ตัวอย่างโครงการพัฒนาผู้เรียน

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

ผู้จัดการมัน - โครงการพัฒนาผู้เรียนค่านิยม 12ประการ ร.ร.วัชรวิทยา ตอน 2

ผู้จัดการมัน - โครงการพัฒนาผู้เรียนค่านิยม 12ประการ ร.ร.วัชรวิทยา ตอน 2 - ผู้จัดการมัน และทีมงานผู้จัดการมัน และเครือข่ายผู้ปกครองชั้นมัธยมศึ...


อบรมครู กศน. โดยใช้สื่อ ETV (อบรมพัฒนาครู กศน.) ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ผู้เรียน

อบรมครู กศน. โดยใช้สื่อ ETV (อบรมพัฒนาครู กศน.) ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ผู้เรียน - อบรมครู กศน. โดยใช้สื่อ ETV (อบรมพัฒนาครู กศน.) ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ผู้เรีย...


เรียนรู้การพัฒนาระบบ by VB.NET 2010 (Basic 1)

เรียนรู้การพัฒนาระบบ by VB.NET 2010 (Basic 1) - เริ่มต้น กับการพัฒนาระบบด้วย Visual Studio.NET 2010 (Basic 1) - วิธีการออกแบบหน้าต่าง สำหรั...


งานวิจัย การพัฒนาผู้เรียน ด้วย  mind map

งานวิจัย การพัฒนาผู้เรียน ด้วย mind map - งานวิจัย การพัฒนาผู้เรียน ด้วย mind map โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ นักเรียนกำลังน...


วิจัยการพัฒนาผู้เรียน ด้วย mind map

วิจัยการพัฒนาผู้เรียน ด้วย mind map - งานวิจัย การพัฒนาผู้เรียน ด้วย mind map โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ นักเรียนกำลังน...


การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์โดยใช้ 4H Model

การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์โดยใช้ 4H Model - การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์โดยใช้ 4H Model ของโรงเรียนศึกษาส...


จุดเน้นพัฒนาผู้เรียน

จุดเน้นพัฒนาผู้เรียน - รายการบ่ายนี้มีคำตอบ ตอน จุดเน้นพัฒนาผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปกา...


สมรรถนะการพัฒนาผู้เรียน

สมรรถนะการพัฒนาผู้เรียน


การเขียนคำพื้นฐาน ชั้น ป.3 โรงเรียนประชารัฐพัฒนา

การเขียนคำพื้นฐาน ชั้น ป.3 โรงเรียนประชารัฐพัฒนา - การนิเทศติดตามการพัฒนาจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่2/2556กลุ่มเครื...


ติวสอบครูผู้ช่วย เรื่อง หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

ติวสอบครูผู้ช่วย เรื่อง หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร - ติวสอบครูผู้ช่วย วิชาการศึกษา เรื่อง หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร ครู...


ค่ายพัฒนาผู้เรียน ค่านิยม 12 ประการ กศน.อำเภอเชียงม่วน

ค่ายพัฒนาผู้เรียน ค่านิยม 12 ประการ กศน.อำเภอเชียงม่วน - 2-3 ธันวาคม 2557 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน กศน.อำเภอเชียงม่วน จัดโค...


อบรมครู กศน.โดยใช้สื่อ ETV (อบรมพัฒนาครู กศน.) ตอนที่ 6 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์

อบรมครู กศน.โดยใช้สื่อ ETV (อบรมพัฒนาครู กศน.) ตอนที่ 6 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์ - อบรมครู กศน.โดยใช้สื่อ ETV (อบรมพัฒนาครู กศน.) ตอนที่ 6 การเขียนแผนการจัดกา...


เรียนรู้การพัฒนาระบบ by VB.NET 2010 (Basic 4)

เรียนรู้การพัฒนาระบบ by VB.NET 2010 (Basic 4) - (Basic 4) เริ่มต้น กับการพัฒนาระบบด้วย Visual Studio.NET 2010 - วิธีการเขียนคำสั่ง FOR .... TO NEXT...


4 จุดเน้น : พัฒนาคุณภาพการเรียนศิลปะ โดยใช้ 4 จุดเน้น

4 จุดเน้น : พัฒนาคุณภาพการเรียนศิลปะ โดยใช้ 4 จุดเน้น - ใครจะคิดว่าในวิชาศิลปะ จะต้องมีการรู้เรื่องจำนวน การอ่าน การเขียน...


ตัวอย่าง การพัฒนาและเปลี่ยนแปลง ใน 1 สัปดาห์ ของผู้ฝึกฝนใหม่ Intensive 6 สัปดาห์

ตัวอย่าง การพัฒนาและเปลี่ยนแปลง ใน 1 สัปดาห์ ของผู้ฝึกฝนใหม่ Intensive 6 สัปดาห์ - ผู้ฝึกฝนใหม่ คอร์ส Intensive 6 สัปดาห์ เล่าการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้...


สุขศึกษาฯ ประถม สดใสยามเช้า

สุขศึกษาฯ ประถม สดใสยามเช้า - ชมโรงเรียน 2 แห่ง ที่บรรจุกิจกรรมการออกกำลังกายไว้ในกิจกรรมประจำวัน...


โครงการพัฒนาสมองซ้าย-ขวา โรงเรียนวชิราลัย

โครงการพัฒนาสมองซ้าย-ขวา โรงเรียนวชิราลัย - โครงการพัฒนาสมองซ้าย-ขวา โรงเรียนวชิราลัย ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6...


อบรมครู กศน. โดยใช้สื่อ ETV (อบรมพัฒนาครู กศน.) ตอนที่ 1 นโยบายและการพัฒนาครูฯ

อบรมครู กศน. โดยใช้สื่อ ETV (อบรมพัฒนาครู กศน.) ตอนที่ 1 นโยบายและการพัฒนาครูฯ - นโยบายและการพัฒนาครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อ ETV.


วิดิทัศน์ย์ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภาษาไทย 20 นาที 2557

วิดิทัศน์ย์ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภาษาไทย 20 นาที 2557 - ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่...


สังคมฯ ประถม หน้าที่พลเมือง : เหยี่ยวข่าว

สังคมฯ ประถม หน้าที่พลเมือง : เหยี่ยวข่าว - ในรายการนี้ เราจะเห็นว่าโรงเรียนหนึ่งใช้หนังสือพิมพ์โรงเรียนที่ทำก...


More ตัวอย่างโครงการพัฒนาผู้เรียน

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด