ตัวอย่างงานวิจัยเชิงคุณภาพ

Search Media :
powered by

Relate Keyword for ตัวอย่างงานวิจัยเชิงคุณภาพ

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

การพัฒนางานวิจัยเชิงคุณภาพ

การพัฒนางานวิจัยเชิงคุณภาพ - บรรยายโดย รศ.ดร.บุญมี ยอดเณร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการประชุมสัมมนาท...


บรรยายพิเศษเรื่องการวิจัย part1

บรรยายพิเศษเรื่องการวิจัย part1 - บรรยายพิเศษ "การวิจัยเชิงปริมาณ,การวิจัยเชิงคุณภาพ,การวิจัยแบบผสมผสา...


(1/8)การวิจัยเชิงคุณภาพ วันที่สอง โดย รศ.ดร.โยธิน แสวงดี

(1/8)การวิจัยเชิงคุณภาพ วันที่สอง โดย รศ.ดร.โยธิน แสวงดี - "การวิจัยเชิงคุณภาพ" วันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคา...


การพัฒนางานวิจัยเชิงคุณภาพ4

การพัฒนางานวิจัยเชิงคุณภาพ4 - บรรยายโดย รศ.ดร.บุญมี เณรยอด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.


(3/9)การวิจัยเชิงคุณภาพ วันแรก โดย รศ.ดร.โยธิน แสวงดี

(3/9)การวิจัยเชิงคุณภาพ วันแรก โดย รศ.ดร.โยธิน แสวงดี - "การวิจัยเชิงคุณภาพ" วันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคา...


บรรยายพิเศษเรื่องการวิจัย part4

บรรยายพิเศษเรื่องการวิจัย part4 - บรรยายพิเศษ "การวิจัยเชิงปริมาณ,การวิจัยเชิงคุณภาพ,การวิจัยแบบผสมผสา...


การทำความสะอาดข้อมูลสำหรับงานวิจัยเชิงปริมาณ (Data cleaning)

การทำความสะอาดข้อมูลสำหรับงานวิจัยเชิงปริมาณ (Data cleaning) - การทำความสะอาดข้อมูลสำหรับงานวิจัยเชิงปริมาณ (Data cleaning) การทำความสะอาดข้...


การบริหารเชิงคุณภาพ 6 องค์กร # BioBiz5

การบริหารเชิงคุณภาพ 6 องค์กร # BioBiz5 - วิดีโอนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนในรายวิชา การบริหารเชิง...


ฟ้อนแม่บทอิสาน

ฟ้อนแม่บทอิสาน - ฟ้อนแม่บทอิสาน งานวิจัยเชิงคุณภาพ วิเคราะห์แนวคิดการประดิษฐ์ท่าฟ้อ...


การวิเคราะห์ข้อมูล ครั้งที่ 1

การวิเคราะห์ข้อมูล ครั้งที่ 1 - Data analysis, Quantitative research, การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับงานวิจัยเชิงปริมาณ ส่วนที่ 1.


เทคนิควิธีการเขียนงานวิจัย

เทคนิควิธีการเขียนงานวิจัย - เทคนิควิธีการเขียนงานวิจัย ในการอบรมตามโครงการ ๑๐๐ เรื่องการวิจัยรู...


ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ (1)

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ (1) - MPA 202 วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ ดร.กฤษณ์ รักชาติเจริญ อาจารย์ป...


ppt-Ubon1.avi

ppt-Ubon1.avi - ไฟล์ที่ 1 บรรยาย powerpoint สรุปก่อนปิดการประชุม ในการประชุมเชิงปฏิบัติการด้...


สารคดีงานวิจัย เรื่อง วิถีท่องเที่ยว วิถีพอเพียง ความสัมพันธ์ของคน-ชุมชน-ความสุข

สารคดีงานวิจัย เรื่อง วิถีท่องเที่ยว วิถีพอเพียง ความสัมพันธ์ของคน-ชุมชน-ความสุข - จากการประชุมการท่องเที่ยวโลกมองว่า แหล่งท่องเที่ยงเชิงนิเวศจะได้รั...


อบรมมาตราการทางภาษีเพื่อการวิจัยมทร.ล้านนา

อบรมมาตราการทางภาษีเพื่อการวิจัยมทร.ล้านนา - มทร.ล้านนา ร่วมกับ สวทช. (ภาคเหนือ) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ มาตรการทางภ...


หลักสูตรผู้จัดการงานวิจัย - การจดสิทธิบัตรและการนำไปใช้เชิงพาณิชย์

หลักสูตรผู้จัดการงานวิจัย - การจดสิทธิบัตรและการนำไปใช้เชิงพาณิชย์ - รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวนิก นักกฎหมาย บรรยายเรื่องการจดสิทธิบัตรและการนำไปใช...


KU ปัญหาสังคม 2555: "Self Perception"

KU ปัญหาสังคม 2555: "Self Perception" - คลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของ 'รายวิชา ปัญหาสังคม' (01460422) จัดทำโดย นิสิตชั้นปีท...


เทคนิคการเขียนชื่อเรื่องวิจัย

เทคนิคการเขียนชื่อเรื่องวิจัย - เทคนิคการเขียนชื่อเรื่องวิจัย.


วิทย์ฯ มัธยม สอนวิทย์อย่างไรให้ได้ผล : เสียงแย่ ๆ ในห้องเรียน

วิทย์ฯ มัธยม สอนวิทย์อย่างไรให้ได้ผล : เสียงแย่ ๆ ในห้องเรียน - มาดูวิธีการที่โครงการเสียงก่อกวนแก้ไขปัญหาสำคัญๆ ของหลักสูตรวิทยาศ...


หมอปุ๊ก ร.พ.ขุนหาญนำวิจัยการส่งเสริมยาแผนไทยในหมู่บ้าน

หมอปุ๊ก ร.พ.ขุนหาญนำวิจัยการส่งเสริมยาแผนไทยในหมู่บ้าน - แพทย์แผนไทยประพัสสร วรรณทอง นำการประขุมชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการศึก...


More ตัวอย่างงานวิจัยเชิงคุณภาพ

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)