ตัวอย่างโครงการพัฒนาบุคลากร

Search Media :
powered by

Relate Keyword for ตัวอย่างโครงการพัฒนาบุคลากร

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

โครงการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับสายสนับสนุน)_part1/2

โครงการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับสายสนับสนุน)_part1/2


ราชมงคลสุวรรณภูมิ_โครงการพัฒนาบุคลากรประจำคณะ part02

ราชมงคลสุวรรณภูมิ_โครงการพัฒนาบุคลากรประจำคณะ part02


โครงการพัฒนาบุคลากร โดย สำนักงานเลขานุการ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงการพัฒนาบุคลากร โดย สำนักงานเลขานุการ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรศูนย์ฟื้นฟูฯขอนแก่น:การเขียนหนังสือราชการ 31มค2557 13.00น

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรศูนย์ฟื้นฟูฯขอนแก่น:การเขียนหนังสือราชการ 31มค2557 13.00น - โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการขอนแก่น เรื่อง:การเข...


โครงการพัฒนาบุคลากร สร้างความเข้าใจในการขอตำแหน่งทางวิชาการ

โครงการพัฒนาบุคลากร สร้างความเข้าใจในการขอตำแหน่งทางวิชาการ - เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 คณะวิทยาศาสตร์ โดยงานบุคคล ได้จัดโครงการพั...


โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรศูนย์ฟื้นฟูฯขอนแก่น:สิทธิในการเดินทางไปราชการ31มค2557 08.30น.

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรศูนย์ฟื้นฟูฯขอนแก่น:สิทธิในการเดินทางไปราชการ31มค2557 08.30น. - โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการขอนแก่น เรื่อง สิทธิ...


โครงการพัฒนาบุคลากร  ครั้งที่  ๒/๕๖

โครงการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ ๒/๕๖ - เมื่อ ๑๐-๑๑ ต.ค. ๕๖ ร.ร.วัดพระธาตุวิทยา ร่วมกับโรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา โดย...


การอบรมเชิงปฏิบติการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็น วิทยากร  กระบวนการ 24 26 มีนาคม 2559

การอบรมเชิงปฏิบติการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็น วิทยากร กระบวนการ 24 26 มีนาคม 2559


2014-03-06 โครงการพัฒนาบุคลากร(เงินจูงใจ) ระยะที่2

2014-03-06 โครงการพัฒนาบุคลากร(เงินจูงใจ) ระยะที่2 - ประมวลภาพบรรยากาศ โครงการพัฒนาบุคลากร(เงินจูงใจ) : ระยะที่ 2 กิจกรรมกลุ...


ญี่ปุ่นดึงมหาวิทยาลัยอาเซียน พัฒนาบุคลากรอุตสาหกรรมอาหาร

ญี่ปุ่นดึงมหาวิทยาลัยอาเซียน พัฒนาบุคลากรอุตสาหกรรมอาหาร - ปัจจุบันอาหารญี่ปุ่น เป็นที่ชื่นชอบของใครหลายๆคน วันนี้ผมจะพาไปชมโค...


โครงการอบรม od  อบรม / พัฒนาบุคลากร / จัดสัมมนา

โครงการอบรม od อบรม / พัฒนาบุคลากร / จัดสัมมนา - สัมมนา od ให้ สอ.แพร่ กิจกรรมสันทนาการ / อบรม / พัฒนาบุคลากร /จัดอบรม / จัดสั...


การปฐมนิเทศทางไกล โครงการจัดการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาบุคลากร กศน.ด้านอาเซียนศึกษา

การปฐมนิเทศทางไกล โครงการจัดการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาบุคลากร กศน.ด้านอาเซียนศึกษา - การปฐมนิเทศทางไกล โครงการจัดการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาบุคลากร กศน.ด้า...


โครงการเพื่อเพิ่มสมรรถนะทางภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรสายสนับสนุน

โครงการเพื่อเพิ่มสมรรถนะทางภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรสายสนับสนุน - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประกอบด้วยสาขาวิชาทางด้านภาษาต่างประเ...


การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานด้วย Microsoft Word ตอน Pagebreak

การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานด้วย Microsoft Word ตอน Pagebreak


การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานด้วย Microsoft Word ตอน การใส่เลขหน้า

การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานด้วย Microsoft Word ตอน การใส่เลขหน้า


Math Khukhan school 3 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรและมุทิตาจิต 26 สิงหาคม 2558

Math Khukhan school 3 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรและมุทิตาจิต 26 สิงหาคม 2558 - 25-26 สิงหาคม 2558 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรและมุทิตาจิต (กิจกรรมช่วงคืน 26 สิงหาคม...


การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานด้วย Microsoft Word ตอน การทำบรรณานุกรรม

การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานด้วย Microsoft Word ตอน การทำบรรณานุกรรม


การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานด้วย Microsoft Word ตอน การแทรกกระดาษแนวนอน

การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานด้วย Microsoft Word ตอน การแทรกกระดาษแนวนอน


โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring)

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring) - ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ร่วมกับสำนักบริหารงา...


การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานด้วย Microsoft Word ตอน การแทรกภาพและตาราง

การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานด้วย Microsoft Word ตอน การแทรกภาพและตาราง


More ตัวอย่างโครงการพัฒนาบุคลากร

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)