ...


วิธีการแก้ปริศนา Diagonal Consecutive Sudoku

วิธีการแก้ปริศนา Diagonal Consecutive Sudoku - นอกจากกฎดั้งเดิม เส้นทแยงมุมที่กั้นสองช่องนั้น เลขจะเรียงติดต่อกัน...


วิธีการแก้ปริศนา Non-Consecutive Sudoku

วิธีการแก้ปริศนา Non-Consecutive Sudoku - ปริศนา Non-Consecutive Sudoku นี้ นอกจากกฎดั้งเดิม สองช่องที่ติดกันผลต่างต้องมากกว่...


วิธีการแก้ปริศนา Greater than Consecutive Sudoku

วิธีการแก้ปริศนา Greater than Consecutive Sudoku


วิธีการแก้ปริศนา Trio and Non-Consecutive Sudoku

วิธีการแก้ปริศนา Trio and Non-Consecutive Sudoku


วิธีการแก้ปริศนา Anti-Knight and Non-Consecutive Sudoku

วิธีการแก้ปริศนา Anti-Knight and Non-Consecutive Sudoku - นอกจากกฎดั้งเดิม เลขเดียวกันจะไม่ปรากฏในตาเดินของม้าหมากรุก (Anti-Knight)...


วิธีการแก้ปริศนา No Three Consecutive Sudoku

วิธีการแก้ปริศนา No Three Consecutive Sudoku - นอกจากกฎดั้งเดิม เลขต่อไปนี้ในตารางจะไม่เรียงต่อกันสามจำนวน ไม่ว่าจ...


Consecutive contest 68

Consecutive contest 68 - Sudoku risolto dal sito www.argio-logic.net.


Solve a Jigsaw Sudoku (Demonstration)

Solve a Jigsaw Sudoku (Demonstration) - There are many fun varieties of Sudoku to try! If you haven't worked a Jigsaw Sudoku yet, watch this vid to see how it can be done. This is not a difficult puzzle ...


1 How to do a Very Hard Sudoku easily Part1 by Tiffany

1 How to do a Very Hard Sudoku easily Part1 by Tiffany - Lol, I noticed I have WAY less views on the 2nd and 3rd parts of this vid. If I'm not attributing it to people getting bored ;) (hehe), I'm going to assume it's because ...


sudoku GP 2016, round 5: renban sudoku

sudoku GP 2016, round 5: renban sudoku - Rules: Apply classic sudoku rules. The numbers placed in each shaded region must form a consecutive, non-repeating set. This sudoku is created by Xie Jinbo ...


Sudoku Mahabharat converse session

Sudoku Mahabharat converse session - Apart from classic Sudokus of different sizes, this episode has five variants dealing with converse rules, namely, Consecutive Sudoku, Kropki Sudoku, Sudoku ...


consecutive 20130418

consecutive 20130418


More ซูโดกุ 9x9 จิ๊กซอ

Google+ (click here to hide/see results)