ตัวอย่างงานวิจัยคณิตศาสตร์

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

บทคัดย่อ บทเรียนสำเร็จรูปคณิตศาสตร์

บทคัดย่อ บทเรียนสำเร็จรูปคณิตศาสตร์ ชื่องานวิจัยการศึกษาผลสัมฤทธิ์

วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา2555

วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา2555 วิจัยในชั้นเรียนชื่อเรื่อง

งานวิจัย (คศ.3) | คณิตศาสตร์ ครูนรมน ดีหล้า

งานวิจัย (คศ.3) | คณิตศาสตร์ ครูนรมน ดีหล้า งานวิจัย (คศ.3)

งานวิจัย (คศ.3) | คณิตศาสตร์ ครูนรมน ดีหล้า

งานวิจัย (คศ.3) | คณิตศาสตร์ ครูนรมน ดีหล้า 13ภาคผนวก ข 14ภาคผนวก ค

วิจัยในชั้นเรียนไม่ส่งการบ้าน

วิจัยในชั้นเรียนไม่ส่งการบ้าน วิจัยในชั้นเรียนการศึกษา

kwan_kwan: ตัวอย่างงานวิจัย

kwan_kwan: ตัวอย่างงานวิจัย ตัวอย่างงานวิจัย

รายงานวิจัยบทที่ 1 5

รายงานวิจัยบทที่ 1 5 บทที่ 1

งานนำเสนอ"การศึกษาความรู้ทางคณิตศาสตร์ ทักษะและ กระบวนการทาง ...

งานนำเสนอ"การศึกษาความรู้ทางคณิตศาสตร์ ทักษะและ กระบวนการทาง ... เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย

More ตัวอย่างงานวิจัยคณิตศาสตร์

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

หลักสูตร  การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียนคณิตศาสตร์   วันที่ 14 – 15 มีนาคม 2558

หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ วันที่ 14 – 15 มีนาคม 2558 - หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ วันที่ 14 – 15 มีน...


ครูนิดสอนคณิตศาสตร์ ป.1

ครูนิดสอนคณิตศาสตร์ ป.1 - สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การนับจำนวน 1-10 , การบวก , การลบ แอนนิ...


วิธีการ ดาวน์โหลดวิจัยในชั้นเรียนฟรี

วิธีการ ดาวน์โหลดวิจัยในชั้นเรียนฟรี - หวังว่าตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน หลายร้อยเรื่องนี้ที่ทุกท่านได้ด...


MONEY TALK - งานดีเงินดีมีคนน้อย นักคณิตศาสตร์ประกันภัย - มกราคม 2558

MONEY TALK - งานดีเงินดีมีคนน้อย นักคณิตศาสตร์ประกันภัย - มกราคม 2558 - https://www.facebook.com/MoneyTalkTV/photos/a.201393113264848.44245.154646221272871/783193621751458/?type=1.


ฉายแวว [by Mahidol] ผ่าตัดหัวใจด้วยสมการ

ฉายแวว [by Mahidol] ผ่าตัดหัวใจด้วยสมการ - จะเป็นอย่างไร เมื่อการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยหลอดเลือดหัวใจตีบ สามารถพัฒ...


การพิมพ์สูตรคณิตศาสตร์ Word 2007 - 2010

การพิมพ์สูตรคณิตศาสตร์ Word 2007 - 2010 - คนที่รู้อยู่แล้ว ก็อย่าว่ากันนะครับ ใครยังไม่รู้ก็ลองนำไปปรับใช้ดูน...


งานวิจัยนิสิต (ระเบียบวิธีวิจัย 2603490): กลุ่ม 4 ANGIES

งานวิจัยนิสิต (ระเบียบวิธีวิจัย 2603490): กลุ่ม 4 ANGIES - นำเสนอผลงานวิจัยของนิสิต ป.ตรี สถิติจุฬา (STAT 44: สาขาสถิติประยุกต์และคณิตศาสตร์) เรื่องผลกระทบของการจำกัดเวลาต่อประสิทธิภาพในการคิด หากเป็นไปได้กรุณาช่วยให...


