ตัวอย่างโครงการพัฒนาหมู่บ้าน

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

"โครงการหมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ ปี ๕๘ ด้านการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (โหล่งขอดโมเดล)"

"โครงการหมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ ปี ๕๘ ด้านการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (โหล่งขอดโมเดล)" - บก.ทท. โดย นทพ. ออกอากาศทางสื่อ ททบ.๕ รายการอินไซด์กองทัพ ตอน เรื่องเกี่ย...


วิธีการเขียนโครงการเบื้องต้น

วิธีการเขียนโครงการเบื้องต้น - วีดีโอเพื่อการศึกษาสำหรับนักศึกษาและนักธุรกิจ ที่สนใจในวิธีการเขีย...


ตัวอย่าง vtr โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก v.2

ตัวอย่าง vtr โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก v.2 - ตัวอย่าง vtr โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานร...


หมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ บ้านแม่กื้ดหลวง หมู่ที่ 1 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก

หมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ บ้านแม่กื้ดหลวง หมู่ที่ 1 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก - โครงการ”หมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ” หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ประเภ...


VTR แถลงข่าวโครงการ "ประชารัฐพัฒนาหมู่บ้านอุตสาหกรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน"

VTR แถลงข่าวโครงการ "ประชารัฐพัฒนาหมู่บ้านอุตสาหกรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน" - VTR แถลงข่าวโครงการ "ประชารัฐพัฒนาหมู่บ้านอุตสาหกรรมเพื่อการท่องเที่ย...


โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วม  หมู่บ้านแม่กาษา จ.ตาก

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วม หมู่บ้านแม่กาษา จ.ตาก - โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วม กรณีหมู่บ้านแม...


หมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  บ้านดงต้อง

หมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม บ้านดงต้อง - วิดีทัศน์ โครงการ "หมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ” ด้านการพัฒนาสิ่งแว...


โครงการหมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ

โครงการหมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ - โครงการหมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ ออกอากาศโดย ททบ.5.


บ้านสำโรง หมู่บ้านปลอดถังขยะ

บ้านสำโรง หมู่บ้านปลอดถังขยะ - 183 ครัวเรือนในบ้านสำโรง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ปลอดขยะ ปลูกผักไว้บริโภคเอง...


หมู่บ้านตัวอย่างมีความสุขแบบพอเพียง

หมู่บ้านตัวอย่างมีความสุขแบบพอเพียง


โครงการถ่ายทำสารคดีหมู่บ้านแผนชุมชนดีเด่นจังหวัดพะเยา

โครงการถ่ายทำสารคดีหมู่บ้านแผนชุมชนดีเด่นจังหวัดพะเยา - สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา โดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนแ...


ปราจีนบุรีจัดการประชุมโครงการจัดทำแผนพัฒนาหหมู่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้าน

ปราจีนบุรีจัดการประชุมโครงการจัดทำแผนพัฒนาหหมู่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้าน


หมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 อ.แม่สอด จ.ตาก

หมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 อ.แม่สอด จ.ตาก - หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 จัดโครงการ “หมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ”...


22 เม.ย. 56 อบรมคณะกรรมการหมู่บ้าน

22 เม.ย. 56 อบรมคณะกรรมการหมู่บ้าน - ที่ทำการปกครอง จ.ลำปาง จัดการฝึกอบรม กม.. ตามโครงการ "พัฒนาศักยภาพ กม....


หมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ

หมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ - โครงการ "หมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ" บ้านบาโย หมู่ 8 ตำบลบาโร๊ะ อำเภ...


โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง


โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน

โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน - การยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางปร...


เรื่องโครงการพัฒนาหมู่บ้านในตำบลหัวดอน

เรื่องโครงการพัฒนาหมู่บ้านในตำบลหัวดอน


การบูรณาการแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

การบูรณาการแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่น - วิดิทัศน์ชุดการเรียนรู้ ชุดแผนชุมชน เรื่อง คู่มือการบูรณาการแผนพัฒน...


“หมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ”หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

“หมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ”หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา - หมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ”หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 สำนักงานพั...


More ตัวอย่างโครงการพัฒนาหมู่บ้าน

Google+ (click here to hide/see results)