ตัวอย่างโครงการพัฒนาบุคลากร

Search Media :
powered by

Relate Keyword for ตัวอย่างโครงการพัฒนาบุคลากร

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

โครงการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (การเขียนผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น)_part1/1

โครงการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (การเขียนผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น)_part1/1


โครงการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับสายสนับสนุน)_part2/2

โครงการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับสายสนับสนุน)_part2/2


โครงการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับสายสนับสนุน)_part1/2

โครงการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับสายสนับสนุน)_part1/2


ราชมงคลสุวรรณภูมิ_โครงการพัฒนาบุคลากรประจำคณะ part02

ราชมงคลสุวรรณภูมิ_โครงการพัฒนาบุคลากรประจำคณะ part02


โครงการพัฒนาบุคลากร โดย สำนักงานเลขานุการ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงการพัฒนาบุคลากร โดย สำนักงานเลขานุการ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรศูนย์ฟื้นฟูฯขอนแก่น:การเขียนหนังสือราชการ 31มค2557 13.00น

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรศูนย์ฟื้นฟูฯขอนแก่น:การเขียนหนังสือราชการ 31มค2557 13.00น - โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการขอนแก่น เรื่อง:การเข...


โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรศูนย์ฟื้นฟูฯขอนแก่น:สิทธิในการเดินทางไปราชการ31มค2557 08.30น.

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรศูนย์ฟื้นฟูฯขอนแก่น:สิทธิในการเดินทางไปราชการ31มค2557 08.30น. - โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการขอนแก่น เรื่อง สิทธิ...


โครงการพัฒนาบุคลากร สร้างความเข้าใจในการขอตำแหน่งทางวิชาการ

โครงการพัฒนาบุคลากร สร้างความเข้าใจในการขอตำแหน่งทางวิชาการ - เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 คณะวิทยาศาสตร์ โดยงานบุคคล ได้จัดโครงการพั...


โครงการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (การบริหารงานให้โปร่งใสและตรวจสอบได้)_part1/2

โครงการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (การบริหารงานให้โปร่งใสและตรวจสอบได้)_part1/2


โครงการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (เทคนิคการบริการทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ)_part1/2

โครงการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (เทคนิคการบริการทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ)_part1/2


โครงการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ระบบการจัดเก็บและสืบค้นเอกสารอย่างเป็นระบบ)_part1/1

โครงการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ระบบการจัดเก็บและสืบค้นเอกสารอย่างเป็นระบบ)_part1/1


โครงการพัฒนาบุคลากร  ครั้งที่  ๒/๕๖

โครงการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ ๒/๕๖ - เมื่อ ๑๐-๑๑ ต.ค. ๕๖ ร.ร.วัดพระธาตุวิทยา ร่วมกับโรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา โดย...


2014-03-06 โครงการพัฒนาบุคลากร(เงินจูงใจ) ระยะที่2

2014-03-06 โครงการพัฒนาบุคลากร(เงินจูงใจ) ระยะที่2 - ประมวลภาพบรรยากาศ โครงการพัฒนาบุคลากร(เงินจูงใจ) : ระยะที่ 2 กิจกรรมกลุ...


การอบรมเชิงปฏิบัติ หัวข้อ การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร

การอบรมเชิงปฏิบัติ หัวข้อ การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร - การอบรมเชิงปฏิบัติ หัวข้อ การเขียนข่าวเพื่อกาประชาสัมพันธ์องค์กร...


การอบรมเชิงปฏิบติการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็น วิทยากร  กระบวนการ 24 26 มีนาคม 2559

การอบรมเชิงปฏิบติการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็น วิทยากร กระบวนการ 24 26 มีนาคม 2559


โครงการอบรม od  อบรม / พัฒนาบุคลากร / จัดสัมมนา

โครงการอบรม od อบรม / พัฒนาบุคลากร / จัดสัมมนา - สัมมนา od ให้ สอ.แพร่ กิจกรรมสันทนาการ / อบรม / พัฒนาบุคลากร /จัดอบรม / จัดสั...


ญี่ปุ่นดึงมหาวิทยาลัยอาเซียน พัฒนาบุคลากรอุตสาหกรรมอาหาร

ญี่ปุ่นดึงมหาวิทยาลัยอาเซียน พัฒนาบุคลากรอุตสาหกรรมอาหาร - ปัจจุบันอาหารญี่ปุ่น เป็นที่ชื่นชอบของใครหลายๆคน วันนี้ผมจะพาไปชมโค...


การปฐมนิเทศทางไกล โครงการจัดการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาบุคลากร กศน.ด้านอาเซียนศึกษา

การปฐมนิเทศทางไกล โครงการจัดการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาบุคลากร กศน.ด้านอาเซียนศึกษา


การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานด้วย Microsoft Word ตอน Pagebreak

การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานด้วย Microsoft Word ตอน Pagebreak


การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานด้วย Microsoft Word ตอน การจัดหน้าและใส่เนื้อหา

การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานด้วย Microsoft Word ตอน การจัดหน้าและใส่เนื้อหา


More ตัวอย่างโครงการพัฒนาบุคลากร

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด