ตัวอย่างโครงการพัฒนาหมู่บ้าน

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

ตัวอย่าง vtr โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก v.2

ตัวอย่าง vtr โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก v.2 - ตัวอย่าง vtr โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานร...


หมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ บ้านแม่กื้ดหลวง หมู่ที่ 1 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก

หมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ บ้านแม่กื้ดหลวง หมู่ที่ 1 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก - โครงการ”หมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ” หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ประเภ...


วิธีการเขียนโครงการเบื้องต้น

วิธีการเขียนโครงการเบื้องต้น - วีดีโอเพื่อการศึกษาสำหรับนักศึกษาและนักธุรกิจ ที่สนใจในวิธีการเขีย...


หมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  บ้านดงต้อง

หมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม บ้านดงต้อง - วิดีทัศน์ โครงการ "หมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ” ด้านการพัฒนาสิ่งแว...


บ้านโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา หมู่บ้านต้นแบบ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามรูปแบบ Yasothon Model ปี 2559

บ้านโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา หมู่บ้านต้นแบบ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามรูปแบบ Yasothon Model ปี 2559 - บ้านโคกสำราญ เป็นหมู่บ้านเล็กๆในเขตอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ตำบลโ...


เรื่องโครงการพัฒนาหมู่บ้านในตำบลหัวดอน

เรื่องโครงการพัฒนาหมู่บ้านในตำบลหัวดอน


โครงการหมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ บ้านสตง

โครงการหมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ บ้านสตง - โครงการหมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ บ้านสตง ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร...


คิด.เรื่อง.อยู่ Ep.203 - รีวิวบ้านเดี่ยว Golden Village อ่อนนุช-พัฒนาการ

คิด.เรื่อง.อยู่ Ep.203 - รีวิวบ้านเดี่ยว Golden Village อ่อนนุช-พัฒนาการ - รีวิวบ้านเดี่ยว Golden Village อ่อนนุช-พัฒนาการ กด Subcribe ช่อง ThinkofLiving ได้ที่นี่ครับ:...


กองทุนหมู่บ้านแผนประชารัฐ Copy 04

กองทุนหมู่บ้านแผนประชารัฐ Copy 04


หมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ

หมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ - โครงการ "หมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ" บ้านบาโย หมู่ 8 ตำบลบาโร๊ะ อำเภ...


หมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 อ.แม่สอด จ.ตาก

หมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 อ.แม่สอด จ.ตาก - หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 จัดโครงการ “หมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ”...


โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาหมู่บ้าน สาขาวิศวกรรมโยธา

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาหมู่บ้าน สาขาวิศวกรรมโยธา


สาธิตอาชีพ-บ้านโสกก้านเหลือง(title)

สาธิตอาชีพ-บ้านโสกก้านเหลือง(title)


โครงการประชารัฐ หมู่บ้านละ5 แสน

โครงการประชารัฐ หมู่บ้านละ5 แสน - ซื้อหมูแม่พันธ์ุ30ตัว นัดส่งแต่ไม่มีคอกใส่..


นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ

นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ - พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายโ...


โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำหมู่บ้าน ชุมชน กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดอ่างทอง

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำหมู่บ้าน ชุมชน กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดอ่างทอง


นาทีประเทศไทย ตอนที่ 27 โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน หรือ SML

นาทีประเทศไทย ตอนที่ 27 โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน หรือ SML


วีดีทัศน์หมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ บ้านโคกสะอาด ม.9 ต.โคกสะอาด

วีดีทัศน์หมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ บ้านโคกสะอาด ม.9 ต.โคกสะอาด - วีดีทัศน์หมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ บ้านโคกสะอาด ม.9 ต.โคกสะอาด อ.น้...


โครงการหมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ

โครงการหมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ - โครงการหมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ ออกอากาศรายการ"เสนาปริทรรศน์"...


บ้านสำโรง หมู่บ้านปลอดถังขยะ

บ้านสำโรง หมู่บ้านปลอดถังขยะ - 183 ครัวเรือนในบ้านสำโรง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ปลอดขยะ ปลูกผักไว้บริโภคเอง...


More ตัวอย่างโครงการพัฒนาหมู่บ้าน

Google+ (click here to hide/see results)