สัมภาษณ์ ร.ร.ศรีสำโรงชนุปถัมภ์

สัมภาษณ์ ร.ร.ศรีสำโรงชนุปถัมภ์ - ครู เกรียงศักดิ์ จำปาอูป ครูผู้ช่วย โรงเรียนศรีสำโรงชนุปถัมภ์ หลักสู...


งานวิจัยปี 55 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

งานวิจัยปี 55 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วิศวลาดกระบัง โครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2555 เรื่อง เป้าปื...


ThaiAsianlife: งานวิจัยมังคุด & มะเร็งผิวหนัง

ThaiAsianlife: งานวิจัยมังคุด & มะเร็งผิวหนัง - ปฏิบัติการเพื่อภูมิคุ้มกันที่สมดุล หรือ Operation BIM (Balancing Immune) ผลงานวิจัยของนัก...


ฉายแวว [by Mahidol] ซีรีย์ งานวิจัยนักศึกษา : หยดเลือดปริศนา

ฉายแวว [by Mahidol] ซีรีย์ งานวิจัยนักศึกษา : หยดเลือดปริศนา - แรงบันดาลใจจากซีรีย์และการ์ตูนแนวสืบสวนสอบสวน กลายมาเป็นผลงานวิจัย...


แบไต๋ไฮเทค - วิวาทะระหว่างมหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน และ เฟซบุ๊ค

แบไต๋ไฮเทค - วิวาทะระหว่างมหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน และ เฟซบุ๊ค - เรื่องวิวาทะครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อนักวิจัยจาก Princeton University ได้สร้างโม...


Mind Map เรื่อง "งานวิจัย"

Mind Map เรื่อง "งานวิจัย" - ตัวอย่าง Mind Map เรื่อง "งานวิจัย" โดย อ.วราวุฒิ ครูส่ง ซึ่งได้ยกเป็นตัวอย่า...


นำเสนองานวิจัยในชั้นเรียน

นำเสนองานวิจัยในชั้นเรียน - วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรี...


5 นาทีรู้เรื่อง สถิติเพื่อการวิจัยเบื้องต้น

5 นาทีรู้เรื่อง สถิติเพื่อการวิจัยเบื้องต้น - "ThinkMagic like The Magician" คิดมหัศจรรย์แบบนักมายากล สอนมายากล ขายมายากล แสดงมายากล...


เจาะข่าวเด่น วิจัยเปลือกมังคุด สารพัดประโยชน์ ( 8ก.ค.57)

เจาะข่าวเด่น วิจัยเปลือกมังคุด สารพัดประโยชน์ ( 8ก.ค.57) - อ.พิชญ์ ศุภผล อาจารย์วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิท...


คณิตปลายตอนที่ 7 การให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย

คณิตปลายตอนที่ 7 การให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย


คณิตศาสตร์ชั้น ป.6 เรื่องที่ 4 การแก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป

คณิตศาสตร์ชั้น ป.6 เรื่องที่ 4 การแก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป - โครงการยกระดับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นำเสนอร...


งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ

งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ - งานวิจัยในชั้นเรียน นิสิตฝึกสอน เรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤ...


ตัวอย่างการสอน คณิตป.6เข้าม.1 อ.อุ๊จัง

ตัวอย่างการสอน คณิตป.6เข้าม.1 อ.อุ๊จัง - ตัวอย่างการสอน วิชา คณิตศาสตร์ ป.6เข้าม.1ตัวอย่างการสอน คณิตม.1เทอม1 โดย...


More ตัวอย่างงานวิจัยคณิตศาสตร์

Sites (click here to hide/see results)

More ตัวอย่างงานวิจัยคณิตศาสตร์ ..

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด