ตัวอย่างโครงการฝึกอบรม

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

โครงการฝึกอบรม หลักและวิธีเขียนข้อเสนอการวิจัย เพื่อเสนอของบประมาณประ…

โครงการฝึกอบรม หลักและวิธีเขียนข้อเสนอการวิจัย เพื่อเสนอของบประมาณประ… โครงการฝึกอบรม

การกำหนดโครงการฝึกอบรม

การกำหนดโครงการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมการพัฒนา

การประเมินผลการฝึกอบรม

การประเมินผลการฝึกอบรม ในการประเมินผลการฝึกอบรม

การกำหนดโครงการฝึกอบรม

การกำหนดโครงการฝึกอบรม และผู้จัดโครงการพิจารณา

ตัวอย่างโครงการฝึกอบรม

ตัวอย่างโครงการฝึกอบรม ตัวอย่างโครงการฝึกอบรม

หัวหินศูนย์อบรมความรู้ ภาษาอังกฤษ เพื่อ การบินและการโรงแรม ...

หัวหินศูนย์อบรมความรู้ ภาษาอังกฤษ เพื่อ การบินและการโรงแรม ... รูปภาพ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

คู่มือการจัดฝึกอบรม: บทที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคคลและการฝึก ...

คู่มือการจัดฝึกอบรม: บทที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคคลและการฝึก ... และการฝึกอบรม

More ตัวอย่างโครงการฝึกอบรม

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

RSU Society : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์

RSU Society : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ - สถานีโทรทัศน์ อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU Wisdom TV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต,...


โครงการฝึกอบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอนเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ.)

โครงการฝึกอบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอนเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ.) - วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558 ณ ห้องรินลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชั...


โครงการฝึกอบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอนเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (รศ.)

โครงการฝึกอบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอนเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (รศ.)


โครงการฝึกอบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอนเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ.)

โครงการฝึกอบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอนเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ.)


AN56 68 โครงการฝึกอบรมการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง

AN56 68 โครงการฝึกอบรมการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง


โครงการฝึกอบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอนเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (รศ.)

โครงการฝึกอบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอนเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (รศ.)


โครงการฝึกอบรมอาชีพ 19 ก ย 1

โครงการฝึกอบรมอาชีพ 19 ก ย 1 - เทศบาลเมืองทุ่งสง จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ แก่ประชาชนในท้องถิ่น เมื่...


โครงการ การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบให้น้ำ รศ ดร บัญญัติ เศรษฐฐิติ และคณะ

โครงการ การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบให้น้ำ รศ ดร บัญญัติ เศรษฐฐิติ และคณะ


โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครตำรวจชุมชน

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครตำรวจชุมชน - ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี จึงจัดทำโครงการอบรมอาสาสมัครตำรวจชุมชนขึ้น...


จังหวัดสุพรรณบุรี จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ เรื่องการเขียนแผนงาน โครงการ และคำของบประมาณ

จังหวัดสุพรรณบุรี จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ เรื่องการเขียนแผนงาน โครงการ และคำของบประมาณ - ที่ห้องประชุมขุนแผน ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พ...


โครงการฝึกอบรมพนักงาน

โครงการฝึกอบรมพนักงาน - โครงการฝึกอบรมพนักงาน On the job Training ณ ห้องห้วยส้มป่อย โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว.


มมส จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการคลังและการพัสดุ"

มมส จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการคลังและการพัสดุ" - มมส จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการคลังแ...


[สารคดีพิเศษ]  มจธ. : โครงการฝึกอบรม "เยาวชนคนสร้างสื่อ จังหวัดพังงาและน่าน "

[สารคดีพิเศษ] มจธ. : โครงการฝึกอบรม "เยาวชนคนสร้างสื่อ จังหวัดพังงาและน่าน " - สารคดีชุดนี้ จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอ โครงการฝึกอบรม โดย ภาควิชาเทคโนโลย...


โครงการฝึกอบรม อปพร.รุ่นที่ 3 เทศบาลตำบลเชียงกลม

โครงการฝึกอบรม อปพร.รุ่นที่ 3 เทศบาลตำบลเชียงกลม - ประจำปีงบประมาณ 2558 ระหว่างวันที่ 8-12 ธันวาคม 2557.


โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการดับเพลิงขั้น

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการดับเพลิงขั้น


โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครตำรวจบ้าน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ d6

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครตำรวจบ้าน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ d6


โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อชุมชน การทำผ้าบาติก

โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อชุมชน การทำผ้าบาติก - โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อชุมชน การทำผ้าบาติกและขนมพื้นบ้าน งบประมานSML...


โครงการฝึกอบรมภาษาญี่ปุ่นสำหรับมัคคุเทศก์ระดับต้น

โครงการฝึกอบรมภาษาญี่ปุ่นสำหรับมัคคุเทศก์ระดับต้น - โครงการฝึกอบรมภาษาญี่ปุ่นสำหรับมัคคุเทศก์ระดับต้น ศุนย์พัฒนาทุนมนุ...


โครงการฝึกอบรมใช้ไม้เท้าขาวคนตาบอด รพ.ชัยนาทนเรนทร

โครงการฝึกอบรมใช้ไม้เท้าขาวคนตาบอด รพ.ชัยนาทนเรนทร - โครงการฝึกอบรมใช้ไม้เท้าขาวคนตาบอด รพ.ชัยนาทนเรนทร จังหวัดชัยนาท.


โครงการพัฒนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร"การสร้างเสริมบุคลิกภาพ เพื่อความสำเร็จในการทำงาน"

โครงการพัฒนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร"การสร้างเสริมบุคลิกภาพ เพื่อความสำเร็จในการทำงาน" - ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ร่วมกับ บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ...


More ตัวอย่างโครงการฝึกอบรม

Sites (click here to hide/see results)

More ตัวอย่างโครงการฝึกอบรม ..

Google+ (click here to hide/see results)