ตัวอย่างโครงการพัฒนาหมู่บ้าน

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

โครงการหมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ บ้านสตง

โครงการหมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ บ้านสตง - โครงการหมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ บ้านสตง ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร...


ผบ.ทสส.ตรวจเยี่ยมโครงการ “หมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ”

ผบ.ทสส.ตรวจเยี่ยมโครงการ “หมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ” - ๑๗ เม.ย.๕๘.พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ได้มาตรวจ...


หมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 อ.แม่สอด จ.ตาก

หมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 อ.แม่สอด จ.ตาก - หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 จัดโครงการ “หมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ”...


หมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ

หมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ - โครงการ "หมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ" บ้านบาโย หมู่ 8 ตำบลบาโร๊ะ อำเภ...


โครงการพัฒนาหมู่บ้านสร้างชาติ ผอ.เกษม บาตรโพธิ์

โครงการพัฒนาหมู่บ้านสร้างชาติ ผอ.เกษม บาตรโพธิ์


สาธิตอาชีพ-บ้านโสกก้านเหลือง(title)

สาธิตอาชีพ-บ้านโสกก้านเหลือง(title) - ชมตัวอย่างกิจกรรมสาธิตอาชีพตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง...


ตอนที่ 3 : ตามหาที่สุด ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก

ตอนที่ 3 : ตามหาที่สุด ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก - ตามหาที่สุดวิถีชีวิตชาวบ้าน หมู่บ้านตัวอย่างในการท่องเที่ยวเชิงอนุ...


โครงการพัฒนาเพื่อความยั่งยิน หมู่บ้านซับผุด  จ.เพชรบูรณ์

โครงการพัฒนาเพื่อความยั่งยิน หมู่บ้านซับผุด จ.เพชรบูรณ์


หมู่บ้านตัวอย่าง ตามรอยเท้าพ่อ  ทีวี 5   30 พ.ค.58

หมู่บ้านตัวอย่าง ตามรอยเท้าพ่อ ทีวี 5 30 พ.ค.58 - โครงการ หมู่บ้านตัวอย่าง ตามรอยเท้าพ่อ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญ...


22 เม.ย. 56 อบรมคณะกรรมการหมู่บ้าน

22 เม.ย. 56 อบรมคณะกรรมการหมู่บ้าน - ที่ทำการปกครอง จ.ลำปาง จัดการฝึกอบรม กม.. ตามโครงการ "พัฒนาศักยภาพ กม....


สัตหีบโพสต์-ผู้บริหาร นาวี เฮาส์  ฉลองเปิดโครงการหมู่บ้าน ที่ 39

สัตหีบโพสต์-ผู้บริหาร นาวี เฮาส์ ฉลองเปิดโครงการหมู่บ้าน ที่ 39 - ผู้บริหาร นาวี เฮาส์ ฉลองเปิดโครงการหมู่บ้าน ที่ 39 วันนี้(20 ก .ค.57...


หมู่บ้านหัตถกรรม

หมู่บ้านหัตถกรรม - ศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ นำร่องโครงการพัฒนาหมู่บ้านศิลปหัตถกรรม...


โครงการถ่ายทำสารคดีหมู่บ้านแผนชุมชนดีเด่นจังหวัดพะเยา

โครงการถ่ายทำสารคดีหมู่บ้านแผนชุมชนดีเด่นจังหวัดพะเยา - สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา โดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนแ...


คู่มือการดำเนินงาน SML 2548

คู่มือการดำเนินงาน SML 2548 - วิดีทัศน์คู่มือการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน (SML)...


เล็ก ๆ เปลี่ยนโลก : Mahidol Model : โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชา ตอนที่ 1

เล็ก ๆ เปลี่ยนโลก : Mahidol Model : โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชา ตอนที่ 1 - โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชา หรือ Inter Professional Education (IPE) :...


โครงการหมู่บ้านปลอดโรคไก่

โครงการหมู่บ้านปลอดโรคไก่ - ฐานความรู้การผลิตเพื่อเกษตรกรปราดเปรื่อง กรมปศุสัตว์ เรื่อง โครงการ...


SML ชุมชนหลวงพ่ออี๋ เทศบาลเมืองสัตหีบ

SML ชุมชนหลวงพ่ออี๋ เทศบาลเมืองสัตหีบ - โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน และชุมชน (SML) ชุมชนหลวงพ่ออี๋ เป็นนโยบา...


โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง

โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง - โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลตะโหมด...


ประชุมโครงการ(SML)

ประชุมโครงการ(SML) - ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน(SML) 8 ธันวาคม 2554 (13.00 น.)


โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำหน่วย ชรบ. รุ่นที่ 2/56

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำหน่วย ชรบ. รุ่นที่ 2/56 - การบรรยายพิเศษแก่ผู้เข้าร่วมอบรม โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำหน...


More ตัวอย่างโครงการพัฒนาหมู่บ้าน

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)