ตัวอย่างโครงการพัฒนาบุคลากร

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรศูนย์ฟื้นฟูฯขอนแก่น:สิทธิในการเดินทางไปราชการ31มค2557 08.30น.

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรศูนย์ฟื้นฟูฯขอนแก่น:สิทธิในการเดินทางไปราชการ31มค2557 08.30น. - โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการขอนแก่น เรื่อง สิทธิ...


โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรศูนย์ฟื้นฟูฯขอนแก่น:การเขียนหนังสือราชการ 31มค2557 13.00น

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรศูนย์ฟื้นฟูฯขอนแก่น:การเขียนหนังสือราชการ 31มค2557 13.00น - โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการขอนแก่น เรื่อง:การเข...


โครงการพัฒนาบุคลากร สร้างความเข้าใจในการขอตำแหน่งทางวิชาการ

โครงการพัฒนาบุคลากร สร้างความเข้าใจในการขอตำแหน่งทางวิชาการ - เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 คณะวิทยาศาสตร์ โดยงานบุคคล ได้จัดโครงการพั...


ตัวอย่างงาน Presentation โครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี ของวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

ตัวอย่างงาน Presentation โครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี ของวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด


"พิทักษ์ฟาร์ม" ฟาร์มโคนมตัวอย่างในโครงการ DDP

"พิทักษ์ฟาร์ม" ฟาร์มโคนมตัวอย่างในโครงการ DDP - "พิทักษ์ฟาร์ม" ฟาร์มโคนมตัวอย่างในโครงการ DDP วัตถุประสงค์และเป้าหมาย...


โครงการพัฒนานักศึกษาตัวอย่างรามคำแหง รุ่นที่ 61

โครงการพัฒนานักศึกษาตัวอย่างรามคำแหง รุ่นที่ 61


โครงการพัฒนาบุคลากร  ครั้งที่  ๒/๕๖

โครงการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ ๒/๕๖ - เมื่อ ๑๐-๑๑ ต.ค. ๕๖ ร.ร.วัดพระธาตุวิทยา ร่วมกับโรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา โดยความร่วมมือของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย ...


ร้อยโครงการเปลี่้ยนประเทศ : กระบวนการพัฒนาโครงการ 8 โครงการ โดยคุณสุนิตย์ เชรษฐา

ร้อยโครงการเปลี่้ยนประเทศ : กระบวนการพัฒนาโครงการ 8 โครงการ โดยคุณสุนิตย์ เชรษฐา - โครงการที่นำเสนอประกอบด้วย 1. คนกล้าคืนถิ่น 2. โครงการจ้างงานผู้พิกา...


วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ จัดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยฯ

วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ จัดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยฯ - วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ : เวลา ๐๘.๓๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจ...


การเขียนโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

การเขียนโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี - kaoruang_m@hotmail.com T.0924466996.


การแนะนำตัวเอง ( โครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ)

การแนะนำตัวเอง ( โครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ)


บูรณาการ ประถม โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ตอน 4 : โครงการธนาคารขยะ

บูรณาการ ประถม โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ตอน 4 : โครงการธนาคารขยะ - โรงเรียนได้จัดตั้งโครงการธนาคารขยะขึ้นมา โดยการบริหารจัดการโดยนักเ...


โครงการพัฒนาบุคลากร รุ่นที่ 4

โครงการพัฒนาบุคลากร รุ่นที่ 4


พระมหาสมปอง โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาชีวิตนิสิตวิทยาลัยดุริยางคศิลป์

พระมหาสมปอง โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาชีวิตนิสิตวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ - วันที่ 22 มกราคม 2557 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงก...


มมส โครงการพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งบุคลากร และตำแหน่งนิติกร

มมส โครงการพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งบุคลากร และตำแหน่งนิติกร - มมส โครงการพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งบุคลากร และตำแห...


โครงการ พัฒนาบุคลิกภาพ บ้านสานรัก

โครงการ พัฒนาบุคลิกภาพ บ้านสานรัก - เป็นโครงการของวิชา Personality วีดีโอตัวอย่าง.


TVC เนาวรัตน์_เจมส์จิ โครงการพัฒนาอาคารฯ

TVC เนาวรัตน์_เจมส์จิ โครงการพัฒนาอาคารฯ - ภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์ระดมทุนชุด "คุณเนาวรัตน์" แสดงถึงพันธกิจของคณะแ...


คณิตฯ มัธยมต้น สอน พีชคณิต ให้สนุก ตอน 1

คณิตฯ มัธยมต้น สอน พีชคณิต ให้สนุก ตอน 1 - "รายการตอนนี้เป็นหนึ่งในซีรีส์ ห้องเรียนตัวอย่างของครูจอห์นนี ฮีลีย...


โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring)

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring) - ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ร่วมกับสำนักบริหารงา...


การพัฒนา Web Service ด้วย C#

การพัฒนา Web Service ด้วย C# - โครงการพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ เรื่อง "การพัฒนา Web Service ด้วย C#" ให้แก่...


More ตัวอย่างโครงการพัฒนาบุคลากร

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด