ตัวอย่างโครงการพัฒนาผู้เรียน

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

การจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนในสถานศึกษา

การจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนในสถานศึกษา


โครงการ พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านการอ่านและการเขียน

โครงการ พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านการอ่านและการเขียน - นางสาวเทพยุดา เสนาฤทธิ์ 57010512018 นางสาวคคนัมพร พลอาจทัน 57010514012 นางสาววีรวร...


รายงานโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯและกิจกรรมเลือกประธานนักเรียน

รายงานโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯและกิจกรรมเลือกประธานนักเรียน - โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา 6 พ.ค. 2558.


การจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนในสถานศึกษา

การจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนในสถานศึกษา


โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ

โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ - ( 24 มิ.ย.) นายนิกูล ประทีปพิชัย รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประธานเปิด โครง...


เทคนิคสกลพัฒนาผู้เรียนสู่อาเซียน2015

เทคนิคสกลพัฒนาผู้เรียนสู่อาเซียน2015 - โครงการพัฒนาผู้เรียนสายอาชีพเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน "Project Of Vocational Students...


ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้ ตอนที่ 1

ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้ ตอนที่ 1 - โครงการพัฒนาผู้สอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้ ตอนที่ 1 สำนั...


ปฐมวัย กิจกรรมแก้ปัญหาการไม่พูดและแสดงออก ระดับปฐมวัย

ปฐมวัย กิจกรรมแก้ปัญหาการไม่พูดและแสดงออก ระดับปฐมวัย - "เด็กปฐมวัยเป็นวัยที่จะเริ่มต้นการเรียนรู้แบบรวมกลุ่มกับเพื่อน เด็...


ตัวอย่างนักเรียนทุน จากโครงการพัฒนา ของ Traderpro Society : กุ๊กกิ๊ก : โคราช

ตัวอย่างนักเรียนทุน จากโครงการพัฒนา ของ Traderpro Society : กุ๊กกิ๊ก : โคราช


ตัวอย่างนักเรียนทุน จากโครงการพัฒนา ของ Traderpro Society : น้องวิน : หาดใหญ่

ตัวอย่างนักเรียนทุน จากโครงการพัฒนา ของ Traderpro Society : น้องวิน : หาดใหญ่


โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน(Official)HD1080p

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน(Official)HD1080p - ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ แหล่งเรียนรู้ไร่นาสวนผสม นายประสิท...


โครงการส่งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านความถนัดและความสนใจทางภาษาอังกฤษ "English ชักกระตุก"

โครงการส่งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านความถนัดและความสนใจทางภาษาอังกฤษ "English ชักกระตุก" - ชื่อโคงการ : โครงการส่งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านความถนัดและความสนใจท...


HABITscan จ.อุทัยธานี ตอนที่ 1

HABITscan จ.อุทัยธานี ตอนที่ 1 - ตัวอย่าง การเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่โลกอาชีพในศตวรรษที่ 21 ด้ว...


โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้แก่เด็ก

โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้แก่เด็ก - โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แก่เด็ก มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง...


บูรณาการ ประถม โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ตอน 4 : โครงการธนาคารขยะ

บูรณาการ ประถม โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ตอน 4 : โครงการธนาคารขยะ - โรงเรียนได้จัดตั้งโครงการธนาคารขยะขึ้นมา โดยการบริหารจัดการโดยนักเ...


ปฐมวัย  โปรแกรมการเรียนรู้แบบไฮสโคป

ปฐมวัย โปรแกรมการเรียนรู้แบบไฮสโคป - พาไปรู้จักทฤษฎีการเรียนรู้แบบ ไฮสโคป ที่ยึดผู้เรียนเป็นหลัก เน้นการ...


ตอนที่ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1

ตอนที่ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1


โครงการศึกษาวิชาการพัฒนาผู้เรียนขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2556  กศน.ตำบลบ้านธาตุ

โครงการศึกษาวิชาการพัฒนาผู้เรียนขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2556 กศน.ตำบลบ้านธาตุ - Academic program, students develop basic academic year 2556 Lower House District elements.Thad.


ปฐมวัย สร้างพื้นฐานการเรียนรู้กับกิจกรรม 5 ประสาทสัมผัส

ปฐมวัย สร้างพื้นฐานการเรียนรู้กับกิจกรรม 5 ประสาทสัมผัส - เด็กปฐมวัยเป็นวัยเริ่มต้นของการเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ ครูจึงมีหน้าท...


More ตัวอย่างโครงการพัฒนาผู้เรียน

Google+ (click here to hide/see results)