ตัวอย่างงานวิจัยความพึงพอใจ

Search Media :
powered by

Relate Keyword for ตัวอย่างงานวิจัยความพึงพอใจ

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

วิจัยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด

วิจัยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด - วิจัยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด โรงเรียนพรหมานุสรณ์จ.เพชรบุ...


วิธีใช้ spss ทำตารางสรุปแบบสอบถาม

วิธีใช้ spss ทำตารางสรุปแบบสอบถาม - อ่านก่อน! วีดีโอนี้ทำขึ้นเพื่อใช้เตือนความจำของผมเอง! ทำไว้ตั้งแต่ตอ...


นำเสนอผลงานวิจัย ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของวิทยาลัย

นำเสนอผลงานวิจัย ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของวิทยาลัย - อาจารย์สุธิศา รำพึงกิจ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยระดับประเทศ ครั้งที่...


วิเคราะห์แบบสอบถามด้วย Excel

วิเคราะห์แบบสอบถามด้วย Excel - แสดงวิธีวิเคราะห์แบบสอบถามด้วย Excel โดยใช้สูตร countif() และการอ้างอิงเซลล์...


รายการติดจอขอจิ้น

รายการติดจอขอจิ้น - จากงานวิจัยเรื่อง ศึกษาความพึงพอใจและวามต้องการของผู้ชมที่มีต่อการ...


หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบสอบถาม SPSS ตอนที่ 1

หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบสอบถาม SPSS ตอนที่ 1 - ตอนที่ 1 : https://www.youtube.com/watch?v=qh5Jv6_Vye0 ตอนที่ 2 : https://www.youtube.com/watch?v=ptnla7-Gc9s ตอนที่ 1 หาค่าเฉลี่ยและ...


คิดแปรผลแบบสอบถาม/แบบประเมิน

คิดแปรผลแบบสอบถาม/แบบประเมิน - นาทีที่ 2:08 ค่าเฉลี่ย นาทีที่ 6:20 เกณฑ์การประเมิน ลองเลื่อนๆดูได้นะคะ คิด...


Excel หาค่าX-Bar และค่าSD

Excel หาค่าX-Bar และค่าSD - ขอแก้นะ ค่าSD รวม ให้ทำเหมือน หาค่าX-Bar รวมนะคะ วิธีเขียน x-bar ใน word คือ กด ctrl+F9...


Water Supply Billing System

Water Supply Billing System - งานวิจัยนี้เป็นการนำเสนอระบบบริหารจัดการการใช้น้ำประปาแบบออนไลน์ข...


ข้าวตราฉัตร_รับประกันความพึงพอใจ_เปลี่ยนสินค้าให้ทันที_01

ข้าวตราฉัตร_รับประกันความพึงพอใจ_เปลี่ยนสินค้าให้ทันที_01 - บทสัมภาษณ์คุณสมยศ อุดมพัฒณ ลูกค้าข้าวตราฉัตร ที่ไม่พึงพอใจในคุณภาพส...


Agricultural Products Management System

Agricultural Products Management System


การจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจตอนที่1

การจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจตอนที่1 - จัดทำโดยนายสีหนาท วังหอม นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธ...


การสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้า

การสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้า - การสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้า โดย พิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคาก...


EP13 141256 การบริหารงานก่อสร้างเพื่อความพึงพอใจให้กับลูกค้า Part 2:2

EP13 141256 การบริหารงานก่อสร้างเพื่อความพึงพอใจให้กับลูกค้า Part 2:2


แบบสอบถามความพึงพอใจของสื่อ Multimedia

แบบสอบถามความพึงพอใจของสื่อ Multimedia - การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของสื่อ Multimedia.


โฆษณาแบบสำรวจความพึงพอใจโดยสปผ.สนผ

โฆษณาแบบสำรวจความพึงพอใจโดยสปผ.สนผ


ตอนที่ 11 การจัดการความพึงพอใจของลูกค้า

ตอนที่ 11 การจัดการความพึงพอใจของลูกค้า - อ.กำพร สุวรรณฉิม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร...


การใช้โปรแกรม  SPSS  เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล แรงจูงใจ ขวัญกำลังใจ และความพึงพอใจ-best 1953

การใช้โปรแกรม SPSS เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล แรงจูงใจ ขวัญกำลังใจ และความพึงพอใจ-best 1953 - SPSS.


โช๊คอัพ OVERLAND Raccoon Jump  ประสบการณ์ใหม่ในการขับขี่

โช๊คอัพ OVERLAND Raccoon Jump ประสบการณ์ใหม่ในการขับขี่ - ช็อคอัพ โอเวอร์แลนด์แรคคูนจั๊มพ์ : นุ่ม นิ่ง แน่น หนึบ ประสบการณ์ใหม่ใ...


สัมภาษณ์ความพึงพอใจในงาน BU Creative Festival

สัมภาษณ์ความพึงพอใจในงาน BU Creative Festival


More ตัวอย่างงานวิจัยความพึงพอใจ

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด