ตัวอย่างงานวิจัยความพึงพอใจ

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

วิธีใช้ spss ทำตารางสรุปแบบสอบถาม

วิธีใช้ spss ทำตารางสรุปแบบสอบถาม - ไมค์ไม่ค่อยดีนะ มันช๊อต- - PART:2 [สำหรับบางคนที่หาไม่เจอ] http://www.youtube.com/watch?v=VWWXl7pAQZw&list=U...


วิเคราะห์แบบสอบถามด้วย Excel

วิเคราะห์แบบสอบถามด้วย Excel - แสดงวิธีวิเคราะห์แบบสอบถามด้วย Excel โดยใช้สูตร countif() และการอ้างอิงเซลล์...


Water Supply Billing System

Water Supply Billing System - งานวิจัยนี้เป็นการนำเสนอระบบบริหารจัดการการใช้น้ำประปาแบบออนไลน์ข...


Agricultural Products Management System

Agricultural Products Management System - งานวิจัยนี้เป็นการนำเสนอเว็บแอพพลิเคชั่นระบบพยากรณ์ราคาพืชผลทางกา...


นำเสนอผลงานวิจัย ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของวิทยาลัย

นำเสนอผลงานวิจัย ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของวิทยาลัย - อาจารย์สุธิศา รำพึงกิจ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยระดับประเทศ ครั้งที่...


คิดแปรผลแบบสอบถาม/แบบประเมิน

คิดแปรผลแบบสอบถาม/แบบประเมิน - นาทีที่ 2:08 ค่าเฉลี่ย นาทีที่ 6:20 เกณฑ์การประเมิน ลองเลื่อนๆดูได้นะคะ คิด...


t-test by SPSS

t-test by SPSS - การทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตัวอย่าง : การทดสอบ t มี 2 แบบ ดังนี้ 1.การทดสอบสม...


Excel หาค่าX-Bar และค่าSD

Excel หาค่าX-Bar และค่าSD - ขอแก้นะ ค่าSD รวม ให้ทำเหมือน หาค่าX-Bar รวมนะคะ วิธีเขียน x-bar ใน word คือ กด ctrl+F9...


NBT สัมภาษณ์สด มมส เปิดศูนย์การท่องเที่ยวชาญฉลาด

NBT สัมภาษณ์สด มมส เปิดศูนย์การท่องเที่ยวชาญฉลาด - NBT สัมภาษณ์สด มมส เปิดศูนย์การท่องเที่ยวชาญฉลาด เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม...


โพลชี้แกนนำชุมชนพอใจผลงานรัฐ-คสช.

โพลชี้แกนนำชุมชนพอใจผลงานรัฐ-คสช. - มาสเตอร์โพลชี้แกนนำชุมชนพอใจผลงานรัฐบาล-คสช.8.5เต็ม10 หนุนพล.อ.ประยุทธ์น...


แบบสอบถามความพึงพอใจของสื่อ Multimedia

แบบสอบถามความพึงพอใจของสื่อ Multimedia - การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของสื่อ Multimedia.


ครีมน้ำแตก

ครีมน้ำแตก - B2SKIN เครื่องสำอาง เวชสำอาง ด้วยมาตราฐานการผลิต ผ่านการจดแจ้งจากสำนักงา...


การสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้า

การสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้า - การสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้า โดย พิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคาก...


สัมภาษณ์ความพึงพอใจลูกค้าเมื่อใช้บริการ IT Outsource - คุณอดุลย์ กลิ่นกาเซน

สัมภาษณ์ความพึงพอใจลูกค้าเมื่อใช้บริการ IT Outsource - คุณอดุลย์ กลิ่นกาเซน - คุณอดุลย์ กลิ่นกาเซน Data Analysis Manager บริษัท เวสปิอาริโอ (ประเทศไทย) จำกัด กล่า...


หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบสอบถาม SPSS ตอนที่ 1

หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบสอบถาม SPSS ตอนที่ 1 - ตอนที่ 1 : https://www.youtube.com/watch?v=qh5Jv6_Vye0 ตอนที่ 2 : https://www.youtube.com/watch?v=ptnla7-Gc9s ตอนที่ 1 หาค่าเฉลี่ยและ...


สัมภาษณ์ความพึงพอใจในงาน BU Creative Festival

สัมภาษณ์ความพึงพอใจในงาน BU Creative Festival


การประชุมวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2

การประชุมวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2 - การบรรยายเรื่อง การจัดและการพัฒนาการศึกษาด้วยการวิจัยระดับสากล ...


Trailer สัมภาษณ์งานวิจัย NE GISTDA

Trailer สัมภาษณ์งานวิจัย NE GISTDA - ออกอากาศทางช่อง 7 และ NBT.


โปรแกรมวิเคราะห์แบบสอบถาม

โปรแกรมวิเคราะห์แบบสอบถาม - วิเคราะห์แบบสอบถาม ชนิด Rating Scale หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ด้วย Cronbach's...


ตัวอย่างงานโฆษณา ประชาสัมพันธ์  ERA

ตัวอย่างงานโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ERA - รับทำ VDO PRESENTATION - งานแต่งงาน Wedding Presentation - งานโฆษณา - งานตัดต่อวีดีโอ - และงานพรี...


More ตัวอย่างงานวิจัยความพึงพอใจ

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด