ตัวอย่างโครงการพัฒนาหมู่บ้าน

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 1/2

ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 1/2 - ผลการดำเนินงานการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบพัฒนาชุมชนอย่...


วิถีชุมชน ตอน โครงการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วิถีชุมชน ตอน โครงการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - มาพบกับพวกเราในรายการวิถีชุมชน วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องโครงการพัฒ...


หมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ บ้านแม่กื้ดหลวง หมู่ที่ 1 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก

หมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ บ้านแม่กื้ดหลวง หมู่ที่ 1 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก - โครงการ”หมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ” หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ประเภ...


ตัวอย่าง vtr โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก v.2

ตัวอย่าง vtr โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก v.2 - ตัวอย่าง vtr โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานร...


ท่าประชา(3 ธ.ค.54)

ท่าประชา(3 ธ.ค.54) - ใกล้หมดวาระ 5 ปีของผู้ใหญ่น้ำ แผ่นดินเริ่มหาเสียง ด้วยการพยายามทำโครง...


โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาหมู่บ้าน สาขาวิศวกรรมโยธา

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาหมู่บ้าน สาขาวิศวกรรมโยธา


โครงการหมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ บ้านสตง

โครงการหมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ บ้านสตง - โครงการหมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ บ้านสตง ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร...


หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 จัดโครงการ “หมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ” ปี 2558

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 จัดโครงการ “หมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ” ปี 2558 - หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 ร่วมกับชาวบ้าน บ้านแม่กื้ดหลวง จัดโครงการ...


นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ

นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ - พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายโ...


หมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 อ.แม่สอด จ.ตาก

หมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 อ.แม่สอด จ.ตาก - หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 จัดโครงการ “หมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ”...


หมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ

หมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ - โครงการ "หมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ" บ้านบาโย หมู่ 8 ตำบลบาโร๊ะ อำเภ...


โครงการพัฒนาเพื่อความยั่งยิน หมู่บ้านซับผุด  จ.เพชรบูรณ์

โครงการพัฒนาเพื่อความยั่งยิน หมู่บ้านซับผุด จ.เพชรบูรณ์


หมู่บ้านหัตถกรรม

หมู่บ้านหัตถกรรม - ศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ นำร่องโครงการพัฒนาหมู่บ้านศิลปหัตถกรรม...


โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน (SML)

โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน (SML) - จัดทำโดย คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน (SML) สำนักเลขาธิการนา...


CDD_รายงานการพัฒนาหมู่บ้าน : VDR บ้านเขาราบ หมู่ที่ 6 ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

CDD_รายงานการพัฒนาหมู่บ้าน : VDR บ้านเขาราบ หมู่ที่ 6 ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี


กองทุนหมู่บ้านแผนประชารัฐ Copy 04

กองทุนหมู่บ้านแผนประชารัฐ Copy 04


นาทีประเทศไทย ตอนที่ 27 โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน หรือ SML

นาทีประเทศไทย ตอนที่ 27 โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน หรือ SML - นาทีประเทศไทย ตอนที่ 27 โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน หรือ...


โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำหมู่บ้าน ชุมชน กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดอ่างทอง

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำหมู่บ้าน ชุมชน กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดอ่างทอง


ดนตรีสะล้อซอซึงเยาวชนต้อนรับผู้ว่าฯ

ดนตรีสะล้อซอซึงเยาวชนต้อนรับผู้ว่าฯ - บ่ายวันพุธที่ 21 ตค.2558 ณ อาคารเอนกประสงค์ของหมู่บ้าน นายศุภชัย เอี่ยมสุว...


“หมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ”หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

“หมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ”หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา - หมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ”หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 สำนักงานพั...


More ตัวอย่างโครงการพัฒนาหมู่บ้าน

Google+ (click here to hide/see results)