ตัวอย่างงานวิจัยความพึงพอใจ

Search Media :
powered by

Relate Keyword for ตัวอย่างงานวิจัยความพึงพอใจ

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

วิธีใช้ spss ทำตารางสรุปแบบสอบถาม

วิธีใช้ spss ทำตารางสรุปแบบสอบถาม - อ่านก่อน! วีดีโอนี้ทำขึ้นเพื่อใช้เตือนความจำของผมเอง! ทำไว้ตั้งแต่ตอ...


นำเสนอผลงานวิจัย ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของวิทยาลัย

นำเสนอผลงานวิจัย ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของวิทยาลัย - อาจารย์สุธิศา รำพึงกิจ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยระดับประเทศ ครั้งที่...


วิจัยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด

วิจัยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด - วิจัยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด โรงเรียนพรหมานุสรณ์จ.เพชรบุ...


วิเคราะห์แบบสอบถามด้วย Excel

วิเคราะห์แบบสอบถามด้วย Excel - แสดงวิธีวิเคราะห์แบบสอบถามด้วย Excel โดยใช้สูตร countif() และการอ้างอิงเซลล์...


Agricultural Products Management System

Agricultural Products Management System


Water Supply Billing System

Water Supply Billing System - งานวิจัยนี้เป็นการนำเสนอระบบบริหารจัดการการใช้น้ำประปาแบบออนไลน์ข...


โช๊คอัพ OVERLAND Raccoon Jump  ประสบการณ์ใหม่ในการขับขี่

โช๊คอัพ OVERLAND Raccoon Jump ประสบการณ์ใหม่ในการขับขี่ - ช็อคอัพ โอเวอร์แลนด์แรคคูนจั๊มพ์ : นุ่ม นิ่ง แน่น หนึบ ประสบการณ์ใหม่ใ...


คิดแปรผลแบบสอบถาม/แบบประเมิน

คิดแปรผลแบบสอบถาม/แบบประเมิน - นาทีที่ 2:08 ค่าเฉลี่ย นาทีที่ 6:20 เกณฑ์การประเมิน ลองเลื่อนๆดูได้นะคะ คิด...


การสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้า

การสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้า - การสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้า โดย พิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคาก...


การถดถอยพหุ #การวิเคราะห์ ข้อมูลอ่อน ตัวแปรกวน P.2/3

การถดถอยพหุ #การวิเคราะห์ ข้อมูลอ่อน ตัวแปรกวน P.2/3 - การวิเคราะห์ถดถอยพหุ #ปฎิบัติการวิเคราะห์ ข้อมูลอ่อน ที่ค้นพบ ตัวแปร...


การถดถอยพหุ #การวิเคราะห์ ข้อมูลอ่อน ตัวแปรกวน P.3/3

การถดถอยพหุ #การวิเคราะห์ ข้อมูลอ่อน ตัวแปรกวน P.3/3 - การวิเคราะห์ถดถอยพหุ #ปฎิบัติการวิเคราะห์ ข้อมูลอ่อน ที่ค้นพบ ตัวแปร...


สัมภาษณ์ความพึงพอใจลูกค้าเมื่อใช้บริการ IT Outsource - คุณอดุลย์ กลิ่นกาเซน

สัมภาษณ์ความพึงพอใจลูกค้าเมื่อใช้บริการ IT Outsource - คุณอดุลย์ กลิ่นกาเซน - คุณอดุลย์ กลิ่นกาเซน Data Analysis Manager บริษัท เวสปิอาริโอ (ประเทศไทย) จำกัด กล่า...


โฆษณาแบบสำรวจความพึงพอใจโดยสปผ.สนผ

โฆษณาแบบสำรวจความพึงพอใจโดยสปผ.สนผ


การถดถอยพหุ #การวิเคราะห์ ข้อมูลอ่อน ตัวแปรกวน P.1/3

การถดถอยพหุ #การวิเคราะห์ ข้อมูลอ่อน ตัวแปรกวน P.1/3 - การวิเคราะห์ถดถอยพหุ #ปฎิบัติการวิเคราะห์ ข้อมูลอ่อน ที่ค้นพบ ตัวแปร...


สัมภาษณ์ความพึงพอใจในงาน BU Creative Festival

สัมภาษณ์ความพึงพอใจในงาน BU Creative Festival


การใช้โปรแกรม  SPSS  เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล แรงจูงใจ ขวัญกำลังใจ และความพึงพอใจ-best 1953

การใช้โปรแกรม SPSS เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล แรงจูงใจ ขวัญกำลังใจ และความพึงพอใจ-best 1953 - SPSS.


Animation Anti-Corruption by KPI 1-3

Animation Anti-Corruption by KPI 1-3 - เชิญ ชม เชียร์ และแชร์ “รู้ทัน กันโกง” Animations & Infographics Anti-Corruption by KPI Animation Anti-Corruption by KPI 1-3...


แบบประเมินความพึงพอใจการบริการ

แบบประเมินความพึงพอใจการบริการ


เรื่อง ความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำ ม.3/8 โรงเรียน ชุมพวงศึกษา

เรื่อง ความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำ ม.3/8 โรงเรียน ชุมพวงศึกษา


Basic Research Methods in Business_พริกแกงบ้านคลองฝรั่ง

Basic Research Methods in Business_พริกแกงบ้านคลองฝรั่ง - คลิปสัมภาษณ์คุณป้าลำสวน ผู้นำกลุ่มแม่บ้่าน บ้านคลองฝรั่ง ต.ไทรน้อย...


More ตัวอย่างงานวิจัยความพึงพอใจ

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด