ตัวอย่างโครงการพัฒนาหมู่บ้าน

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 1/2

ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 1/2 - ผลการดำเนินงานการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบพัฒนาชุมชนอย่...


เรื่องโครงการพัฒนาหมู่บ้านในตำบลหัวดอน

เรื่องโครงการพัฒนาหมู่บ้านในตำบลหัวดอน


หมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ บ้านแม่กื้ดหลวง หมู่ที่ 1 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก

หมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ บ้านแม่กื้ดหลวง หมู่ที่ 1 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก - โครงการ”หมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ” หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ประเภ...


หมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  บ้านดงต้อง

หมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม บ้านดงต้อง - วิดีทัศน์ โครงการ "หมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ” ด้านการพัฒนาสิ่งแว...


โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาหมู่บ้าน สาขาวิศวกรรมโยธา

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาหมู่บ้าน สาขาวิศวกรรมโยธา


หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 จัดโครงการ “หมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ” ปี 2558

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 จัดโครงการ “หมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ” ปี 2558


โครงการหมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ บ้านสตง

โครงการหมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ บ้านสตง - โครงการหมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ บ้านสตง ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร...


ตัวอย่าง vtr โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก v.2

ตัวอย่าง vtr โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก v.2 - ตัวอย่าง vtr โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานร...


หมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 อ.แม่สอด จ.ตาก

หมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 อ.แม่สอด จ.ตาก - หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 จัดโครงการ “หมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ”...


โครงการพัฒนาเพื่อความยั่งยิน หมู่บ้านซับผุด  จ.เพชรบูรณ์

โครงการพัฒนาเพื่อความยั่งยิน หมู่บ้านซับผุด จ.เพชรบูรณ์


หมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ

หมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ - โครงการ "หมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ" บ้านบาโย หมู่ 8 ตำบลบาโร๊ะ อำเภ...


นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ

นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ - พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายโ...


บ้านสำโรง หมู่บ้านปลอดถังขยะ

บ้านสำโรง หมู่บ้านปลอดถังขยะ - 183 ครัวเรือนในบ้านสำโรง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ปลอดขยะ ปลูกผักไว้บริโภคเอง...


ผบ.ทสส.ตรวจเยี่ยมโครงการ “หมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ”

ผบ.ทสส.ตรวจเยี่ยมโครงการ “หมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ” - ๑๗ เม.ย.๕๘.พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ได้มาตรวจ...


หมู่บ้านหัตถกรรม

หมู่บ้านหัตถกรรม - ศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ นำร่องโครงการพัฒนาหมู่บ้านศิลปหัตถกรรม...


Medee Focus เชฟรอนเดินหน้าสนับสนุน  “โครงการเชฟรอน ทุนเพื่อชีวิต” อย่างต่อเนื่อง

Medee Focus เชฟรอนเดินหน้าสนับสนุน “โครงการเชฟรอน ทุนเพื่อชีวิต” อย่างต่อเนื่อง - มีดีโฟกัส : เชฟรอนเดินหน้าสนับสนุนธนาคารพัฒนาหมู่บ้าน สร้างความเข้มแ...


CDD_รายงานการพัฒนาหมู่บ้าน : VDR บ้านเขาราบ หมู่ที่ 6 ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

CDD_รายงานการพัฒนาหมู่บ้าน : VDR บ้านเขาราบ หมู่ที่ 6 ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี


นาทีประเทศไทย ตอนที่ 27 โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน หรือ SML

นาทีประเทศไทย ตอนที่ 27 โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน หรือ SML - นาทีประเทศไทย ตอนที่ 27 โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน หรือ...


กองทุนหมู่บ้านแผนประชารัฐ Copy 04

กองทุนหมู่บ้านแผนประชารัฐ Copy 04


โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำหมู่บ้าน ชุมชน กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดอ่างทอง

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำหมู่บ้าน ชุมชน กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดอ่างทอง


More ตัวอย่างโครงการพัฒนาหมู่บ้าน

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด