ตัวอย่างโครงการพัฒนาผู้เรียน

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

mp3 ติวสอบครูผู้ช่วยการพัฒนาผู้เรียน ปี2558

mp3 ติวสอบครูผู้ช่วยการพัฒนาผู้เรียน ปี2558 - mp3 ติวสอบครูผู้ช่วยการพัฒนาผู้เรียน ปี2558.


โครงการพัฒนาผู้เรียน | ค่านิยม 12 ประการ | ม.2 ร.ร.วัชรวิทยา | 1/7 | ผู้จัดการมัน

โครงการพัฒนาผู้เรียน | ค่านิยม 12 ประการ | ม.2 ร.ร.วัชรวิทยา | 1/7 | ผู้จัดการมัน - ผู้จัดการมัน และทีมงานผู้จัดการมัน และเครือข่ายผู้ปกครองชั้นมัธยมศึ...


โครงการพัฒนาผู้เรียน | ค่านิยม 12 ประการ | ม.2 ร.ร.วัชรวิทยา | 2/7 | ผู้จัดการมัน

โครงการพัฒนาผู้เรียน | ค่านิยม 12 ประการ | ม.2 ร.ร.วัชรวิทยา | 2/7 | ผู้จัดการมัน - ผู้จัดการมัน และทีมงานผู้จัดการมัน และเครือข่ายผู้ปกครองชั้นมัธยมศึ...


กศน.สายไหม-โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

กศน.สายไหม-โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน - (วีดีโอนี้ ทำขึ้นเพื่อการศึกษา) กิจกรรม "โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน"...


งานวิจัย การพัฒนาผู้เรียน ด้วย  mind map

งานวิจัย การพัฒนาผู้เรียน ด้วย mind map - งานวิจัย การพัฒนาผู้เรียน ด้วย mind map โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ นักเรียนกำลังน...


โครงสร้างภาษาไทยเพื่อการอ่านและการเขียน ตอน 1/2 (เรียนอ่านเขียนอย่างไรให้รู้ภาษา)

โครงสร้างภาษาไทยเพื่อการอ่านและการเขียน ตอน 1/2 (เรียนอ่านเขียนอย่างไรให้รู้ภาษา) - โครงสร้างและ หลักการอ่านเขียนภาษาไทยมีความจำเป็นอย่างมาก ในการให้ผู...


เรียนรู้การพัฒนาระบบ by VB.NET 2010 (Basic 1)

เรียนรู้การพัฒนาระบบ by VB.NET 2010 (Basic 1) - เริ่มต้น กับการพัฒนาระบบด้วย Visual Studio.NET 2010 (Basic 1) - วิธีการออกแบบหน้าต่าง สำหรั...


อบรมครู กศน. โดยใช้สื่อ ETV (อบรมพัฒนาครู กศน.) ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ผู้เรียน

อบรมครู กศน. โดยใช้สื่อ ETV (อบรมพัฒนาครู กศน.) ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ผู้เรียน - อบรมครู กศน. โดยใช้สื่อ ETV (อบรมพัฒนาครู กศน.) ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ผู้เรีย...


การเขียนคำพื้นฐาน ชั้น ป.3 โรงเรียนประชารัฐพัฒนา

การเขียนคำพื้นฐาน ชั้น ป.3 โรงเรียนประชารัฐพัฒนา - การนิเทศติดตามการพัฒนาจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่2/2556กลุ่มเครื...


วิจัยการพัฒนาผู้เรียน ด้วย mind map

วิจัยการพัฒนาผู้เรียน ด้วย mind map - งานวิจัย การพัฒนาผู้เรียน ด้วย mind map โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ นักเรียนกำลังน...


สมรรถนะการพัฒนาผู้เรียน

สมรรถนะการพัฒนาผู้เรียน


การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์โดยใช้ 4H Model

การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์โดยใช้ 4H Model - การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์โดยใช้ 4H Model ของโรงเรียนศึกษาส...


สรุปโครงการพัฒนาจิตสำนึกการเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจและการเขียนแผนธุรกิจ 3

สรุปโครงการพัฒนาจิตสำนึกการเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจและการเขียนแผนธุรกิจ 3 - โครงการพัฒนาจิตสำนึกการเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจและการเขียนแผนธุรก...


หลักสูตรการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

หลักสูตรการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 - หลักสูตรการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 วันที่ 14 กรกฎาคม 2556 โดยผศ.ดร.พรทิพ...


TEASER  โครงการพัฒนาจิตสำนึกการเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจและการเขียนแผนธุรกิจ 14/8/2558

TEASER โครงการพัฒนาจิตสำนึกการเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจและการเขียนแผนธุรกิจ 14/8/2558 - โครงการพัฒนาจิตสำนึกการเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจและการเขียนแผนธุรก...


วิดิทัศน์ย์ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภาษาไทย 20 นาที 2557

วิดิทัศน์ย์ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภาษาไทย 20 นาที 2557 - ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่...


การจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนในสถานศึกษา

การจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนในสถานศึกษา


คณิตฯ ประถม บ้าน คณิต คิด นับ

คณิตฯ ประถม บ้าน คณิต คิด นับ - ตัวอย่างของการสร้างสื่อสอนคณิตศาสตร์อย่างง่าย ที่เปิดโอกาสให้ผู้เร...


โครงการพัฒนาจิตสำนึกการเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจและการเขียนแผนธุรกิจ

โครงการพัฒนาจิตสำนึกการเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจและการเขียนแผนธุรกิจ


ค่ายพัฒนาผู้เรียน ค่านิยม 12 ประการ กศน.อำเภอเชียงม่วน

ค่ายพัฒนาผู้เรียน ค่านิยม 12 ประการ กศน.อำเภอเชียงม่วน - 2-3 ธันวาคม 2557 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน กศน.อำเภอเชียงม่วน จัดโค...


More ตัวอย่างโครงการพัฒนาผู้เรียน

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด