ดนตรีไทยภาคกลาง

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

ดีที่สุด ชาย เมืองสิงห์

ดีที่สุด ชาย เมืองสิงห์

กะท้อน 2 ลูกสาวชาวนา

กะท้อน 2 ลูกสาวชาวนา

JOB บรรจบ ชุดแรก

JOB บรรจบ ชุดแรก

จรัล มโนเพ็ชร ชุด เพลงดังแห่งทศวรรษ

จรัล มโนเพ็ชร ชุด เพลงดังแห่งทศวรรษ

หงา คาราวาน ชุด หนังสือชื่อเธอ

หงา คาราวาน ชุด หนังสือชื่อเธอ

หนังคาราบาว001

หนังคาราบาว001

More ดนตรีไทยภาคกลาง

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

ดนตรีไทยพิลาส-กลองยาวเอกทันต์

ดนตรีไทยพิลาส-กลองยาวเอกทันต์ - กลองยาวเอกทันต์โล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดดนตรีและศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ภาคกลาง ปี 2552 ...


[ThaiMusic40]ตับแม่งู - กลุ่มดนตรีไทยภาคกลาง 1

[ThaiMusic40]ตับแม่งู - กลุ่มดนตรีไทยภาคกลาง 1 - การแสดงบรรเลงดนตรีไทยวงกลุ่ม ของ นิสิต นักศึกษา ในกลุ่มภาคกลาง 1 งานนดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ 40 "อมฤตคีตา ตักศิลานคร" ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.


สารคดีดนตรีไทยในภาคต่าง

สารคดีดนตรีไทยในภาคต่าง - วันนี้เราจะมาเเนะนำเครื่องดนตรีประเภทต่าง ทั้ง ภาคกลาง-ภาคอีสาน-ภาคเหนือ-ภาคใต้ จัดทำโดย ด.ช.พีรัช ดีเเก้ว ม.2/9 ด.ช.กิตติพัฒน์ สุวรรณโภคา ม.2/9 ด.ช.ณัฐวรา ...


ครื้นเครง เพลง 4 ภาค

ครื้นเครง เพลง 4 ภาค - บรรเลงโดย สมาชิกชมรมดนตรีไทย บ้านครูเก่ง ภาพจาก concert ระเริงสายระบายเสียง No.2 ตอนพลิ้วพราย เพลงเพราะ วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2551 ณ.หอประชุมศาสตราจารย์สังเว...


Title ดนตรีไทย วัฒนธรรมภาคกลาง

Title ดนตรีไทย วัฒนธรรมภาคกลาง


รำสีนวล ►Official◄

รำสีนวล ►Official◄ - เมื่อ พ.ศ. 2491 กรมศิลปากร ได้จัดแสดงรำสีนวลแทรกในการแสดงให้ประชาชนชม เห็นว่าบทที่ร้องการมา "สีนวลชวนชมเมื่อยามเช้า..." นั้นร้องกันมามากแล้ว จึงขอให้ครูมนตรี...


ดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๐ เพลง ตับแม่งู

ดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๐ เพลง ตับแม่งู - ดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๐ เพลงตับแม่งู กลุ่มภาคกลาง ๑ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวทีตักศิลานคร (ห้อง MU๓๐๐ อาคารวิทยาลัยดุริยางคศิลป์)


ดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๐ เพลง ตับสามก๊ก

ดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๐ เพลง ตับสามก๊ก - ดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๐ เพลง ตับสามก๊ก (กลุ่มภาคกลาง ๒) วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวทีตักศิลานคร (ห้อง MU๓๐๐ อาคารวิทยาลัยดุริยางคศิลป์)


ดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๐ เพลง เขมรไทรโยค

ดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๐ เพลง เขมรไทรโยค - ดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๐ เพลง เขมรไทรโยค (กลุ่มภาคกลาง ๖) วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวทีตักศิลานคร (ห้อง MU๓๐๐ อาคารวิทยาลัยดุริยางคศิลป์)


การบรรเลงดนตรีภาคเหนือ

การบรรเลงดนตรีภาคเหนือ - การบรรเลงและขับร้อง วงดนตรีภาคเหนือ และฟ้อนสาวไหม โดย คีตศิลปิน กรมศิลปากร จัดแสดงโดยมูลนิธิดุริยางค์ไทย ณ โรงละครแห่งชาติ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2554.


ดนตรีไทยภาคใต้

ดนตรีไทยภาคใต้ - พวกเราอยู่ม.6 อ.เลยให้เล่นตรีกันเองโดยเลือกแต่ละภาคมาแสดง วันนี้เลยมาซ้อมกัน(ยังไม่ครบวงขาดเครื่องดนตรีชนิดอื่นอีกเพราะคนเล่นไม่มา) เพราะต้องสอบวันพฤหัสนี้แล...


ดนตรีพื้นบ้านไทย 4 ภาค.mpg

ดนตรีพื้นบ้านไทย 4 ภาค.mpg - ดนตรีพื้นบ้านไทย 4 ภาคมีความสำคัญเป็นอย่งมากควรแก่การอนุรักษ์.


ดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๐ เพลง ตับขอมดำดิน

ดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๐ เพลง ตับขอมดำดิน - ดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๐ เพลง ตับขอมดำดิน (กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวทีตักศิลานคร (ห้อง MU๓๐๐ อาคารวิทยาลัยดุริยางคศิลป์)


จังหวะไทยกายบริหาร เพลงภาคกลาง

จังหวะไทยกายบริหาร เพลงภาคกลาง - จังหวะไทยกายบริหารสำหรับบุคคลทั่วไป "ภาคกลาง" ประยุกต์จากนาฏศิลป์ภาคกลาง ผลิตรายการโดย กระทรวงสาธารณสุข.


การแสดงบรรเลงดนตรีไทย

การแสดงบรรเลงดนตรีไทย - การแสดงบรรเลงดนตรีไทย โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ณ หอประชุมวงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จังหวัดนครราชสีมา งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึ...


การแสดงดนตรีไทย

การแสดงดนตรีไทย - ฝึกสอนและแสดงโดยนางสาวพัชรมนต์ ฉิมพุฒ (ครูอังส์) และนางสาวอภิญญา ขวานอก (ครูแอม)ครูอาสาสมัครจากมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ...


ดนตรีไทย เดี่ยวจะเข้ เพลงลาวแพน

ดนตรีไทย เดี่ยวจะเข้ เพลงลาวแพน - บรรเลงโดย พี่แอ๊ด ประธานชมรมพรเทวา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซ้อมกันที่ชมรม โดยมีอาจารย์กิตติ คุปตรัตน์ เป็นที่ปรึกษา.


มมส จัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ 40 "อมฤตคีตา ตักสิลานคร"

มมส จัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ 40 "อมฤตคีตา ตักสิลานคร" - มมส จัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ 40 "อมฤตคีตา ตักสิลานคร" เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2556 เวลา 17.00 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่...


การบรรเลง วงปีพาทย์ไม้แข็ง

การบรรเลง วงปีพาทย์ไม้แข็ง - วีดีโอ สาธิตการบรรเลงดนตรีไทย วงปีพาทย์ไม้แข็ง.


ตับราชาธิราช - วงกลุ่มสถาบันภาคเหนือ

ตับราชาธิราช - วงกลุ่มสถาบันภาคเหนือ - งานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ ๔๐ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖.


More ดนตรีไทยภาคกลาง

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด