ตัวอย่างโครงการฝึกอบรม

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

RSU Society : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์

RSU Society : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ - สถานีโทรทัศน์ อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU Wisdom TV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต,...


โครงการฝึกอบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอนเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ.)

โครงการฝึกอบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอนเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ.) - วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558 ณ ห้องรินลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชั...


โครงการฝึกอบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอนเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ.)

โครงการฝึกอบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอนเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ.)


โครงการฝึกอบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอนเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (รศ.)

โครงการฝึกอบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอนเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (รศ.)


โครงการฝึกอบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอนเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (รศ.)

โครงการฝึกอบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอนเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (รศ.)


โครงการฝึกอบรมอาชีพ 19 ก ย 1

โครงการฝึกอบรมอาชีพ 19 ก ย 1 - เทศบาลเมืองทุ่งสง จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ แก่ประชาชนในท้องถิ่น เมื่...


โครงการ การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบให้น้ำ รศ ดร บัญญัติ เศรษฐฐิติ และคณะ

โครงการ การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบให้น้ำ รศ ดร บัญญัติ เศรษฐฐิติ และคณะ


โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อชุมชน การทำผ้าบาติก

โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อชุมชน การทำผ้าบาติก - โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อชุมชน การทำผ้าบาติกและขนมพื้นบ้าน งบประมานSML...


จังหวัดสุพรรณบุรี จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ เรื่องการเขียนแผนงาน โครงการ และคำของบประมาณ

จังหวัดสุพรรณบุรี จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ เรื่องการเขียนแผนงาน โครงการ และคำของบประมาณ - ที่ห้องประชุมขุนแผน ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พ...


โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครตำรวจชุมชน

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครตำรวจชุมชน - ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี จึงจัดทำโครงการอบรมอาสาสมัครตำรวจชุมชนขึ้น...


[สารคดีพิเศษ]  มจธ. : โครงการฝึกอบรม "เยาวชนคนสร้างสื่อ จังหวัดพังงาและน่าน "

[สารคดีพิเศษ] มจธ. : โครงการฝึกอบรม "เยาวชนคนสร้างสื่อ จังหวัดพังงาและน่าน " - สารคดีชุดนี้ จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอ โครงการฝึกอบรม โดย ภาควิชาเทคโนโลย...


มมส จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการคลังและการพัสดุ"

มมส จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการคลังและการพัสดุ" - มมส จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการคลังแ...


โครงการฝึกอบรมเครือข่ายยุติธรรมชุมชน กระทรวงยุติธรรม

โครงการฝึกอบรมเครือข่ายยุติธรรมชุมชน กระทรวงยุติธรรม


โครงการฝึกอบรมภาษาญี่ปุ่นสำหรับมัคคุเทศก์ระดับต้น

โครงการฝึกอบรมภาษาญี่ปุ่นสำหรับมัคคุเทศก์ระดับต้น - โครงการฝึกอบรมภาษาญี่ปุ่นสำหรับมัคคุเทศก์ระดับต้น ศุนย์พัฒนาทุนมนุ...


โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำหน่วย ชรบ. รุ่นที่ 2/56

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำหน่วย ชรบ. รุ่นที่ 2/56 - การบรรยายพิเศษแก่ผู้เข้าร่วมอบรม โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำหน...


โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการดับเพลิงขั้น

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการดับเพลิงขั้น


โครงการฝึกอบรมใช้ไม้เท้าขาวคนตาบอด รพ.ชัยนาทนเรนทร

โครงการฝึกอบรมใช้ไม้เท้าขาวคนตาบอด รพ.ชัยนาทนเรนทร - โครงการฝึกอบรมใช้ไม้เท้าขาวคนตาบอด รพ.ชัยนาทนเรนทร จังหวัดชัยนาท.


ปภ.เขต 14 อุดรธานี เปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย

ปภ.เขต 14 อุดรธานี เปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย - วันที่ 30ม.ค.58 ที่ ห้องประชุมโรงเรียนประจักษศิลปาคาร จ.อุดรธานี นายอดุล...


จากใจผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมSCB YEP.12

จากใจผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมSCB YEP.12 - วิทยาลัยนวัตกรรม ม.ธรรมศาสตร์ [http://www.citu.tu.ac.th ] มีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิและควา...


โครงการฝึกอบรมพนักงาน

โครงการฝึกอบรมพนักงาน - โครงการฝึกอบรมพนักงาน On the job Training ณ ห้องห้วยส้มป่อย โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว.


More ตัวอย่างโครงการฝึกอบรม

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)