ตัวอย่างโครงการพัฒนาบุคลากร

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรศูนย์ฟื้นฟูฯขอนแก่น:การเขียนหนังสือราชการ 31มค2557 13.00น

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรศูนย์ฟื้นฟูฯขอนแก่น:การเขียนหนังสือราชการ 31มค2557 13.00น - โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการขอนแก่น เรื่อง:การเข...


โครงการพัฒนาบุคลากร สร้างความเข้าใจในการขอตำแหน่งทางวิชาการ

โครงการพัฒนาบุคลากร สร้างความเข้าใจในการขอตำแหน่งทางวิชาการ - เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 คณะวิทยาศาสตร์ โดยงานบุคคล ได้จัดโครงการพั...


โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรศูนย์ฟื้นฟูฯขอนแก่น:สิทธิในการเดินทางไปราชการ31มค2557 08.30น.

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรศูนย์ฟื้นฟูฯขอนแก่น:สิทธิในการเดินทางไปราชการ31มค2557 08.30น. - โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการขอนแก่น เรื่อง สิทธิ...


ตัวอย่างงาน Presentation โครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี ของวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

ตัวอย่างงาน Presentation โครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี ของวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด


โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการเขียน SNRU

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการเขียน SNRU - "ค่ายนักเขียนรุ่นใหม่ ใส่ใจรักบ้านเกิด" โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด...


สรุปโครงการพัฒนาจิตสำนึกการเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจและการเขียนแผนธุรกิจ 3

สรุปโครงการพัฒนาจิตสำนึกการเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจและการเขียนแผนธุรกิจ 3 - โครงการพัฒนาจิตสำนึกการเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจและการเขียนแผนธุรก...


โครงการพัฒนานักศึกษาตัวอย่างรามคำแหง รุ่นที่ 61

โครงการพัฒนานักศึกษาตัวอย่างรามคำแหง รุ่นที่ 61


VDO สอนภาษาไทย ป 5 (โครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ)

VDO สอนภาษาไทย ป 5 (โครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ)


โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สู่ประชาคมอาเซียน(Hi-Def)

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สู่ประชาคมอาเซียน(Hi-Def) - 8-9 มิ.ย. 56 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สู่ประชาคมอาเซียน โดยคณ...


วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ จัดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยฯ

วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ จัดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยฯ - วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ : เวลา ๐๘.๓๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจ...


การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานด้วย Microsoft Word ตอน การใส่เลขหน้า

การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานด้วย Microsoft Word ตอน การใส่เลขหน้า


การปฐมนิเทศทางไกล โครงการจัดการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาบุคลากร กศน.ด้านอาเซียนศึกษา

การปฐมนิเทศทางไกล โครงการจัดการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาบุคลากร กศน.ด้านอาเซียนศึกษา - การปฐมนิเทศทางไกล โครงการจัดการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาบุคลากร กศน.ด้า...


การแนะนำตัวเอง ( โครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ)

การแนะนำตัวเอง ( โครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ)


การเขียนโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

การเขียนโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี - kaoruang_m@hotmail.com T.0924466996.


ร้อยโครงการเปลี่้ยนประเทศ : กระบวนการพัฒนาโครงการ 8 โครงการ โดยคุณสุนิตย์ เชรษฐา

ร้อยโครงการเปลี่้ยนประเทศ : กระบวนการพัฒนาโครงการ 8 โครงการ โดยคุณสุนิตย์ เชรษฐา - โครงการที่นำเสนอประกอบด้วย 1. คนกล้าคืนถิ่น 2. โครงการจ้างงานผู้พิกา...


โครงการ พัฒนาบุคลิกภาพ บ้านสานรัก

โครงการ พัฒนาบุคลิกภาพ บ้านสานรัก - เป็นโครงการของวิชา Personality วีดีโอตัวอย่าง.


โครงการอบรม od  อบรม / พัฒนาบุคลากร / จัดสัมมนา

โครงการอบรม od อบรม / พัฒนาบุคลากร / จัดสัมมนา - สัมมนา od ให้ สอ.แพร่ กิจกรรมสันทนาการ / อบรม / พัฒนาบุคลากร /จัดอบรม / จัดสั...


บูรณาการ ประถม โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ตอน 4 : โครงการธนาคารขยะ

บูรณาการ ประถม โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ตอน 4 : โครงการธนาคารขยะ - โรงเรียนได้จัดตั้งโครงการธนาคารขยะขึ้นมา โดยการบริหารจัดการโดยนักเ...


โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring)

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring) - ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ร่วมกับสำนักบริหารงา...


พระมหาสมปอง โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาชีวิตนิสิตวิทยาลัยดุริยางคศิลป์

พระมหาสมปอง โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาชีวิตนิสิตวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ - วันที่ 22 มกราคม 2557 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงก...


More ตัวอย่างโครงการพัฒนาบุคลากร

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)