ตัวอย่างโครงการพัฒนาผู้เรียน

Search Media :
powered by

Relate Keyword for ตัวอย่างโครงการพัฒนาผู้เรียน

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

ติวสอบครู @ การพัฒนาผู้เรียน 2

ติวสอบครู @ การพัฒนาผู้เรียน 2 - ติวสอบบรรจุครูผู้ช่วย.


ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศฯ(ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน)

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศฯ(ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) - รับชมเพิ่มเติมได้ทาง www.obectv.tv http://210.246.188.59/live/ กรุณาแจ้งผลการรับชมรายการได้ที...


ตอนที่ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1

ตอนที่ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1


การจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนในสถานศึกษา

การจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนในสถานศึกษา


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน YC

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน YC - YC:FC (Youth Counselor:Frindly Cornor)


วิจัยการพัฒนาผู้เรียน ด้วย mind map

วิจัยการพัฒนาผู้เรียน ด้วย mind map


โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ

โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ


สมรรถนะการพัฒนาผู้เรียน

สมรรถนะการพัฒนาผู้เรียน


ติวสอบฟรี!!! ติวสอบครูผู้ช่วย การพัฒนาผู้เรียน ตอนที่ 2

ติวสอบฟรี!!! ติวสอบครูผู้ช่วย การพัฒนาผู้เรียน ตอนที่ 2 - ติวสอบฟรี!!! ติวสอบครูผู้ช่วย การพัฒนาผู้เรียน ตอนที่ 2.


4 จุดเน้น : กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs)

4 จุดเน้น : กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) - การปฎิรูปการเรียนรู้ในศตวรรตที่ 21 หวังที่จะพัฒนาเด็กไทยและคนไทยให้เ...


งานวิจัย การพัฒนาผู้เรียน ด้วย  mind map

งานวิจัย การพัฒนาผู้เรียน ด้วย mind map - งานวิจัย การพัฒนาผู้เรียน ด้วย mind map โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ นักเรียนกำลังน...


การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์โดยใช้ 4H Model

การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์โดยใช้ 4H Model - การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์โดยใช้ 4H Model ของโรงเรียนศึกษาส...


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน(Official)HD1080p

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน(Official)HD1080p


สื่อพัฒนาผู้เรียนเรื่องการนับจำนวนและการเขียนตัวเลข

สื่อพัฒนาผู้เรียนเรื่องการนับจำนวนและการเขียนตัวเลข - ผู้จัดทำ นางสาว กาญจนา คุณานวน นาย ณัฐพล แหมงทะเหล็ก นางสาว นันทนัช ชำน...


งานวิจัย การพัฒนาผู้เรียน ด้วย mind map

งานวิจัย การพัฒนาผู้เรียน ด้วย mind map


อบรมครู กศน. โดยใช้สื่อ ETV (อบรมพัฒนาครู กศน.) ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ผู้เรียน

อบรมครู กศน. โดยใช้สื่อ ETV (อบรมพัฒนาครู กศน.) ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ผู้เรียน - อบรมครู กศน. โดยใช้สื่อ ETV (อบรมพัฒนาครู กศน.) ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ผู้เรีย...


ปฐมวัย  โปรแกรมการเรียนรู้แบบไฮสโคป

ปฐมวัย โปรแกรมการเรียนรู้แบบไฮสโคป - พาไปรู้จักทฤษฎีการเรียนรู้แบบ ไฮสโคป ที่ยึดผู้เรียนเป็นหลัก เน้นการ...


ตัวอย่าง การพัฒนา สื่อการเรียนรู้ "ระบบ บ้านอัจฉริยะ" สำหรับ นักศึกษาและนักเรียนที่สนใจ งานด้าน IOT

ตัวอย่าง การพัฒนา สื่อการเรียนรู้ "ระบบ บ้านอัจฉริยะ" สำหรับ นักศึกษาและนักเรียนที่สนใจ งานด้าน IOT - ตัวอย่าง การพัฒนา สื่อการเรียนรู้ "ระบบ บ้านอัจฉริยะ พื้นฐาน" สำหรับ...


คุยกันมันส์ มันส์ เรื่องการสอน  ตอน “การวิเคราะห์ผู้เรียน...เพื่อการพัฒนาผู้เรียน”

คุยกันมันส์ มันส์ เรื่องการสอน ตอน “การวิเคราะห์ผู้เรียน...เพื่อการพัฒนาผู้เรียน” - คุยกันมันส์ มันส์ เรื่องการสอน ตอน “การวิเคราะห์ผู้เรียน...เพื่อการพัฒ...


More ตัวอย่างโครงการพัฒนาผู้เรียน

Google+ (click here to hide/see results)