ตัวอย่างโครงการพัฒนาผู้เรียน

Search Media :
powered by

Relate Keyword for ตัวอย่างโครงการพัฒนาผู้เรียน

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

โครงการ พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านการอ่านและการเขียน

โครงการ พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านการอ่านและการเขียน - นางสาวเทพยุดา เสนาฤทธิ์ 57010512018 นางสาวคคนัมพร พลอาจทัน 57010514012 นางสาววีรวร...


การจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนในสถานศึกษา

การจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนในสถานศึกษา


การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 4

การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 4


รายงานโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯและกิจกรรมเลือกประธานนักเรียน

รายงานโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯและกิจกรรมเลือกประธานนักเรียน - โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา 6 พ.ค. 2558.


โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้ ตอนที่ 1

ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้ ตอนที่ 1 - โครงการพัฒนาผู้สอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้ ตอนที่ 1 สำนั...


4 จุดเน้น : กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs)

4 จุดเน้น : กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) - การปฎิรูปการเรียนรู้ในศตวรรตที่ 21 หวังที่จะพัฒนาเด็กไทยและคนไทยให้เ...


โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ

โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ - ( 24 มิ.ย.) นายนิกูล ประทีปพิชัย รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประธานเปิด โครง...


การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน

การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน - วิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว.


เทคนิคสกลพัฒนาผู้เรียนสู่อาเซียน2015

เทคนิคสกลพัฒนาผู้เรียนสู่อาเซียน2015 - โครงการพัฒนาผู้เรียนสายอาชีพเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน "Project Of Vocational Students...


ตัวอย่างการฝึกอบรมการพูด

ตัวอย่างการฝึกอบรมการพูด - หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารเพื่องานโทรทัศน์ "Presentation for TV" เหมาะส...


โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้แก่เด็ก

โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้แก่เด็ก - โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แก่เด็ก มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง...


HABITscan จ.อุทัยธานี ตอนที่ 1

HABITscan จ.อุทัยธานี ตอนที่ 1 - ตัวอย่าง การเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่โลกอาชีพในศตวรรษที่ 21 ด้ว...


ติวสอบฟรี!!! ติวสอบครูผู้ช่วย การพัฒนาผู้เรียน ตอนที่ 2

ติวสอบฟรี!!! ติวสอบครูผู้ช่วย การพัฒนาผู้เรียน ตอนที่ 2 - ติวสอบฟรี!!! ติวสอบครูผู้ช่วย การพัฒนาผู้เรียน ตอนที่ 2.


ปฐมวัย  โปรแกรมการเรียนรู้แบบไฮสโคป

ปฐมวัย โปรแกรมการเรียนรู้แบบไฮสโคป - พาไปรู้จักทฤษฎีการเรียนรู้แบบ ไฮสโคป ที่ยึดผู้เรียนเป็นหลัก เน้นการ...


โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน(Official)HD1080p

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน(Official)HD1080p - ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ แหล่งเรียนรู้ไร่นาสวนผสม นายประสิท...


เขาหินซ้อน ปฐมบทแห่งการเรียนรู้

เขาหินซ้อน ปฐมบทแห่งการเรียนรู้ - ตอนที่14 เขาหินซ้อน ปฐมบทแห่งการเรียนรู้ (ออกอากาศ : 18 กันยายน 2554) เป็นค...


ปฐมวัย พัฒนาทักษะภาษาและการอ่านเขียนผ่านการเล่น

ปฐมวัย พัฒนาทักษะภาษาและการอ่านเขียนผ่านการเล่น - "โรงเรียนประถมเคเดิลในสวอนซี เวลส์ เป็นโรงเรียนนำร่อง ทดลองใช้หลักสู...


งานวิจัยและพัฒนาเพื่อ STEM Education

งานวิจัยและพัฒนาเพื่อ STEM Education - งานประชุมวิชาการและนิทรรศการเนคเทคปี 2559 วันที่ 12 กันยายน 2559 สะเต็มศึกษา...


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน YC

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน YC - YC:FC (Youth Counselor:Frindly Cornor)


More ตัวอย่างโครงการพัฒนาผู้เรียน

Google+ (click here to hide/see results)