ดนตรีไทยภาคกลาง

Search Media :
powered by

Relate Keyword for ดนตรีไทยภาคกลาง

Images (click here to hide/see results)

ดนตรีภาคกลาง | nampung kuku

ดนตรีภาคกลาง | nampung kuku ซึ่งมีใช้ใน วงดนตรีไทยมา

เครื่องดนตรีภาคกลาง - Thefourinstruments.

เครื่องดนตรีภาคกลาง - Thefourinstruments. มาบรรเลงในวงดนตรีไทย เช่น

ภาคกลาง - kakza00

ภาคกลาง - kakza00 ฆ้องวงใหญ่ จัดเป็นเครื่องดนตรี

ปี่พาทย์.jpg

ปี่พาทย์.jpg เด่นของเครื่องดนตรีภาคกลาง

จุมเรียบซัว(สวัสดี)กัมพูชา ตอน ๑๔ - GotoKnow

จุมเรียบซัว(สวัสดี)กัมพูชา ตอน ๑๔ - GotoKnow เครื่องดนตรีไทยภาคกลาง

วงดนตรีไทย(๒)

วงดนตรีไทย(๒) วงเครื่องสายไทย

ภาคกลาง - kakza00

ภาคกลาง - kakza00 จะเข้ จัดเป็นเครื่องดนตรี

ช่างรำ-วงดนตรีภาคกลาง.jpg

ช่างรำ-วงดนตรีภาคกลาง.jpg 2) ดนตรีพื้นเมืองภาคกลาง

More ดนตรีไทยภาคกลาง

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

[ThaiMusic40]ตับแม่งู - กลุ่มดนตรีไทยภาคกลาง 1

[ThaiMusic40]ตับแม่งู - กลุ่มดนตรีไทยภาคกลาง 1 - การแสดงบรรเลงดนตรีไทยวงกลุ่ม ของ นิสิต นักศึกษา ในกลุ่มภาคกลาง 1 งานนดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ 40 "อมฤตคีตา ตักศิลานคร" ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.


สารคดีดนตรีไทยในภาคต่าง

สารคดีดนตรีไทยในภาคต่าง - วันนี้เราจะมาเเนะนำเครื่องดนตรีประเภทต่าง ทั้ง ภาคกลาง-ภาคอีสาน-ภาคเหนือ-ภาคใต้ จัดทำโดย ด.ช.พีรัช ดีเเก้ว ม.2/9 ด.ช.กิตติพัฒน์ สุวรรณโภคา ม.2/9 ด.ช.ณัฐวรา ...


รำสีนวล

รำสีนวล - เมื่อ พ.ศ. 2491 กรมศิลปากร ได้จัดแสดงรำสีนวลแทรกในการแสดงให้ประชาชนชม เห็นว่าบทที่ร้องการมา "สีนวลชวนชมเมื่อยามเช้า..." นั้นร้องกันมามากแล้ว จึงขอให้ครูมนตรี...


Title ดนตรีไทย วัฒนธรรมภาคกลาง

Title ดนตรีไทย วัฒนธรรมภาคกลาง


ตับสังข์ศิลป์ชัย กลุ่มภาคกลาง ๔ ดนตรีไทยอุดมครั้งที่ ๔๐

ตับสังข์ศิลป์ชัย กลุ่มภาคกลาง ๔ ดนตรีไทยอุดมครั้งที่ ๔๐ - "ละครดึกดำบรรพ์ เรื่อง สังข์ศิลป์ชัย" การบรรเลงของวงกลุ่มภาคกลาง ๔ ซึ่งประกอบไปด้วย ๑.มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ผู้ประสานงานกลุ่ม ๒. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๓. มหา...


ครื้นเครง เพลง 4 ภาค

ครื้นเครง เพลง 4 ภาค - บรรเลงโดย สมาชิกชมรมดนตรีไทย บ้านครูเก่ง ภาพจาก concert ระเริงสายระบายเสียง No.2 ตอนพลิ้วพราย เพลงเพราะ วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2551 ณ.หอประชุมศาสตราจารย์สังเว...


ดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๐ เพลง ตับแม่งู

ดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๐ เพลง ตับแม่งู - ดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๐ เพลงตับแม่งู กลุ่มภาคกลาง ๑ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวทีตักศิลานคร (ห้อง MU๓๐๐ อาคารวิทยาลัยดุริยางคศิลป์)


การบรรเลงดนตรีภาคเหนือ

การบรรเลงดนตรีภาคเหนือ - การบรรเลงและขับร้อง วงดนตรีภาคเหนือ และฟ้อนสาวไหม โดย คีตศิลปิน กรมศิลปากร จัดแสดงโดยมูลนิธิดุริยางค์ไทย ณ โรงละครแห่งชาติ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2554.


ดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๐ เพลง เขมรไทรโยค

ดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๐ เพลง เขมรไทรโยค - ดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๐ เพลง เขมรไทรโยค (กลุ่มภาคกลาง ๖) วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวทีตักศิลานคร (ห้อง MU๓๐๐ อาคารวิทยาลัยดุริยางคศิลป์)


ดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๐ เพลง ตับนิทราชาคริต

ดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๐ เพลง ตับนิทราชาคริต - ดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๐ เพลง ตับนิทราชาคริต (กลุ่มภาคใต้) วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวทีตักศิลานคร (ห้อง MU๓๐๐ อาคารวิทยาลัยดุริยางคศิลป์)


ดนตรีไทยภาคใต้

ดนตรีไทยภาคใต้ - พวกเราอยู่ม.6 อ.เลยให้เล่นตรีกันเองโดยเลือกแต่ละภาคมาแสดง วันนี้เลยมาซ้อมกัน(ยังไม่ครบวงขาดเครื่องดนตรีชนิดอื่นอีกเพราะคนเล่นไม่มา) เพราะต้องสอบวันพฤหัสนี้แล...


การแสดงบรรเลงดนตรีไทย

การแสดงบรรเลงดนตรีไทย - การแสดงบรรเลงดนตรีไทย โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ณ หอประชุมวงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จังหวัดนครราชสีมา งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึ...


ดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๐ เพลง ตับขอมดำดิน

ดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๐ เพลง ตับขอมดำดิน - ดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๐ เพลง ตับขอมดำดิน (กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวทีตักศิลานคร (ห้อง MU๓๐๐ อาคารวิทยาลัยดุริยางคศิลป์)


เพลงสี่ภาคดนตรีไทยประยุกต์ TWCE19 ธค.2553

เพลงสี่ภาคดนตรีไทยประยุกต์ TWCE19 ธค.2553 - โมเสียงคืนเสียง ระนาด ไวโอลิน ซอ ที่ถูก กลองและเสียงร้อง ทับด้วยฝีมือ ของ ซาวด์คอนโทรล ในงานแข่งขัน WTCE ศูนราชการหลักสี่ 19 ธค.2553 ทำอะไรไว้ใครไม่รู้ตัวเอง...


จังหวะไทยกายบริหาร เพลงภาคกลาง

จังหวะไทยกายบริหาร เพลงภาคกลาง - จังหวะไทยกายบริหารสำหรับบุคคลทั่วไป "ภาคกลาง" ประยุกต์จากนาฏศิลป์ภาคกลาง ผลิตรายการโดย กระทรวงสาธารณสุข.


การบรรเลง วงปีพาทย์ไม้แข็ง

การบรรเลง วงปีพาทย์ไม้แข็ง - วีดีโอ สาธิตการบรรเลงดนตรีไทย วงปีพาทย์ไม้แข็ง.


โอ้ลาว เถา (สจม) ดนตรีไทยอุดมฯครั้งที่ 40

โอ้ลาว เถา (สจม) ดนตรีไทยอุดมฯครั้งที่ 40 - วงมโหรี ชมรมดนตรีไทยสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สจม) งานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่40 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทางร้อง..เป็นทางของฝั่งธนบุรี ได้รับการถ่ายทอ...


ล่องแม่ปิง สิทธิโชคตีระนาดเอก Ranat ek

ล่องแม่ปิง สิทธิโชคตีระนาดเอก Ranat ek - สิทธิโชค เบญจชย ; ศิลปินอิสระ เชิญท่านชมการแสดงดนตรีภาคกลางของไทย "ระนาดเอก" ในเพลง "ล่องแม่ปิง" เล่นไปกับเพลงภาคเหนือเป็นตัวอย่างให้ลูกค้าได้ชมและฟังครับ งา...


มมส จัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ 40 "อมฤตคีตา ตักสิลานคร"

มมส จัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ 40 "อมฤตคีตา ตักสิลานคร" - มมส จัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ 40 "อมฤตคีตา ตักสิลานคร" เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2556 เวลา 17.00 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่...


ดนตรีไทย เดี่ยวจะเข้ เพลงลาวแพน

ดนตรีไทย เดี่ยวจะเข้ เพลงลาวแพน - บรรเลงโดย พี่แอ๊ด ประธานชมรมพรเทวา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซ้อมกันที่ชมรม โดยมีอาจารย์กิตติ คุปตรัตน์ เป็นที่ปรึกษา.


More ดนตรีไทยภาคกลาง

Sites (click here to hide/see results)

More ดนตรีไทยภาคกลาง ..

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด

หมวดหมู่ยอดฮิต