ตัวอย่างงานวิจัย 5 บท ศิลปะ

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

งานวิจัยเรื่อง "ปอบ"

งานวิจัยเรื่อง "ปอบ" - 2 ชุมชนที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนำเสนอไปเมื่อสักครู่ ล้วนได้รับการเปิดเผ...


สัมมนาเกี่ยวกับงานวิจัยสายงานสร้างสรรค์ศิลปะ

สัมมนาเกี่ยวกับงานวิจัยสายงานสร้างสรรค์ศิลปะ - สัมมนาเกี่ยวกับงานวิจัยสายงานสร้างสรรค์ศิลปะ คณะศิลปะและการออกแบบ...


วีดีโองานนำเสนอศิลปะ (กลุ่ม5) ม.5/9

วีดีโองานนำเสนอศิลปะ (กลุ่ม5) ม.5/9 - วีดีโองานนำเสนอวิชาทัศนศิลป์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 เรื่อง การออกแบบกั...


ครูนิดสอนคณิตศาสตร์ ป.1

ครูนิดสอนคณิตศาสตร์ ป.1 - สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การนับจำนวน 1-10 , การบวก , การลบ แอนนิ...


bacc education - อบรมครูสอนศิลปะ รุ่นที่1 (4/5)

bacc education - อบรมครูสอนศิลปะ รุ่นที่1 (4/5) - bacc education - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูสอนศิลปะโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหา...


Present ภาษาอังกฤษอย่างไร จึงจะถูกใจคนฟัง โดย ศ.ดร.บุษบา กนกศิลปะธรรม เมธีวิจัยอาวุโส สกว.

Present ภาษาอังกฤษอย่างไร จึงจะถูกใจคนฟัง โดย ศ.ดร.บุษบา กนกศิลปะธรรม เมธีวิจัยอาวุโส สกว. - คปก. เสนอวิธีการนำเสนอผลงานวิจัยด้วยภาษาอังกฤษให้น่าสนใจ ในการบรรยา...


รวมวิดีโอนำเสนองานศิลปะ ม 608

รวมวิดีโอนำเสนองานศิลปะ ม 608 - วีดีโอชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา ศิลปะศึกษา.


วิจารณ์งานศิลปะ

วิจารณ์งานศิลปะ


วิชาคณิตศาสตร์ - โครงงานคณิตศาสตร์ เส้นตรงล้อมเส้นโค้ง

วิชาคณิตศาสตร์ - โครงงานคณิตศาสตร์ เส้นตรงล้อมเส้นโค้ง - วิชาคณิตศาสตร์ - โครงงานคณิตศาสตร์ เส้นตรงล้อมเส้นโค้ง ------------------------------------------...


หน่วยการเรียนรู้ อาหารและโภชนาการ ระดับชั้นปฐมวัย

หน่วยการเรียนรู้ อาหารและโภชนาการ ระดับชั้นปฐมวัย - กระบวนการ Lesson Study เกิดขึ้นได้ แม้ในห้องเรียนอนุบาล พบกับห้องเรียน ที่...


ตัวอย่าง สยามศิลปิน ปีที่ 3 ตอน 5

ตัวอย่าง สยามศิลปิน ปีที่ 3 ตอน 5 - ศาสตราจารย์เกียรติคุณชลูด นิ่มเสมอศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประต...


สื่อการเรียนรู้เรื่อง นาฏศิลป์โขนไทย (Nadtasin Khon Thai) - IS#03

สื่อการเรียนรู้เรื่อง นาฏศิลป์โขนไทย (Nadtasin Khon Thai) - IS#03 - สื่อการเรียนรู้เรื่อง"นาฏศิลป์โขนไทย" เป็นผลงานโปรเจคจบของนักศึกษาม...


5เทคนิคในการพรีเซนต์งาน

5เทคนิคในการพรีเซนต์งาน


การวิจารณ์หรือการวิพากษ์งานวิจัย

การวิจารณ์หรือการวิพากษ์งานวิจัย - การวิพากษ์งานวิจัย ตั้งแต่ชื่อเรื่อง ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา...


ศิลปะ มัธยมต้น เรียนดนตรีสบายสไตล์ครูสวัสดิ์

ศิลปะ มัธยมต้น เรียนดนตรีสบายสไตล์ครูสวัสดิ์ - ทำอย่างไรให้ไม่เครียดเวลาเรียนวิชาดนตรี เพราะเครื่องดนตรีแต่ละชิ้น...


เทคนิคการตั้งคำถามวิจัย (1/4)

เทคนิคการตั้งคำถามวิจัย (1/4) - บรรยายวิชาการ เรื่อง "เทคนิคการตั้งคำถามวิจัย" โดย นพ.อัครินทร์ นิมมานน...


ศิลปะ มัธยม เปลี่ยนเรื่องยากให้ง่าย สอนดนตรีตามแนวทางดาลโครซ

ศิลปะ มัธยม เปลี่ยนเรื่องยากให้ง่าย สอนดนตรีตามแนวทางดาลโครซ - แคริน กรีนเฮด จากวิทยาลัยดนตรีรอยัลนอร์เทิร์นจะมาแสดงให้เห็นว่าการส...


ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือ - ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือ วิชาสังคมและวัฒนธรรมไทย จัดทำโดย นักศึกษา...


EF : อ.กรองทอง "การให้เด็กทำงานศิลปะ จะช่วยพัฒนาทักษะ EF ในด้านใดบ้าง"

EF : อ.กรองทอง "การให้เด็กทำงานศิลปะ จะช่วยพัฒนาทักษะ EF ในด้านใดบ้าง" - การให้เด็กทำงานศิลปะ จะช่วยพัฒนาทักษะ EF ในด้านใดบ้าง แนวทางการส่งเสร...


เทคนิคการทำวิจัยในชั้นเรียน

เทคนิคการทำวิจัยในชั้นเรียน - วิดีโอนี้ใช้ประกอบการทำรายงานกลุ่มเพื่อส่งอาจารย์เท่านั้น จัดทำโดย...


More ตัวอย่างงานวิจัย 5 บท ศิลปะ

Google+ (click here to hide/see results)