ฐานข้อมูล จุดเน้นสถานศึกษา

Search Media :
powered by

Relate Keyword for ฐานข้อมูล จุดเน้นสถานศึกษา

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

4 จุดเน้น : กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs)

4 จุดเน้น : กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) - การปฎิรูปการเรียนรู้ในศตวรรตที่ 21 หวังที่จะพัฒนาเด็กไทยและคนไทยให้เ...


มองทิศทางนโยบาย จุดเน้นในแผนพัฒนาฯระยะที่ ๑๒โดยพระพรหมบัณฑิต ศ.ดร.EP.3/10

มองทิศทางนโยบาย จุดเน้นในแผนพัฒนาฯระยะที่ ๑๒โดยพระพรหมบัณฑิต ศ.ดร.EP.3/10 - การปาฐกถาพิเศษเรื่อง "มองทิศทาง นโยบาย จุดเน้นในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ...


4 จุดเน้น : พัฒนาคุณภาพการเรียนภาษาไทย โดยใช้ 4 จุดเน้น

4 จุดเน้น : พัฒนาคุณภาพการเรียนภาษาไทย โดยใช้ 4 จุดเน้น - แผนบูรณาการวิชาภาษาไทย ของคุณครูรุ่งอรุณ นำสื่อโฆษณาที่นักเรียนพบเห...


ปรับพื้นฐานการยิงปืนพก

ปรับพื้นฐานการยิงปืนพก - พื้นฐานสำคัญมากในการยิงปืน การที่เราจะไปสู่การยิงปืนที่สามารถป้องก...


รายการ สายใย กศน. ตอน การใช้งานระบบฐานข้อมูล กศน.ตำบล

รายการ สายใย กศน. ตอน การใช้งานระบบฐานข้อมูล กศน.ตำบล - รายการ สายใย กศน. ตอน การใช้งานระบบฐานข้อมูล กศน.ตำบล ออกอากาศ 9 พ.ย. 58 : ศูน...


รายการ สายใย กศน ออกอากาศ 23 พ.ย. 58 ตอน ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานฯ

รายการ สายใย กศน ออกอากาศ 23 พ.ย. 58 ตอน ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานฯ


4 จุดเน้น : ความสามารถในการใช้เหตุผล (Reasoning Ability)

4 จุดเน้น : ความสามารถในการใช้เหตุผล (Reasoning Ability) - การสอนให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียน และในการใช้ชีวิตในศตวรร...


รายการ สายใย กศน. ตอน แนวคิดการจัดการศึกาาเรียนร่วม ออกอากาศ วันที่ 25 ก.พ. 59

รายการ สายใย กศน. ตอน แนวคิดการจัดการศึกาาเรียนร่วม ออกอากาศ วันที่ 25 ก.พ. 59


หลักสูตรสถานศึกษา

หลักสูตรสถานศึกษา - การพัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรขั้นพื้นฐาน.


กศน & ธนาคารกรุงไทย ลงนาม MOU บัตร IPAC ATM

กศน & ธนาคารกรุงไทย ลงนาม MOU บัตร IPAC ATM


ฐานข้อมูล ภาษาไทยชั้น ป 2

ฐานข้อมูล ภาษาไทยชั้น ป 2


ถ่ายทอดสด "การจัดการเรียนรู้ของครู กศน. ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" วันที่ 12 กันยายน 2559

ถ่ายทอดสด "การจัดการเรียนรู้ของครู กศน. ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" วันที่ 12 กันยายน 2559 - ถ่ายทอดสด "การฝึกอบรมผู้บริหารและครู กศน. เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรี...


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สุพรรณบุรี จัดการนำเสนอเวทีศักยภาพผู้เรียน โรงเรียนมาตรฐา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สุพรรณบุรี จัดการนำเสนอเวทีศักยภาพผู้เรียน โรงเรียนมาตรฐา


Teachers as Learners ห้องพักครู : การประเมินเพื่อการเรียนรู้

Teachers as Learners ห้องพักครู : การประเมินเพื่อการเรียนรู้ - การวัดและประเมินผลทางการศึกษา เป็นส่วนสำคัญยิ่งต่อการจัดการเรียนกา...


ฝึกภาษาอังกฤษตอบคำถาม ตม. (ตรวจคนเข้าเมือง) ที่สนามบิน How to answer Immigration questions

ฝึกภาษาอังกฤษตอบคำถาม ตม. (ตรวจคนเข้าเมือง) ที่สนามบิน How to answer Immigration questions - ติดตาม Facebook Fanpage ครูเชอรี่ English Bright https://www.facebook.com/cherry.englishbright.


สถานการณ์ การศึกษาไทย 2557 - ความคิดเห็นยอดนิยม

สถานการณ์ การศึกษาไทย 2557 - ความคิดเห็นยอดนิยม - https://www.facebook.com/sproutsschool วีดีโอตัวนี้ เป็นตอนต่อของ สถาณการณ์การศึกษาไทย 2557 เราไ...


รายการสด "สายใย กศน." เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับพนักงานราชการ โดย เลขาธิการ กศน. วันที่ 29 กันยายน 2559

รายการสด "สายใย กศน." เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับพนักงานราชการ โดย เลขาธิการ กศน. วันที่ 29 กันยายน 2559 - รายการสด "สายใย กศน." เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับพนักงานราชการ โดย เลขาธิการ...


รายการ สายใย กศน. ตอน กศน.จังหวัด ลพบุรี

รายการ สายใย กศน. ตอน กศน.จังหวัด ลพบุรี


คำแนะนำในการประยุกต์ ตอน การประเมินเพื่อการเรียนรู้แบบทั้งโรงเรียน (การประเมินผล)

คำแนะนำในการประยุกต์ ตอน การประเมินเพื่อการเรียนรู้แบบทั้งโรงเรียน (การประเมินผล) - "การประเมินเพื่อการเรียนรู้" คือ การเก็บข้อมูลด้านต่างๆ ของนักเรียน...


643 P2tha 550125 A ภาษาไทยป 2

643 P2tha 550125 A ภาษาไทยป 2


More ฐานข้อมูล จุดเน้นสถานศึกษา

Google+ (click here to hide/see results)