ตัวอย่างโครงการฝึกอบรม

Search Media :
powered by

Relate Keyword for ตัวอย่างโครงการฝึกอบรม

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

โครงการฝึกอบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอนเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ.)

โครงการฝึกอบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอนเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ.) - วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558 ณ ห้องรินลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชั...


RSU Society : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์

RSU Society : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ - สถานีโทรทัศน์ อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU Wisdom TV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต,...


โครงการฝึกอบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอนเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (รศ.)

โครงการฝึกอบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอนเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (รศ.)


โครงการฝึกอบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอนเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ.)

โครงการฝึกอบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอนเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ.)


โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)

โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) - ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 กรม...


โครงการฝึกอบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอนเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (รศ.)

โครงการฝึกอบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอนเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (รศ.)


โครงการฝึกอบรมเยาวชนอาชีวะ โดย ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการฝึกอบรมเยาวชนอาชีวะ โดย ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา - https://www.facebook.com/qoogastudio photoghaper: qooga ,all rights reserved รับงานถ่ายรูปทุกประเภทนะครับ Pre Wedding:Wedding:Fashion:Portra...


AN56 68 โครงการฝึกอบรมการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง

AN56 68 โครงการฝึกอบรมการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง - ชมรมอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนจังหวัดอ่างทอง จัดโ...


ม.วงษ์ฯ จัดโครงการฝึกอบรมการเขียนเค้าโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ 1/2557

ม.วงษ์ฯ จัดโครงการฝึกอบรมการเขียนเค้าโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ 1/2557


โครงการฝึกอบรมอาชีพ 19 ก ย 1

โครงการฝึกอบรมอาชีพ 19 ก ย 1 - เทศบาลเมืองทุ่งสง จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ แก่ประชาชนในท้องถิ่น เมื่...


อ.เอก เชิดพงศ์ ดาราษฎร์-บรรยายโครงการฝึกอบรมคน พัฒนางาน สู่ความเป็นเลิศ ม.บางมด

อ.เอก เชิดพงศ์ ดาราษฎร์-บรรยายโครงการฝึกอบรมคน พัฒนางาน สู่ความเป็นเลิศ ม.บางมด - สนใจติดต่องานพิธีกรและวิทยากร โทร. 082-465-9945 Line: 083-962-4159 และชมผลงานได้ที่ www.facebook.com/...


โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำหน่วย ชรบ. รุ่นที่ 2/56

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำหน่วย ชรบ. รุ่นที่ 2/56 - การบรรยายพิเศษแก่ผู้เข้าร่วมอบรม โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำหน...


โครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชน อำเภอนาเชือก

โครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชน อำเภอนาเชือก - เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 นางสาวศิริพร เรียงใหม่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริ...


[สารคดีพิเศษ]  มจธ. : โครงการฝึกอบรม "เยาวชนคนสร้างสื่อ จังหวัดพังงาและน่าน "

[สารคดีพิเศษ] มจธ. : โครงการฝึกอบรม "เยาวชนคนสร้างสื่อ จังหวัดพังงาและน่าน " - สารคดีชุดนี้ จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอ โครงการฝึกอบรม โดย ภาควิชาเทคโนโลย...


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพเชิงอนุรักษ์

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพเชิงอนุรักษ์ - โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพเชิงอน...


◣ มสธ.◢  Training On Air ตอน เทคนิคการเขียนโครงการมุ่งผลสัมฤทธิ์

◣ มสธ.◢ Training On Air ตอน เทคนิคการเขียนโครงการมุ่งผลสัมฤทธิ์ - เครื่องมือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ พจนานุกรมสมรรถนะ สมรรถนะต้องฝึ...


โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการดับเพลิงขั้น

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการดับเพลิงขั้น


รอบรั้ว อบจ.ภูเก็ต-โครงการฝึกอบรม “อาสาสมัคร LIFE GUARD”  EP18/5

รอบรั้ว อบจ.ภูเก็ต-โครงการฝึกอบรม “อาสาสมัคร LIFE GUARD” EP18/5 - เมื่อวันที่ 14พฤษภาคม ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมโรงแรมในยางบีช รีสอร์ท...


โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่น 52

โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่น 52


โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยฯ เทศบาลตำบลกำแพง

โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยฯ เทศบาลตำบลกำแพง


More ตัวอย่างโครงการฝึกอบรม

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด