ฐานข้อมูล จุดเน้นสถานศึกษา

Search Media :
powered by

Relate Keyword for ฐานข้อมูล จุดเน้นสถานศึกษา

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

4 จุดเน้น : กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs)

4 จุดเน้น : กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) - การปฎิรูปการเรียนรู้ในศตวรรตที่ 21 หวังที่จะพัฒนาเด็กไทยและคนไทยให้เ...


รายการ สายใย กศน. ตอน การใช้งานระบบฐานข้อมูล กศน.ตำบล

รายการ สายใย กศน. ตอน การใช้งานระบบฐานข้อมูล กศน.ตำบล - รายการ สายใย กศน. ตอน การใช้งานระบบฐานข้อมูล กศน.ตำบล ออกอากาศ 9 พ.ย. 58 : ศูน...


รายการ สายใย กศน ออกอากาศ 30 พ.ย. 58 ตอน ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน 2559

รายการ สายใย กศน ออกอากาศ 30 พ.ย. 58 ตอน ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน 2559 - รายการ สายใย กศน ออกอากาศ 30 พ.ย. 58 ตอน ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน...


4 จุดเน้น : พัฒนาคุณภาพการเรียนภาษาไทย โดยใช้ 4 จุดเน้น

4 จุดเน้น : พัฒนาคุณภาพการเรียนภาษาไทย โดยใช้ 4 จุดเน้น - แผนบูรณาการวิชาภาษาไทย ของคุณครูรุ่งอรุณ นำสื่อโฆษณาที่นักเรียนพบเห...


ฐานข้อมูล ภาษาไทยชั้น ป 2

ฐานข้อมูล ภาษาไทยชั้น ป 2


มองทิศทางนโยบาย จุดเน้นในแผนพัฒนาฯระยะที่ ๑๒โดยพระพรหมบัณฑิต ศ.ดร.EP.3/10

มองทิศทางนโยบาย จุดเน้นในแผนพัฒนาฯระยะที่ ๑๒โดยพระพรหมบัณฑิต ศ.ดร.EP.3/10 - การปาฐกถาพิเศษเรื่อง "มองทิศทาง นโยบาย จุดเน้นในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ...


รายการ สายใย กศน ออกอากาศ 23 พ.ย. 58 ตอน ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานฯ

รายการ สายใย กศน ออกอากาศ 23 พ.ย. 58 ตอน ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานฯ - รายการ สายใย กศน ออกอากาศ 23 พ.ย. 58 ตอน ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานฯ...


ตรวจสถานบันเทิงใกล้สถานศึกษาพบเด็กต่ำกว่า 20 ใช้บริการอื้อ : NewsConnect Channel

ตรวจสถานบันเทิงใกล้สถานศึกษาพบเด็กต่ำกว่า 20 ใช้บริการอื้อ : NewsConnect Channel - เจ้าหน้าที่สนธิกำลัง ออกตรวจสถานบันเทิงใกล้สถานศึกษาในพื้นที่จังหว...


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สุพรรณบุรี จัดการนำเสนอเวทีศักยภาพผู้เรียน โรงเรียนมาตรฐา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สุพรรณบุรี จัดการนำเสนอเวทีศักยภาพผู้เรียน โรงเรียนมาตรฐา


รายการ สายใย กศน. เรื่อง มอบนโยบายและชี้แจงการอบรมโครงการ"ทวิศึกษา" ออกอากาศ วันที่ 18 ก.พ. 59

รายการ สายใย กศน. เรื่อง มอบนโยบายและชี้แจงการอบรมโครงการ"ทวิศึกษา" ออกอากาศ วันที่ 18 ก.พ. 59 - รายการ สายใย กศน. เรื่อง มอบนโยบายและชี้แจงการอบรมโครงการ"ทวิศึกษา" ออก...


กศน & ธนาคารกรุงไทย ลงนาม MOU บัตร IPAC ATM

กศน & ธนาคารกรุงไทย ลงนาม MOU บัตร IPAC ATM - ข่าว สำนักงาน กศน. ร่วมมือ กับ ธนาคารกรุงไทย จัดทำบัตรนักศึกษา ระบบฐาน...


สำรวจเว็บไซต์ 20 กระทรวง เน้นพีอาร์ ข้อมูลสำคัญหายาก : "เขย่าโต๊ะข่าว" 27/05/58

สำรวจเว็บไซต์ 20 กระทรวง เน้นพีอาร์ ข้อมูลสำคัญหายาก : "เขย่าโต๊ะข่าว" 27/05/58 - เรื่องการเข้าถึงข้อมูลพื้นฐานของภาครัฐยังถือเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก...


แนวข้อสอบ สำนักงาน กศน. ประจำปี พ.ศ.2557

แนวข้อสอบ สำนักงาน กศน. ประจำปี พ.ศ.2557 - สั่งซื้อ http://www.xn--12clj3dd0dc3c1a6ccc.com -การศึกษาตามอัธยาศัย -การจัดกิจกรรมการเรียนรู้...


หลักสูตรสถานศึกษา

หลักสูตรสถานศึกษา - การพัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรขั้นพื้นฐาน.


รายงานข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559

รายงานข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 - สำนักงาน กศน.จังหวัดกระบี่ นำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการเร่งรัดติดตามกา...


สรุปและนำเสนอกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี  “7 ชุมชนนักปฏิบัติ" (CoP)

สรุปและนำเสนอกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี “7 ชุมชนนักปฏิบัติ" (CoP) - สรุปและนำเสนอกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี “ชุมชนนักปฏิ...


Load แนวข้อสอบครู กศน.ตำบล สำนักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร

Load แนวข้อสอบครู กศน.ตำบล สำนักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร - ครู กศน.ตำบล -นโยบายรัฐบาล นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของ กระทร...


หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบสอบถาม SPSS ตอนที่ 1

หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบสอบถาม SPSS ตอนที่ 1 - ตอนที่ 1 : https://www.youtube.com/watch?v=qh5Jv6_Vye0 ตอนที่ 2 : https://www.youtube.com/watch?v=ptnla7-Gc9s ตอนที่ 1 หาค่าเฉลี่ยและ...


ตัวอย่างการพัฒนาโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพในต่างประเทศ

ตัวอย่างการพัฒนาโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพในต่างประเทศ - ตัวอย่างการพัฒนาโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพในต่างประเทศ โดย น.ส.ธันว์ธิ...


ตีโจทย์ปฏิรูปการศึกษาต้องดึงจังหวัดเป็นตัวตั้ง

ตีโจทย์ปฏิรูปการศึกษาต้องดึงจังหวัดเป็นตัวตั้ง - ตีโจทย์ปฏิรูปการศึกษาต้องดึงจังหวัดเป็นตัวตั้ง โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี...


More ฐานข้อมูล จุดเน้นสถานศึกษา

Google+ (click here to hide/see results)