ตัวอย่างโครงการพัฒนาผู้เรียน

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

วิจัยการพัฒนาผู้เรียน ด้วย mind map

วิจัยการพัฒนาผู้เรียน ด้วย mind map - งานวิจัย การพัฒนาผู้เรียน ด้วย mind map โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ นักเรียนกำลังน...


จุดเน้นพัฒนาผู้เรียน

จุดเน้นพัฒนาผู้เรียน - รายการบ่ายนี้มีคำตอบ ตอน จุดเน้นพัฒนาผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปกา...


งานวิจัย การพัฒนาผู้เรียน ด้วย  mind map

งานวิจัย การพัฒนาผู้เรียน ด้วย mind map - งานวิจัย การพัฒนาผู้เรียน ด้วย mind map โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ นักเรียนกำลังน...


โครงสร้างภาษาไทยเพื่อการอ่านและการเขียน ตอน 1/2 (เรียนอ่านเขียนอย่างไรให้รู้ภาษา)

โครงสร้างภาษาไทยเพื่อการอ่านและการเขียน ตอน 1/2 (เรียนอ่านเขียนอย่างไรให้รู้ภาษา) - โครงสร้างและ หลักการอ่านเขียนภาษาไทยมีความจำเป็นอย่างมาก ในการให้ผู...


ผู้จัดการมัน - พัฒนาผู้เรียนค่านิยม 12 ประการ ม.2 ร.ร.วัชรวิทยา 2/7

ผู้จัดการมัน - พัฒนาผู้เรียนค่านิยม 12 ประการ ม.2 ร.ร.วัชรวิทยา 2/7 - ผู้จัดการมัน และทีมงานผู้จัดการมัน และเครือข่ายผู้ปกครองชั้นมัธยมศึ...


เรียนรู้การพัฒนาระบบ by VB.NET 2010 (Basic 1)

เรียนรู้การพัฒนาระบบ by VB.NET 2010 (Basic 1) - เริ่มต้น กับการพัฒนาระบบด้วย Visual Studio.NET 2010 (Basic 1) - วิธีการออกแบบหน้าต่าง สำหรั...


การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์โดยใช้ 4H Model

การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์โดยใช้ 4H Model - การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์โดยใช้ 4H Model ของโรงเรียนศึกษาส...


อบรมครู กศน. โดยใช้สื่อ ETV (อบรมพัฒนาครู กศน.) ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ผู้เรียน

อบรมครู กศน. โดยใช้สื่อ ETV (อบรมพัฒนาครู กศน.) ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ผู้เรียน - อบรมครู กศน. โดยใช้สื่อ ETV (อบรมพัฒนาครู กศน.) ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ผู้เรีย...


การเขียนคำพื้นฐาน ชั้น ป.3 โรงเรียนประชารัฐพัฒนา

การเขียนคำพื้นฐาน ชั้น ป.3 โรงเรียนประชารัฐพัฒนา - การนิเทศติดตามการพัฒนาจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่2/2556กลุ่มเครื...


เรียนรู้การพัฒนาระบบ by VB.NET 2010 (Basic 2)

เรียนรู้การพัฒนาระบบ by VB.NET 2010 (Basic 2) - (Basic 2) เริ่มต้น กับการพัฒนาระบบด้วย Visual Studio.NET 2010 - วิธีการออกแบบหน้าต่าง สำหรั...


งานวิจัย การพัฒนาผู้เรียน ด้วย mind map

งานวิจัย การพัฒนาผู้เรียน ด้วย mind map - นักเรียน โชว์ผลงานของตนเอง เรื่อง ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ เขียนสรุปในรูปแบบ Mind map.


ติวสอบครูผู้ช่วย เรื่อง หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

ติวสอบครูผู้ช่วย เรื่อง หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร - ติวสอบครูผู้ช่วย วิชาการศึกษา เรื่อง หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร ครู...


งานวิจัย การพัฒนาผู้เรียน ด้วย mind map

งานวิจัย การพัฒนาผู้เรียน ด้วย mind map - งานวิจัย การพัฒนาผู้เรียน ด้วย mind map บรรยากาศการเสนอผลงานของตนเอง นักเรียนโรงเรียนวัดเสม็ดใต้.


ค่ายพัฒนาผู้เรียน ค่านิยม 12 ประการ กศน.อำเภอเชียงม่วน

ค่ายพัฒนาผู้เรียน ค่านิยม 12 ประการ กศน.อำเภอเชียงม่วน - 2-3 ธันวาคม 2557 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน กศน.อำเภอเชียงม่วน จัดโค...


สุขศึกษาฯ ประถม สดใสยามเช้า

สุขศึกษาฯ ประถม สดใสยามเช้า - ชมโรงเรียน 2 แห่ง ที่บรรจุกิจกรรมการออกกำลังกายไว้ในกิจกรรมประจำวัน...


การศึกษาพิเศษ เตรียมพร้อมสู่โลกกว้าง ตอน 2

การศึกษาพิเศษ เตรียมพร้อมสู่โลกกว้าง ตอน 2 - ติดตามตัวอย่างเยาวชนกรณีศึกษา 3 คนซึ่งอยู่ในโครงการวิจัย "การวิจัยและ...


mp3 ติวสอบครูผู้ช่วยการพัฒนาผู้เรียน ปี2558

mp3 ติวสอบครูผู้ช่วยการพัฒนาผู้เรียน ปี2558 - mp3 ติวสอบครูผู้ช่วยการพัฒนาผู้เรียน ปี2558.


อบรมครู กศน.โดยใช้สื่อ ETV (อบรมพัฒนาครู กศน.) ตอนที่ 6 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์

อบรมครู กศน.โดยใช้สื่อ ETV (อบรมพัฒนาครู กศน.) ตอนที่ 6 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์ - อบรมครู กศน.โดยใช้สื่อ ETV (อบรมพัฒนาครู กศน.) ตอนที่ 6 การเขียนแผนการจัดกา...


อบรมครู กศน.โดยใช้สื่อ ETV (อบรมพัฒนาครู กศน.) ตอนที่ 17 การเสวนาสรุปการอบรมพัฒนาครูฯ

อบรมครู กศน.โดยใช้สื่อ ETV (อบรมพัฒนาครู กศน.) ตอนที่ 17 การเสวนาสรุปการอบรมพัฒนาครูฯ - อบรมครู กศน.โดยใช้สื่อ ETV (อบรมพัฒนาครู กศน.) ตอนที่ 17 การเสวนาสรุปการอบรม...


วิดิทัศน์ย์ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภาษาไทย 20 นาที 2557

วิดิทัศน์ย์ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภาษาไทย 20 นาที 2557 - ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่...


More ตัวอย่างโครงการพัฒนาผู้เรียน

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด