ดนตรีไทยภาคกลาง

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

เครื่องดนตรีภาคกลาง - Thefourinstruments.

เครื่องดนตรีภาคกลาง - Thefourinstruments. มาบรรเลงในวงดนตรีไทย เช่น

ช่างรำ-วงดนตรีภาคกลาง.jpg

ช่างรำ-วงดนตรีภาคกลาง.jpg 2) ดนตรีพื้นเมืองภาคกลาง

เครื่องดนตรีไทย 4 ภาค : ท

เครื่องดนตรีไทย 4 ภาค : ท ฆ้องวงใหญ่ จัดเป็นเครื่องดนตรี

เครื่องดนตรีภาคกลาง - Thefourinstruments.

เครื่องดนตรีภาคกลาง - Thefourinstruments. มาบรรเลงในวงดนตรีไทย เช่น

เครื่องดนตรีไทย 4 ภาค : ท

เครื่องดนตรีไทย 4 ภาค : ท จะเข้ จัดเป็นเครื่องดนตรี

ซอสามสาย1docx.jpg

ซอสามสาย1docx.jpg ซอสามสาย1docx.jpg

เครื่องดนตรีไทย ภาคกลาง เครื่องดนตรีไทย 4 ภาค เหนือ ใต้ กลาง อีสาน

เครื่องดนตรีไทย ภาคกลาง เครื่องดนตรีไทย 4 ภาค เหนือ ใต้ กลาง อีสาน กลองสองหน้า

ebookmtk

ebookmtk ฉิ่ง (ภาคกลาง)

More ดนตรีไทยภาคกลาง

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

ครื้นเครง เพลง 4 ภาค

ครื้นเครง เพลง 4 ภาค - บรรเลงโดย สมาชิกชมรมดนตรีไทย บ้านครูเก่ง ภาพจาก concert ระเริงสายระบายเสี...


ดนตรีไทยพิลาส-กลองยาวเอกทันต์

ดนตรีไทยพิลาส-กลองยาวเอกทันต์ - กลองยาวเอกทันต์โล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมา...


สารคดีดนตรีไทยในภาคต่าง

สารคดีดนตรีไทยในภาคต่าง - วันนี้เราจะมาเเนะนำเครื่องดนตรีประเภทต่าง ทั้ง ภาคกลาง-ภาคอีสาน-ภาค...


[ThaiMusic40]ตับแม่งู - กลุ่มดนตรีไทยภาคกลาง 1

[ThaiMusic40]ตับแม่งู - กลุ่มดนตรีไทยภาคกลาง 1 - การแสดงบรรเลงดนตรีไทยวงกลุ่ม ของ นิสิต นักศึกษา ในกลุ่มภาคกลาง 1 งานนด...


ตับสังข์ศิลป์ชัย กลุ่มภาคกลาง ๔ ดนตรีไทยอุดมครั้งที่ ๔๐

ตับสังข์ศิลป์ชัย กลุ่มภาคกลาง ๔ ดนตรีไทยอุดมครั้งที่ ๔๐ - "ละครดึกดำบรรพ์ เรื่อง สังข์ศิลป์ชัย" การบรรเลงของวงกลุ่มภาคกลาง ๔ ซึ่...


ดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๐ เพลง ตับแม่งู

ดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๐ เพลง ตับแม่งู - ดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๐ เพลงตับแม่งู กลุ่มภาคกลาง ๑ วันที่ ๓๐ พฤศ...


ดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๐ เพลง เขมรไทรโยค

ดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๐ เพลง เขมรไทรโยค - ดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๐ เพลง เขมรไทรโยค (กลุ่มภาคกลาง ๖) วันที่...


ดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๐ เพลง ตับสามก๊ก

ดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๐ เพลง ตับสามก๊ก - ดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๐ เพลง ตับสามก๊ก (กลุ่มภาคกลาง ๒) วันที่ ๓๐...


วงดนตรีพื้นเมืองภาคกลาง

วงดนตรีพื้นเมืองภาคกลาง


การบรรเลงดนตรีภาคเหนือ

การบรรเลงดนตรีภาคเหนือ - การบรรเลงและขับร้อง วงดนตรีภาคเหนือ และฟ้อนสาวไหม โดย คีตศิลปิน กรมศิ...


ดนตรีไทยภาคใต้

ดนตรีไทยภาคใต้ - พวกเราอยู่ม.6 อ.เลยให้เล่นตรีกันเองโดยเลือกแต่ละภาคมาแสดง วันนี้เลยม...


ดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๐ เพลง ตับนิทราชาคริต

ดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๐ เพลง ตับนิทราชาคริต - ดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๐ เพลง ตับนิทราชาคริต (กลุ่มภาคใต้) วันที่...


จังหวะไทยกายบริหาร เพลงภาคกลาง

จังหวะไทยกายบริหาร เพลงภาคกลาง - จังหวะไทยกายบริหารสำหรับบุคคลทั่วไป "ภาคกลาง" ประยุกต์จากนาฏศิลป์ภาค...


การแสดงดนตรีไทย

การแสดงดนตรีไทย - ฝึกสอนและแสดงโดยนางสาวพัชรมนต์ ฉิมพุฒ (ครูอังส์) และนางสาวอภิญญา ขวาน...


การแสดงบรรเลงดนตรีไทย

การแสดงบรรเลงดนตรีไทย - การแสดงบรรเลงดนตรีไทย โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ณ หอป...


ดนตรีไทย เดี่ยวจะเข้ เพลงลาวแพน

ดนตรีไทย เดี่ยวจะเข้ เพลงลาวแพน - บรรเลงโดย พี่แอ๊ด ประธานชมรมพรเทวา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซ้อมกันที่ชมรม...


ดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๐ เพลง ไส้พระจันทร์เถา

ดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๐ เพลง ไส้พระจันทร์เถา - ดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๐ เพลง ไส้พระจันทร์เถา (มรภ.นครศรีอยุทธยา)...


มมส จัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ 40 "อมฤตคีตา ตักสิลานคร"

มมส จัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ 40 "อมฤตคีตา ตักสิลานคร" - มมส จัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ 40 "อมฤตคีตา ตักสิลานคร" เมื่อวันที...


ลักษณะของวงดนตรีพื้นบ้านในภาคเหนือ

ลักษณะของวงดนตรีพื้นบ้านในภาคเหนือ


ภาคกลาง ชุดเพลงภาคกลาง3

ภาคกลาง ชุดเพลงภาคกลาง3 - http://www.suthikantmusic.com/ เพลงไทย.


More ดนตรีไทยภาคกลาง

Google+ (click here to hide/see results)