ตัวอย่างชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

หลักสูตร ครูวิทย์สร้างชุดกิจกรรม เสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2558

หลักสูตร ครูวิทย์สร้างชุดกิจกรรม เสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2558 - หลักสูตร ครูวิทย์สร้างชุดกิจกรรม เสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์...


1.ชุดกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ เรื่องที่ 1 ความแตกต่างระหว่างเรา เรื่องสารในชีวิตประจำวัน ม.1

1.ชุดกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ เรื่องที่ 1 ความแตกต่างระหว่างเรา เรื่องสารในชีวิตประจำวัน ม.1 - 1.ชุดกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ มี 9 เรื่อง ประกอบการเรียนรู้เรื่อง...


สมบัติของอากาศ - วิทยาศาสตร์ ป.3

สมบัติของอากาศ - วิทยาศาสตร์ ป.3 - วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ - เรียนรู้เรื่อง คุณสมบัติต่างๆ ของอากาศ - การท...


ชุดกิจกรรมคารีโอไทป์ วิทยาศาสตร์ ม.3

ชุดกิจกรรมคารีโอไทป์ วิทยาศาสตร์ ม.3 - ชุดกิจกรรมคารีโอไทป์ ผลิตโดย สสวท. สื่อชิ้นนี้ประกอบการใช้งานกับ "หนั...


การแสดงทางวิทยาศาสตร์ชุดที่ 8 เรื่อง ลูกโป่งมหัศจรรย์ หน่วยสารในชีวิตประจำวัน ชั้น ม.1 ปี 2555

การแสดงทางวิทยาศาสตร์ชุดที่ 8 เรื่อง ลูกโป่งมหัศจรรย์ หน่วยสารในชีวิตประจำวัน ชั้น ม.1 ปี 2555 - 1.ชุดกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ มี 9 เรื่อง ประกอบการเรียนรู้เรื่อง...


การแสดงทางวิทยาศาสตร์ชุดที่ 7 เรื่อง ผงปริศนา หน่วย สารในชีวิตประจำวัน ชั้น ม.1 ปี 2555

การแสดงทางวิทยาศาสตร์ชุดที่ 7 เรื่อง ผงปริศนา หน่วย สารในชีวิตประจำวัน ชั้น ม.1 ปี 2555 - 1.ชุดกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ มี 9 เรื่อง ประกอบการเรียนรู้เรื่อง...


cai ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

cai ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ - สั่งซื้อสื่อ คลิกที่นี่ http://dekdeemedia.com/contact/index.php หรือโทร 081-1120563 (มี 2 แผ่นๆละ 390 บาท...


กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ชุดที่ 9 เรื่อง ดอกไม้วิเศษ หน่วย สารในชีวิตประจำวัน ชั้นม.1 ปี 2555

กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ชุดที่ 9 เรื่อง ดอกไม้วิเศษ หน่วย สารในชีวิตประจำวัน ชั้นม.1 ปี 2555 - 1.ชุดกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ มี 9 เรื่อง ประกอบการเรียนรู้เรื่อง...


ทบทวนเรื่องชีวิตสัมพันธ์ - วิทยาศาสตร์ ป.3

ทบทวนเรื่องชีวิตสัมพันธ์ - วิทยาศาสตร์ ป.3 - วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ - สอนถึงความหมายและ ชีวิตสัมพันธ์ - การถ่ายทอด...


สื่อการเรียนรู้แท็บเล็ต ป.2 วิชา วิทยาศาสตร์ เรื่อง ปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืช

สื่อการเรียนรู้แท็บเล็ต ป.2 วิชา วิทยาศาสตร์ เรื่อง ปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืช - สื่อการเรียนรู้แท็บเล็ต ป.2 วิชา วิทยาศาสตร์ เรื่อง ปัจจัยในการเจริญเต...


การทดลองใช้ชุดการสอนวิทยาศาสตร์

การทดลองใช้ชุดการสอนวิทยาศาสตร์


การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (369425)

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (369425) - ประกอบรายวิชา ภาษาสำหรับครู (369425) มหาวิทยาลัยนเรศวร.


ตัวอย่างการทดลองทางชีววิทยา วิทยาศาสตร์ ม.4-6 (ชีววิทยา)

ตัวอย่างการทดลองทางชีววิทยา วิทยาศาสตร์ ม.4-6 (ชีววิทยา) - "จุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนต่างๆ ในก...


ติวสอบ O-Net ป. 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร ตอนที่ 1

ติวสอบ O-Net ป. 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร ตอนที่ 1 - ติวสอบ O-Net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระท...


พลังงานจลน์ - วิทยาศาสตร์ ม.3

พลังงานจลน์ - วิทยาศาสตร์ ม.3 - วันนี้จะมาเรียนรู้เรื่อง - พลังงานจลน์ คือพลังงานในรูปแบบใด - ตัวอย่าง...


งานและพลังงาน - วิทยาศาสตร์ ม.3

งานและพลังงาน - วิทยาศาสตร์ ม.3 - วันนี้จะมาเรียนรู้เรื่อง - ความหมายของ งาน และ พลังงาน - สูตรคำนวณ แรง...


ดวงอาทิตย์ - วิทยาศาสตร์ ป.1

ดวงอาทิตย์ - วิทยาศาสตร์ ป.1 - สื่อการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.1 เรื่อง ดวงอาทิตย์ บทเรียนอิเล็กทรอกนิ...


แรงโน้มถ่วงของโลก - วิทยาศาสตร์ ป.3

แรงโน้มถ่วงของโลก - วิทยาศาสตร์ ป.3 - วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ - มาเรียนรู้กันว่า อะไรคือแรงโน้มถ่วงของโลก...


การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ - วิทยาศาสตร์ ป.3

การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ - วิทยาศาสตร์ ป.3 - วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ - อะไรคือการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของมนุ...


วิชาชีววิทยา - ตัวอย่างการทดลองทางชีววิทยา

วิชาชีววิทยา - ตัวอย่างการทดลองทางชีววิทยา - วิชาชีววิทยา - ตัวอย่างการทดลองทางชีววิทยา ----------------------------------------------------------------------------...


More ตัวอย่างชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์

Google+ (click here to hide/see results)