ตกเบิกวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ2555

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

ขอเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

ขอเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ - ตัวอย่างวิดีทัศน์นำเสนอผลงานและประวัติของผู้ขอรับการประเมินเพื่อข...


ครูห้านาที 10 ตค 2555

ครูห้านาที 10 ตค 2555


ครูห้านาที 2 พ ย 2555

ครูห้านาที 2 พ ย 2555


ปัญหาครูไทยในปัจจุบัน คศ 3 คศ 4 ควรฟัง

ปัญหาครูไทยในปัจจุบัน คศ 3 คศ 4 ควรฟัง


เผยพร่ผลงานนวัตกรรม คศ. 4

เผยพร่ผลงานนวัตกรรม คศ. 4 - การ์ตูนเอนิเมชั่น เรื่อง เรียนรู้เรื่องเทศบาล เผยแพร่ผลงานนวัตกรรม...


More ตกเบิกวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ2555

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)